اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

وقتي آغوشها هرزه طلب و ناباب . نابكار شدند. وقتي كه خورشيدي را كه ميپرستيم بجاي نور و حرارت زندگي آتش بر سرمان ميبارد. وقتي عشقها محبتها و دوستيها دروغ بيفروغند.وقتي همه چيز از فريب و نيرنگ مايه و رنگ ميگيرد ... چه ميتوان كرد؟ راستي چه ميتوان كرد ؟ به چه كسي و به چه چيزي ميتوان عشق داشت
محمد عاصمي

تقویم تاریخ

سال ١٥٩٧: رژيم" بردگي كشاورزي "كه در تاريخ روسيه تزاري از آن به نام رژيم" سرفها "يا" رژيم گودونوف "ياد شده است ،به دستور" بوريس گودونوف "يكي از فرمانروايان ستمكار و ديكتاتور روسيه در قرن شانزدهم ميلادي ،در آن سرزمين بر قرار شد .علت ايجاد اين رژيم ،جلوگيري از مهاجرت روستاييان بود ،به موجب اين رژيم ،هر دهقان روسي مجبور بود تا آخر عمر در يك مزرعه مخصوص كار كند و با آن مزرعه خريد و فروش شود.

پخش اخبار زنده