تعداد بازدید: ۷
تاريخ انتشار: شنبه،۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۰۱:۳۰
نحوه قضاوت داوران در جام جهانی روسیه با حضور کمک داور ویدئویی اعلام شد
به گزارش خبرگزاری فارس، سید رضا غیاثی متنی را در مورد دستورالعمل کمک داوران ویدئویی در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است. در این دستور العمل که به تازگی در بورد بین المللی فوتبال مطرح شده  نحوه تصمیم گیری داوران با حضور کمک داور ویدئویی بیان شده است.  در این دستور العمل به طور دقیق مشخص می شود که داوران  در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه چگونه با استفاده از این تکنولوژی قضاوت خواهند کرد.
  کمترین دخالت - بیشترین منفعت" مقدمه صدوسی امین جلسه عمومی سالیانه بورد بین المللی فوتبال 5 مارس 2016 در کاردیف برگزار شد که دوره دو ساله "آزمایشات زنده با کمک ویدئویی برای اشتباهات واضح در صحنه هایی که منجر به تغییر روند بازی می شود" که همان کمک داور ویدئویی (VAR )که یکی از مقامات رسمی مسابقه است را تصویب نمود، تا با اجرای آن بازی را بهبود ببخشد.
هدف دستیابی به درستی 100 %تمامی تصمیمات نیست چون به نابودی جریان بازی و احساسات فوتبال که تقریباً در نتیجه عدم توقف بازی و نبود توقفات طولانی است علاقه ای ندارد. فلسفه اش این است: "کمترین دخالت، بیشترین منفعت" برای اطمینان از اینکه داور مقام رسمی کلیدی در مسابقه است (نه کمک داور ویدئویی)، همیشه تصمیم گیری با داور خواهد بود (معمولا بجز صحنه ای در جایی که توپ نیست را از دست بدهد)، ازجمله تصمیم برای زمانی که تخلفی اتفاق نیفتاده باشد.
تصمیم داور فقط زمانی می تواند تغییر یابد که مرور ویدئویی صحنه اشتباه واضح را نشان دهد به عبارت دیگر تصمیم اتخاذ شده صحیح نباشد، ولی: "آیا تصمیم به وضوح اشتباه بود؟" فدراسیون های ملی و مسابقاتشان فقط با اجازه بورد بین المللی فوتبال مجاز به شرکت در این آزمایشات(یا استفاده از کمک داور ویدئویی) می باشند.
فقط زمانی اجازه اعطا خواهد شد که از دستورالعمل های بورد بین المللی فوتبال کاملا استفاده شود و شرایط فنی و آموزش کمک داور ویدئویی بورد بین المللی فوتبال تأمین گردد. "یک دستورالعمل – توسط همه مورد استفاده قرار بگیرد. تصمیمات قابل بازبینی داوران در هر مسابقه صدها تصمیم می گیرند، از جمله تصمیم مبنی بر عدم وقوع یک تخلف.
بدون تغییر کامل فوتبال غیرممکن است که هر تصمیم بازبینی گردد. به همین دلیل این آزمایش، استفاده از کمک داوران ویدئویی را به 4 گروه از تصمیمات/ صحنه هایی که روند بازی را تغییر می دهند محدود می نماید: • گل ها • تصمیمات مبنی بر اعلام پنالتی / عدم اعلام پنالتی • کارت قرمزهای مستقیم(نه کارت زردهای دوم) • اشتباه در شناسایی  تمامی این صحنه ها، کمک داور ویدئویی فقط بعد از آنکه داور تصمیم خود را اتخاذ نمود (از جمله زمانی که دستور به ادامه بازی می دهد) مورد استفاده قرار می‌گیرد، یا اگر صحنه مهمی را "از دست بدهد" به عبارت دیگر توسط داوران دیده نشود.
اصول 1 -فناوری ویدئویی فقط برای تصحیح اشتباهات واضح و صحنه های مهمی که دیده نشده و روند بازی را تغییر می دهد : گل ، اعلام پنالتی / عدم اعلام پنالتی و کارت قرمز و اشتباه در شناسایی بازیکنان (برای مثال داور به بازیکن نادرست اخطار می دهد./ او را اخراج می نماید) به کار خواهد رفت. 2 -همیشه تصمیم نهایی را داور اتخاذ می نماید.
3 -کمک داوران ویدئویی مقامات رسمی مسابقه هستند – هر اطلاعاتی که کمک داوران ویدئویی به داوران می دهند داور همانند اطلاعاتی که از کمک داوران، کمک داوران اضافی یا داور چهارم دریافت می کند برخورد خواهد کرد. 4 -همیشه داور باید تصمیم بگیرد صرف نظر وجود کمک داوران ویدئویی به عبارت دیگر داور مجاز نیست که "تصمیم نگیرد" و صحنه را به کمک داوران ویدئویی ارجاع دهد.
