جستجو در اخبار :

پربیننده‌های روز گذشته

پربیننده‌های هفته گذشته

پربیننده‌های ماه گذشته

پربیننده‌ترین خبرهای ٤ ساعت گذشته

پربیننده‌ترین خبرهای ١٢ ساعت گذشته

پربیننده‌ترین خبرهای ٢٤ ساعت گذشته

این سایت را به دوستان خود معرفی کنید
  :نام شما
:ایمیل
در خبرنامه پارست عضو شوید
:ایمیل

          تعبیر خواب

جستجو در تعابیر:

تعبیر فرج

اگر مردي به خواب ديد كه چون زنان فرج داشت، دليل است خوار و رسوا شود. اگر بيند كسي با وي مجامعت نمود، دليل است حاجتش از وي روا شود. اگر دو زن در خواب بيند ايشان را يك فرج بود، دليل كه ايشان زن يك مرد شوند. ابراهيم كرماني گويد: اگر زني درخواب بيند كه فرج او آهنين يا مسين بود، دليل است از مرادها نااميد شود.

اگر مردي بيند فرج زنش از پس بود، دليل است آن مرد لوطي بود. اگر فرج خود را بريده بيند، دليل است دشمن بر وي ظفر يابد. جابرمغربي گويد: اگر زني بيند از فرج او ماهي بيرون آمد، دليل است او را دختري آيد. اگر بيند كه از فرج او موشي بيرون آمد، دليل كه دختري آورد نابكار. اگر بيند كه گربه از فرج او بيرون آمد، دليل كه فرزندي آورد دزد، اگر بيند ماري بيرون آمد يا كژدمي، دليل كه فرزند او را دشمن شود.

اگر بيند نان بيرون آمد، دليل كه مفلس شود. اگر زني بيند كه كنجد از فرج او بيرون آمد، دليل است شوهر او را دوست دارد. اگر بيند كه از فرج او خون بيرون آمد، دليل است در حال حيض شوهر با او نزديكي كند. اگر زني به خواب بيند كه از فرج او ديو بيرون آمد، دليل كه فرزند او معلم بود، اگر بيند كه آب صافي بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد صالح.

اگر اب تيره، به خلاف اين است. حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه از فرج او آتشي بيرون آمد، دليل است كه فرزند او جهانگير شود. اگر بيند كه شخصي فرج او را ديد، دليل است كه از آن كس منفعت بيند. اگر بيند كه فرج او موي بر آمده بود، دليل كه به سبب فرزندان اندوهگين شوند. اگر بيند كه فرجش آماسيده بود. دليل كه مال يابد.

اگر به جاي فرج قضيب بود و آبستن بود، دليل كه پسري آورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند كه از فرج او مرواريد يا گوهر بيرون آمد، دليل كه فرزند او عالم و پارسا گردد.
ارسال برای دوستان

مطالب مرتبط

 • مهریه فلسفه و اهداف آن
        مهریه، صداق یاکابین، مقدار مالی است که از سوی شوهر به زن در فرآیندی به نام ازدواج داده می شود.......
 • مادران بهشتی(متن روز مادر)
    متن روز مادر ایمان مادر شیخ مفید، عالم بزرگ شیعی و فقیه گران قدر عالم اسلام، شبی در خواب دید که حضرت......
 • متن روز مادر (3)
  متن روز مادر مامان مهربانم، آهنگ صدایت، زیباترین ترانه زندگی‌ام، نفس هایت، تنها بهانه نفس كشیدنم و وجودت......
 • پیامک های روز معلم(3)
    اندیشه ام از تو سبز و آباد شده از جهل وغم این فکرتم آزاد شده در مکتب پاک و شاد استاد ببین غم رفته......
 • تبریک عید مبعث
        تبریک عید مبعث برای ورود به آرشیو اس ام اس های روز مبعث اینجا کلیک کنید عید سعید مبعث، آغاز راه......

والپیپرهای دیدنی

Wallpaper-41
Wallpaper-41 1920*1200