تعداد بازدید: ۲۵
تاريخ انتشار: دوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۲۱:۵۶
ایران منادی امنیت منطقه بدون دخالت بیگانگان

برگزاري اجلاس فرماندهان نيروهاي دريايي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند را شايد بتوان گامی بلند در راستاي ديپلماسي نظامي جمهوري اسلامي ايران ناميد. نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در طول چند سال گذشته قدم‌هاي مؤثري براي حفظ امنيت بين‌المللي و صلح جهاني برداشته‌اند و برگزاري اين اجلاس قدمي بزرگ در همين باره محسوب مي‌شود. در اجلاس دیروز ابتدا رياست اين اجلاس با اهداي يك تلسكوپ به امير خانزادي فرمانده نيروي دريايي به ايران منتقل شد و در ادامه نيز اين اجلاس با سخنراني سردار سر لشکر باقري رئیس ستاد کل نيروهاي مسلح ادامه يافت. تصميم‌گيري در خصوص ترتيبات امنيتي در دريا بين ايران و كشورهاي حاشيه اقيانوس هند از مهم‌ترين برنامه‌هاي اين نشست است. مهم‌ترين محور سخنان مقامات نظامي ايران در اين اجلاس تأمين امنيت بر پايه منافع مشترك و بدون دخالت نيروهاي بين‌المللي و فرا منطقه‌اي بود؛ نكته‌اي كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است. ايشان بارها به اين نكته اشاره كرده‌اند كه كشورهاي منطقه بايد بتوانند بدون دخالت كشورهاي بيگانه امنيت خود را حفظ كنند. اين در حالي است كه برخي از كشورهاي منطقه به دنبال اين هستند كه با خريدهاي 100 ميليارد دلاري امنيت خود را حفظ كنند كه اين مسئله نتوانسته به نفع آنان تمام شود. حالا اين ايران است كه با ديپلماسي نظامي خود به منادي اصلي براي حفظ امنيت بين‌المللي بدون دخالت كشورهاي بيگانه تبديل شده و آن را در همين اجلاس به صورت جدي دنبال مي‌كند. ايران سرتسليم مقابل امريكا و متحدانش فرود نمي‌آورد سردار سرلشكر محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در افتتاحيه اين اجلاس گفت: بدون ترديد نظام سنتي دوقطبي در جهان فروپاشيده و قدرت‌هاي جديدي در غرب و شرق سر برآورده‌اند، البته برخي قدرت‌ها و بازيگران منطقه‌اي واقعيات نوين جهان را برنمي‌تابند و متأسفانه هيچ منطقه‌اي از جهان از آسيب‌ها در امان نيست. باقري ادامه داد: امريكا و برخي قدرت‌ها با اعزام واحدهاي نظامي به مناطق مختلف و به كارگيري ادبيات زور، بي‌نظمي را در جهان گسترش مي‌دهند. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: امريكا با حمايت از داعش، بخش بزرگي از غرب آسيا را دچار بحران كرده و زمينه آواره شدن و كشته شدن را فراهم آورده است. سرلشكر باقري حمله اخير هوايي امريكا و متحدانش به سوريه را مصداق بارز رفتار غيرقانوني دانست و گفت: آنان با صدور تسليحات به كشورهاي مختلف منطقه از جمله عربستان، زمينه ايجاد جنگ را فراهم مي‌كنند. وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران هيچ‌گاه سر تسليم در مقابل امريكا و متحدانش فرود نياورده و نخواهد آورد و با اتكا به توان خود، دست برادري به سوي همسايگان دراز كرده است. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه ويژگي‌هاي اقيانوس هند باعث شده تا اين منطقه از جهان، اثرگذار بوده و اين اثرگذاري فراتر از همين منطقه باشد، گفت: هرگونه تغيير در شرايط امنيتي در اقيانوس هند رابطه مستقيم امنيتي با امنيت مناطق ديگر جهان دارد. سرلشكر باقري افزود: نيروهاي مسلح كشور ما به عنوان كشوري پيشرو در مقابله با تروريسم، آماده است تجربيات خود را در اختيار ساير كشورها قرار دهد. وي با اشاره به اعزام 51 ناوگروه از نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به اقيانوس هند براي مقابله با دزدان دريايي و ناامني دريايي، اظهار داشت: اين در حالي است كه حضور گسترده واحدهاي نظامي برخي قدرت‌هاي بزرگ و مداخلات آنها در منطقه اقيانوس هند، باعث ايجاد ناامني بوده كه نمونه بارز اين ناامني‌ها، بمباران گسترده مردم يمن است. همچنين رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح تصريح كرد: نيروي دريايي ارتش در طول دو سال آينده با رياست بر اين اجلاس، نشست‌ها و هم‌انديشي‌هايي را براي ارتقای امنيت اقيانوس هند برگزار خواهد كرد و رزمايش‌ها و اقدامات عملي را در اين راستا دنبال مي‌كند. باقري ادامه داد: هماهنگي اين كشورها مي‌تواند امنيت اقيانوس هند را تأمين كند و هرچه اين كشورها بيشتر با هم هماهنگ باشند و اجازه ندهند قدرت‌هاي سلطه‌گر جاي آنها تصميم بگيرند امنيت بهتري در منطقه حاكم مي‌شود. امنيت دريايي مسئله‌اي جمعي و جهاني امير دريادار خانزادي فرمانده نيروي دريايي ارتش با اشاره به برگزاري اين اجلاس و نقش آن در ارتقاي امنيت آب‌هاي دريايي گفت: امنيت دريايي، حاصل توجه كشورهاي ساحلي به درياهاي پيرامونشان، آگاهي محيطي از دريا، تشكل ائتلاف‌هاي هم افزا براي دستيابي به امنيت بسيط و فراگير جمعي و ممانعت از تحميل ترتيبات امنيتي نامطلوب توسط ديگران است. خانزادي گفت: در اين بين نيروي دريايي در اندازه‌اي معقول و متناسب با وزن ژئوپلتيك و منافع كشورها يكي از مهم‌ترين عوامل محدود كننده بستر شكل‌گيري كانون‌هاي ناامني در مناطق دريايي است. فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اضافه كرد: هر جا تمدن‌هاي دريايي با تكيه بر ظرفيت سواحل، توجه دولت‌ها و همت ملت‌ها وارد عرصه شده و قدرت دريايي پايدار و برخوردار از ناوگان نظامي معقول را شكل داده‌اند امنيت سواحل، مناطق دريايي تحت حاكميت، خطوط مواصلاتي دريايي و درياهاي آزاد تضمين شده است. وي افزود: در غير اين صورت ناامني دريايي به تدريج شكل گرفته و هزينه هايي را به ويژه به اقتصاد جهاني، تجارت دريايي و مناطق دريايي حساس تحميل كرده است. دريادار خانزادي در ادامه خاطرنشان كرد: همانطور كه همه ما مي‌دانيم دريا براي يك ملت فرصتي بزرگ براي پيشرفت و اتصال به زنجيره‌اي محسوب مي‌شود كه بهره‌برداري صحيح از آن امنيت، رفاه، ثروت و منزلت را در پي دارد، به همين جهت اتصال به دريا بخشي از وزن ژئوپلتيك كشورهاي ساحلي و دريايي محسوب مي‌شود و آنهايي كه به اين دروازه عظيم متصل هستند فرصتي مناسب براي تعامل با دوستان و افزايش توليد ملي را در اختيار دارند. فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: در مقابل منافعي كه مجاورت با دريا برايمان فراهم آورده است، تكاليفي داريم كه اگر به موقع و با كيفيت مطلوب به آنها نپردازيم، عرصه را براي حضور نامشروع ديگران فراهم كرده‌ايم. وي افزود: اين سرآغاز پذيرفتن تركيبات امنيتي نامطلوبي است كه با راهبرد معماي امنيتي و موازنه قدرت دستيابي به صلح و امنيت جمعي از طريق شكل‌گيري ائتلاف‌هاي سازنده منطقه‌اي را پيچيده و ناممكن نموده و رفتارهاي غيرخطي را اشاعه مي‌دهد. وي ادامه داد: شايد مهم‌ترين دليل براي تأكيد اين موضوع كه امنيت مناطق دريايي جهان بايد در اولويت توسط كشورهاي همان منطقه برقرار باشد اين است كه حضور ديگران نوعي از تركيبات امنيتي را به منطقه تحميل مي‌نمايد كه متضمن منافع جمعي به ويژه منافع كشورهاي منطقه نيست. دريادار خانزادي تصريح كرد: هرچه با آگاهي و اثربخشي بيشتري در دريا حضور داشته باشيم دريا - اين محيط چندوجهي را كه در آينده بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و با ترافيكي از تنوع بازيگران و سكوها مواجه است- بهتر اداره خواهيم كرد. وي با اشاره به يافتن زمينه‌هاي همبستگي گروهي اولين گام در اين زمينه را مطالعه و گفت و گو عنوان كرد و افزود: گردهمايي و گفت و گو نخستين و مهم‌ترين گام براي افزايش آگاهي محيطي از طريق به اشتراك گذاشتن دانش، اطلاعات، عقايد و نظرات است. وي تشكيل گروه رزمي IONS كه شش سال پيش از سوي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد آن مطرح شد و هنوز از دستور كار جلسه‌اي محرمانه فرماندهان فراتر نرفته و تدوين زبان مشترك براي اقدامات تاكتيكي هماهنگ در دريا را از جمله اقداماتي دانست كه روي زمين مانده است و تحقق آنها مي‌تواند همبستگي گروهي براي دستيابي به ثبات و پايداري بيشتر را تقويت كند. براي برگزاري رزمايش‌هاي مشترك در اقيانوس هند تصميم‌گيري خواهد شد امير دريادار حبيب‌الله سياري معاون هماهنگ‌كننده ارتش نیز در حاشيه اجلاس بين‌المللي نيروهاي دريايي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اين يك موفقيت براي نيروي دريايي ارتش است كه ششمين همايش اين اجلاس در تهران برگزار مي‌شود. وي افزود: اين نشانه اقتدار و توانمندي اين نيرو است كه امنيت را در آب‌هاي بين‌المللي ايجاد كرده و جايگاه خودش را با اقتدار در جهان به نمايش گذاشته است. سياري ادامه داد: هشت سال پيش اجازه برگزاري اين همايش را از فرماندهي كل قوا گرفتيم و دو سال پيش در بنگلادش واگذاري رياست اين همايش به ايران تصويب شد. معاون هماهنگ كننده ارتش گفت: در جلسه فرماندهان كه چهارشنبه برگزار مي‌شود تصميم براي برگزاري رزمايش‌هاي مشترك در اقيانوس هند اتخاذ خواهد شد، البته در اين همايش براي رزمايش‌هاي رزمي تصميم‌گيري نمي‌شود بلكه اين رزمايش‌ها در جهت هماهنگي بيشتر و بحث مبارزه با دزدي دريايي خواهد بود.

