اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

هر عدم مساواتي چون مدتي ادامه يافت هاله مذهبي اطراف آنرا گرفته از آن حفاظت ميكند
برتراند راسل

تقویم تاریخ

سال -٢١٨: دوره دوم جنگهاي تاريخي ميان امپراتوري روم و كشور كارتاژ ،با حمله انتقامجويانه كارتاژيها به رهبري سردار و پادشاه نامآورشان آنيبال ،آغاز شد .اين دوره از جنگهاي دو كشور كه در حدود سه سال طلوع كشيد به" جنگهاي دوم پونيك "معروف است و در كليه مراحل نبرد ،آنيبال كه ٢٠ هزار پياده و ٦ هزار اسب سوار و فيلسوار داشت بر ارتش روم پيروز شد .به روز ٢٠ سپتامبر ٢١٧ قبل از ميلاد مراجعه شود

پخش اخبار زنده