اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

تجربه نامي است که همه افراد روي اشتباهات خود مي گذارند
اسكاروايلد

تقویم تاریخ

سال ١٤٨٧: سفر تاريخي" بارتولوميودياز "يكي از برجستهترين دريانوردان پرتغالي قرن پانزدهم ميلادي آغاز شد .در اين سفر" بارتلمي دياز "از پرتغال حركت كرده و قاره آفريقا را از مغرب ،در اقيانوس اطلس به طرف جنوب دور زد .پايان اين سفر اكتشافي كشف جنوبيترين نقطه آفريقا بود كه خود" دياز "آن را" دماغه اميد نيك "نام گذاشت .به روز ٢٨ اوت ١٤٨٨ مراجعه شود

علمي

 

پخش اخبار زنده