اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اين جهان را فقط درامها و سوانح تشكيل ميدهند و فريب هويت بازيگران آنرا نبايد خورد
دكتر محسن هشترودي

تقویم تاریخ

سال ٦٥٨: اولين حملات سپاهيان معاويه ،فرمانرواي معروف سوريه كه سوداي خلافت در سر داشت ،به امپراتوري روم شرقي آغاز شد .معاويه قبلاش عازم فتح مصر بود ولي بعد از اين كه كار مصر را به سردار معروف خود" عمروبن عاص "واگذار كرد ،به سراغ" قسطنطين دوم "امپراتور روم شرقي رفت و او را در ٣٠ مه ٦٦٠ ميلادي وادار كرد تا خلافت او را به رسميت بشناسد .به روز ٣٠ مه ٦٦٠ مراجعه شود

پخش اخبار زنده