تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه جولای روز 23
سال 1637: شورش بزرگ مذهبي در اسكاتلند عليه شارل اول پادشاه انگلستان كه خلاف قوانين و روسم مذهبي رفتار كرده بود آغاز شد .در اين روز كشيشي در كليساي" ادينبورگ "پايتخت اسكاتلند با لباس كاتوليكي به منبر رفت و دعاهاي كاتوليكي خواند و چون مردم اسكاتلند و انگليسي پروتستان بودند شوريدند .كليساها غارت شد و ،عدهاي كشته شدند .اين شورش به اتحاد تاريخي معروف به اتحاد" كوننت "مبدل شد.
سال 1759: "هاندل "كمپوزيترو و موسيقيدان معروف آلماني ،پس از 75 سال زندگي چشم از جهان فرو بست" .ژرژ - فريدريخ - هاندل "روز 28 ژانويه 1684 ميلادي در شهر" هال "واقع در ايالت" ساكس "متولد شد وي بيشتر عمر خود را در انگلستان گذرانيد و آثار خود را كه بيشتر براي كليسا و به وسيله ارگ تنظيم شده است در آن كشور بوجود آورد .به روز 28 ژانويه 1684 مراجعه شود
سال 1785: "دوك دوشوازول "وزير معروف قرن هجدهم ميلادي فرانسه در زمان سلطنت لويي پانزدهم ،پس از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه نام او ابتدا" اتين فرانسوا ،"بود بعدها ملقب به" كنت داوستن ويل "شد و سپس لقب دوك دوشوازول يافت .او روز 20 مارس 1719 ميلادي متولد شده و به سبب حمايت ماركيز - دوپومپادور به مقام وزارت رسيد .به روز 20 مارس 1719 مراجعه شود
سال 1794: "آندره شنيه "يكي از برجستهترين شعراي فرانسه در دوران انقلاب كبير فرانسه پس از 32 سال زندگي با گيوتين اعدام شد و اعدام او ،يك روز پس از اعدام مالزرب دانشمند معروف فرانسه صورت گرفت .آندره شنيه روز 23 اوت 1762 ميلادي در شهر" كنستانتينوپل "متولد شده بود .علت اعدام وي مخالف با خونريزيها و كشتارهاي ماكسيميليان روبسپير در جريان انقلاب كبير فرانسه بود.
سال 1900: "ژوليو براندنسون "نويسنده و مورخ معروف سويسي در شهر برن ،پايتخ آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از طي تحصيلات خود به كار تدريس پرداخت و در ضمن به تحقيق در بعضي مسائل تاريخي مشغول شد و ،بعد از تدوين آنها) سير تاريخ سياسي - و علل و بروز جنگ و تاريخ اروپا (را تنظيم و تاصليف كرد وي روز 10 نوامبر سال 1963 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 10 نوامبر 1963 مراجعه شود
سال 1906: طي مراسم نظامي خاصي از" دريفوس "افسر معروف فرانسوي اعاده حيثيت شد و ژنرال" گيلن "به نمايندگي از طرف رييس جمهور فرانسه همه حقوق سياسي و اجتماعي دريفوس را همراه با يك قطعه نشان" لژيون دونور "به او برگردانيد .دريفوس در سال 1895 ميلادي به اتهام خيانت به ميهن و دادن اسرار نظامي ارتش به آلمانيها خلع درجه و به زندان ابد محكوم شده بود .به روز 5 ژانويه 1895 مراجعه شود
سال 1911: سلطان محمد پنجم پادشاه معروف مراكش كه باني استقلال و آزادي آن كشور در شمال آفريقا محسوب ميشود ،در" رباط "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه به نام سلطان" محمدبن يوسف "نيز معروفست ،در نتيجه مبارزات وسيع براي استقلال مراكش ،مدتها تبعيد بود و سرانجام نيز موفق به كسب استقلال شد .وي روز 26 فوريه 1961 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 26 فوريه 1961 مراجعه شود
سال 1943: نبرد تاريخي" كورسك "كه از جمله خونينترين و پر تلفاتترين نبردهاي آلمان و روسيه شوروي در جريان جنگ دوم بينالمللي محسوب ميشود آغاز شد .اين جنگ را آلمانيها شروع كردند و هدف هيتلر ،گرفتن انتقام شكستي بود كه در استالينگراد خورده بود .در نبرد كورسك علاوه بر 70 هزار آلماني كه كه كشته شدند ،هيتلر 2900 تانك - هزار توپ و 1400 هواپيما از دست داده بود.
سال 1952: شورش و انقلاب بزرگ كشور مصر عليه ملك فاروق ،آخرين پادشاه آن كشور آغاز شد .اين انقلاب را گروهي از افسران ناراضي مصري به رهبري ژنرال محمدنجيب و سرهنگي به نام" جمال عبدالناصر "آغاز كرده بودند .نتيجه اين انقلاب استعفاي ملك فاروق از سلطنت و جروج وي از سلطنت و جروج از مصر بود در مصر كه اينك با رژيم جمهوري اداره ميشود اولين رييس جمهوري ژنرال محمد نجيب بود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده