شعري زيبا از زنده ياد حسين پناهي

 

 

شعري زيبا از زنده ياد حسين پناهي

 

مگسي را كشتم


نه به این جرم که حیوان پلیدی است، بد است

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

طفل معصوم به دور سر من میچرخید،

به خیالش قندم

یا که چون اغذیه ی مشهورش تا به این حد گندم!!!

ای دو صد نور به قبرش بارد؛

مگس خوبی بود...

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد،

مگسی را کشتم ...!


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده