اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

ترديدهاي ما خائنيني هستند كه با نصايح خود , ما را از حمله به دشمن بازميدارند در حاليكه تصميمي راسخ و حمله اي بموقع ميتواند فتح را نصيب ما سازد
شكسپير

تقویم تاریخ

سال ١٤٩٧: "هانس - هول بين "نقاش و گراورساز برجسته آلماني در قرن شانزدهم ميلادي در شهر" اوگس بورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي معاصر با" آلبرت دورر "نقاش ديگر آلماني در دوران نهضت ادبي و هنري" رنسانس "ميباشد .از مهمترين آثار هول بين" تصوير اراسم "است .وي روز ٢٤ ژوييه ١٥٤٣ ميلادي بدرود حيات گفت .به روز ٢٤ ژوييه ١٥٤٣ مراجعه شود

پخش اخبار زنده