اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

همه جا شادماني قشر نازكي است كه روي رنج و بيچارگي كشيده اند
ويكتور هوگو

تقویم تاریخ

سال -١٠١: "ژول سزار "يكي از مقتدرترين سرداران روم قديم كه بعدها به امپراتوري آن كشور پهناور رسيد ،چشم به جهان باز كرد" .ژول سزار "در جواني به ارتش پيوست و بعد از پيروزي در جنگهاي متعدد ،قدرت فراوان يافت و بعد از ايجاد اولين اتحاديه مثلث با كراسوس و پوميه و از ميان بردن آن دو ،به امپراتوري رسيد و روز ١٥ مارس ٤٤ قبل از ميلاد در مجلس سنا كشته شد .به روز ٦ سپتامبر ٤٨ قبل از ميلاد مراجعه شود

پخش اخبار زنده