تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه دسامبر روز 22
سال -146: سومين دوره جنگهاي تاريخي و خونين معروف به" پونيك "با شكست كامل و اضمحلال قطعي كارتاژ پايان يافت .كارتاژ يا" قرطاجنه "كه در محل امروزي كشور تونس در شمال آفريقا قرار داشت ،از مقتدرترين دشمنان امپراتوري روم محسوب ميشد .در جنگ اول پونيك روميها و در جنگ دوم كارتاژيها پيروز شده بودند .سومين دوره جنگهاي پونيك ،در غياب آنيبال از روز 9 مارس 149 قبل از ميلاد شروع شده بود.
سال 1693: بزرگترين زلزله ايتاليا ،سبب مرگ 80 هزار نفر در جزيره سيسيل شد .اين زلزله در جزيره بزرگ سيسيل واقع در جنوب ايتاليا روي دارد و در جريان آن ،سه شهر بزرگ جزيره سيسيل پالرمو به كلي ويران شد و به ساير شهرهاي ديگر منجلمه پايتخت سيسيل نيز خسارات فراوان وارد آمد .اين زلزله ،پر تلفاتترين زلزله در تاريخ ايتاليا محسوب ميشود.
سال 1776: "ملكه لوئيز "ملكه كشور پروس و همسر فردريك گيوم سوم در" هانوور "متولد شد .وي كه ابتدا" پرنسس دو - مكلمبورگ و پرنسس دو هس - دارمشتات "نام داشت ،بعد از ازدواج با فردريك گيوم و سلطنت او ملكه پروس شد .وي از دشمنان سرسخت ناپلئون بود و به تحريك او جنگهاي پروس و فرانسه اتفاق افتاد كه به شكست سخت پروس منجر شد .به روز 26 ژوئن 1810 مراجعه شود
سال 1850: سفر 5 ساله" هاينريش بارت "اولين سياح و مكتشف نواحي مجهول آفريقا به آن قاره آغاز شد .هاينريش بارت كه ابتدا طلبه علوم ديني بود ،به عشق ماجراهاي مجهول آفريقا به اين سفر رفت و بالاخره موفق شد تا روز 31 مارس 1855 نواحي رود نيجر - درياچه چاد و سرزمين سودان را سياحت كرده و اطلاعات مفيدي براي مشتاقان شناسايي آفريقا جمعآوري كند .به روز 31 مارس 1855 مراجعه شود
سال 1894: محاكمه" دريفوس ،"يكي از پر سر و صداترين و تاريخيترين محاكمات جهان آغاز شد و در تمام محاكمه ،همه مردم دنيا نگران نتيجه آن بودند .در اين محاكمه" دريفوس ،"افسر يهودي فرانسوي به اتهام جاسوسي براي آلمانيها محاكمه و محكوم شد و سرانجام پس از 12 سال ،بيگناهي او اعلام شد و دوباره اميل زولا در مورد او اعاده حيثيت شد .در اين محاكمه نويسنده معروف فرانسه به نفع دريفوس قيام كرده بود.
سال 1920: قرارداد تاريخي معروف به" قرارداد رفع اختلاف "بعد از يك سلسله مذاكرات ،ميان نمايندگان بريتانياي كبير و دولت جمهوري فرانسه به امضاص رسيد .به موجب اين معاهده كه بعد از جنگ بينالملل اول بوجود آمد ،دو دولت كه از مدتها قبل بر سر منافع سياسي خود در آسيا اختلاف داشتند ،بر سر خطوط سرحدي عراق و سوريه و فلسطين توافق كردند و در نتيجه فلسطين به انگلستان و سوريه به فرانسه واگذار شد.
سال 1956: با خروج آخرين سرباز انگليسي از پورت سعيد ،جنگي كه از روز 31 ماه اكتبر سال 1956 ميلادي بين نيروهاي انگليسي و مصري و اسراييلي با نيروهاي مصري آغاز شده بود ،پايان يافت و در اين هنگام انگليسيها و فرانسويها نيز پورتسعيد را ترك گفتند .اين نبرد ،به خاطر حفظ سلطه انگلستان بر كانال سوئز بوجود آمد ولي پيروزي نهايي با مصريها بود .به روز 31 اكتبر 1956 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده