تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آگوست روز 8
سال -333: بناي شهر اسكندريه كه امروزه يكي از مهمترين و فعالترين بنادر جنوبي درياي مديترانه محسوب ميشود به فرمان اسكندر كبير فاتح معروف يوناني آغاز شد .در آن زمان اسكندر كه در اوج قدرت خويش بود ،ميخواست در هر كشوري كه فتح ميكند يادگاري از خويش باقي بگذارد كه نام او را جاويدان كنند .بناي" اسكندريه "اولين يادگاري از اين نوع است كه در كشور مصر ساخته شد.
سال 1526: دومين جنگ فرانسه و اسپانيا در زمان سلطنت شارلكن اتفاق افتاد و اين بار جنگ مدت 4 سال طول كشيد .در اين جنگ امپراتور عثماني - پادشاه انگلستان و پاپ و امراي ايتاليا و آلمان ،با فرانسواي اول پادشاه فرانسه عليه شارلكن متحد شده بودند و به سبب محاصره وين پايتخت اتريش توسط عثمانيها ،به موجب معاهده" كامبره "در 9 دسامبر 1529 جنگ دوم تمام شد .به روز 9 دسامبر 1529 مراجعه شود
سال 1560: "گوستاو وازا "اولين پادشاه سوئد از سلسله سلطنتي معروف به" وازا "پس از 37 سال سلطنت و 64 سال زندگي بدرود حيات گفت" .گوستاو وازا "روز 25 دسامبر 1496 ميلادي در شهر" ليند هولم "متولد شده بود .وي روز 28 فوريه 1522 ميلادي عليه" كريستيان دوم "پادشاه دانمارك قيام كرد و از روز 23 دسامبر 1523 ميلادي به سلطنت سوئد رسيد .به روز 25 دسامبر 1496 مراجعه شود
سال 1639: "روبنس "نقاش بزرگ هلندي ،پس از 62 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .وي كه نام كامل او" پتر - پل - روبنس "بود ،روز 5 مه 1577 ميلادي متولد شد .كودكي و جواني او با هزار بدبختي و مشقت سپري شد ولي نيمه دوم زندگي را در ناز و نعمت بسر برد .از آثار معروف او" عشق - ورزي محبوسها - فرود آمدن از صليب - ضربت نيزه - كلاهپر - و سه الهه هنر "را ميتوان نام برد.
سال 1765: مارشال" آلكاسندر ماكدونالد "سردار بزرگ فرانسه در دوران امپراتوري ناپلئون بناپارت ،در" سدان "چشم به جهان باز كرد .اين فرمانده لايق كه ناپلئون درباره نبوغ نظامي او گفته بود" وي به تنهايي يك ارتش است "در بسياري از جنگهاي ناپلئون حضور داشت و فداكاريها نمود كه جنگ واگرام در 6 ژوييه 1809 از آن جمله است .مارشال ماكدونالد روز 5 دسامبر 1840 ميلادي مرد.
سال 1850: "لناو "شاعر بزرگ و اديب معروف مجارستان در قرن نوزدهم ميلادي در بحران بيماري روحي شديد كه از سال 1842 عارض او شده بود ،بعد از 48 سال زندگي بدرود حيات گفت" .نيكلائوس - نيمبش فون اشترهناو "متخلص به" لناو "روز 25 ژوييه 1802 متولد شده بود و از آثار او" فاوست - آبيها - ساوفاروله و دونژوان "را بايد نام برد .به روز 25 ژوييه 1802 مراجعه شود
سال 1870: ژنرال" پل - لتوو ووربك "يكي از بزرگترين سرداران آلمان در جنگ اول بينالمللي ،در" ساره لوئيس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي پس از ماصموريتهاي متعدد در جنگ اول ،ماصمور نگهداري مستعمرات آلمان در آفريقاي شرقي شد و با وجودي كه تعداد افراد او هميشه كم بود هيچگاه شكست نخورد .او كه تنها سردار شكست نخورده آلمان در جنگ اول است روز 22 فوريه 1961 ميلادي مرد.
سال 1914: حمله سپاهيان فرانسوي به" آلزاس "منطقه معروف صنعتي فرانسه كه در آن زمان در تصرف آلمانيها بود آغاز شد .اين حمله ،اولين عمليات جنگي بين نيروهاي فرانسه و آلمان در جنگ اول جهاني بود و تا روز نوزدهم ماه اوت همان سال طول كشيد .در جريان اين دوازده روز جنگ ،فرانسويان دوبار" مولهوز "شهر معروف صنعتي را تصرف كردند و از دست دادن .به روز 19 اوت 1914 مراجعه شود
سال 1919: معاهده تاريخي" راولپندي "كه امروزه در كشور پاكستان واقع شده است ،ميان انگليسيها و افغانيها به امضاص رسيد و اين قراردادي بود كه به موجب آن ،دولت انگلستان استقلال افغانستان را به رسميت ميشناخت و از حقوق خود در آن كشور چشم ميپوشيد .معاهده راولپندي بعد از مبارزات زياد بين افغانستان و انگلستان كه به پيروزي افغانها منجر شد ،امضاص گرديد.
سال 1966: "آدلاي استيونسون "سياستمدار معروف ايالات متحده آمريكا در قرن بيستم ميلادي كه در بندر زيباي" لوسآنجلس "قدم به عرصه وجود گذاشته بود ،در" ليك ساكسس "مقر سازمان ملل متحد بدرود حيات گفت .استيونسون كه به علت سكته قلبي از پاي درآمد ،روز 25 فوريه 1900 ميلادي متولد شده بود .وي در سمت نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد جان سپرد .به روز 25 فوريه 1900 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده