تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آگوست روز 23
سال -218: دوره دوم جنگهاي تاريخي ميان امپراتوري روم و كشور كارتاژ ،با حمله انتقامجويانه كارتاژيها به رهبري سردار و پادشاه نامآورشان آنيبال ،آغاز شد .اين دوره از جنگهاي دو كشور كه در حدود سه سال طلوع كشيد به" جنگهاي دوم پونيك "معروف است و در كليه مراحل نبرد ،آنيبال كه 20 هزار پياده و 6 هزار اسب سوار و فيلسوار داشت بر ارتش روم پيروز شد .به روز 20 سپتامبر 217 قبل از ميلاد مراجعه شود
سال -31: جنگ بزرگ و خونين دريايي" آكسوم "ميان دو سردار بزرگ و نامآور روم قديم" ،مارك آنتوان و اكتاويوس "كه اعضاص اتحاد مثلث دوم امپراتوري روم بودند ،با شكست فاحش مارك آنتوان پايان يافت .علت اين جنگ عشق شديد مارك آنتوان به كلئوپاترا ملكه مصر بود زيرا او را از انجام خدماتش به ميهن بازداشته بود .بعد از اين شكست ننگآور بود كه مارك آنتوان خودكشي كرد.
سال 1694: "كنسي "يكي از معروفترين علماص اقتصاد اروپا در قرن هجدهم ميلادي در" مره "متولد شد .پدرش از وكلاي مجلس بود و چون ،در طب و جراحي شهره آفاق بود ،در دربار لويي پانزدهم طبيب مخصوص شد و در همين موقع بود كه به نوشتن كتب معروف خود" جدول اقتصادي "و كليه قواعد حكومت اقتصادي در مملكت كشاورزي پرداخت .وي موجد مكتبي به نام" فيزيكوكراسي "بود .به روز 18 دسامبر 1774 مراجعه شود
سال 1762: "آندره شنيه "شاعر و اديب معروف فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در شهر" كنستانتينوپل "قدم به عرصه وجود گذاشت .طبعي سرشار و روحي لطيف داشت و از دوران تحصيل دست به كار ادبيات شد و بزودي شهرت فراوان يافت .وي در دوران مبارزات انقلابيون فرانسه در دوران انقلاب كبير به جرم مخالفت با" روبسپير "دستگير شد و روز 23 ژوييه 1794 اعدام شد .به روز 23 ژوييه 1794 مراجعه شود
سال 1866: معاهده تاريخي" پراگ "در اين شهر كه امروزه پايتخت كشور چكاسلواكي است ميان دو كشور پروس) آلمان (و امپراتوري اتريش به امضاص رسيد اين معاهده بدرخواست اتريشيها كه پس از شكست" سادووا "روز 3 ژوييه 1866 ميلادي به كلي از پاي درآمده بودند امضاص شد و به موجب آن ،انحلال اتحاديه آلمان كه اتريش رييس آن بود اعلام شد و قسمتهايي از اتريش ضميمه آلمان شد .به روز 14 ژوئن و 3 ژوييه 1866 مراجعه شود
سال 1914: جنگ خونين آلمان و فرانسه در شمال رود" موز "در فرانسه با شكست فاحش سپاه چهارم آلمان پايان يافت و بيش از يك سوم فرانسويان در اين پيكار كشته شدند در اين جنگ" لانگل دوكاري "افسر فرانسوي فرماندهي فرانسويان را داشت و" دوك دو - وورتامبرگ "سرداري آلمانيها را عهدهدار بود و شكست فرانسويان به علت اشتباه فرمانده سپاه فرانسه اتفاق افتاد.
سال 1939: قرارداد تاريخي" عدم تجاوز "ميان دولت آلمان نازي و دولت اتحاد جماهير شوروي در مسكو به امضاص رسيد به موجب اين قرارداد كه فون ريبن تروپ وزير امور خارجه آلمان و وياچسلاو مولوتوف وزير خارجه شوروي آن را امضاص كردند ،دو كشور براي مدت ده سال تعهد كردند به خاك يكديگر تجاوز نكنند .اين پيمان با حمله آلمان به روسيه شوروي روز 22 ژوئن 1941 ميلادي شكسته شد.
سال 1944: سربازان ارتش سرخ شوروي سرزمين روماني را اشتغال كردند و اين روز از طرف دولت روماني به عنوان روز استقلال اعلام شد .روماني در جريان جنگ دوم جهاني به رهبري" آنتونسكو "كه نخست وزيرش بود دوش بدوش آلمان وارد جنگ شد .در اين روز روسها روماني را گرفتند و بعد از پايان جنگ در حالي كه در آن كشور رژيم كمونيستي روي كار آمده بود روماني را ترك گفتند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده