اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

شعف حاصل از انتقام بيش از دقيقه اي نپايدولي سرور حاصل از عفو را لذت ابدي است
حضرت علي ع

تقویم تاریخ

سال ٤٥٤: جزيره ئكوچك و مهم" مالت "توسط اقوام جنگجوي" واندال "تصرف شد و كليه ئافراد رومي كه در اين جزيره زندگي ميكردند قتل عام شدند .مالت كه امروزه به صورت يك كشور مستقل اداره ميشود ،در درياي" مديترانه "و در جنوب جزيره سيسيل قرار دارد .آخرين كشوري كه بر مالت فرمانروايي داشت ،انگلستان بود .به روز ١١ مارس ٩٠٤ و ١١ دسامبر ١٥٣٠ و ٣ فوريه ١٥٦٥ و ٥ اوت ١٧٨٩ مراجعه شود.

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده