تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه مارس روز 20
سال 242: "ماني "يكي از مدعيان پيغمبري در ايران ،دين خود را ظاهر كرد" .ماني "پسر" فاتك "كه از روحانيون زرتشتي بود ،خود بدعتي تازه آورد و عليه قدرت موبدان زرتشتي قيام كرد .ظهور دين ماني در زمان سلطنت شاپور اول بود و آن پادشاه نيز مدتي به آيين مانوي رفتار كرد ولي دوباره بدين زرتشتي برگشت .ماني در زمان سلطنت" بهرام اول "به قتل رسيد .به روز 7 فوريه 276 مراجعه شود
سال 1578: "فيليپ سوم "پادشاه اسپانيا در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي در" مادريد "پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه فرزند فيليپ دوم و نوه شارلكن امپراتور تاريخي اسپانيا محسوب ميشود ،روز 1 دسامبر 1598 ميلادي پس از مرگ پدرش در 20 سالگي به سلطنت رسيد و روز 7 اكتبر 1621 ميلادي پس از 43 سال زندگي و 23 سال سلطنت مرد .به روز 1 دسامبر 1598 مراجعه شود
سال 1672: "ژوزف آديسون "اديب مشهور و يكي از شعراي نامدار قرون هفدهم و هجدهم ميلادي ،در" آمسبوري "واقع در" وايت - شاير "قدم به عرصه وجود گذاشت .آثار اين شاعر ،تاصثير زيادي در تحولات ادبيات انگلستان به جاي گذاشت" .ژوزف آديسون "كه در زندگي خويش كمتر روي خوشبختي ديد ،روز 29 اكتبر 1719 در 47 سالگي وفات يافت .به روز 29 اكتبر 1719 مراجعه شود
سال 1727: "اسحق نيوتون "فيلسوف ،رياضيدان و متفكر بزرگ قرن هفدهم ميلادي انگلستان پس از 84 سال زندگي افتخارآميز بدرود زندگي گفت .وي روز 4 ژانويه سال 1643 ميلادي در" وولس تورپ "متولد شده بود و به سبب محبوبيت فراوانش ،پس از مرگ جسد او را در كليساي" وست مينستر "يعني آرامگاه سلاطين انگليس دفن كردند .به روز 4 ژانويه سال 1643 مراجعه شود
سال 1762: "ژوزف لاكانال "يكي از سياستمداران معروف فرانسه در دوران جمهوريت اول آن كشور ،در" سرس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه در ضمن يكي از پيشروان نهضت علمي و ادبي فرانسه در دوران انقلاب محسوب ميشود ،موئسس اولين مدارس متوسطه فرانسه بود كه در آن دوران به نام" مدرسه مركزي "معروف بود" .ژوزف لاكانال "روز 30 اوت 1845 ميلادي مرد .به روز 30 اوت 1845 مراجعه شود
سال 1800: "هليوپوليس "در ناحيهاي به همين نام در سرزمين مصر ،ميان نيروهاي فرانسه به سرداري ژنرال" كهلهبر "و 70 هزار سرباز متحد عثماني و انگلستان اتفاق افتاد .اين جنگ ،به علت خلف وعده انگليسها كه روز 28 ژانويه 1800 با فرانسويان در مورد واگذاري مصر به انگليسها امضاص شده بود .اتفاق افتاد و نتيجه آن ،پيروزي درخشان فرانسويان و كشته شدن 22 هزار نفر از سپاه متحدين بود.
سال 1811: "ناپلئون دوم "فرزند ناپلئون بناپارت امپراتور بزرگ فرانسه ،در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .مادرش ماري لوئيز دختر فرانسواي دوم امپراتور اتريش بود و به مجرد تولد ،به عنوان" پادشاه روم "به دنيا معرفي شد .وي بعد از تبعيد پدرش به جزيره سنتهلن ،با مادرش به اتريش رفت و در همان كشور به حال نيمه تبعيد بود تا روز 16 مارس 1833 ميلادي به درود حيات گفت .به روز 16 مارس 1833 مراجعه شود
سال 1836: "ارنست ماخ "فيلسوف مشهور و فيزيكدان برجسته اتريشي در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،در" توراس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه در" مكانيك كلاسيك "داراي تئوريهاي ارزشمندي است در شمار پيشقدمان نظريه آلبرت اينشتين در مورد ايجاد مكانيك نسبي محسوب ميشود و نظريات خود را در دو جلد به نام" مكانيك ماخ "منتشر كرده است .ماخ ،روز 29 اكتبر 1916 مرد .به روز 29 اكتبر 1916 مراجعه شود
سال 1898: پس از سالها زحمت شبانهروزي" راديوم "يكي از كميابترين و گرانبهاترين فلزات جهان به همت يك زن و شوهر دانشمند كشف شد .كاشف راديوم كه كشف آن سر و صداي بسيار در محافل علمي و پزشكي جهان به راه انداخت" پير كوري "فيزيكدان مشهور فرانسوي بود كه به كمك همسرش" ماري كوري "كه لهستاني اصل به شمار ميرفت و نامش" ماري اسكودووسكا "بود آن را كشف كرد.
سال 1940: "پاول نيپكو "يكي از مخترعين اصلي تلويزيون بعد از 80 سال زندگي كه جز 5 سال آخر آن ،بقيه در رنج و مرارت و سختي سپري شد ،چشم از جهان فرو بست .وي به سال 1860 ميلادي متولد شد و پس از اتمام تحصيلاتش در فيزيك به تحقيقات دامنهداري دست زد كه سرانجامش كشف طريقه تبديل عكس به امواج و تشكيل مجدد آنها بود و به اين ترتيب وي تلويزيون را اختراع كرد .به روز 16 دسامبر 1860 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده