تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آوریل روز 25
سال -146: "كشور كارتاژ "جنگجوترين دشمن امپراتوري معروف روم باستان ،توسط نيروهاي رومي تصرف شد و به اين ترتيب استقلال كارتاژ با وجود جنگها و شجاعتهاي افسانهاي" آنيبال "پادشاه بزرگ كارتاژ از بين رفت .كارتاژ كه عربها به آن" قرطاجنه "ميگويند ،در شمال آفريقا قرار داشت و تونس امروزي جزئي از آن بود .پس از كارتاژ" "نوميديه "يا الجزاير امروزي در سال 145 قبل از ميلاد به دست روميان افتاد.
سال 1491: محاصره تاريخي" غرناطه "كه اسپانيائيها به آن" گرانادا "ميگويند ،توسط سپاهيان" ايزابل و فرديناند "ملكه و پادشاه اسپانيا آغاز شد .در غرناطه ،آخرين دولت اسلامي اسپانيا حكومت ميكرد و فرمانروايان اسپانيا ميخواستند ريشه ئاسلام را در اسپانيا براندازند .پس از 9 ماه كه از محاصره ميگذشت ،آن شهر روز 19 ژانويه 1492 ميلادي تصرف شد و به اين ترتيب آخرين دولت اسلامي اروپا نيز سقوط كرد.
سال 1688: "پالاتينا "يكي از ايالات و سرزمينهاي مهم و درجه ئاول آلمان در قرن هفدهم كه امروزه" پفالز "ناميده ميشود ،در جريان جنگهاي 9 ساله ميان ممالك عضو اتحاد اوگسبورگ و فرانسه در زمان سلطنت لوئي چهاردهم توسط فرانسويان ،ويران شد .دهكدهها ،شهرها ،كليساها با خاك يكسان شد و همه ئمزارع سوزانده شد .اين ويراني يكي از علل اصلي كينه ئجاوداني آلمانيها از فرانسويها بود.
سال 1819: "جيمز وات "يكي از نامدارترين علماص و دانشمندان رياضي و صنعتي جهان در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،بعد از 83 سال زندگي بدرود حيات گفت" .جيمز وات "روز 17 ژانويه 1736 ميلادي در" گرينوك "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي با استفاده از تجربياتي كه ساير مكانيسينها كرده بودند ،موفق شد ماشين بخار را بسازد" .وات "از مردم" اسكاتلند - انگليس "بود .به روز 17 ژانويه 1736 مراجعه شود.
سال 1859: "ويلهلم دوم "آخرين امپراتور كشور آلمان در برلين متولد شد .پدرش فردريك سوم وليعهد" ويلهلم اول "بود .و ليكن بيش از سه ماه زنده نماند و چون به مرض سرطان درگذشت ،ويلهلم دوم روز 3 ژوئن 1888 ميلادي پادشاه شد .وي به سبب شكست آلمان در جنگ اول و انقلاب آن كشور در 1918 از سلطنت استعفا داد و به هلند رفت و روز 3 اكتبر 1941 در 82 سالگي مرد .به روز 9 نوامبر 1918 مراجعه شود.
سال 1874: "ماركوني "مخترع راديو و مكتشف ايتاليائي ،در" بولوني "متولد شد .پدرش تاجر بود ولي خود او به امور فني علاقه داشت .در 14 سالگي رمز تلگراف را آموخت و سپس به مطالعه در باره امواج صوت پرداخت و چون در ايتاليا به حرف او گوش نكردند به انگلستان رفت و در آن جا راديو را اختراع كرد و سپس بيسيم را تكميل كرد و به دريافت جايزه نوبل موفق شد .مرگ او روز 20 ژوييه 1937 ميلادي اتفاق افتاد.
سال 1939: جنگ دو ساله" ئكانتون "ميان امپراتوري مقتدر ژاپن و جمهوري چين ،بر سر تصرف اين بندر مهم صادراتي و وارداتي چين جنوبي پايان يافت و چينيها ،با وجود تلفات فراواني كه براي نگهداري اين بندر و سرزمينهاي ديگري نظير" تيانگ تسه "دادند ،نتوانستند مانع از پيروزي ژاپنيها شوند .اين جنگها با حمله ئژاپنيها از روز 10 اوت 1937 ميلادي آغاز شده بود .به روز 10 اوت 1937 مراجعه شود.
سال 1945: با نطق" هاري ترومن "كنفرانس تاريخي بينالمللي ،معروف به كنفرانس" سانفراسيسكو "در بندري به همين نام در مغرب ايالات متحده امريكا آغاز به كار كرد .در اين كنفرانس كه اولين كنفرانس همگاني ملل متفق محسوب ميشود ،نمايندگان 46 ملت كه در جريان جنگ دوم جهاني عليه) آلمان و ايتاليا و ژاپن (ميجنگيدند حضور داشتند .كنفرانس تا 26 ژوئن همان سال بود .به روز 26 ژوئن 1945 مراجعه شود.
سال 1956: "ليونل كراپ "افسر نيروي دريايي انگلستان كه به نام" مرد قورباغهاي "معروف بود ،روز ورود" خروشچف و بولگانين "رهبران روسيه ئشوروي به انگلستان ،ناپديد شد و غيبت او سر و صداي زيادي در جهان به راه انداخت" .ليونل كراپ "براي اطلاع از چگونگي ساختمان رزمناو رذوسي به نام" ارجونيكيدزه "به غواصي رفت و هيچ گاه از اين ماصموريت خطرناك باز نگشت.
سال 1960: "امير امانالله خان "پادشاه معروف افغانستان ،پس از 98 سال زندگي و تحمل يك دوره ئطولاني بيماري ،در يكي از بيمارستانهاي زوريخ در سويس درگذشت .وي به سال 1862 ميلادي متولد شد و در سال 1919 ميلادي در 57 سالگي به سلطنت رسيد .دوران سلطنتش تا سال 1929 ميلادي به مدت ده سال به طول انجاميد و بر اثر يك كودتا از سلطنت خلع شد .به روز 11 دسامبر 1862 مراجعه شود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده