اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

معني شعر را بهتر از همه دلسوختگان ميدانند و هم آنها هستند كه ميتوانند ارزش هرگونه سخن را بميعاد ذوق بسنجند
دكتر ناظرزاده كرماني

تقویم تاریخ

سال ١٤٣٣: پس از ١٤ سال تلاش دريانوردان پرتغالي براي رسيدن به دماغه" پوژادور "در شمال غربي قاره آفريقا ،سرانجام اولين پايگاه دريايي پرتغالي در اين دماغه تاسيس و بوجود آمد .اولين تلاش براي رسيدن به اين دماغه كه در آن زمان از لحاظ دريانوردي اهميت فراوان داشت ،روز ١ نوامبر سال ١٤١٩ ميلادي توسط پرتغاليها آغاز شده بود .به روز ١ نوامبر ١٤١٩ مراجعه شود

پخش اخبار زنده