تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 15
سال -539: به فرمان كوروش كبير ،شاهنشاه بزرگ هخامنشي ايران ،دو روز بعد از اين كه سپاهيان هخامنشي سرزمين بابل را پس از شكست" نبونيد "پادشاه آن تسخير كردند اسراي يهودي كه تعدادشان به 42 هزار نفر ميرسيد و توسط بختالنصر" نبوكد نصر "از اورشليم به اسارت به بابل آورده شده بودند آزاد شدند و به فلسطين برگشتند تا براي خود معبد تازهاي بسازند .آزادي اسراي يهودي فرداي روز تاجگذاري كوروش انجام شد.
سال 383: جمهوري" سان مارينو "يكي از كوچكترين جمهوريهاي امروزي جهان بوجود آمد .سانمارينو كشوي است به مساحت تيتانو 98 كيلومتر مربع با 15 هزار جمعيت كه در دامنه كوه از جبال" آپنين "در ايتاليا قرار دارد .تنها قراردادي كه" سانمارينو "با ممالك خارجي امضاص كرده است قراداد 1 دسامبر 1897 است كه به موجب آن سانمارينو با ايتاليا ،پيمان عدم تجاوز و ايجاد مودت امضاص كرده است.
سال 1756: جنگ تاريخي" پيرنا "در جريان جنگهاي معروف به" هفت ساله "ميان اتريش و پروس با پيروزي كامل سپاهيان فردريك دوم پادشاه پروس پايان يافت .حمله سپاهيان پروسي از روز 28 اوت 1756 آغاز شده و پس از تصرف" درسد "سپاهيان" ساكس "را در ميدان پيرنام محاصره كردند و پس از قريب به يك ماه مقاومت ،محصورين تسليم شدند و جنگ ساكس و پيرنا پايان يافت.
سال 1814: "لرمانتوف "شاعر مشهور روسيه در قرن نوزدهم ميلادي در" مسكو "متولد شد .در دوره دبستان با آثار پوشكين آشنا شد و در 14 ساگي منظومه معروف" ابليس "را سرود و سپس با زبانهاي فرانسه - انگليسي و آلماني آشنا گرديد .در 18 لرمانتوف سالگي به مدرسه نظامي رفت و ستوان شد .مرگ روز 27 ژوييه 1841 ميلادي در 27 سالگي بر اثر" دوئل "با طپانچه اتفاق افتاد .به روز 27 ژوييه 1841 مراجعه شود
سال 1894: ماجراي" دريفوس "آغاز شد .وي كه" آلفرد دريفوس "نام داشت ،يك سروان توپخانه ارتش فرانسه بود كه متهم شده بود بعضي از اسناد سياسي ارتش را به آلمانيها داده است و در عين بيگناهي او را محكوم به حبس ابد در جزيره شيطان و اميل زولا خلع درجه نظامي كردند ولي بعد به كمك نويسنده معروف بيگناهي او آشكار گرديد و با تشريفات نظامي از او اعاده حيثيت شد .به روز 5 ژانويه 1895 مراجعه شود
سال 1905: كشور نروژ به صورت يك كشور مستقل و آزاد ،موجوديت خود را به جهان اعلام كرد و به اين ترتيب دوران سلطه ممالك اسكانديناوي كه در راصس آنان سوئد قرار داشت ،بر اين كشور غربي شبه جزيره اسكانديناوي پايان يافت .نروژ با وجودي كه نژاد و زبان و دين كاملاش مجزا از سوئد داشت ،به موجب حكم كنگره وين از 1814 ضميمه سوئد شد و در اين روز استقلال بافت .به روز 17 مه 1814 مراجعه شود
سال 1914: شهر" كالنينگراد "در روسيه شوروي ،در جريان جنگهاي ميهني با نيروهاي آلمان نازي به تصرف سپاهيان آلمان درآمد و فرماندهي آلمان در جبهه روسيه به بهاي اين پيروزي ،عده زيادي از نيروهاي خود را از دست داد .كالنينگراد كه تا قبل از انقلاب اكتبر 1917 ميلادي" كونيگسبرگ "نام داشت ،شهر مقدم مسكو محسوب شده و حملات بعدي آلمانيها به مسكو از آن شهر آغاز شد.
سال 1917: "ماتاهاري "زيباترين و زرنگترين و مرموزترين جاسوسههاي جنگ اول جهاني كه از طرف فرانسويها به اتهام جاسوسي به نفع آلمانيها دستگير و محكوم شده بود ،تيرباران شد .اين زن كه شهرتي افسانهاي پيدا كرده است ،به سال 1876 در هلند متولد شد و ابتدا رقاصه بود ولي در جنگ اول به شغل جاسوسي پرداخت .هنوز معلوم نيست او واقعاش جاسوس آلمان بود يا يك جاسوس دو سره بود .به روز 13 سپتامبر 1876 مراجعه شود
سال 1946: مراسم مجازات ده نفر از متهمين جنگي آلمان نازي در زندان" نورنبرگ "انجام شد .اين ده نفر به موجب حكم دادگاه نورنبرگ كه از روز 30 سپتامبر رسيدگي به جنايات جنگي آنان را آغاز كرده بود طي تشريفاتي به دار آويخته شدند .يكي از آنان به نام" هرمان گورينگ "دو ساعت قبل از اجراي مراسم اعدام به وسيله سم" سيانور دوپتاس "خودكشي كرد و ده نفر بقيه به شرح زير به دار آويخته شدند - 1 :هانس فرانك - جلاد لهستان - 2 ويلهلم فريك - جلاد نروژ - 3 آلفرد يودل - رييس ستاد ارتش نازيها - 4 ارنست كالتن برونر - ژنرال اس .اس - 5 ويلهلم كايتل - فرمانده كل ارتش نازي - 6 آلفرد روزنبرگ - تئوريسين حزب نازي - 7 فريتس سائوكل - ژنرال اس .اس - 8 آرتور سايس اينكورات - جلاد اتريش - 9 يوليوس اشترايخر - دشمن شماره 3 يهود - 10 يواخيمفون ريبن تروپ - وزير امور خارجه آلمان نازي به روز 30 سپتامبر 1946 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده