تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 10
سال 1737: "مونتسكيو "فيلسوف و نويسنده نامدار فرانسوي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي پس از 48 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .اين نويسنده بزرگ كه كتاب معروف او" روحالقوانين "در شمار شاهكارهاي جاويدان ادبيات بشري است به سال 1689 ميلادي در" ژيروند "بدنيا آمده بود و نام اصليش" شارل دوسكوندا بارون دومنتسكيو "بود .به روز 18 ژانويه 1689 مراجعه شود
سال 1798: "ژول ميشله "يكي از نامدارترين مورخان فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي در پاريس پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش مدير چاپخانه بود ولي ژول ميشله بعد از تحصيلات به تدريس پرداخت و سپس در سال 1833 ميلادي در 35 سالگي به تدوين تاريخ مفصل فرانسه پرداخت و 34 سال بر سر آن كار كرد .وي روز 17 اوت سال 1874 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 17 اوت 1874 مراجعه شود
سال 1814: جنگ تاريخي" شامپوبر "ميان نيروهاي ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه و مارشال" بلوخر "سردار روسي در حوالي شهري كوچك به همين نام اتفاق افتاد .در اين جنگ ،بلوخر كه در ديدار اول يعني جنگ" روتير "در 1 فوريه 1914 پيروز شده بود ،به علت سرعت عمل و تاكتيك نظامي ناپلئون مغلوب شد و 8 هزار نفر از سپاهيان او كشته شدند و 38 توپ او به غنيمت رفت .به روز 1 فوريه 1814 مراجعه شود
سال 1868: كاپيتن" اسكات "قطبشناس و دريانورد بزرگ انگليسي در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،در" دون پورت "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي و كامل او" رابرت - فالكون - اسكات "بود .وي براي تسخير قطب جنوب با" روآلد آموندسن "نروژي مسابقه گذاشت و در اين راه روز 17 ژانويه 1912 ميلادي جان خود را از دست داد .به روز 14 دسامبر 1911 و 17 ژانويه 1912 مراجعه شود
سال 1923: "ويلهم رونتگن "مكتشف بزرگ اشعه ايكس كه انقلابي بزرگ در علوم پزشكي و فيزيك بوجود آورد ،پس از 78 سال زندگي بدرد حيات گفت .وي روز 27 مارس 1845 ميلادي در" رناني "متولد شده بود و مردي بسيار ساده و محجوب بود .وي به سبب كشف اشعه ايكس در 1901 ميلادي اولين جايزه نوبل فيزيك را گرفت و تا آخر عمر مدير انستيتو فيزيك مونيخ بود .به روز 27 مارس 1845 مراجعه شود
سال 1947: قرارداد معروف به" صلح ايتاليا "ميان دولت ايتاليا كه در جنگ دوم جهاني از متفقين شكست خورده بود با چهار كشور بزرگ يعني آمريكا - بريتانيا - شوروي و فرانسه به امضاص رسيد ،به موجب اين قرارداد بندر معروف" تريست "در شمال شرقي ايتاليا كه مابهالنزاع ايتاليا و يوگسلاوي بود زير نظر سازمان ملل متحد درآمد .اين بندر امروزه بين ايتاليا و يوگسلاوي قسمت شده است .به روز 5 اكتبر 1954 مراجعه شود
سال 1962: "كانديد و پورتيناري "مشهورترين نقاشان معاصر برزيل ،بر اثر خونريزي مغزي بدرود حيات گفت .اين هنرمند بزرگ آمريكاي جنوبي كه هنگام مرگ 59 سال داشت ،به سال 1903 ميلادي متولد شد و اولين تابلوي خود را در 8 سالگي ترسيم نمود .از مهمترين آثار" كانديد و پورتيناري "تابلوي معروف جنگ و صلح او را ميتوان نام برد .به روز 29 مه 1903 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده