به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

تصاویر ویژه روز -سه شنبه 18 مهر 1391
بدون شرح! آغاز بارش نخستین برف پاییزی در چین کارگری در حال خشک کردن برنج در شهر چندی گر، هند نمایشگاه......

پخش اخبار زنده