تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه مارس روز 9
سال -149: دوره سوم جنگهاي" پونيك "كه از تاريخيترين و خونينترين جنگهاي دنياي قرن دوم قبل از ميلاد مسيح محسوب ميشود ،با حمله سپاهيان امپراتوري روم آغاز شد جنگ اول پونيك در 21 آوريل 246 و جنگ دوم در 23 اوت 218 قبل از ميلادي اتفاق افتاده بود .اين دوره از جنگهاي پونيك روز 22 دسامبر 146 قبل از ميلاد ،با شكست كامل و اضمحلال كارتاژ پايان يافت .به روز 21 آوريل 246 مراجعه شود
سال 1250: پس از گذشت 114 سال كه از شروع ساختمان كليساي" نوتردام "در پاريس فرانسه سپري ميشد ،با شكوه و جلال خاصي كليسا افتتاح شد .بناي كليسا به سبك" گوتيك "ساخته شده و چون از طرف متعصبين مذهب كاتوليك ساخته شده بود ،در تزيين آن از هيچ خرجي فروگذار نكردند .كار ساختمان بنا از روز 22 ژوئن سال 1136 ميلادي آغاز شده بود .به روز 22 ژوئن 1136 مراجعه شود
سال 1564: "ميكلانژ "هنرمند بزرگ و حجار چيرهدست دوره رنسانس پس از 89 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه روز 18 اوت سال 1475 ميلادي در" كاپرس "در توسكان متولد شده بود ،خانوادهاي متوسط داشت و حتي پدرش نيز چندان با ذوق و هنر او ميانهاي نداشت .معروفترين اثر ميكلانژ ،مجسمه معروف" داويد "او محسوب ميشود .به روز 18 اوت 1475 مراجعه شود
سال 1749: "ميرابو "يكي از خطباي معروف و سياستمداران بزرگ دوران انقلاب فرانسه در فاميلي شريف و اعيان در" پرتوئي "متولد شد .نام اصليش" هونوره گابريل "بود و بعدها لقب كنت هم به آن افزوده شد .وي كسي بود كه وكلاي مجلس را عليه لويي شانزدهم شورانيد و با نطقهاي خود ملت را به ادامه انقلاب تشجيع ميكرد .ميرابو به سال 1791 ميلادي درگذشت .به روز 2 دسامبر 1791 مراجعه شود
سال 1819: "آدولف ساكس "مخترع و موسيقيشناس آلماني در شهر" برانزون "واقع در ايالت ساكس آلمان در خانواده مردي صنعتگر كه سازنده و فروشنده لوازم موسيقي بود متولد شد .اين مرد كه بعدها راه پدر را دنبال كرد ،پس از مطالعات زياد ساز جديدي اختراع كرد كه به نام خود او" ساكسوفون "ناميده شد .آدولف ساكس روز 20 ژانويه 1894 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 9 اوت 1840 مراجعه شود
سال 1878: اتحاديه" دول ثلاثه "كه روز 3 ژانويه 1795 ميلادي براي تقسيم كشور لهستان ميان امپراتوري روسيه - امپراتوري اتريش و كشور پروس بوجود آمده بود ،پس از 83 سال منحل شد .اين اتحاديه كه مخالفان به آن" اتحاديه مجرمين "لقب داده بودند ،در همه طول سلطنت و امپراتوري ناپلئون بزرگترين دشمن آن امپراتور محسوب ميشد و سقوط ناپلئون نيز به سبب نقشههاي آن اتحاديه بود .به روز 3 ژانويه 1795 مراجعه شود
سال 1915: "ژان - هانري - فابر "دانشمند بزرگ طبيعي و يكي از حشرهشناسان معروف جهان در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي پس از 92 سال زندگي بدرود حيات گفت .فابر روز 20 ژانويه 1823 ميلادي در خانوادهاي فقير در" سنت لئون "واقع در" آويرون "متولد شده بود .وي اولين كسي است كه پيرامون مكانيسمهاي اعمال غريزي جانداران و حشرات براي حفظ ابقاي خويش ،به تحقيق پرداخت.
سال 1941: جنگ 4 ماهه ايتاليا و يونان كه يكي از وحشيانهترين و خونينترين پيكارهاي جنگ جهاني دوم بود ،با پيروزي درخشان يونانيها پايان يافت .اين جنگ روز 29 اكتبر 1940 با حمله ايتالياييها به يونان آغاز شد و گر چه در ابتدا پيروزيهايي بدست آوردند ولي بعد يونانيها به آنها حمله كردند و نه تنها همه يونان ،بلكه قسمتهاي عمدهاي از آلباني را نيز گرفتند .به روز 27 آوريل 1941 مراجعه شود
سال 1956: بزرگترين شورش استقلالطلبي در قبرس ،جزيره مديترانه شرقي اتفاق افتاد و اين شورش به خاطر تبعيد" اسقف ماكاريوس "روحاني بزرگ و سياستمدار معروف قبرس بود كه قصد بدست آوردن استقلال جزيره را داشت .بازداشت ماكاريوس بعد از بينتيجه ماندن مذاكرات وي با" سرجان - هاردينگ "فرماندار انگليسي قبرس صورت گرفت .ماكاريوس بعد از بازداشت به جزيره" سهچيلس "در اقيانوس هند تبعيد شد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده