اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

يك عمر طولاني ممكنست باندازه كافي طولاني نباشد ولي يك زندگي مفيد حتما باندازه كافي طولاني است
بنيامين فرانكلين

تقویم تاریخ

سال ١٥٧٧: اتحاديه مذهبي معروف به" اتحاد مقدس "در فرانسه تاسيس شد و در اين اتحاديه افراد كاتوليك مذهب فرانسوي براي مقابله با پروتستانها كه طي چند جنگ مذهبي ،امتيازاتي از شاه فرانسه بدست آورده بودند .با يكديگر متحد شدند .مبتكر ايجاد اين اتحاديه كه چند جنگ ديگر مذهبي را در فرانسه باعث شد" دوك دوگيز "بود و هانري سوم پادشاه فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي اولين رهبر آن محسوب ميشود.

پخش اخبار زنده