اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

پول مانند كود است , نيك است در صورتي كه پراكنده باشد
بيكن

تقویم تاریخ

سال ١٢٠١: "خواجه نصيرالدين طوسي "رياضيدان و دانشمند بزرگ و منجم معروف قرن هفتم هجري ايران ،در شهر طوس متولد شد ،نامش محمد و كنيهاش ابوجعفر بود و پدرش حسن نام داشت ،اين مرد بزرگ كه شهرت بينالمللي دارد وزير هلاكوخان مغول بود .خواجه نصيرالدين طوسي پس از ٧٣ سال زندگي روز ٢٦ ژوئن ١٢٧٤ ميلادي در بغداد وفات يافت .به روز ٢٦ ژوئن ١٢٧٤ مراجعه شود

پخش اخبار زنده