اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

همه كس ميتواند بدبختي را تحما كند اگر ميخواهيد اخلاق كسي را امتحان كنيد باو قدرت بدهيد
ابراهام لينكن

تقویم تاریخ

سال ١٥٤٧: "هانري هشتم "فرزند و جانشين" هانري هفتم "سرسلسله خاندان سلطنتي" تودور "پس از ٥٦ سال زندگي و ٣٨ سال سلطنت ،چشم از جهان فرو بست گرينويچ و پسرش موسوم به" ادوارد ششم "به جاي او نشست .هانري هشتم كه بنيانگذار مذهب انگلستان بود ،روز ١٦ ژوييه سال ١٤٩١ ميلادي در متولد شده و روز ٢١ سپتامبر ١٥٠٩ ميلادي به سلطنت رسيده بود .به روز ٢١ سپتامبر ١٥٠٩ مراجعه شود

پخش اخبار زنده