تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه آگوست روز 9
سال -145: كشور" نوميديه "يكي از معروفترين و مهمترين ممالك شمال آفريقا در قرن دوم قبل از ميلاد ،به تصرف سپاهيان نيرومند رومي درآمد و به اين ترتيب فتح كارتاژ كه سال قبل ،روز 25 آوريل سال 146 قبل از ميلاد براي روميان مسلم شده بود كامل شد .نوميديه دولت مستقل نيرومندي بود كه در محل امروزي كشور الجزاير قرار داشت و بعدها به صورت يكي از حاصلخيزترين متصرفات روم درآمد.
سال 1769: جزيره معروف" كرس "در درياي مديترانه ،بعد از جنگي خونين به تصرف" كنت دوفر "سردار فرانسوي درآمد و به اين ترتيب دوران تسلط فرانسويها بر اين جزيره آغاز شد كه هنوز هم ادامه دارد .جزيره كرس در جنوب درياي ليگوريا و شمال جزيره ساردني قرار گرفت ،در حدود 8720 كيلومتر مربع مساحت و 400 هزار نفر جمعيت دارد .ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه اهل همين جزيره بود.
سال 1805: امپراتوري اتريش ،الحاق خود با به اتحاديه روسيه و انگلستان عليه ناپلئون بناپارت فرمانرواي فرانسه اعلام كرد و به اين ترتيب اتحاديه دو جانبه روس و انگليس در 11 آوريل سال 1805 ميلادي به يك اتحاد مثلث تبديل شد .نام اين اتحاديه كه بعدها آلمان نيز به آن پيوست" اتحاديه سوم اروپا عليه فرانسه "بود كه با شكست متحدين از فرانسه ،از هم پاشيد .به روز 11 آوريل 1805 مراجعه شود
سال 1848: قرارداد صلح ميان دولت ايتاليا و امپراتوري اتريش به امضاص رسيد و اين اولين تلاش بزرگ ايتاليا براي رهايي از زير قبار سلطه اتريش بود كه به علت شكست" شارل آلبرت "پادشاه ساردني با شكست روبرو شد و علت اين شكست ،خيانت فرديناند دوم پادشاه" سيسيل "بود كه به شارل آلبرت قول مساعدت داده بود .نقشه اتحاد ايتاليا را جانشينان شارل آلبرت در قرن نوزدهم ميلادي اجرا كردند.
سال 1896: "پل ورلن "شاعر معروف فرانسوي در قرن نوزدهم ميلادي پس از 52 سال زندگي به علت كثرت ميخوارگي بدرود حيات گفت .وي روز 20 ژانويه 1844 ميلادي در" متز "متولد شده بود ولي ،همه عمرش را در پاريس بسر برد .از مهمترين آثار او كه از صميميترين دوستان" آرتور رمبو "بود ،ميتوان" زمان خوشبختي - ترانه براي او - مرگ و افسانههاي عاشقانه "را نام برد .به او لقب ملكالشعراص فرانسه داده بودند.
سال 1899: "پل مولر "بيوشيميست معروف سويسي كه به او لقب" پدر د.د.ت "دادهاند ،در شهر" اولتن "متولد شد .پدرش شيميدان بود و او نيز مثل پدر به شيمي علاقمند شد و در همين رشته از دانشگاه فارغالتحصيل شد .بزرگترين كشف" پل مولر "كه روز 21 ماه اكتبر سال 1965 ميلادي بدرود حيات گفت" د.د.ت "براي دفع حشرات بود .به روز 21 اكتبر 1965 مراجعه شود
سال 1962: "هرمان هسه "نويسنده و اديب بزرگ آلماني ،بعد از 85 سال زندگي تواصم با فعاليت و حركت ،چشم از جهان فروبست .اين مرد بزرگ به سال 1877 هرمان هسه ميلادي در شهر" كالو "در سويس قدم به عرصه وجود گذاشته و پس از پايان تحصيلاتش به فعاليتهاي ادبي پرداخته بود .از مهمترين آثار بايد از" گرگ استپها و بازي با مرواريد شيشهاي "نام برد .به روز 27 ژانويه 1877 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده