اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

دامان زنان دبستان اوليه بشر و كارخانه آدمسازي است
ولتر

تقویم تاریخ

سال ٩٨٣: قيام خونين اقوام" وانده "كه از اقوام نيمه وحشي معروف قرن دهم ميلادي اروپا ،محسوب ميشدند عليه زمامداران آلماني آغاز شد و اقوام" وانده ،"از نژاد اسلاو بودند ،علت قيام اقوام وانده ،زورگويي پادشاهان آلماني بود كه قصد داشتند اراضي آنها را تصرف كنند .اين قيام ١٧٤ سال بعد در زمان سلطنت فردريك باربروس با سركوبي آنان پايان يافت .به روز ١٩ اكتبر ١١٥٧ مراجعه شود

پخش اخبار زنده