تعبیر خواب

تعبیر سرخی

بدان كه در خواب ديدن سرخي در دنيا كراهت است و رنج دل و غم و انديشه و زنان را خير و خرمي باشد و مردان را نيك نباشد. جابر مغربي گويد: سر او يل و پيراهن و كلاه و قبا و جبه و دستار. اگر جمله سرخ ديد، دليل كه جنگ و فتنه و آشوب و خون ريختن را دوست دارد و بر مردمان ستم و بيداد كند به قدر سرخي جامه ها. اگر اين خواب درمسجد يا در صومعه و جاي نيك بيند، اين جمله كمتر از آن بود كه گفتيم.

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

بانوان نامور تاریخ ایران زمین
بانوان نامور تاریخ ایران زمین یوتاب: سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش......
10 تولد جالب وعجیب در دنیا!!!
  روز تولد هر انسانی از روزها ی مهم زندگی او به حساب می آید. و هر تولد می تواند گفتنی های بسیاری برای......
پاسخ معما
      عنوان معما :شوهر کردن دختر پادشاه   پاسخ :دلاك كچل نيز پرسشهايي مطرح كرد كه اين پرسشها در حقيقت،......

پخش اخبار زنده