چنانچه داور تصمیم بگیرد که بازی را برای صحنه ای که اتفاق افتاده متوقف ننماید، تصمیم (مبنی بر ادامه بازی) می تواند بازبینی گردد. در اندک موارد که صحنه واضح نیست تخلف قابل اخطار(کارت زرد)  است یا (قابل اخراج ) یا اینکه چه کسی باید جریمه شود، داور می تواند با کمک داور ویدئویی مشورت نماید. 5-  تصمیم اولیه داور تغییر نخواهد کرد مگراینکه مرور ویدئو آشکارا نشان دهد که تصمیم به وضوح اشتباه بوده است.
6 -فقط داور می تواند مرور صحنه را آغاز نماید؛ کمک داور ویدئویی(و سایر مقامات رسمی مسابقه)  می توانند مرور صحنه را به داور توصیه نمایند. 7 -فرایند بازبینی هر چه که باشد، هیچ فشار زمانی مبنی بر بازبینی سریع تصمیم وجود ندارد چرا که درستی تصمیم از سرعت مهم تر است. 8 -بازیکنان و مقامات رسمی تیم ها نباید دور داور جمع شده یا در صورت بازبینی تصمیم، فرایند بازبینی و تصمیم نهایی به تأثیر گذاری بر روی داور اقدام نمایند.
بازیکنی که از "علامت بازبینی" استفاده نماید. اخطار(کارت زرد) خواهد گرفت. 9 -داور باید در فرایند مرور صحنه به منظور تضمین شفافیت باید تا جایی که می تواند "قابل رویت" باشد. 10 -چنانچه پس از آنکه صحنه ای بازبینی شد بازی ادامه پیدا کند، هر تنبیه انضباطی به عمل آمده (هر تنبیه انضباطی) که در مدت زمان پس از صحنه نیاز باشد لغو نمی گردد، حتی اگر تخلف اولیه تغییر کرده باشد( بجز اخطار/اخراج برای جلوگیری از یک حمله موثر یا فرصت آشکار گل).
11 -یک حداکثر مدت زمان قبل یا بعد از صحنه وجود دارد که بتوان آن را بازبینی نمود. 12 -دستورالعمل کمک داور ویدئویی، تا جایی که ممکن باشد، با اصول و فلسفه قوانین بازی مطابقت می نماید.   *بازبینی های داخل زمین اصولا برای تصمیمات است که داور ندیده یا به منظور کمک به کنترل مسابقه یا به منظور "پذیراندن" یک تصمیم است.
بازبینی در داخل زمین نباید برای تصمیمات حقیقی انجام شود از جمله محل تخلف یا بازیکن (برای مثال آفساید)، یا محل برخورد روی بدن برای دست زدن به توپ یا یک خطا و غیره. *داور می تواند فیلم را با سرعت معمولی یا به صورت صحنه آهسته ببیند اما در کل، صحنه آهسته می بایست فقط برای"محل برخورد" در تخلفاتی که برخورد بدنی دارد یا دست زدن به توپ انجام شود؛ سرعت معمولی باید برای "شدت" یک تخلف یا اینکه دست زدن به توپ "عمدی" بوده یا نه بکار برود.
سایر مقامات رسمی مسابقه فیلم را بازبینی نخواهند کرد مگراینکه داور از آنها بخواهد. *برای تخلفاتی که کارت قرمز دارند (بجز جلوگیری از فرصت آشکار گل زنی)، فقط صحنه بازبینی می گردد. برای گل ها، صحنه های پنالتی و تخلفاتی که فرصت اشکار گلزنی را سلب می نماید، داور می تواند بازی را از شروع حمله که منجر به این صحنه شد باز بینی نماید، و اگر مربوط باشد در شروع فاز بازی این تیم چگونه مالکیت توپ را بدست آورد.
قوانین بازی اجازه نمی دهد زمانیکه بازی مجدداً شروه شد تصمیمات شروع مجدد ( ضربه کرنر، پرتاب اوت) بازی تغییر نماید، بنابراین نمی توان آن ها را بازبینی نمود. *در پایان فرایند بازبینی، داور تصمیم نهایی را اتخاذ می کند و به وضوح نتیجه مرور صحنه را نشان می دهد؛ انجام / تغییر / لغو هر گونه اقدام انضباطی(در صورت لزوم) ؛ و از شروع مجدد صحیح بازی اطمینان حاصل می نماید.
درحالی که فرایند بازبینی باید به صورت کارامد و در سریع ترین زمان ممکن پایان پذیرد، دقت مهم تر از سرعت می باشد. بازیکنان و مقامات رسمی تیم نباید اقدام به تأثیر گذاری و دخالت در فرایند بازبینی نمایند. بازیکنی که علامت تلویزیون را نشان می دهد اخطار (کارت زرد) خواهد گرفت؛ هر شخصی وارد محوطه بازبینی داور گردد اخطار (کارت زرد( خواهد گرفت (بازیکن / جانشین)یا اخراج می گردد (مقام رسمی تیم).
مسابقه برای دلایل  زیر لغو نمی گردد: • از کار افتادن فناوری کمک داور ویدئویی (همانند فناوری خط دروازه) • تصمیم اشتباه از طریق کمک داور ویدئویی (چون مقام کمک داور ویدئویی یکی از مقامات رسمی مسابقه است.) • تصمیم بر عدم بازبینی یک صحنه یا بازبینی صحنه ای که نیاز به بازبینی نداشته است *فرایند بازبینی کمک داور ویدئویی بازی را از طریق صفحه تلویزیون در اتاق بازبینی که ممکن است در داخل / نزدیک ورزشگاه یا در مکانی در دسترس تر (برای مثال مرکز کنترل مسابقه) باشد مشاهده می نماید.
به کمک داور ویدئویی، به منظور یکپارچگی / شفافیت / اعتبار، یک مسئول پخش مجدد صحنه کمک می نماید، که کنترل پخش مجدد صحنه، دسترسی مستقل به کلیه "برنامه های" تلویزیونی خواهد داشت بنابراین در هر بازبینی از تصویر مشابهی که در تلویزیون ممکن است دیده شود استفاده می گردد. *کمک داور ویدوئی به طور خودکار تمامی صحنه ها / تصمیمات را "کنترل" می کند تا اگر اشتباه واضح که روند بازی را تغییر می دهد یا صحنه / تخلف مهمی که دیده نشده رخ دهد اطلاع رسانی نماید؛ بنابراین نیازی نیست که مربیان یا بازیکنان مرور صحنه را درخواست نمایند چون اگر چیزی دیده نشود توسط کمک داور ویدئویی دیده خواهد شد.
* چنانچه نیازی به بازبینی صحنه نباشد ارتباط با داور لزومی ندارد - این یک "کنترل صامت" است. در صورتیکه "کنترل" نشان دهد نیاز است که صحنه بازبینی گردد، داور باید فوراً مطلع گردد. هم چنین، اگر داور مشکوک شود که یک اشتباه بزرک یا چیز مهمی ممکن است اتفاق افتاده باشد که دیده نشده، درخواست بازبینی می تواند داده شود.
* فقط داور می تواند مرور صحنه را آغاز نماید- سابر مقامات رسمی مسابقه (به ویژه کمک داور ویدئویی) می توانند مرور صحنه را توصیه نمایند ولی فقط داور تصمیم خواهد گرفت که آیا بازبینی انجام شود یا نشود و نتیجه آن بازبینی چه شده. ممکن است داور تصمیم بگیرد که مقامات رسمی مسابقه به وضوح صحنه را دیده اند و بنابراین نیازی به بازبینی نیست.
* اگر زمانی که بازی متوقف نشده داور درخواست بازبینی نماید، در سریع ترین زمانی که توپ در محوطه "خنثی" قرار گرفت بازی باید متوقف گردد به عبارت دیگر زمانی که هر دو تیم امکان حمله خوب نداشته باشند. داور باید به وضوح با نشان دادن تصویری صفحه تلویزیون اعلام نماید که فرایند بازبینی آغاز شده است؛ تصمیم نمی تواند تغییر نماید مگراینکه علامت بازبینی نشان داده شود.
شروع مجدد بازی باید تا پایان بازبینی به تأخیر بیفتد، داوران باید جلوی بازیکنان / تیم خطاکار را بگیرد تا بازی را به منظور جلوگیری از بازبینی مجدداً شروع ننمایند. زمانی که بازبینی اغاز شد، داور اختیار دارد تا: بر اساس اطلاعاتی که کمک داور ویدئویی به او می دهد تصمیم گیری نماید یا قبل از آنکه تصمیم نهایی بگیرد مستقیماً فیلم را مشاهده نماید(بازبینی در داخل زمین) آموزش داور زمان و منابع قابل ملاحظه ای نیاز است تا به داوران و کمک داوران ویدئویی استفاده کارامد از سیستم کمک داور ویدئویی را آموزش داد، به ویژه زمانی که تحت فشارند برای یک صحنه کلیدی یا مجموعه ای از تصمیمات که روند بازی را تغییر می دهد.
این آموزش برای آزمایش کمک داور ویدئویی اهمیت بنیادین خواهد داشت. آموزش با هدف بهبود یک بازبینی کارامد به منظور: دستیابی به سطح بالایی از دقت برای تعیین اینکه یک صحنه / تصمیم بازبینی گردد یا نه و تصمیم "نهایی" (بعد از بازبینی) کم کردن زمان انجام شده برای بازبینی، بون قربانی کردن دقت. تحلیل داده ها بورد بین المللی فوتبال Leuven KU دانشگاهی(در بلژیک)  با تجربه قابل ملاحظه از داوری / فوتبال به منظور جمع آوری و تحلیل داده های کمک داور ویدئویی انتخاب کرده است.
جدول زمانی تصمیم بورد بین المللی فوتبال امیدوار است در مورد کمک داور ویدئویی در سال 2018 یا اواخر 2019 تصمیم گیری نماید.

کد خبر: 1089853  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری فارس
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای ورزشي

فرانسه 3 - ایران یک / شکست سروقامتان ایران مقابل فرانسه در گام نخست ایلنا  ۱۴ دقیقه پیش

فرانسه 3  - ایران یک / شکست سروقامتان ایران مقابل فرانسه در گام نخستبه گزارش ایلنا،  تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین دیدار خود از سری رقابت های لیگ ملت‌‌های والیبال در سالن کیندرآرنای شهر روئن فرانسه به مصاف تیم میزبان رفت و در شرایطی که نمایش قابل قبولی برابر حریف قدرتمند خود ارائه داد اما در نهایت با نتیجه 3 بر یک مغلوب شد. ست...

ادعای نشریه آلمانی: دیدار دوستانه ایران و یونان لغو شد! نود  ۲۱ دقیقه پیش

ادعای نشریه آلمانی: دیدار دوستانه ایران و یونان لغو شد! در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - تیم ملی یونان از بازی دوستانه مقابل تیم ملی کشورمان انصراف داد.به گزارش وبسایت نود، به ادعای خبرگزاری DPA آلمان، سرمربی تیم ملی یونان بازی دوستانه تیمش مقابل تیم ملی کشورمان را لغو کرد.قرار بود این بازی روز دوم ژوئن (شنبه دوازدهم...

شکست والیبالیست‌های ایران مقابل فرانسه در اولین بازی لیگ ملت‌ها نود  ۲۱ دقیقه پیش

شکست والیبالیست‌های ایران مقابل فرانسه در اولین بازی لیگ ملت‌ها در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - دیدار های تیم ملی ایران و فرانسه در لیگ ملت های والیبال با برتری فرانسه با نتیجه سه بر یک به اتمام رسید.به گزارش وبسایت نود، تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت های لیگ ملت های جهان از ساعت 20 به وقت محلی در سالن...

لیگ ملت‌‌های والیبال| غفور امتیازآورترین بازیکن ایران شد تسنیم  ۲۱ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در لیگ ملت‌‌های والیبال 2018 با نتیجه 3 بر یک مغلوب فرانسه شد.در این بازی امیر غفور با کسب 18 پوئن، امتیاز آورترین بازیکن تیم ایران بود و برای تیم ملی فرانسه نیز اروین انگاپث توانست 18 امتیاز کسب کند. محمد موسوی نیز 9 امتیاز دیگر برای...

ویرانه‌ای به نام تیراندازی با کمان، بازمانده از مدیریت شجاعی و کادرفنی ضعیف تسنیم  ۲۱ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، نتایج عجیب و البته ضعیف تیم ملی تیراندازی با کمان در بخش کامپوند و ریکرو در جام جهانی ترکیه، آنچه در این سال‌ها در این رشته اتفاق افتاده است را بیشتر از گذشته نمایان کرد؛ نتایجی که نشان داد شاید همه حرف و حدیث‌ها و نقل قول‌ها در مورد اتفاقات درونی...

ایران در نیمه نهایی به مصاف چین تایپه خواهد رفت خبرگزاری برنا  ۴۰ دقیقه پیش

ایران در نیمه نهایی به مصاف چین تایپه خواهد رفت به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دوازدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا به میزبانی شهر ناخون‌پاتوم تایلند درحال برگزاری است. امروز در ششمین روز این رقابت‌ها تیم ملی والیبال نوجوانان ایران استراحت داشت و رقابت‌های با برگزاری 2 دیدار بین 4 تیم...

حاشیه مصاف فرانسه و ایران؛حضور 300 هوادار ایرانی در سالن/ تخمین سرعت اسپک بازیکنان+عکس خبرگزاری فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از فرانسه، تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت های لیگ ملت های جهان از ساعت 20 به وقت محلی در سالن کیندرآرنای شهر روئن فرانسه به مصاف تیم میزبان رفت. حدود سه هزار نفر در سالن کیندرآرنا حضور دارند و این مسابقه را از نزدیک تماشا می کنند. از این تعداد بیش از...

برنامه نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا اعلام شد خبرگزاری فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، دوازدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا به میزبانی شهر ناخون‌پاتوم تایلند درحال برگزاری است. امروز در ششمین روز این رقابت‌ها تیم ملی والیبال نوجوانان ایران استراحت داشت و رقابت‌های با برگزاری 2 دیدار بین 4 تیم نیوزیلند،...

تمرین سنگین و پرفشار مردان کی روش در کمپ بشیکتاش ایلنا  ۱ ساعت پیش

تمرین سنگین و پرفشار مردان کی روش در کمپ بشیکتاشبه گزارش ایلنا و به نقل از  سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ملی پوشان فوتبال ایران عصر امروز از ساعت 17:30 به وقت محلی (19 به وقت تهران) تمرین خود را در کمپ باشگاه بشیکتاش آغاز کردند. بازیکنان تیم ملی که امروز صبح با حضور در اسکله بیکوز سه ساعت استراحت کرده بودند، مجددا از عصر روز جمعه تمرینات خود را...

ساری یک قدم دیگر به حضور در چلسی نزدیک شد نود  ۱ ساعت پیش

ساری یک قدم دیگر به حضور در چلسی نزدیک شد در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - نمایندگان ساری و چلسی روز جمعه با یکدیگر گفتگو کردند.به گزارش وبسایت نود، روز جمعه ملاقات دیگری میان نماینده های باشگاه چلسی و مائوریسیو ساری انجام شد که به گمانه زنی ها درباره حضور این مربی 59 ساله در استمفوردبریج دامن زد.مائوریسیو...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده