تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 18
سال 226: شاهنشاهي و فرمانروايي" اردشير بابكان " بنيانگذار سلسله معروف و تاريخي" ساسانيان "بر متصرفات وسيعي كه از سلسله منقرض شده اشكانيان باقي مانده بود آغاز شد و به اين ترتيب ساسانيان سلطنت 416 ساله خود را شروع كردند .اردشير پسر" بابك "و نوه ساسان بود و ساسان موبد معبد" ناهيد "در" استخر "فارس بود .سلطنت اردشير اول تا سال 241 ميلادي طول كشيد .به روز 2 سپتامبر 223 و 14 ژانويه 224 مراجعه شود
سال 226: حكومت سلسله معروف" اشكانيان "بعد از 482 سال كه بر نواحي وسيعي از دنياي قرون اول و دوم و سوم قبل از ميلاد و اردشير بابكان بعد از ميلاد در آسيا فرمانروايي كردند بدست بنيانگذار سلسله ساساني پايان يافت و منقرض شد .اين سلسله روز 28 اوت 256 قبل از ميلاد توسط" ارشك - اشك اول "تاسيس شده و در اين مدت 28 نفر شاهنشاه اشكاني سلطنت كردند .به روز 28 اوت 256 ق.م مراجعه شود
سال 1689: "شارل دومونتسكيو "نويسنده و فيلسوف معروف فرانسوي قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از كساني بود كه افكار و عقايدش تاصثير بسيار بزرگ در انقلاب بعدي فرانسه داشت و تقريباش اولين كسي بود كه نظريه تجزيه قواي سهگانه را تحليل كرد .ابهرتين آثار او دو كتاب معروفش" روحالقوانين و نامههاي ايراني "را بايد نام برد .وي روز 10 فوريه 1737 ميلادي مرد .به روز 10 فوريه 1737 ميلادي مراجعه شود
سال 1721: "مادام دوپومپادور "يكي از زنان معروف فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در شهر پاريس متولد شد .وي از خانواده متوسطي بود و در 23 سالگي به سبب زيبايي زيادي كه داشت مورد توجه لويي پانزدهم قرار گرفت و به جاي" ژان آنتوانت پواسون "كه نام اصلي او بود لقب" ماركيز دوپومپادور "يافت و مدت 20 سال زمامدار واقعي فرانسه شد .وي روز 21 مه 1764 بدرود حيات گفت .به روز 21 مه 1764 ميلادي مراجعه شود
سال 1852: "فردريك لوفر "دانشمند و محقق بزرگ ميكروبشناس آلماني در" كلو "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش مردمي فقير بودند و يك نيكوكار مخارج تحصيل او را به عهده گرفت" لوفر "بعد از اتمام تحصيلات در" برلن "در انستيتوي تحقيقات پزشكي به كار پرداخت و در سال 1880 ميلادي موفق به كشف عامل بيماري ديفتري شد .وي روز 27 اوت سال 1915 درگذشت .به روز 27 اوت 1915 مراجعه شود
سال 1874: اولين اتومبيل جهان به نام" ارابه كاتوسل "توسط مردي فرانسوي كه از صنعتگران مبتكر آن كشور محسوب ميشد و" آرتور كاتوسل "نام داشت اختراع شد .اين وسيله خودرو كه بدون احتياج به اسب يا جانوران ديگر حركت ميكرد و ميايستاد عبارت بود از 4 چرخ كه بر يك شاسي سوار شده و داراي يك رل و يك ترمز بود .اتومبيل به صورت امروزي ،بعدها توسط هانري فورد آمريكايي اختراع شد.
سال 1915: معاهده سياسي معروف به" معاهده سري "ميان سه كشور فرانسه - انگلستان و روسيه در جريان جنگهاي بينالملل اول به امضاص رسيد عامل اصلي ايجاد اين قرارداد پيوستن عثماني به متحدين جنگ اول يعني آلمان و اتريش بود زيرا ،به اين ترتيب راه درياي سياه بين متفقين و روسيه بسته ميشد .حمله متفقين به داردانل در 19 فوريه 1915 نتيجه اين معاهده سري بود .به روز 20 نوامبر 1914 و 19 فوريه 1915 مراجعه شود
سال 1919: كنفرانس تاريخي صلح ،بعد از جنگ بينالملل اول با شركت 27 دولت از ممالك آمريكا - آسيا - آفريقا و استراليا در پاريس پايتخت فرانسه تشكيل شد و رياست اين كنفرانس با" ژرژ كلمانسو "نخست وزير فرانسه بود كه" ببر فرانسه "لقب داشت .نمايندگان 5 كشور شكست خورده جنگ) آلمان - اتريش - بلغارستان - مجارستان و عثماني (در اين كنفرانس حضور نداشتند.
سال 1935: "روديار كيپلينگ "نويسنده معروف و حادثهجوي انگليسي پس از 70 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 30 دسامبر 1865 ميلادي در" بمبئي "واقع در هندوستان متولد شده بود .اولين اثر وي" درشكه خيالي "نام داشت ،از مهمترين آثار اين نويسنده بزرگ" روشنايي كه خاموش ميشود - فشار انسان سپيدپوست - و جنگل "را بايد نام برد .به روز 30 دسامبر 1865 مراجعه شود
سال 1961: براي اولين بار جنين انسان خارج از رحم و در لوله آزمايش ،پرورش داده شد و اين يكي از مهمترين و موئثرترين پيروزيهاي بشر در زيست شناسي محسوب ميشود .عامل اصلي اين واقعه مهم پروفسور" دانيل پتروچي "ايتاليايي بود .وي بعد از آزمايشهاي فراوان موفق شد كه نطفه انسان را در لوله آزمايش پرورش داده و تا 29 روز آن را زنده نگهدارد .پيروزي بعدي وي پرورش جنين تا 62 روز بود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده