جستجو در اخبار :
عکس های منتخب شب های قدرنقاشی های دیجیتالی فانتزیعکس های طنز و دیدنی (37)عکس های طنز و دیدنی (40)عکس های دیدنی اوباما با سران کشورهای دنیاعکس های تاسف انگیز از زن ذلیل ها (طنز)عکس های فانتزی (12)عکس های ناز کودکان (16)

پربیننده‌های روز گذشته

پربیننده‌های هفته گذشته

پربیننده‌های ماه گذشته

پربیننده‌ترین خبرهای ٤ ساعت گذشته

پربیننده‌ترین خبرهای ١٢ ساعت گذشته

پربیننده‌ترین خبرهای ٢٤ ساعت گذشته

این سایت را به دوستان خود معرفی کنید
  :نام شما
:ایمیل
در خبرنامه پارست عضو شوید
:ایمیل

          تعبیر خواب

جستجو در تعابیر:

تعبیر روزه داشتن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند روزه داشت و قرآن يا تسبيح و يا تهليل ميخواند، دليل كه از حرام خوردن و گناه كردن توبه كند. اگر بيند با روزه غيبت مردمان مي كرد و يا سخنهاي فحش گفت، دليل بود كه طاعت و عبادت برپاكند، ولي در راه دين راستگو نباشد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در ماه رمضان روزه بود. دليل بود بر گراني و تنگي طعام. بعضي معبران گويند: دليل بود بر تندرستي دين حق تعالي و فرج يافتن از غم و ايمن گشتن از بيماري و گذران وام و از رنج و سختي رستن بود، خاصه چون در ماه رمضان بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: روزه داشتن درخواب، بر ده وجه بود. اول: بزرگي. دوم: رياست. سوم: تندرستي. چهارم: مرتبه. پنجم: توبه از گناهان. ششم: ظفريافتن بر دشمن. هفتم: زيادي نعمت. هشتم: حج گذاردن. نهم: غزا كردن. دهم: دليل كه او را پسري آيد، اما روزه گشادن به خواب نيك مردي و روزي حلال بود و چون به قصد گشاد، دليل كه در سفر بلا كشد يا بيمار شود. اگر بيند كه دو ماه روزه داشت، دليل كه از گناهان توبه كند. اگر بيند روزه تطوع داشت، دليل بود كه از بيماري ايمن شود. اگر بيند يك سال پيوسته روزه داشت، دليل بود كه تائب شود. اگر بيند در عاشورا روزه داشت، دليل كه از غم و اندوه رستگاري يابد.
ارسال برای دوستان

مطالب مرتبط

والپیپرهای دیدنی

AUDI-683
AUDI-683 1920*1080
  وضعیت آب و هوا  
 

دما: ۱۶سانتیگراد
وضعیت هوا: ابری
 امروزفردا
حداقل: ۱۰۱۳
حداکثر: ۱۸۲۲