تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 8
سال 380: پس از سالها زد و خورد ميان دولت شاهنشاهي ايران و امپراتوري روم ،سر انجام سرزمين ارمنستان كه هميشه سبب جنگ بين ايران و روم بود تقسيم شد و در آن زمان اردشير دوم ساساني معروف به" اردشير نيكوكار "بر ايران سلطنت داشت .سهم ايران از ارمنستان بيشتر از سهم روميها بود و همين امر سبب بروز جنگهاي بعدي بين ايران و روم بر سر ارمنستان گرديد كه اكثراش ايران پيروز ميشد.
سال 1534: فرمان معروف به" فرمان تفوق "توسط پارلمان انگلستان تصويب شد و به اين ترتيب هانري هشتم پادشاه معروف انگلستان در قرن شانزدهم ميلادي به" پاپ "رهبر كليساي كاتوليك اعلان جنگ داد .فرمان تفوق ،به پادشاه انگلستان حق ميداد كه امور مذهبي را در انگلستان خود اداره كند و تنها رهبر مذهبي در سراسر ممالك بريتانياي كبير باشد .به روز 23 ژوئن 1562 مراجعه شود
سال 1788: "بيلي دوسوفرن "درياسالار نامدار فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 62 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .نام اصلي او" پير - آندره - بيلي دوسوفرن "بود و روز 22 ماه اوت سال 1726 ميلادي در" سن كانا "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .او قهرمان بسياري از جنگهاي دريايي فرانسه و انگليس گوندلور مخصوصاش جنگهاي معروف به" هفتماهه "و ميباشد .به روز 22 اوت 1726 مراجعه شود
سال 1806: درياسالار بزرگ فرانسوي" پيردو -ويلنو "كه از معروفترين سرداران فرانسه در قرن هجدهم ميلادي محسوب ميشود ،بعد از 43 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 21 ژوئن 1763 ميلادي در خانوادهاي دريانورد قدم به عرصه وجود گذاشته بود .درياسالار" ويلنو "سردار و فرمانده نيروي دريايي فرانسه در جنگ معروف ترافالگار عليه" نلسون "درياسالار انگليسي بود .به روز 21 ژوئن 1763 مراجعه شود
سال 1827: "كارل شورتز "يكي از سياستمداران معروف آمريكا در قرن نوزدهم ميلادي كه اصلاش از مردم آلمان بود ،در" راشتات "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در جريان اتحاد آلمان در 1848 جزص افسران ارتش بود ولي بعد به آمريكا رفت و تبعه آن كشور شد و بعدها به مقام سناتوري ايالات متحده و وزارت كشور رسيد و خدمات فراوان به مردم آمريكا كرد .وي روز 9 نوامبر 1906 مرد .به روز 21 ژوييه 1848 مراجعه شود
سال 1881: واقعه مدهش" طوفان مرگبار "در ايالت" هايفونگ "واقع در هندوچين يعني) ويتنام امروزي (اتفاق افتاد .در اين طوفان شديد و بيسابقه كليه خانههايي كه در سر راه طوفان قرار گرفته بود خراب شدند .و هنگامي كه آمار تلفات ناشي از طوفان منتشر شد ،معلوم شد جمعاش 300 هزار نفر در اين واقعه كشته شدهاند .قسمت اعظم مردمي كه در اين بلاي مدهش نابود شدند از مردم ويتنام جنوبي بودند.
سال 1911: جنگ" بالكان "ميان امپراتوري عثماني از يك طرف و ممالك چهارگانه و متحد يونان - مونتهنگرو - بلغارستان و صربستان از طرف ديگر آغاز شد .علت اصلي اين جنگ كه تا روز 3 دسامبر همان سال به طول انجاميد ،خودداري عثماني از اعطاي آزادي و استقلال به ممالك مذكور بود كه جزص امپراتوري عثماني محسوب ميشدند .اين جنگ با پيروزي نسبي متحدين پايان يافت .به روز 3 دسامبر 1911 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده