اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

سكوت بر دانا و نادان هر دو زيبنده است. چه عيب نادان را ميپوشاند و دانا را فرزانه تر جلوه ميدهد
محمد حجازي

تقویم تاریخ

سال ٣٣٠: اولين كليسا مسيحي به فرمان" كنستانتين كبير "امپراتور روم در اورشليم ،زادگاه حضرت عيسي مسيح ساخته شد .در ساختن اين كليسا ،همسر مريم كنستانتين يعني" تئودورا "نيز كه مسيحي با ايماني بود سهم عمدهاي داشت .حضرت عيسي مسيح روز ٢٥ ماه دسامبر سال ١ ميلادي از حضرت در اين شهر به دنيا آمد .آثار اولين كليسيا جهان مسيحيت هنوز هم در اورشليم باقي است.

پخش اخبار زنده