تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه سپتامبر روز 13
سال 627: جنگهاي معروف به" جنگ 24 ساله "كه يكي از خونينترين مبارزات دولت شاهنشاهي ايران و امپراتوري روم در قرن هفتم ميلادي محسوب ميشود ،با پيروزي" خسرو پرويز "شاهنشاه ساساني پايان يافت .اين جنگها كه عاملي اصلي بروز آن گرفتن انتفام خون" موريس "امپراتور روم و حامي" خسرو پرويز "و" فوكاس "امپراتور جديد بود از روز 5 ژانويه 603 ميلادي شروع شده بود.
سال 1515: جنگ تاريخي" مارن يان "كه در ناحيهاي به همين نام ميان فرانسه و ونيز از يك طرف و چند كشور ايتاليايي و اروپايي در گرفته بود ،با پيروزي فرانسويان به پايان رسيد .قهرمان اصلي اين جنگ فرانسواي اول پادشاه فرانسه بود كه چندي قبل از اين جنگ با ونيزيها عليه پاپ لئون دهدم و متحدين او ،پيمان همكاري امضاص كرده بود .فتح ميلان نتيجه اين جنگ بود .به روز 14 سپتامبر 1515 مراجعه شود
سال 1658: حكومت" ريچارد "پسر جوان اوليوير كرامول ديكتاتور بزرگ انگلستان در قرن هفدهم ميلادي آغاز شد و اين حكومت ،بعد از مرگ پدرش كه در اين روز اتفاق افتاد صورت گرفت .ريچارد به خلاف پدرش كه مردي با اراده و نيرومند بود ،شخصي سست عنصر و ضعيفالنفس بود و روي اين اصل حكومتش دوام زيادي نيافت و پس از عزل وي از حكومت ،دوباره سلسله" استوارتها "روي كارآمد.
سال 1734: جنگهاي شش ماهه سيسيل كه در خلال جنگهاي دو ساله فرانسه و اتريش در سرزمين ايتاليا اتفاق افتاده بود ،با پيروزي اسپانياييها پايان يافت .در اين جنگهاي شش ماهه كه از روز 3 مارس همان سال آغاز شده بود ،اتريشيها با متحد فرانسه يعني اسپانيا روبرو بودند و با وجود تلاش زيادي كه براي حفظ سيسيل و بندر معروف ناپل كردند ،معهذا شكست خوردند و سيسيل و ناپل به تصرف اسپانياييها درآمد.
سال 1780: "آسانسور "اختراع شد و مبتكر اولين دستگاه بالارونده ،يك آمريكايي به نام" جان بيكبارت "بود .اولين آزمايش آسانسور در اين روز در شهر شيكاگو در آمريكا انجام گرفت و عبارت از جعبهاي چوبي در ارتفاع صد فوتي بود كه زن و مرد در آن مينشستند و پايين و بالا ميرفتند .اولين آسانسور برقي در سال 1889 ميلادي و اولين آسانسور اتوماتيك در سال 1915 ميلادي ساخته شد،
سال 1812: "مسكو "مهمترين شهرهاي امپراتوري روسيه بعد از جنگ تاريخي معروف" سمنو - كسويه - يا - مسكوا "به تصرف نيروهاي فرانسه به فرماندهي ناپلئون بناپارت درآمد .فتح مسكو كه فيلد مارشال كوتوزوف فرمانده كل نيروهاي روسيه از آن دفاع ميكرد ،بعد از شكست روسها كه 40 هزار كشته دادن صورت گرفت .حريق تاريخي مسكو فرداي همين روز اتفاق افتاد .به روز 14 سپتامبر 1812 مراجعه شود
سال 1860: "جان پرشينگ "سردار بزرگ و نامآور آمريكايي در شهر" لاكليد "واقع در ايالت" ميسوري "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از فراغت از تحصيل در دانشكده نظامي معروف" وست پوينت "خدمات خود را در ارتش آغاز ننمود و در جنگ اول فرمانده نيروهاي نظامي آمريكا گرديد .وي پس از 88 سال زندگي به سال 1948 ميلادي چشم از جهان فرو بست .به روز 12 ژوييه 1948 مراجعه شود
سال 1876: "ماتاهاري "كه نام اصليش مارگريت - ماك لودزل و زيباترين و زرنگترين و يكي از مرموزترين جاسوسههاي جهان در طول تاريخ بود ،در يكي از شهرهاي هلند قدم به عرصه وجود گذاشت .چون زيبايي فراوان داشت و به رقص نيز علاقه داشت ،به شغل رقاصي پرداخت و چون در همان زمان جنگ اول نيز درگرفت وي به جاسوسي پرداخت .روز 15 اكتبر 1917 ميلادي از طرف فرانسويها به جرم جاسوسي براي آلمان تيرباران شد.
سال 1943: بزرگترين غنيمت جنگي ،در طول جنگهاي بينالملل دوم نصيب نيروي دريايي انگلستان شد .در اين روز فرمانده نيروي دريايي انگليس در درياي مديترانه ،كليه ناوگان جنگي ايتاليا را كه 5 زرهدار و 7 ناوشكن و تعدادي كشتي جنگي از جمله آنها بود در بندر" والتا "پايتخت جزيره مالت به تصرف درآورد .اين غنيمت پس از تسليم بدون قيد و شرط ايتاليا در جنگ دوم نصيب انگليسيها شد.
سال 1959: در اين روز براي اولين بار در تاريخ تجسسات فضايي ،سفينه مهنورد اتحاد جماهير شوروي در سطح كره ماه فرود آمد .اين سفينه كه" لونيك "2 - نام داشت در حدود 1511 كيلوگرم وزن داشت و محتوي 390 كيلوگرم ابزار و آلاتي بود كه ميبايست از سطح ماه اطلاعاتي به زمين مخابره كنند" .لونيك "2 - فاصله 380 هزار كيلومتر فاصله زمين تا ماه را در 68 ساعت پيموده بود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده