اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

انسان آزاد خلق شده است,اما همه جا در بندوزنجير است
ژان ژاك روسو

تقویم تاریخ

سال ٢٢٦: شاهنشاهي و فرمانروايي" اردشير بابكان " بنيانگذار سلسله معروف و تاريخي" ساسانيان "بر متصرفات وسيعي كه از سلسله منقرض شده اشكانيان باقي مانده بود آغاز شد و به اين ترتيب ساسانيان سلطنت ٤١٦ ساله خود را شروع كردند .اردشير پسر" بابك "و نوه ساسان بود و ساسان موبد معبد" ناهيد "در" استخر "فارس بود .سلطنت اردشير اول تا سال ٢٤١ ميلادي طول كشيد .به روز ٢ سپتامبر ٢٢٣ و ١٤ ژانويه ٢٢٤ مراجعه شود

پخش اخبار زنده