تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آوریل روز 27
سال 628: شورش بزرگ ايران معروف به" شورش سرداران "آغاز شد .در اين شورش سرداران بزرگ ايراني عليه خسرو دوم ساساني معروف به" خسرو پرويز "قيام كردند زيرا وي كه در جنگ با هراكليوس "امپراتور روم از او شكست خورده بود گناه را متوجه بعضي سرداران خود كرده و آنها را كشته بود .در پايان اين شورش ،خلع خسرو پرويز از سلطنت و آغاز سلطنت فرزندش" شيرويه "بود.
سال 1508: معاهده تاريخي سياسي و نظامي معروف به" كام بره "در ناحيهاي موسوم به همين نام به امضاص رسيد .در اين قرارداد پاپ" ژول دوم "جنگجوترين رهبر كاتوليك - لوئي دوازدهم پادشاه فرانسه - ماكسي ميليان امپراتور آلمان - فرديناند پادشاه آراگون و فرمانروايان فلورانس و ميلان ،عليه" ونيز "متحد شدند .نتيجه ئاين اتحاد شكست ونيزيها در 14 مه 1509 ميلادي بود .به روز 14 مه 1509 مراجعه شود.
سال 1746: انقلاب خونين معروف به" انقلاب اكوس "كه از روز 12 سپتامبر 1745 ميلادي به رهبري" شارل ادوارد "آغاز شده بود با قتل عام انقلابيون توسط" دوك دوكمبرلند "پسر جورج دوم پادشاه انگلستان كه قيام در زمان او رخ داده بود ،پايان يافت .در اين ماجرا تقريباش كليه ئشورشيان كشته شدند و دوك دوكمبرلند به" قصاب اكوس "معروف شد .به روز 12 سپتامبر 1745 مراجعه شود.
سال 1818: "گاسپارمونژ "يكي از برجستهترين رياضيدانان و علماي قرون 18 و 19 فرانسه بعد از 72 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين عالم بزرگ رياضي ،روز 4 اكتبر 1746 ميلادي در" بون "متولد شده بود و ابداع" هندسه ئترسيمي "متعلق به اوست .مونژ شيميدان نيز بود و از راه تهيه باروت و مواد منفجره ،خدمات زيادي به انقلابيون فرانسه كرد .به روز 4 اكتبر 1746 مراجعه شود.
سال 1837: "اسلوچفسكي "شاعر و اديب معروف قرن نوزدهم ميلادي روسيه در شهري به نام" سن پطرزبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش مدير مدرسه و مادرش موسيقيدان بود و تحت تعليمات اين دو ،اسلوچفسكي ،تحصيلات خود را به پايان رسانيد و در 23 سالگي اولين مجموعه آثارش را به نام" زندگيها "منتشر كرد .وي روز 13 نوامبر سال 1904 ميلادي مرد .به روز 13 نوامبر سال 1904 مراجعه شود.
سال 1875: قتل عام" بلغارستان "توسط سپاهيان عثماني در آن سرزمين اتفاق افتاد و در جريان اين واقعه دهشتناك 20 هزار نفر از مردم بيگناه بلغارستان كشته شدند و 79 دهكده در آتش سوخت .علت اين قتل عام ،شورش مختصري بود كه در آن سرزمين ايجاد شده بود .چون عثماني ميخواست با اين وسيله از مردم ساير ممالك متصرفي خود زهر چشم بگيرد ،اين قتل عام خونين را به راه انداخت .به روز 1 ژوييه 1876 مراجعه شود.
سال 1909: سلطنت" سلطان محمد خامس "يكي از آخرين امپراتوران عثماني آغاز شد .اين امپراتور كه اولين پادشاه مشروطيت عثماني محسوب ميشود ،فرزند" عبدالمجيد "و برادر سلطان عبدالحميد دوم بود .وقتي به سبب اشتباهات فراوان عبدالحميد دوم امپراتوري عثماني در آستانه ئانقراض قرار گرفت ،انقلابيون و مشروطهخواهان تركيه قيام كردند و او را عزل نمودند و برادرش را به جاي او به پادشاهي برداشتند.
سال 1929: "ژرژ كلمانسو "سياستمدار بزرگ و نخستوزير ميهنپرست معروف فرانسه در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،بعد از 88 سال زندگي سراسر مبارزه و تواصم با افتخار بدرود حيات گفت .كلمانسو كه به سبب دفاع مداوم از فرانسه به" ببر فرانسه "معروف شده بود ،روز 28 سپتامبر 1841 در" موئي لرون آن پارد "متولد شده بود و در قرارداد صلح بعد از جنگ اول ،عضو اصلي بود .به روز 28 سپتامبر 1841 مراجعه شود.
سال 1941: "آتن "پايتخت باستاني و تاريخي كشور يونان ،در جريان جنگهاي بينالملل دوم ،به تصرف نيروهاي آلمان نازي درآمد و پرچم صليب شكسته ئرايش سوم بر فراز عمارات شهر بالا رفت .قبل از آلمانيها ،ايتاليا كه متحد آلمان در جنگ بود ،تصميم به تصرف آتن داشت ولي شكست خورد و حمله ئآلمان به يونان به تلافي شكست ايتاليا بود .به روز 28 اكتبر 1940 و 6 آوريل 1941 مراجعه شود.
سال 1960: "توگو "يكي از ممالك سواحل" خليج گينه "در قاره آفريقا استقلال پيدا كرد .اين كشور كه قبلاش در شمار مستعمرات فرانسه محسوب ميشد ،بين ممالك" داهومي و گانا "قرار گرفته و مجموعاش 56/600 كيلومتر مربع مساحت دارد و در آن ،در حدود دو ميليون نفر جمعيت زندگي ميكنند .پايتخت توگو كه در جنوب آن كشور واقع شده است شهري زيبا) نيمه آفريقايي-نيمه اروپايي (است كه" لومه "نام دارد.
سال 1961: "سيرالئون "مستعمره ئپيشين كشور بريتانياني كبير در قاره آفريقا به كسب استقلال توفيق يافت .اين كشور كوچك كه در ساحل اقيانوس اطلس قرار دارد در حدود 73000 كيلومتر مساحت دارد و در اين مساحت ،جمعيتي در حدود سه ميليون نفر زندگي ميكنند .كشور سيرالئون داراي پايتختي به نام" فريتاون "است كه در مغرب آن كشور واقع شده است.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده