تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آگوست روز 7
سال 1304: بوكاجيو" فرانسيسكوپتر ارك شاعر و اديب بزرگ ايتالياي قرن چهاردهم ميلادي در" آرزو "متولد شد .پتر ارك كه معاصر با شاعر بزرگ ديگر ايتاليايي بود ،به سبب قطعات و سرودها زيبايي كه ساخت شهرت فراوان يافت .وي كه يكي از پرچمداران نهضت ادبي و هنري رنسانس در ايتاليا محسوب ميشود ،روز 21 نوامبر 1374 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 8 سپتامبر 1313 مراجعه شود
سال 1641: "آنتوان وانديك "نقاش و هنرمند فلاماندي در قرن هفدهم ميلادي ،پس از 42 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين نقاش بزرگ روز 23 نوامبر 1599 ميلادي در آنورس) در بلژيك امروزي (متولد شد .وي مدتها افتخار شاگردي" روبنس "نقاش معروف را داشت" .شارل اول و پرده مريم "از مهمترين آثار" وانديك "محسوب ميشود .به روز 23 نوامبر 1599 مراجعه شود
سال 1759: "ويليام ويلبرفورس "سياستمدار و نوعدوست معروف انگليسي در شهر" هول "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كه مردي مذهبي بود او را تربيت كرد .وقتي وي به مقامات بالا رسيد به طرفداري از سياهان كه آنان را مانند حيوانات خريد و فروش ميكردند برخاست و بر اثر اقدامات او بود كه روز 24 سپتامبر 1807 ميلادي بردهفروشي در انگلستان ممنوع شد .به روز 17 سپتامبر 1833 مراجعه شود
سال 1774: "رابرت كلايو "سياستمدار و شخصيت برجسته سياسي و استعماري انگلستان در قرن هجدهم به علت اعتياد به ترياك و جنوني كه بر او عارض شده بود خودكشي كرد .اين مرد ،روز بيستم ژوئن 1725 ميلادي در" اتسيچ "متولد شده و در 18 سالگي فعاليتهاي خود را آغاز كرده بود .بسياري از پيروزيهاي استعماري انگلستان در هندوستان مرهون ابتكارات و شجاعتهاي او بود .به روز 20 ژوئن 1725 مراجعه شود
سال 1870: "الكساندر ايوانويچ كوپرين "نويسنده نامدار روسيه در شهر كوچكي به نام" ناروچاتا "متولد شد .ايام كودكي او به فقر و فلاكت گذشت و بعد از يك دوره اقامت در يتيمخانه ،به مدرسه نظامي رفت و چون به داستانسرايي پرداخت او را از نظام بيرون كردند و او يكسره به ادبيات روي آورد .اولين اثرش" ملوچ "نام داشت .وي روز 5 مه 1938 ميلادي وفات يافت.
سال 1902: فاجعه آتشفشاني كوه" پهله "در" مارتينيك "اتفاق افتاد و در اين ماجرا چهل هزار نفر سكنه شهر زيباي" سن پير "كه در دامنه اين كوه قرار داشت نابود شدند .كوه" پهله "كه سابقه آتشفشاني داشت سالهاي متمادي خاموش بود ولي ناگهان در اين روز به فعاليت پرداخت .قسمت عمده سكنه شهر بر اثر گازهاي مسموم كوه" پهله "خفه شدند.
سال 1936: سلطنت" ملك فاروق اول "آخرين پادشاه مصر ،بعد از مرگ پدرش" ملك فوئآد اول "آغاز شد .در اين زمان ،فاروق كه در روز 25 فوريه سال 1920 ميلادي متولد شده بود 16 سال از عمرش ميگذشت .وي بعد از 17 سال سلطنت ،روز 26 ژوييه 1953 ميلادي در جريان كودتاي مصر از سلطنت خلع شد و روز 17 مارس 1945 ميلادي بدرود حيات گفت.
سال 1960: سرزمين" ساحل عاج "كه امروزه" جمهوري ساحل عاج "ناميده ميشود به كسب استقلال توفيق يافت و امروزه با رژيم جمهوري اداره ميشود .اين كشور كه در مغرب آفريقا بين" گانا و ليبريا و گينه "قرار دارد 322000 كيلومتر مربع مساحت و 5 ميليون نفر جمعيت دارد" .آبيجان "پايتخت اين كشور در جنوب آن است" .ساحل عاج "از شمال به" مالي وولتا "و از جنوب به خليج گينه محدود است.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده