تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 31
سال 37: "نرون "يكي از ستمكارترين ديكتاتوران و امپراتوران روم كلوديوس باستان در" آنتيوم "قدم به عرصه وجود گذاشت .امپراتور روم او را به فرزندي قبول كرد و چون روز 1 فوريه 54 ميلادي به تحريك نرون" كلوديوس "مسموم شد ،نرون امپراتور شد و مدت 14 سال امپراتوري كرد .حريق رم و كشتار مسيحيان و قيام روميان در زمان او اتفاق افتاد .به روز 8 اوت 68 و 9 سپتامبر 65 مراجعه شود
سال 1462: "لويي دوازدهم "يكي از محبوبترين سلاطين فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي در" لوبوا "قدم به عرصه وجود گذاشت و هنگام تولد وي ،شارل هشتم بر فرانسه سلطنت داشت .روز 20 اوت 1498 ميلادي پس از مرگ شارل هشتم ،سلطنت به او كه در آن زمان 36 ساله بود رسيد و اين سلطنت تا روز مرگش كه روز 5 اكتبر 1515 ميلادي اتفاق افتاد ادامه داشت .به روز 20 اوت 1498 و 5 ژانويه 1515 مراجعه شود
سال 1599: اولين كمپاني" هند شرقي "انگلستان در هندوستان تاسيس شد و فرمان تاسيس اين كمپاني كه مسير سياست دنيا را عوض كرد توسط اليزابت اول ملكه معروف انگلستان صادر شد اين كمپاني پايههاي يك امپراتوري وسيع و زرخيز را در جنوب آسيا بنا نهاد كه 258 سال بعد ملكه ديگري به نام ويكتوريا تاج امپراتريسي آن را به سرگذاشت و ملكه هند و انگليس لقب يافت.
سال 1769: "ژنرال مارسو "يكي از سرداران و فرماندهان معروف فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در" شارتر "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه يكي از نوابغ نظامي جهان محسوب ميشود ،قهرمان جنگهاي دولت انقلابي با شورشيان" وانده "محسوب ميشود و به همت او بود كه شهر" نانت "دوباره تسخير شد .ژنرال مارسو روز 4 اكتبر 1796 ميلادي در" آلتن كيرخن "به قتل رسيد .به روز 4 اكتبر 1796 و 17 اكتبر 1793 مراجعه شود
سال 1821: "سر ساموئل باكر "جهانگرد و مكتشف معروف انگليسي ،در لندن قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش ثروتمند بودند و او پس از پايان تحصيلات به عشق كشف مجهولات قاره آفريقا به آن سرزمين رفت .در" خرطوم "پايتخت سودان وي به فكر كشف سرچشمه رود نيل افتاد كه تا آن زمان كسي خبر از آن نداشت و معلوم كرد كه نيل از درياچه ويكتوريا سرچشمه ميگيرد .وي روز 31 اوت 1893 ميلادي مرد.
سال 1888: "رودولف - كلوزيوس "فيزيست و دانشمند معروف رياضي آلمان در قرن نوزدهم ميلادي ،پس از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت" رودولف - كلوزيوس "روز 31 مه 1822 ميلادي در شهر كوچكي به نام" آنيمه "قدم به عرصه وجود گذاشت .خدمت مهم او به دنياي فيزيك تحقيقات مفصل او به خاطر تكميل" ترموديناميك "بود .به روز 31 مه 1822 مراجعه شود
سال 1917: اخطار تاريخي آلمان مربوط به جنگ نامحدود زيردريايي به تمام ممالك بيطرف دنيا مخصوصاش ايالات متحده آمريكا اعلام شد .به موجب اين اخطار دولت آلمان به تمام ممالكي كه احتمال ميرفت به نفع متفقين وارد جنگ شوند اعلام كرد كه اگر كشتيهاي آنها در آبهاي نزديك ممالك متفق ديده شوند غرق خواهند شد .اين جنگ نامحدود از روز 1 فوريه همان سال آغاز شد .به روز 1 فوريه 1917 ميلادي مراجعه شود
سال 1938: ژوليانا" بئاتريس ويلهلمينا "شاهزاده جوان هلندي و وليعهد ملكه هلند چشم به جهان باز كرد .نام اصلي او" بئاتريس ويلهلمينا ارمگارد "است و پدر او" شاهزاده برنارد "نام دارد .پرنسس بئاتريس ارمگارد در طول عمر خود به كشورهاي متعددي از جمله ايران مسافرت كرده و در مراسم اهداي دهكدهاي كه از طرف هلند براي زلزلهزدگان ايران ساخته شده بود شركت داشته است.
سال 1958: اولين قمر مصنوعي ايالات متحده آمريكا با موفقيت به فضا پرتاب گرديد و به اين ترتيب رقابت بزرگ فضايي ميان آمريكا و روسيه شوروي آغاز شد .اولين قمر مصنوعي شوروي كه اسپوتنيك اول روز 4 اكتبر 1957 ميلادي به فضا پرتاب شد نام داشت و اولين قمر مصنوعي آمريكا" اكسپلورر اول "ناميده ميشد .از بهترين كشفيات اين قمر مصنوعي ،كشف دو حلقه از تشعشعات" وان آلن "بدور كره زمين بود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده