تعداد بازدید: ۱۶
تاريخ انتشار: دوشنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۱:۵۳
آخرین وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتباری منحله
بانک مرکزی آخرین وضعیت سپرده گذاران تعاونی های منحله ثامن الحجج، افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان را از محل خط اعتباری این بانک منتشر کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، موسسه ثامن الحجج از تعاونی های غیرمجاز در نظام پولی کشور بود که در شهریور 94 منحل شد و بهمن ماه همان سال ساماندهی آن به بانک پارسیان منتقل شد.همچنین کار تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان از مرداد ماه امسال به بانک آینده، موسسه ملل و بانک تجارت واگذار شد.* تعاونی اعتبار منحله ثامن‌الحججبه دنبال بروز مشکلات ناشی از فعالیت غیر مجاز تعاونی اعتبار ثامن الحجج، برنامه تعیین تکلیف سپرده‌های تعاونی مزبور در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.براساس برنامه مصوب، در مرحله نخست مبلغ 350 میلیون ریال به هر یک از سپرده‌گذاران پرداخت شد و در مرحله دوم پرداخت به سپرده‌های یک، دو و سه میلیارد ریالی در بازه زمانی 20 تیر ماه 95 تا 27 مهر ماه 95 انجام شد.در مرحله سوم که از 23 اسفند 95 کلید خورد تعیین تکلیف سه میلیارد ریال از سپرده اشخاصی که سپرده آنها بالاتر از سه میلیارد ریال بود، آغاز شد.وجوه تعهد شده آن‌ دسته از سپرده‌گذاران تعاونی که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف و انتقال سپرده‌های خود به بانک پارسیان اقدام کرده اند و تاریخ تعهدنامه آنها (موعد دریافت سپرده) تا پایان شهریور ماه سال 1397 قید شده، از تاریخ 14 بهمن سال جاری در بانک پارسیان قابل پرداخت است.با توجه به نبود امکان نقدشوندگی دارایی‌های تعاونی یاد شده، با تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی، حدود 99 درصد از سپرده‌گذاران تعاونی تعیین تکلیف شده اند.
تعاونی اعتبار منحله افضل‌توس (در حال تصفیه)در پی معضل نشات گرفته از فعالیت غیرمجاز تعاونی اعتبار منحله افضل توس، مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار مزبور توسط بانک مرکزی به بانک آینده واگذار شد.با توجه به نبود امکان نقدشوندگی دارایی‌ های تعاونی مذکور، با تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی، حدود 99 درصد تعداد سپرده‌گذاران تعاونی یاد شده تصفیه حساب شده‌اند.در همین راستا پس از بازپرداخت سپرده‌های تا سقف 30 میلیون ریال تعاونی غیر مجاز افضل‌توس در مرحله نخست، با مساعدت بانک مرکزی تمام سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد ریال تصفیه حساب و به هر سپرده گذار بالاتر از یک میلیارد ریال نیز تا یک میلیارد ریال پرداخت شده است.نرخ سود نامتعارف سپرده‌ها از زمان افتتاح حساب تا تاریخ 11 مرداد امسال به 15 درصد تعدیل شد و سودهای سپرده کمتر از 15 درصد در بازه زمانی یادشده، مطابق قرارداد به قوت خود باقی هستند.بانک مرکزی تاکید کرده است: به هریک از 4325 نفر سپرده گذار باقیمانده این تعاونی مبلغ تا یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است.در خصوص باقیمانده سپرده گذاران در صورت شناسایی دارائی های جدید، نسبت به ارزیابی آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران انجام خواهد شد.
تعاونی اعتبار منحله وحدت (درحال تصفیه)به دنبال چالش ایجاد شده ناشی از فعالیت غیرمجاز تعاونی اعتبار وحدت (موسوم به آرمان) و نبود امکان بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران خود؛ مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی وحدت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موسسه اعتباری ملل واگذار شد.همچنین با توجه به نبود امکان نقدشوندگی دارایی‌های شناسایی شده، با تخصیص خط اعتباری توسط بانک‌مرکزی، با حدود 98 درصد تعداد سپرده‌گذاران تعاونی تصفیه حساب به‌ عمل آمده است.در همین راستا با مساعدت بانک مرکزی، پس از بازپرداخت سپرده‌های تا سقف 30 میلیون ریال تعاونی غیر مجاز وحدت در مرحله نخست، سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف و به هر سپرده‌گذار بالاتر از یک میلیارد ریال نیز یک میلیارد ریال پرداخت شده است.بر اساس آمار بانک مرکزی به هر یک از 9733 نفر سپرده گذار باقیمانده مبلغ تا یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است.در خصوص باقیمانده سپرده گذاران در صورت شناسایی دارائی های جدید، نسبت به ارزیابی آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران باقیمانده انجام خواهد شد.
تشکیلات منحله البرز ایرانیان (در حال تصفیه)پس از عدم توانایی تشکیلات البرز ایرانیان (موسوم به آرمان) نسبت به ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران، مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تشکیلات البرز ایرانیان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک تجارت واگذار شد.نظر به عدم نقدشوندگی دارایی‌های تعاونی مذکور با تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی، حدود 97 درصد از تعداد سپرده‌گذاران تعاونی تاکنون تصفیه حساب شده‌اند.بر همین اساس پرداخت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال و همچنین پرداخت یک میلیارد ریال به هر سپرده‌گذار دارای سپرده‌ بیش از یک میلیارد ریال صورت گرفت است.نرخ سود نامتعارف سپرده‌ها از زمان افتتاح حساب تا تاریخ 11 مرداد 96 به 15 درصد تعدیل شد و سودهای سپرده کمتر از 15 درصد در بازه زمانی یاد شده، مطابق قرارداد به قوت خود باقی هستند.به هر یک از 1521 نفر سپرده گذار باقیمانده مبلغ تا یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است؛ در خصوص باقیمانده سپرده گذاران در صورت شناسایی دارایی های جدید، نسبت به ارزیابی آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران باقیمانده انجام خواهد شد.
پاسخ به برخی ابهام های سپرده گذارانبرای آن ‌دسته از مشتریانی که مدارک مربوط به سپرده خود، منجمله دفترچه حساب را مفقود کرده اند، بانک عامل پس از کنترل منشاء واریز سپرده و اخذ سفته (معادل مبلغ قابل پرداخت به مشتری) نسبت به پرداخت وجه سپرده طبق قاعده جاری اقدام می کند.آن‌ دسته از مشتریانی که بخشی از موجودی حساب ایشان توسط تعاونی منحله مسدود شده است، بانک عامل موضوع را بررسی و براساس مستندات و اطلاعات اقدام لازم را به ‌عمل می ‌آورد.در خصوص مطالبات سایر اشخاص از تعاونی منحله که در سرفصل بستانکاران ثبت شده و بلاتکلیف است، این رویه اعمال می شود که بانک عامل پس از بررسی اسناد مثبته و اطمینان از وجود بدهی، اقدامات لازم را برای پرداخت بدهی‌ها طبق روال پرداخت سپرده‌ها صورت می‌دهد.همچنین در خصوص آن ‌دسته از مشتریانی که مشخصات ثبتی آنها با آنچه در سیستم ثبت شده دارای مغایرت است، بانک پس از بررسی‌های لازم و رفع مغایرت، اقدامات لازم را طبق روال پرداخت سپرده‌ها انجام می‌دهد.اگر صاحب حسابی فوت کرده باشد، بانک مربوطه مطابق قوانین اقدام می کند.برای مشتریانی که از اتباع بیگانه هستند نیز در صورت احراز هویت مشتری و حصول اطمینان از سپرده‌گذار بودن ایشان، نبود انجام اقدامات متقلبانه و پولشویی،‌ بانک عامل طبق قوانین و مقررات جاری مربوط به اتباع بیگانه اقدام می کند.در خصوص حساب‌های مربوط به نیروی انسانی هر یک از تعاونی های اعتبار، قرار است بانک عامل پس از حصول اطمینان از متعارف بودن حقوق و صحیح بودن منشاء واریزی وجوه به حساب پرسنل، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام کند.آن ‌دسته از مشتریانی که دارای سپرده مدت دار به صورت پرداخت سود در سررسید هستند نیز قرار است بانک مربوطه سود سپرده آنها را از 11 مرداد امسال تعدیل و محاسبه و طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می کند.برای آن‌ دسته از مشتریانی که از تعاونی منحله تسهیلات دریافت کرده و بدهی آنها سررسید نشده و متقاضی تصفیه بدهی و دریافت سپرده هستند، بانک مربوطه پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام می کند.اگر سپرده ای وثیقه تسهیلات قرار گرفته باشد، با درخواست مشتری، بانک عامل پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام می کند.همچنین بانک آینده برای آن دسته از مشتریانی که اقدام به خرد کرد حساب سپرده خود کرده اند، پس از تجمیع حساب سپرده، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می کند. (function(d) { var id = 'click_sabavision_' + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + '//click.sabavision.com/get_camp.php?id=82453,82452&responsive=yes&appended_id=' + id; d.write(''); d.write(''); })(document);

کد خبر: 1016828  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: آنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

مصرف روزانه بنزین از مرز 101 میلیون لیتر گذشت تسنیم  ۱۶ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته با ثبت مصرف 101 میلیون و 300 هزار لیتر بنزین، رکوردی کم نظیر در مصرف بنزین سال 96 کشور رقم خورد.این رکورد که البته به بالاترین رکورد مصرف بنزین در سال جاری که مربوط به 30 آذر (روز بعد از زلزله تهران) با میزان 108 میلیون لیتر بود نرسید، نشان از آغاز پرحجم...

دریافت کارت امداد اجباری نیست + اسامی شرکت‌های معتبر امداد خودرو تسنیم  ۱۶ دقیقه پیش

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عدم نظارت بر فعالیت امداد خودروهای غیر مجاز عاملی شده تا حضور آنها در سطح جاده‌های کشور هر روز افزایش پیدا کند. در حال حاضر امداد خودروهای غیر مجاز با شگردهای خاص خود اعم از تماس و اخذ مبالغی غیرمتعارف سعی در جذب مشتریان دارند و مردم نیز بدون اطلاع...

دستمزد کارگران در سال ۹۷ مشخص نشد جام نیوز  ۲۰ دقیقه پیش

 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، نشست شورای عالی کار دیشب آغاز شد و پس از گذشت ۸ ساعت بدون نتیجه پایان یافت. این نشست که با دستور کار تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران آغاز شده بود تا حدی نظرات گروه‌های کارفرمایی و دولت را به یکدیگر نزدیک کرده بود، اما در آخرین دقایق نشست به دلیل بالا گرفتن...

دستور حذف دلار ابلاغ شد جام نیوز  ۲۰ دقیقه پیش

 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بر اساس نامه رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص ممانعت از صدور ثبت سفارش با دلار به دلیل انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی، ثبت سفارش با ارز دلار ممنوع شده است.    چندی قبل نیز نامه رئیس کل بانک مرکزی به وزیر صنعت در خصوص درخواست ممنوعیت...

مصرف بنزین کل کشور از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر گذشت اقتصاد ایران آنلاین  ۲۹ دقیقه پیش

مصرف بنزین کل کشور از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر گذشت #dcImgDiv1{height:201px;}#doc_div1Img{height:207px;}  بر اساس آمارهای رسمی، مصرف روزانه بنزین در سراسر کشور در نخستین روز هفته جاری به ۱۰۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید.  به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت ، در نخستین روز هفته جاری (شنبه، ۲۶ اسفندماه) مصرف بنزین...

شرایط جدید ایران برای واردات گوشت از استرالیا اقتصاد ایران آنلاین  ۲۹ دقیقه پیش

 به گزارش مهر به نقل از اتاق تهران، در آخرین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در سال ۹۶، موضوع تغییر در شیوه واردات گوشت از استرالیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  در این نشست که محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور، سیدجمال مدرسی، مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای...

رشد عملکرد تعهدات اعتبار اسنادی صادره بانک رفاه اکو ویژن  ۳۰ دقیقه پیش

به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، اعتبارات اسنادی داخلی صادره بانک در یازده ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از نظر مبالغ، تعداد و کارمزد دریافتی به ترتیب دارای رشد 234، 61 و 203 درصدی و اعتبارات اسنادی ارزی صادره از رشد 94، 31 و 114 درصدی برخوردار بوده است. بر اساس این گزارش...

تورم تک رقمی در سال آینده/ اولویت‌های ۷ گانه بانک مرکزی در سال ۹۷ نامه  ۳۲ دقیقه پیش

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه امروز (یکشنبه) هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اقدام بانک مرکزی در تحقق شعار سال اظهار کرد: دولت در ایجاد اشتغال دستاوردهای خوبی داشته است. در زمینه تولید هم دولت و نظام بانکی به همراه سایر دستگاه‌ها دستاوردهای خوبی داشته است. اقدام نظام بانکی درحمایت از بنگاه‌های کوچک و...

رشد پنج درصدی صادرات غیرنفتی در ماه‌های پایانی سال آفتاب نیوز  ۳۹ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : محمد شریعتمداری در  حاشیه جلسه امروز (یکشنبه) هیئت دولت با بیان اینکه با تمام توان در خدمت مردم هستیم و تلاش می کنیم به سهم خودمان از مشکلات مردم  کم کنیم اظهار کرد: در تقویت ساختارهای صنعتی کشور ما قدم‌های مثبتی برداشته‌ایم. تدوین نقشه راه برای دوره چهار ساله در حوزه معدن انجام...

وزارت بهداشت: ماهی قرمز عصبی نخرید پول نیوز  ۴۸ دقیقه پیش

پول‌نیوز - مدیر برنامه های بهداشت و بهبود تغذیه در مراکز جمعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ماهی های قرمز ممکن است عصبی یا بیمار باشند، مهمترین راه شناخت این ماهی ها چرخش مکرر ماهی داخل تنگ و دیگر ظروف نگهداری است.رضا عزتیان افزود: در خرید ماهی قرمز باید به یکسری نکات توجه کرد، شکسته شدن یا...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده