اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

انسان آزاد خلق شده است,اما همه جا در بندوزنجير است
ژان ژاك روسو

تقویم تاریخ

سال -٥٣٨: محاصره تاريخي" بابل "به فرمان كورش كبير ،سرسلسله شاهنشاهان هخامنشي ايران آغاز شد .حاضر بابل ٧٦٠٠ متر طول ٢٣ ،متر ارتفاع و ده متر عرض داشت و" نبونيد "پادشاه بابل اطمينان داشت كه كورش قادر به فتح بابل نخواهد بود اما كورش دستور داد آب دجله را برگرداندند و از راه آن وارد بابل شد و بعد از استيلا بر آن كشور ،اسراي يهودي را آزاد ساخت و به فلسطين فرستاد.

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده