اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

خداوند شايستگي زن را در قلب او قرار داده است
لامارتين

تقویم تاریخ

سال ١٥٩٧: رژيم" بردگي كشاورزي "كه در تاريخ روسيه تزاري از آن به نام رژيم" سرفها "يا" رژيم گودونوف "ياد شده است ،به دستور" بوريس گودونوف "يكي از فرمانروايان ستمكار و ديكتاتور روسيه در قرن شانزدهم ميلادي ،در آن سرزمين بر قرار شد .علت ايجاد اين رژيم ،جلوگيري از مهاجرت روستاييان بود ،به موجب اين رژيم ،هر دهقان روسي مجبور بود تا آخر عمر در يك مزرعه مخصوص كار كند و با آن مزرعه خريد و فروش شود.

پخش اخبار زنده