تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه سپتامبر روز 1
سال 1174: ساختمان يكي از عجيبترين برجهاي امروزي جهان در شهر" پيزا"ي ايتاليا آغاز شد .اين برج در اصل براي نصب يك ساعت بزرگ ساخته شد ولي كمي بعد از ساختمان ،برج كج شد و سپس به همان حالت باقي ماند .امروزه برج تاريخي كج پيزا كه يكي از جالبترين و ديدنيترين بناهاي جهان است ،با 179 فوت ارتفاع به اندازه 15 فوت كج شده و هنوز هم فرو نريخته است.
سال 1715: سلطنت طولاني 59 ساله لويي پانزدهم پس از مرگ لويي چهاردهم آغاز شد و اين سلطنت كه به دور دوره 8 ساله و 51 ساله تقسيم ميشود ،تا روز 10 دوك دورلئان مه 1774 ميلادي كه وي بدرود حيات گفت ادامه داشت .در دوره اول به سبب كمي سن لويي پانزدهم ،يكي از بزرگان فرانسه به نام نايبالسلطنه بود ولي در دوره دوم ،خود او مستقلاش پادشاهي كرد .به روز 10 مه و 22 اكتبر 1710 مراجعه شود
سال 1741: حمله سپاهيان فرانسه به سرزمينهاي تحت سلطه امپراتوري اتريش آغاز شد و به اين ترتيب فرانسه نيز به ميدان جنگهاي هشت ساله پاگذاشت .در اين روز مارشال فرانسه" دوبل ويل "با 40 هزار نفر افراد جنگاور كارآزموده ،به آلمان كه در آن زمان جزص متصرفات اتريش بود حمله كرد و اولين پيروزي كه نصيب فرانسويها شد تصرف لينز و اتريش عليا بود.
سال 1780: ايالت جئورجيا ،يكي از مهمترين ايالات جنوبي آمريكا در جريان جنگهاي استقلال آمريكا به تصرف نيروهاي انگليسي درآمد .جنگ براي تصرف اين ايالت ،از روز 21 نوامبر سال 1779 ميلادي آغاز شده بود و چون استقلالطلبان آمريكايي سعي در تصرف ايالات شمالي داشتند به ايالات جنوبي توجه چنداني نداشتند .به روز 21 نوامبر 1779 مراجعه شود
سال 1863: "باكلند "شيميدان و محقق و مكتشف معروف" بلژيك "در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي در" گان "قدم به عرصه وجود گذاشت و نام اصلي او" لئو - هندريك - باكلند "بود .در دوره تحصيل و دانشآموزي اعجوبه بود به طوري كه دو سال زودتر از حد معمول دوره دكتري را گذارند و سپس به تحقيقات شيميايي پرداخت وي موجد صنعت پلاستيكسازي است .مرگش روز 18 آوريل 1944 اتفاق افتاد.
سال 1915: نبرد" كراكووي "كه از روز 1 مه 1915 ميلادي با گلولهباران كردن روسها توسط ژنرال" ماكنزن "آلماني آغاز شده بود ،با پيروزي كامل آلمانيها پايان يافت .فرمانده روسها در اين جنگها" گراندوك نيكلا "بود و با وجود همه تلاشي كه براي جلوگيري از پيشروي آلمانيها كرد معهذا پس از 6 ماه جنگ شكست خورد و نه تنها كراكووي بلكه لهستان نيز از دست رفت .به روز 1 مه 1915 مراجعه شود
سال 1920: دوران سلطه امپراتوري عثماني بر سرزمين" لبنان "يكي از زيباترين ممالك عربي امروز خاورميانه به پايان رسيد .لبنان و سوريه و فلسطين و نواحي وسيعي از سر زمينهاي عرب زبان امروزي كه جزص متصرفات امپراتوري عثماني بودند ،در پايان جنگ اول جهاني از آن دولت منتزع شدند .اداره امور لبنان تا 22 نوامبر 1943 كه لبنان كاملاش استقلال يافت با فرانسه بود .به روز 10 آوريل 1946 مراجعه شود
سال 1939: نيروهاي مسلح آلمان نازي به موجب دستور صريح" آدولف هيتلر "پيشواي آلمان و رهبر حزب نازي ،ساعت چهار و چهل و پنج دقيقه بامداد به مرزهاي كشور لهستان حمله كردند و اين حمله سبب بروز جنگ تاريخي بينالملل دوم شد كه در جريان آن ممالك جهان در دو دسته عليه يكديگر ميجنگيدند .اين جنگ پس از 6 سال در سال 1945 ميلادي با تصرف برلين پايتخت آلمان به پايان رسيد.
سال 1944: "بخارست "پايتخت كشور روماني در جريان تعاقب نيروهاي آلمان نازي در دوران جنگ بينالملل دوم به تصرف نيروهاي ارتش سرخ شوروي درآمد و به اين ترتيب يكي از متحدين آلمان نازي در آن جنگ از پاي درآمد و تقاضاي صلح كرد .فاتح بخارست ،پايتخت روماني مارشال" تولبوخين "روسي بود و روز 13 سپتامبر همان سال قرارداد متاركه جنگ ميان دولتهاي روسيه و روماني امضاص شد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده