اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

چيزيكه مرد را وادار ميكند بيوفائي زنش را باور نكند داشتن اعتماد بحسن اخلاقي زنش نيست بلكه ضعف اخلاقي خودش است
ناپلئون

تقویم تاریخ

سال ١١٣٦: كار ساختماني يكي از تاريخيترين و معروفترين كليساهاي جهان در پاريس و پايتخت فرانسه آغاز شد و اين كليسا كه امروز شهرت بينالمللي دارد" نوتردام "نام دارد كه به آن كليساي" نوتردام دوپاري "نيز ميگويند .كار ساختماني نوتردام تا سال ١٢٥٠ ميلادي به طول انجاميد و نقشه آن بدست دو معمار برجسته فرانسوي" پير دومونترو و شان دوشيل "طرح و اجرا شده بود .به روز ٩ مارس ١٢٥٠ مراجعه شود.

پخش اخبار زنده