اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

حقيقت كشف شده است. آنچه اكنون لازمست عمل بدانست
مسيزادي

تقویم تاریخ

سال -٢١٧: جنگ تاريخي معروف به" ترازيمن "در حوالي درياچهاي زيبا به همين نام .ميان امپراتوري مقتدر روم و كشور جنگجوي كارتاژ با پيروزي كارتاژيها به پايان رسيد .اين جنگ اولين برخورد مهم ميان دو كشور در جريان جنگهاي دوره دوم" پونيك "بود و سرداري كارتاژيها با" آنيبال "معروف بود كه با ٢٠ هزار پياده و ٦ هزار فيلسوار و اسبسوار به حمله پرداخته بود .به روز ٥ دسامبر ٢١٦ قبل از ميلاد مراجعه شود

پخش اخبار زنده