اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

از دست دادن اميدي پوچ و محال خود موفقيت و پيشرفتي بزرگ است
شكسپير

تقویم تاریخ

سال ١٥٨٩: با مرگ" هنري سوم "آخرين پادشاه از سلسله سلطنتي معروف به" والوا "دوران سلطنت افراد اين خاندان در فرانسه به پايان رسيد .فيليپ ششم اين سلسله معروف ،به سال ١٣٢٨ ميلادي توسط" فيليپ والسوا ،"بعد از انقراض سلسله" كاپسين "تاسيس شد و خود فيليپ به نام تاجگذاري كرد .زمامداري سلاطين اين سلسله مدت ٢٦١ سال طول كشيد.

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده