اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

هنگاميكه فقز از در وارد شود عشق از پنجره فرار خوهد كرد
شكسپير

تقویم تاریخ

سال ١٣٧٤: "فرانسيسكو - پترارك "اديب مشهور ايتاليايي در قرن چهاردهم ميلادي پس از ٧٠ سال زندگي تواصم با افتخارات فراوان ،بدرود حيات گفت .پترارك كه او را يكي از سه اديب پرچمدار اصلي نهضت ادبي و هنري رنسانس در ايتاليا ميدانند ،روز ٧ اوت ١٣٠٤ ميلادي در" آرزو "متولد شده بود .از او سرودها و قطعات متعددي باقي مانده است .به روز ٧ اوت ١٣٠٤ مراجعه شود

پخش اخبار زنده