اسرار امضا

 

 

اسرار امضا

 

کساني که به طرف عقربهاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هاي منطقي هستند
كساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء ميكنند دير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند
كساني كه از خطوط عمودي استفاده ميكنند لجاجت و پافشاري در امور دارند
كساني كه از خطوط افقي استفاده ميكنند انسان‌هاي منظّم هستند
كساني كه با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌اند
كساني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستند
كساني كه در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند خودشان را در فاميل برتر مي دانند
كساني كه در امضاي خود فاميل مي‌نويسند داراي منزلت هستند
كساني كه اسمشان را مي‌نويسند و روي اسمشان خط مي‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اند
كساني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنند ، كساني هستند كه ميخواهند به قله برسند


عقربه‌هاي ساعت, امضاء, غير منطقي, عقربهاي ساعت, انسان‌هاي منطقي, دير منطق, خطوط عمودي, لجاجت و پافشاري, خطوط افقي, انسان‌هاي منظّم, با فشار امضاء مي‌كنند, كودكي سختي كشيده‌اند, پيچيده امضاء مي‌كنند, شكّاك, در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند, فاميل, داراي منزلت, شخصيت, حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنند, اسرار امضا عقربه‌هاي ساعت, امضاء, غير منطقي, عقربهاي ساعت, انسان‌هاي منطقي, دير منطق, خطوط عمودي, لجاجت و پافشاري, خطوط افقي, انسان‌هاي منظّم, با فشار امضاء مي‌كنند, كودكي سختي كشيده‌اند, پيچيده امضاء مي‌كنند, شكّاك, در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند, فاميل, داراي منزلت, شخصيت, حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنند, اسرار امضا
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

5 راز در انتخاب لباس مجلسی که شما را لاغر و قدبلند نشان دهد
5 راز در انتخاب لباس مجلسی که شما را لاغر و قدبلند نشان دهد لباس مجلسی-عروسی باشد یا جشن نامزدی یا یک......

پخش اخبار زنده