تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 11
سال -660: اولين پادشاه ژاپن به تخت سلطنت نشست و به اين ترتيب طولانيترين سلطنتهاي جهان آغاز شد اين پادشاه كه در 2627 سال قبل به سلطنت رسيد" يي - مو "نام داشت .بعدها در سال 1889 ميلادي ژاپنيها به عنوان يادبود از موئسس پادشاهي در آن كشور ،مقبره مجللي به عنوان مقبره" يي - مو "بنا كردند و هر ساله نيز روز 11 فوريه را به نام عيد ملي جشن ميگيرد.
سال 1575: جنگهاي مذهبي بين هانري چهارم و پاپ گرگوار هفتم آغاز شد .اين جنگ كه در آن دو رهبر بزرگ و مقتدر سياست و مذهب با يكديگر روبرو بودند به سبب طرفداري بعضي از ملل از يكي از آن دو ،توسعه فراوان يافت و در اين ماجرا عده زيادي از كشيشهاي كاتوليك كشته شدند و بسياري از كليساهاي معروف ويران شد .اين جنگ و اختلاف روز 24 اوت 1577 ميلادي با تسليم شدن هانري چهارم به پاپ ،به پايان رسيد.
سال 1660: "شارل گوستاو "پادشاه سوئد ،ملقب به" شارل دهم "بعد از 38 سال زندگي و شش سال سلطنت ،چشم از جهان فرو بست .اين پادشاه جنگجو كه اوايل سلطنتش به جنگ با" ژان كازيمير "مدعي ديگر سلطنت سوئد سپري شد ،روز 16 آوريل 1622 ميلادي در استكهلم متولد شده بود و روز 5 مارس 1654 به جاي" كريستين "ملكه سوئد زمامدار شد .به روز 5 مارس 1654 و 16 آوريل 1622 مراجعه شود
سال 1668: ناحيه معتبر" فرانتس كونته "در فرانسه به تصرف سپاهيان پرنس" كنده "سردار نامآور فرانسوي درآمد .جنگ براي تسخير فرانتس كونته كه در آن زمان متعلق به اسپانيا بود ،از 14 روز قبل يعني از 29 ژانويه همان سال آغاز شد بود و علت آن خودداري ملكه اسپانيا و نايبالسلطنه شارل دوم از به رسميت شناختن تسخير فلاندر توسط دولت فرانسه بود.
سال 1755: "لويي استانسيلاس كزاويه "يا لويي هجدهم فرزند كوچك لويي پانزدهم در" ورساي "متولد شد و تا قبل از اين كه روز 4 آوريل 1814 ميلادي به سلطنت فرانسه برسد ،با عنوان كنت" پروونس "ميزيست وي بعد از شكست و تبعيد ناپلئون به جزيره الب در 59 سالگي به سلطنت فرانسه رسيد و پس از ده سال سلطنت روز 16 سپتامبر 1824 ميلادي در 69 سالگي مرد .به روز 16 سپتامبر 1824 مراجعه شود
سال 1811: "گوتفريد كلر "نويسنده نازك طبع و اديب ناتوراليست آلماني در" زوريخ"متولد شد و چون زوريخ امروزه جزص سويس است او را سويسي نيز ميدانند .وي به سبب تاصثير محيط زيباي خويش ،در آثار خود بيشتر به توصيف از زيباييهاي طبيعت پرداخت و مخصوصاش هنرش در تجسم زندگي روستاييان بود .از كتب مهم وي" هانري لوور و مردم سلدويد "را بايد نام برد .او به سال 1898 مرد .به روز 30 اوت 1898 مراجعه شود
سال 1847: "توماس آلوا اديسون "مخترع نابغه آمريكايي در دهكدهاي به نام" ميلان "در ايالت اوهايو در آمريكا متولد شد .پدرش نجار بود و خانوادهاي فقير داشت .تحقيقات علمي او از دهسالگي شروع شد و اين تحقيقات تا آخر عمرش ادامه داشت و در اين مدت اختراعات و اكتشافات بسياري كرد كه لامپ برق و گرامافون و ضبط صورت از آن جمله است .وي روز 18 اكتبر 1931 ميلادي مرد .به روز 18 اكتبر 1931 مراجعه شود
سال 1882: "ادموند دو والرا "آزاديخواه و سياستمدار معروف ايرلندي در نيويورك قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش اسپانيايي و مادرش ايرلندي بود .در كودكي به ايرلند مهاجرت كرد و بعد از اتمام تحصيلات به تدريس پرداخت .در قيام ايرلند جهت تحصيل آزادي ،وي از سران قيام محسوب ميشد و بعد از كسب استقلال ،اولين رييس جمهوري ايرلند جنوبي گرديد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده