تعبیر خواب

تعبیر جغد

در خواب، مردي است نابكار و حسام و حرام بود. اگر بيند كسي جغد همي گيرد، دليل كه او را با چنين مردي خصومت افتد و ديگر ديدن جغد در خواب، مبارك نباشد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند آواز جغد همي شنيد، دليل كه در آنجا نوحه و شيون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دليل كه فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بيند گوشت جغد خورد، دليل كه از مال مردي دزد نابكار به قدر آن چيز بخورد.

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

ادب و هنر

کتاب «انسان‌شناسی موسیقی» نوشته‌ آلن مریام توسط مریم قرسو موسیقیدان و اتنوموزیکولوگ به زبان فارسی برگردانده شد که با ویراستاری......

پخش اخبار زنده

این سایت را به دوستان خود معرفی کنید
 
در خبرنامه پارست عضو شوید