اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

تكبر در همه مردم بطور يكسان وجود دارد. تفاوتي كه هست در طرز بروز آنست
لاروشفوكو

تقویم تاریخ

سال ١٥٥١: "هانري سوم "دومين جانشين" هانري دوم "پادشاه فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي در" فونتن بلو "متولد شد .وي فرزند هانري دوم و برادر شارل نهم بود كه قبل از او سلطنت داشتند و پس از مرگ شارل نهم در روز ٢٦ اوت ١٥٧٤ ميلادي هنگامي كه ٢٣ سال داشت به سلطنت رسيد .هانري سوم روز ٢٥ مارس ١٥٨٩ در ٣٨ سالگي مرد .به روز ٢٦ اوت ١٥٥٤ و ٢٥ مارس ١٥٨٩ مراجعه شود.

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده