تعداد بازدید: ۲۶
تاريخ انتشار: دوشنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۱:۵۳
آخرین وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتباری منحله
بانک مرکزی آخرین وضعیت سپرده گذاران تعاونی های منحله ثامن الحجج، افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان را از محل خط اعتباری این بانک منتشر کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، موسسه ثامن الحجج از تعاونی های غیرمجاز در نظام پولی کشور بود که در شهریور 94 منحل شد و بهمن ماه همان سال ساماندهی آن به بانک پارسیان منتقل شد.همچنین کار تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان از مرداد ماه امسال به بانک آینده، موسسه ملل و بانک تجارت واگذار شد.* تعاونی اعتبار منحله ثامن‌الحججبه دنبال بروز مشکلات ناشی از فعالیت غیر مجاز تعاونی اعتبار ثامن الحجج، برنامه تعیین تکلیف سپرده‌های تعاونی مزبور در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.براساس برنامه مصوب، در مرحله نخست مبلغ 350 میلیون ریال به هر یک از سپرده‌گذاران پرداخت شد و در مرحله دوم پرداخت به سپرده‌های یک، دو و سه میلیارد ریالی در بازه زمانی 20 تیر ماه 95 تا 27 مهر ماه 95 انجام شد.در مرحله سوم که از 23 اسفند 95 کلید خورد تعیین تکلیف سه میلیارد ریال از سپرده اشخاصی که سپرده آنها بالاتر از سه میلیارد ریال بود، آغاز شد.وجوه تعهد شده آن‌ دسته از سپرده‌گذاران تعاونی که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف و انتقال سپرده‌های خود به بانک پارسیان اقدام کرده اند و تاریخ تعهدنامه آنها (موعد دریافت سپرده) تا پایان شهریور ماه سال 1397 قید شده، از تاریخ 14 بهمن سال جاری در بانک پارسیان قابل پرداخت است.با توجه به نبود امکان نقدشوندگی دارایی‌های تعاونی یاد شده، با تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی، حدود 99 درصد از سپرده‌گذاران تعاونی تعیین تکلیف شده اند.
تعاونی اعتبار منحله افضل‌توس (در حال تصفیه)در پی معضل نشات گرفته از فعالیت غیرمجاز تعاونی اعتبار منحله افضل توس، مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار مزبور توسط بانک مرکزی به بانک آینده واگذار شد.با توجه به نبود امکان نقدشوندگی دارایی‌ های تعاونی مذکور، با تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی، حدود 99 درصد تعداد سپرده‌گذاران تعاونی یاد شده تصفیه حساب شده‌اند.در همین راستا پس از بازپرداخت سپرده‌های تا سقف 30 میلیون ریال تعاونی غیر مجاز افضل‌توس در مرحله نخست، با مساعدت بانک مرکزی تمام سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد ریال تصفیه حساب و به هر سپرده گذار بالاتر از یک میلیارد ریال نیز تا یک میلیارد ریال پرداخت شده است.نرخ سود نامتعارف سپرده‌ها از زمان افتتاح حساب تا تاریخ 11 مرداد امسال به 15 درصد تعدیل شد و سودهای سپرده کمتر از 15 درصد در بازه زمانی یادشده، مطابق قرارداد به قوت خود باقی هستند.بانک مرکزی تاکید کرده است: به هریک از 4325 نفر سپرده گذار باقیمانده این تعاونی مبلغ تا یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است.در خصوص باقیمانده سپرده گذاران در صورت شناسایی دارائی های جدید، نسبت به ارزیابی آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران انجام خواهد شد.
تعاونی اعتبار منحله وحدت (درحال تصفیه)به دنبال چالش ایجاد شده ناشی از فعالیت غیرمجاز تعاونی اعتبار وحدت (موسوم به آرمان) و نبود امکان بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران خود؛ مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی وحدت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موسسه اعتباری ملل واگذار شد.همچنین با توجه به نبود امکان نقدشوندگی دارایی‌های شناسایی شده، با تخصیص خط اعتباری توسط بانک‌مرکزی، با حدود 98 درصد تعداد سپرده‌گذاران تعاونی تصفیه حساب به‌ عمل آمده است.در همین راستا با مساعدت بانک مرکزی، پس از بازپرداخت سپرده‌های تا سقف 30 میلیون ریال تعاونی غیر مجاز وحدت در مرحله نخست، سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف و به هر سپرده‌گذار بالاتر از یک میلیارد ریال نیز یک میلیارد ریال پرداخت شده است.بر اساس آمار بانک مرکزی به هر یک از 9733 نفر سپرده گذار باقیمانده مبلغ تا یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است.در خصوص باقیمانده سپرده گذاران در صورت شناسایی دارائی های جدید، نسبت به ارزیابی آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران باقیمانده انجام خواهد شد.
تشکیلات منحله البرز ایرانیان (در حال تصفیه)پس از عدم توانایی تشکیلات البرز ایرانیان (موسوم به آرمان) نسبت به ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران، مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تشکیلات البرز ایرانیان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک تجارت واگذار شد.نظر به عدم نقدشوندگی دارایی‌های تعاونی مذکور با تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی، حدود 97 درصد از تعداد سپرده‌گذاران تعاونی تاکنون تصفیه حساب شده‌اند.بر همین اساس پرداخت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال و همچنین پرداخت یک میلیارد ریال به هر سپرده‌گذار دارای سپرده‌ بیش از یک میلیارد ریال صورت گرفت است.نرخ سود نامتعارف سپرده‌ها از زمان افتتاح حساب تا تاریخ 11 مرداد 96 به 15 درصد تعدیل شد و سودهای سپرده کمتر از 15 درصد در بازه زمانی یاد شده، مطابق قرارداد به قوت خود باقی هستند.به هر یک از 1521 نفر سپرده گذار باقیمانده مبلغ تا یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است؛ در خصوص باقیمانده سپرده گذاران در صورت شناسایی دارایی های جدید، نسبت به ارزیابی آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران باقیمانده انجام خواهد شد.
پاسخ به برخی ابهام های سپرده گذارانبرای آن ‌دسته از مشتریانی که مدارک مربوط به سپرده خود، منجمله دفترچه حساب را مفقود کرده اند، بانک عامل پس از کنترل منشاء واریز سپرده و اخذ سفته (معادل مبلغ قابل پرداخت به مشتری) نسبت به پرداخت وجه سپرده طبق قاعده جاری اقدام می کند.آن‌ دسته از مشتریانی که بخشی از موجودی حساب ایشان توسط تعاونی منحله مسدود شده است، بانک عامل موضوع را بررسی و براساس مستندات و اطلاعات اقدام لازم را به ‌عمل می ‌آورد.در خصوص مطالبات سایر اشخاص از تعاونی منحله که در سرفصل بستانکاران ثبت شده و بلاتکلیف است، این رویه اعمال می شود که بانک عامل پس از بررسی اسناد مثبته و اطمینان از وجود بدهی، اقدامات لازم را برای پرداخت بدهی‌ها طبق روال پرداخت سپرده‌ها صورت می‌دهد.همچنین در خصوص آن ‌دسته از مشتریانی که مشخصات ثبتی آنها با آنچه در سیستم ثبت شده دارای مغایرت است، بانک پس از بررسی‌های لازم و رفع مغایرت، اقدامات لازم را طبق روال پرداخت سپرده‌ها انجام می‌دهد.اگر صاحب حسابی فوت کرده باشد، بانک مربوطه مطابق قوانین اقدام می کند.برای مشتریانی که از اتباع بیگانه هستند نیز در صورت احراز هویت مشتری و حصول اطمینان از سپرده‌گذار بودن ایشان، نبود انجام اقدامات متقلبانه و پولشویی،‌ بانک عامل طبق قوانین و مقررات جاری مربوط به اتباع بیگانه اقدام می کند.در خصوص حساب‌های مربوط به نیروی انسانی هر یک از تعاونی های اعتبار، قرار است بانک عامل پس از حصول اطمینان از متعارف بودن حقوق و صحیح بودن منشاء واریزی وجوه به حساب پرسنل، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام کند.آن ‌دسته از مشتریانی که دارای سپرده مدت دار به صورت پرداخت سود در سررسید هستند نیز قرار است بانک مربوطه سود سپرده آنها را از 11 مرداد امسال تعدیل و محاسبه و طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می کند.برای آن‌ دسته از مشتریانی که از تعاونی منحله تسهیلات دریافت کرده و بدهی آنها سررسید نشده و متقاضی تصفیه بدهی و دریافت سپرده هستند، بانک مربوطه پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام می کند.اگر سپرده ای وثیقه تسهیلات قرار گرفته باشد، با درخواست مشتری، بانک عامل پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام می کند.همچنین بانک آینده برای آن دسته از مشتریانی که اقدام به خرد کرد حساب سپرده خود کرده اند، پس از تجمیع حساب سپرده، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می کند. (function(d) { var id = 'click_sabavision_' + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + '//click.sabavision.com/get_camp.php?id=82453,82452&responsive=yes&appended_id=' + id; d.write(''); d.write(''); })(document);

کد خبر: 1016828  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: آنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

ادعای تجاوز 4 مرد به یک خانم در ایرانشهر اکو فارس  ۳۲ دقیقه پیش

رضا عبدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فرد 24 ساله ای که امروز (دوشنبه) به پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان مراجعه کرد، مورد اذیت، آزار، تجاوز به عنف و آدم ربایی قرار گرفته بود. وی خاطرنشان کرد: علائمی از تجاوز و آزار در وی مشهود بود که نتیجه بررسی های انجام شده به مراجع قضایی اعلام و از طریق آنها...

سخنگوی طالبان: آتش‌بس اتحاد طالبان را نشان داد اکو فارس  ۳۲ دقیقه پیش

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان درباره آتش‌بس سه روزه در عید فطر و همچنین تاکید بر تصمیم‌گیری این گروه درباره جنگ و صلح افغانستان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: در سه روز آتش‌بس حتی یک مورد تخطی از سوی طالبان گزارش نشد. این نشان می‌دهد که افراد طالبان در سراسر...

رئیس شرکت آئودی دستگیر شد آفتاب نیوز  ۴۲ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : سخنگوی شرکت فولکس واگن تایید کرد که ستادلر امروز صبح دستگیر شده اما از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد. این سخنگو گفت که جلسه دادگاه برای تعیین وثیقه یا ادامه بازداشت برگزار می‌شود.آئودی مدت‌ها است که درگیر این پرونده است که رسوایی آن دامان فولکس واگن را هم گرفته است.ماه گذشته میلادی آئودی...

توکلی: علیه مقام های قبلی و کنونی بانک مرکزی شکایت کرده ایم شبکه ایران  ۴۶ دقیقه پیش

ایران آنلاین / احمد توکلی امروز(دوشنبه) در نشست خبری دیده بان شفافیت و عدالت گفت: موضوع این نشست اعلام جرم علیه مسئولان مستقیم تعاونی اعتباری فرشتگان، آرمان و کاسپین است؛ موسسه هایی که بعد از بروز مشکلات، در قالب یک موسسه (کاسپین) فعالیت خود را ادامه دادند. وی در ادامه به شکایت از هفت نفر اشاره کرد...

نرخ سوم ارز در دولت تصویب شد شبکه ایران  ۴۶ دقیقه پیش

ایران آنلاین /در پی نوسانات ارزی دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن قرار شد لیست اقلامی برای کالاهای صادراتی مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات...

چرا نماینده تهران استعفا داد؟ پول نیوز  ۵۲ دقیقه پیش

پول‌نیوز - عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: حدود دو سه هفته پیش در کمیسیون تصویب شد آیین دادرسی کیفری برای سه، چهار سال آزمایشی تصویب شود اما متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف، آن طرف آمد این دو قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد.محمدجواد فتحی گفت: در رابطه با تبصره ماده ۴۸ خاطرم هست زمانی...

خروج قطار از ریل در آمریکا پول نیوز  ۵۲ دقیقه پیش

پول‌نیوز - یک قطار در جنوب غربی ایالت ایندیانا در آمریکا از ریل خارج شد.یک قطار در جنوب غربی ایالت ایندیانا در آمریکا از ریل خارج شد و چندین واگن آن آتش گرفت. این حادثه منجر به تخلیه قطار شد.شبکه تلویزیونی‌ ای پی تی ان به نقل از تلویزیون دبلیو‌ ای اچ تی WEHT در ایوانزویل گزارش داد دفتر کلانتری بخش گیبسون...

چطور بفهمم او معتاداست یا نه؟ - قسمت دوم ترابر نیوز  ۵۲ دقیقه پیش

ترابر نیوز: چطور بفهمم او معتاداست یا نه؟ - قسمت دوم مجموعه: ایدز و انواع اعتیاد چطور بفهمم او معتاداست یا نه؟ - قسمت دوم  چطور بفهمم او معتاداست یا نه؟ - قسمت اول ذکر ابزارهایی که وجود آنها حاکی از مصرف مواد میباشند خالی از فایده نیست و میتواند ما را در شناسایی افراد مصرف کننده یاری...

سفیر قطر در ایران: زمینه گسترش روابط اقتصادی 2 کشور مهیاست ایرنا  ۵۶ دقیقه پیش

به گزارش ایرنا علی بن احمد علی السلیطی، دوشنبه در دیدار با استاندار فارس در شیراز، با اشاره به رابطه دیرینه و تاریخی ایران و قطر بیان داشت: با توجه به سفر اخیر مقام های دولتی استان فارس به قطر (فروردین 97) و رایزنی های صورت گرفته برای تقویت همکاری اقتصادی 2 جانبه، تمام زمینه ها و امکانات برای همکاری...

56 راس گوسفند در سبزوار بر اثر مسمومیت تلف شد ایرنا  ۵۶ دقیقه پیش

دکتر ولی الله جغتای عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از دریافت گزارشی مبنی بر تلفات ناگهانی گوسفندان در روستای 'کلاته تیرکمان' بخش ششتمد سبزوار، کارشناسان دامپزشکی به محل اعزام شده و با بررسی‌ های کارشناسی علت تلف شدن گوسفندان را تغذیه آنان با علف و آب آغشته به کود اوره تشخیص دادند.وی...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده