تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 5
سال 1467: "ديديه اراسم "اديب و فاضل بزرگ هلندي در" روتردام "قدم به عرصه وجود گذاشت و با اين وصف او را يكي از بزرگان علم و ادب آلمان در دوران نهضت ،ادبي و هنري معروف به" رنسانس "ميدانند .از مهمترين آثار" اراسم "كتاب معروف او" مدح ديوانگي "را بايد نام برد اراسم روز 1 دسامبر 1536 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 1 دسامبر 1536 مراجعه شود
سال 1760: سلطنت" جرج سوم "يكي از نامدارترين سلاطين انگلستان از سلسله" هانور "آغاز شد .اين پادشاه كوچكترين فرزند جرج دوم پادشاه قبلي انگلستان بود و هنگامي به سلطنت رسيد كه 22 سال از عمر او ميگذشت .جرج سوم روز 23 ژوئن 1738 ميلادي در لندن متولد شده بود و پس از 82 سال زندگي و 60 سال سلطنت روز 26 اكتبر 1820 ميلادي مرد .به روز 23 ژوئن 1738 مراجعه شود
سال 1789: شورش زنان پاريس به رهبري زن جواني به نام" ترواين دومريكور "در جريان انقلاب كبير فرانسه اتفاق افتاد .در اين روز در حدود 8 هزار زن و دختر فرانسوي كه به تفنگ و نيزه و چماق و چدن توپ ،مسلح بودند به سوي ورساي مقر شاه و ملكه فرانسه به راه افتادند و بدنبال آنان مردان نيز حركت كردند .در اين ماجرا هدف شورشيان كشتن ماري آنتوانت بود كه به سبب پناهندگي او به اطاق لويي شانزدهم ،موفق نشدند.
سال 1795: شورش تاريخي معروف به" سيزدهم واندمير "در پاريس اتفاق افتاد در اين روز حدود 20 هزار نقر از طرفداران سلطنت در فرانسه به مجلس ملي حمله كردند تا با قتل عام نمايندگان بتوانند اوضاع قبل از انقلاب و جمهوريت را برقرار كنند اين قيام را يك سردار 26 ساله به نام ناپلئون بناپارت با 5 هزار سرباز فرونشاند در اين ماجرا عده زيادي كشته شدند و اين اولين قدم ناپلئون به سوي امپراتوري بود.
سال 1915: "سالونيك "بندر معروف شبه جزيره بالكان كه امروزه جزص كشور" يونان "محسوب ميشود ،به تصرف نيروهاي متحدين درآمد و به اين ترتيب انگلستان - فرانسه و روسيه كه متفقين جنگ اول جهاني بودند از يك پايگاه بسيار مهم و حياتي در يونان محروم شدند .متفقين براي جلوگيري از سقوط" سالونيك "چنان به سختي دفاع كردند كه بيش از نيمي از سپاهيان خود را از دست دادند.
سال 1930: "پاول رومانويچ پاپوويچ "يكي از معروفترين مردان فضايي اتحاد جماهير شوروي در شهري به نام" اوزين "در جنوب كيف واقع در" اوكرايين "متولد شد .پدرش چوپان بود و خود او نيز مدتي چوپاني كرد ولي بعدها به مدرسه رفت و سپس به ارتش پيوست و در نيروي هوايي به درجه سرهنگي رسيد .وي با سفيه) وستوك (4 - روز 12 اوت 1962 ميلادي به فضا رفت و سفرش 71 ساعت طول كشيد.
سال 1954: قرارداد" تريست "براي تعيين تكليف اداره بندر معروف" تريست "در شمال شرقي خاك ايتاليا ،ميان اين كشور و كشور جمهوري فدراتيو يوگسلاوي به امضاص رسيد .طبق اين معاهده ،تريست كه از روز 10 فوريه 1947 زير نظر سازمان ملل متحد اداره ميشد ،بين آن دو كشور تقسيم شد 232 .كيلومتر مربع از تريست به ايتاليا و 516 كيلومتر مربع آن به يوگسلاوي رسيد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده