تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 29
سال 1628: جنگ" لاروشل "ميان پروتستانهاي ياغي و كاتوليكهاي دولتي كاردينال ريشليو در فرانسه با پيروزي كاتوليكها كه به فرمان ميجنگيدند پايان يافت .در اين جنگ كه از روز 22 اوت 1627 ميلادي آغاز شد ،از سيزده هزار نفر پروتستان كه از بدر" لاروشل "دفاع ميكردند .تنها 154 نفر باقي مانده بودند كه عفو شدند و بقيه آنان يا در جنگ و يا از گرسنگي مردند .به روز 11 مه 1625 مراجعه شود
سال 1783: "دالامبر "نابغه بزرگ رياضي قرن هجدهم فرانسه پس از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت وي روز 15 نوامبر 1717 ميلادي در پاريس به دنيا آمده بود .ابتدا حقوق و بعد طب خواند ولي سرانجام به رياضيات دل بست و در 22 سالگي به ديده رو شهرت رسيد وي يكي از تهيهكنندگان دائر±المعارف بود و بعدها به درجهاي افتخاري رسيد كه كاترين ملكه روسيه و فردريك پادشاه پروس به دوستي او افتخار ميكردند.
سال 1881: جمعيت آزاديخواهان ايلرنلد كه براي تحصيل استقلال آن پارنل كشور روز 15 مه سال 1879 ميلادي توسط سياستمدار و آزاديخواه ميهنپرست ايرلندي تاسيس شده بود ،توسط" گلادستون "صدراعظم انگلستان منحل شد و پارنل و عده زيادي از سران استقلال ايرلند به زندان افتادند .در نتيجه مبارزات اعضاي همين حزب سرانجام انگلستان در 1946 به ايرلند استقلال داد .به روز 15 مه 1879 مراجعه شود
سال 1923: "غازي مصطفي كمالپاشا "موئسس تركيه نوين و باني استقلال آن كشور كه بيشتر به نام" آتاتوريك "از او ياد ميشود ،به عنوان اولين رييس جمهور كشور تركيه انتخاب شد و به اين ترتيب ،دوران جمهوريت در آن سرزمين رسماش آغاز گرديد .به خاطر تلاشي كه مصطفي كمال در راه نجارت تركيه از اضمحلال كرده بود ،مجلس به او لقب غازي و درجه مارشالي داد و سپس نيز به او عنوان آتاتورك يعني" پدر تركيه "داده شد.
سال 1933: "آلبرت لئون شارل كالمت "طبيب فرانسوي و كاشف واكسن" ب.ث.ژ "بعد از 70 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 12 ژوييه 1863 ميلادي در" نيس "متولد شده بود .شروع كارش در انستيتو پاستور پاريس بود و اولين كشف او واكسن ضد طاعون بود .واكسن ب.ث.ژ را وي با كمك دانشمند ديگر موسوم به" گرن "روز 24 آوريل 1927 ميلادي كشف كرد .به روز 24 آوريل 1927 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده