اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

البته بي ويسيله زن هم ميتوان از هنرهاي زيبا نشئه برد. ليكن ساغري كه از دست ساغي بنوشند غير از آنست كه بدست خود بريزند
محمد حجازي

تقویم تاریخ

سال ٤١٠: غارت تاريخي و پر تلفات" رم "پايتخت سابق امپراتوري روم كه هنوز اهميت و اعتبار خود را در دنياي قرن پنجم ميلادي از دست نداده بود ،توسط افراد نيمه وحشي و غارتگر" ويزيگوت "اتفاق افتاد .اين غارت به فرمان" آلاريك "فرمانده ويزيگوتها صورت گرفت و در جريان آن علاوه بر يك سوم سكنه رم كه كشته شدند ،عده زيادي از زنان و دختران رومي نيز اسير" ويزيگوت"ها شدند.

پخش اخبار زنده