اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

با روزگار سازگار باش , هنگام شادي مغرور و گاه محنت مغموم مشو , زيرا دير يا زود هر دو سپري گردند
حضرت علي ع

تقویم تاریخ

سال ٦٥٨: اولين حملات سپاهيان معاويه ،فرمانرواي معروف سوريه كه سوداي خلافت در سر داشت ،به امپراتوري روم شرقي آغاز شد .معاويه قبلاش عازم فتح مصر بود ولي بعد از اين كه كار مصر را به سردار معروف خود" عمروبن عاص "واگذار كرد ،به سراغ" قسطنطين دوم "امپراتور روم شرقي رفت و او را در ٣٠ مه ٦٦٠ ميلادي وادار كرد تا خلافت او را به رسميت بشناسد .به روز ٣٠ مه ٦٦٠ مراجعه شود

پخش اخبار زنده