کد خبر: 1094070  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: روزنامه جوان
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای سياسي

ابراز همدردی سفیر هلند در تهران در پی حادثه تروریستی اهواز آفتاب نیوز  ۵۵ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز :  ژاک ورنر سفیر هلند در تهران در پیامی که در حساب توییتری خود منتشر کرده نوشته است: شب گذشته و امروز همدردی خود را به مقامات رسمی وزارت امور خارجه ایران در مورد حمله تروریستی روز گذشته اهواز ابراز کردم.افکار سفارت با قربانیان و بستگان است. یک تراژدی وحشتناک است. امیدوارم آرامش...

حضور وزرای بهداشت، دفاع و دادگستری در مراسم تشییع شهدای حمله تروریستی در اهواز آفتاب نیوز  ۵۵ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : وزیر بهداشت به همراه وزرای دفاع و دادگستری و رییس بنیاد شهید فردا برای شرکت در مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی عازم اهواز می شوندبه گزارش ایسنا، رییس بنیاد شهید نیز فردا در مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی حضور خواهد داشت.

الوطن: کابوس موشک های حزب الله، اسرائیلی ها را رها نمی کند ایرنا  ۱ ساعت پیش

روزنامه الوطن چاپ مسقط روز یکشنبه نوشت: مسئولان اسرائیلی با چشم به آسمان است می خوابند و بیدار می شوند و در این اندیشه اند که آیا می توانند موشک های حزب الله را بشمارند یا خیر، چه برسد به اینکه بخواهند به مقابله با آن ها فکر کنند.این روزنامه افزود: سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان کار را تمام و...

آمریکا صدور گرین کارت را محدود می کند ایرنا  ۱ ساعت پیش

به گزارش دوشنبه ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ارائه طرحی پیشنهاد داده است تا صدور گرین کارت برای مهاجرانی که از مدیکید (برنامه کمک بهداشتی افراد کم درآمد)، برنامه کمک های مالی به منظور تامین مواد غذایی و مسکن اقشار کم درآمد و سایر کمک های مالی در آمریکا استفاده...

53 مقام سابق آمریکایی خواستار بازگشت ترامپ به برجام شدند ایرنا  ۲ ساعت پیش

به گزارش دوشنبه ایرنا، 53 تن از مقامات پیشین آمریکایی که افرادی از هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه در میان آنها دیده می شود، گفتند که از «برخی اهداف دولت» حمایت می کنند اما از آنجا که ترامپ راهکار دیپلماتیک را پشتوانه سیاست «فشار حداکثری» نکرده است، رویکرد وی در قبال ایران نتیجه ای در بر نخواهد داشت.در...

زلزله 4.1 ریشتری 'مهران' در استان ایلام را لرزاند ایرنا  ۲ ساعت پیش

به گزارش ایرنااز موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه دوشنبه،2مهر1397در ساعت یک و 47 دقیقه و 53 ثانیه رخ داد. این موسسه بزرگی این زلزله را 4.1 ریشتر و موقعیت آن را به مرکز 32.97 شمالی و 45.95 شرقی و درعمق 8کیلومتر از زمین اعلام کرد. فاصله‌های این زلزله 27 کیلومتری مهران در استان ایلام، 53 کیلومتری...

آخرین اخبار از تشکیل حزب جدید منتجب‌نیا تسنیم  ۳ ساعت پیش

رحمت‌اله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین خبرها از تشکیل حزب جدید توسط مخالفان‌ الیاس‌ حضرتی‌ و وضعیت فعلی حزب اعتماد ملی گفت:‌ تا امروز چندین جلسه با همباوران حزبی برای تمهید مقدمات تاسیس حزب جدید برگزار...

اسلحه مقابل دوربین/نگاهی به عکاسی در شرایط بحرانی نامه  ۳ ساعت پیش

به گزارش نامه نیوز درپی حادثه تروریستی اهواز و بازتاب تصویری گسترده آن یکی از عکس‌هایی که جلب توجه کرد تصویر عکاس خانمی است که با وجود شرایط دشوار آن لحظات و در حالی که روی زمین خوابیده است همچنان دوربین خود را در دست دارد و مشغول عکاسی است. در فضای مجازی از این تصویر به عنوان فردی مسوولیت‌پذیر یاد...

حمایت آشکار کشورهای عربی از حادثه تروریستی اهواز نامه  ۳ ساعت پیش

به گزارش نامه نیوز رسانه‌های غربی یک‌بار دیگر با شیطنت‌های خاص خود تلاش کردند تا اذهان عمومی را از واقعیت اتفاق افتاده منحرف کنند. این منابع خبری به‌جای اینکه از عبارت «حمله تروریستی» برای پوشش این رویداد استفاده کنند، صرفاً از لفظ «حمله مسلحانه» یا «حمله افراد مسلح» استفاده کرده‌اند و برخی رسانه‌های...

دولت، روز دوشنبه را عزای عمومی اعلام کرد ایرنا  ۴ ساعت پیش

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در بیانیه هیات دولت که به همین مناسبت صادر شده آمده است: حمله تروریستی روز شنبه گذشته به مردم و مدافعان امنیت مردم در اهواز بخوبی نشان داد که دشمنان ایران هدفی جز نابودی ایران و ایرانی را دنبال نمی‌کنند و در کشتار ضد انسانی آنان، زن و کودک، پیر و جوان،...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده