تعداد بازدید: ۱۸
تاريخ انتشار: دوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۲۱:۵۶
ایران منادی امنیت منطقه بدون دخالت بیگانگان

برگزاري اجلاس فرماندهان نيروهاي دريايي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند را شايد بتوان گامی بلند در راستاي ديپلماسي نظامي جمهوري اسلامي ايران ناميد. نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در طول چند سال گذشته قدم‌هاي مؤثري براي حفظ امنيت بين‌المللي و صلح جهاني برداشته‌اند و برگزاري اين اجلاس قدمي بزرگ در همين باره محسوب مي‌شود. در اجلاس دیروز ابتدا رياست اين اجلاس با اهداي يك تلسكوپ به امير خانزادي فرمانده نيروي دريايي به ايران منتقل شد و در ادامه نيز اين اجلاس با سخنراني سردار سر لشکر باقري رئیس ستاد کل نيروهاي مسلح ادامه يافت. تصميم‌گيري در خصوص ترتيبات امنيتي در دريا بين ايران و كشورهاي حاشيه اقيانوس هند از مهم‌ترين برنامه‌هاي اين نشست است. مهم‌ترين محور سخنان مقامات نظامي ايران در اين اجلاس تأمين امنيت بر پايه منافع مشترك و بدون دخالت نيروهاي بين‌المللي و فرا منطقه‌اي بود؛ نكته‌اي كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است. ايشان بارها به اين نكته اشاره كرده‌اند كه كشورهاي منطقه بايد بتوانند بدون دخالت كشورهاي بيگانه امنيت خود را حفظ كنند. اين در حالي است كه برخي از كشورهاي منطقه به دنبال اين هستند كه با خريدهاي 100 ميليارد دلاري امنيت خود را حفظ كنند كه اين مسئله نتوانسته به نفع آنان تمام شود. حالا اين ايران است كه با ديپلماسي نظامي خود به منادي اصلي براي حفظ امنيت بين‌المللي بدون دخالت كشورهاي بيگانه تبديل شده و آن را در همين اجلاس به صورت جدي دنبال مي‌كند. ايران سرتسليم مقابل امريكا و متحدانش فرود نمي‌آورد سردار سرلشكر محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در افتتاحيه اين اجلاس گفت: بدون ترديد نظام سنتي دوقطبي در جهان فروپاشيده و قدرت‌هاي جديدي در غرب و شرق سر برآورده‌اند، البته برخي قدرت‌ها و بازيگران منطقه‌اي واقعيات نوين جهان را برنمي‌تابند و متأسفانه هيچ منطقه‌اي از جهان از آسيب‌ها در امان نيست. باقري ادامه داد: امريكا و برخي قدرت‌ها با اعزام واحدهاي نظامي به مناطق مختلف و به كارگيري ادبيات زور، بي‌نظمي را در جهان گسترش مي‌دهند. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: امريكا با حمايت از داعش، بخش بزرگي از غرب آسيا را دچار بحران كرده و زمينه آواره شدن و كشته شدن را فراهم آورده است. سرلشكر باقري حمله اخير هوايي امريكا و متحدانش به سوريه را مصداق بارز رفتار غيرقانوني دانست و گفت: آنان با صدور تسليحات به كشورهاي مختلف منطقه از جمله عربستان، زمينه ايجاد جنگ را فراهم مي‌كنند. وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران هيچ‌گاه سر تسليم در مقابل امريكا و متحدانش فرود نياورده و نخواهد آورد و با اتكا به توان خود، دست برادري به سوي همسايگان دراز كرده است. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه ويژگي‌هاي اقيانوس هند باعث شده تا اين منطقه از جهان، اثرگذار بوده و اين اثرگذاري فراتر از همين منطقه باشد، گفت: هرگونه تغيير در شرايط امنيتي در اقيانوس هند رابطه مستقيم امنيتي با امنيت مناطق ديگر جهان دارد. سرلشكر باقري افزود: نيروهاي مسلح كشور ما به عنوان كشوري پيشرو در مقابله با تروريسم، آماده است تجربيات خود را در اختيار ساير كشورها قرار دهد. وي با اشاره به اعزام 51 ناوگروه از نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به اقيانوس هند براي مقابله با دزدان دريايي و ناامني دريايي، اظهار داشت: اين در حالي است كه حضور گسترده واحدهاي نظامي برخي قدرت‌هاي بزرگ و مداخلات آنها در منطقه اقيانوس هند، باعث ايجاد ناامني بوده كه نمونه بارز اين ناامني‌ها، بمباران گسترده مردم يمن است. همچنين رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح تصريح كرد: نيروي دريايي ارتش در طول دو سال آينده با رياست بر اين اجلاس، نشست‌ها و هم‌انديشي‌هايي را براي ارتقای امنيت اقيانوس هند برگزار خواهد كرد و رزمايش‌ها و اقدامات عملي را در اين راستا دنبال مي‌كند. باقري ادامه داد: هماهنگي اين كشورها مي‌تواند امنيت اقيانوس هند را تأمين كند و هرچه اين كشورها بيشتر با هم هماهنگ باشند و اجازه ندهند قدرت‌هاي سلطه‌گر جاي آنها تصميم بگيرند امنيت بهتري در منطقه حاكم مي‌شود. امنيت دريايي مسئله‌اي جمعي و جهاني امير دريادار خانزادي فرمانده نيروي دريايي ارتش با اشاره به برگزاري اين اجلاس و نقش آن در ارتقاي امنيت آب‌هاي دريايي گفت: امنيت دريايي، حاصل توجه كشورهاي ساحلي به درياهاي پيرامونشان، آگاهي محيطي از دريا، تشكل ائتلاف‌هاي هم افزا براي دستيابي به امنيت بسيط و فراگير جمعي و ممانعت از تحميل ترتيبات امنيتي نامطلوب توسط ديگران است. خانزادي گفت: در اين بين نيروي دريايي در اندازه‌اي معقول و متناسب با وزن ژئوپلتيك و منافع كشورها يكي از مهم‌ترين عوامل محدود كننده بستر شكل‌گيري كانون‌هاي ناامني در مناطق دريايي است. فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اضافه كرد: هر جا تمدن‌هاي دريايي با تكيه بر ظرفيت سواحل، توجه دولت‌ها و همت ملت‌ها وارد عرصه شده و قدرت دريايي پايدار و برخوردار از ناوگان نظامي معقول را شكل داده‌اند امنيت سواحل، مناطق دريايي تحت حاكميت، خطوط مواصلاتي دريايي و درياهاي آزاد تضمين شده است. وي افزود: در غير اين صورت ناامني دريايي به تدريج شكل گرفته و هزينه هايي را به ويژه به اقتصاد جهاني، تجارت دريايي و مناطق دريايي حساس تحميل كرده است. دريادار خانزادي در ادامه خاطرنشان كرد: همانطور كه همه ما مي‌دانيم دريا براي يك ملت فرصتي بزرگ براي پيشرفت و اتصال به زنجيره‌اي محسوب مي‌شود كه بهره‌برداري صحيح از آن امنيت، رفاه، ثروت و منزلت را در پي دارد، به همين جهت اتصال به دريا بخشي از وزن ژئوپلتيك كشورهاي ساحلي و دريايي محسوب مي‌شود و آنهايي كه به اين دروازه عظيم متصل هستند فرصتي مناسب براي تعامل با دوستان و افزايش توليد ملي را در اختيار دارند. فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: در مقابل منافعي كه مجاورت با دريا برايمان فراهم آورده است، تكاليفي داريم كه اگر به موقع و با كيفيت مطلوب به آنها نپردازيم، عرصه را براي حضور نامشروع ديگران فراهم كرده‌ايم. وي افزود: اين سرآغاز پذيرفتن تركيبات امنيتي نامطلوبي است كه با راهبرد معماي امنيتي و موازنه قدرت دستيابي به صلح و امنيت جمعي از طريق شكل‌گيري ائتلاف‌هاي سازنده منطقه‌اي را پيچيده و ناممكن نموده و رفتارهاي غيرخطي را اشاعه مي‌دهد. وي ادامه داد: شايد مهم‌ترين دليل براي تأكيد اين موضوع كه امنيت مناطق دريايي جهان بايد در اولويت توسط كشورهاي همان منطقه برقرار باشد اين است كه حضور ديگران نوعي از تركيبات امنيتي را به منطقه تحميل مي‌نمايد كه متضمن منافع جمعي به ويژه منافع كشورهاي منطقه نيست. دريادار خانزادي تصريح كرد: هرچه با آگاهي و اثربخشي بيشتري در دريا حضور داشته باشيم دريا - اين محيط چندوجهي را كه در آينده بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و با ترافيكي از تنوع بازيگران و سكوها مواجه است- بهتر اداره خواهيم كرد. وي با اشاره به يافتن زمينه‌هاي همبستگي گروهي اولين گام در اين زمينه را مطالعه و گفت و گو عنوان كرد و افزود: گردهمايي و گفت و گو نخستين و مهم‌ترين گام براي افزايش آگاهي محيطي از طريق به اشتراك گذاشتن دانش، اطلاعات، عقايد و نظرات است. وي تشكيل گروه رزمي IONS كه شش سال پيش از سوي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد آن مطرح شد و هنوز از دستور كار جلسه‌اي محرمانه فرماندهان فراتر نرفته و تدوين زبان مشترك براي اقدامات تاكتيكي هماهنگ در دريا را از جمله اقداماتي دانست كه روي زمين مانده است و تحقق آنها مي‌تواند همبستگي گروهي براي دستيابي به ثبات و پايداري بيشتر را تقويت كند. براي برگزاري رزمايش‌هاي مشترك در اقيانوس هند تصميم‌گيري خواهد شد امير دريادار حبيب‌الله سياري معاون هماهنگ‌كننده ارتش نیز در حاشيه اجلاس بين‌المللي نيروهاي دريايي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اين يك موفقيت براي نيروي دريايي ارتش است كه ششمين همايش اين اجلاس در تهران برگزار مي‌شود. وي افزود: اين نشانه اقتدار و توانمندي اين نيرو است كه امنيت را در آب‌هاي بين‌المللي ايجاد كرده و جايگاه خودش را با اقتدار در جهان به نمايش گذاشته است. سياري ادامه داد: هشت سال پيش اجازه برگزاري اين همايش را از فرماندهي كل قوا گرفتيم و دو سال پيش در بنگلادش واگذاري رياست اين همايش به ايران تصويب شد. معاون هماهنگ كننده ارتش گفت: در جلسه فرماندهان كه چهارشنبه برگزار مي‌شود تصميم براي برگزاري رزمايش‌هاي مشترك در اقيانوس هند اتخاذ خواهد شد، البته در اين همايش براي رزمايش‌هاي رزمي تصميم‌گيري نمي‌شود بلكه اين رزمايش‌ها در جهت هماهنگي بيشتر و بحث مبارزه با دزدي دريايي خواهد بود.

کد خبر: 1094070  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: روزنامه جوان
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای سياسي

لاریجانی درگذشت آیت الله حاج اقا مرتضی تهرانی را تسلیت گفت خبرگزاری فارس  ۶ دقیقه پیش

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت عالم جلیل القدر آیت الله حاج اقا مرتضی تهرانی را تسلیت گفت.متن پیام به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمانالله و انا الیه راجعونارتحال عالم جلیل القدر آیت الله مرتضی تهرانی استاد برجسته اخلاق و فقه موجب تاسف...

ولایتی درگذشت حاج حسین حقانیان و آیت الله تهرانی را تسلیت گفت تسنیم  ۵۲ دقیقه پیش

 ولایتی درگذشت حاج حسین حقانیان و آیت الله تهرانی را تسلیت گفت.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنا و موسس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی، درگذشت مرحوم حاج سید حسین حقانیان را به معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تسلیت گفت.متن پیام ولایتی به این شرح است:بسم...

لاریجانی: رژیم صهیونیستی می‌خواهد فلسطینیان را از سرزمین مادری‌شان محو کند تسنیم  ۵۲ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن بیانیه علی لاریجانی رئیس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی در محکومیت اقدام مصوب پارلمان رژیم صهیونیستی به شرح زیر است :اقدام کنیست رژیم صهیونیستی در خصوص تصویب قانون تبعیض آمیز و نژادپرستانه تشکیل کشور دولت مستقل بود که هدف از آن تلاش برای محو فلسطینی ها از سرزمین...

مقامات دستگاه دیپلماسی کشور با آرمان‌های امام (ره) تجدید بیعت کردند شبستان  ۵۳ دقیقه پیش

مقامات دستگاه دیپلماسی کشور با آرمان‌های امام (ره) تجدید بیعت کردندبه گزارش خبرگزاری شبستان، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز همراه تعدادی از معاونان و مدیران وزارت امور خارجه و روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور با حضور در حرم امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. در این مراسم اعضای دستگاه دیپلماسی...

چرا بی بی سی فارسی واقعیات جنگ تحمیلی را تحریف می کند؟ جام نیوز  ۵۷ دقیقه پیش

به گزراش جام نیوز، در روزهای گذشته شبکه بی بی سی فارسی با پخش مستندی به نام «جام زهر» به بررسی جنگ 8 ساله ایران و عراق پرداخت. این مستند که ساخته حسین باستانی، روزنامه نگار فراری می‌باشد به شکل ناشیانه ای سعی دارد تا ایران را کشوری جنگ طلب و فرصت سوز نشان دهد و تا جایی که حتی به طور...

ظریف در دیدار با یادگار امام (ره):امروز آمریکا و صهیونیست‌ها در سیاست ایران‌هراسی منزوی هستند/سید... نامه  ۱ ساعت پیش

وزیر امور خارجه عصر امروز در جریان  دیدار مقامات ارشد وزارت امور خارجه  با سید حسن خمینی یادگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی  با اشاره به آرمان های امام (ره) و تاکید بر این که این آرمان‌ها، الگوی اصلی دستگاه دیپلماسی کشور است افزود: دو آرمان بزرگ امام خمینی (ره ) یعنی  خودباوری و...

سید حسن خمینی: بدون تردید از گردنه ها عبور می کنیم آفتاب نیوز  ۱ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : سید حسن خمینی با تاکید بر شناخت گسل‌های امروز جهانی گفت: "یک کاسه دیدن" کشورها به معنای محروم کردن خود از امتیازات زیادی خواهد بود.گزیده سخنان حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی به شرح زیر است:امروز همه، خبر‌ها را می‌دانند؛ مهم، تحلیل آنهاست.دفاتر نمایندگی باید با همه ارتباط بگیرند و...

رد نقل قول‌های منتسب به معاون ظریف آفتاب نیوز  ۱ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز :  روابط عمومی وزارت امور خارجه عصر روز شنبه، با رد برخی ادعاها به نقل از غلامحسین دهقانی معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه در سفر علی اکبر ولایتی به مسکو اعلام کرد: اساسا ایشان و هیچ معاون دیگری از وزارت امور خارجه در جریان سفر آقای ولایتی به مسکو همراه آقای ولایتی نبوده‌اند و...

بانک مرکزی: پس از حکم قطعی ثامن‌الحجج، گزارش شفاف می‌دهیم ایرنا  ۱ ساعت پیش

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی امروز (شنبه) به دنبال انتشار اخباری در رسانه ها درباره تخلف تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج و طرح برخی نام ها در اطلاعیه ای تاکید کرد «با هدف جلوگیری از اختلال آفرینی احتمالی ناشی از اطلاع رسانی‌های پراکنده در روند رسیدگی به پرونده‌ تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در محاکم قضایی، از ورود...

تاکید ابتکار بر پیگیری‌های جدی برای تسریع در روند درمانی دختران شین‌آبادی ایلنا  ۱ ساعت پیش

تاکید ابتکار بر پیگیری‌های جدی برای تسریع در روند درمانی دختران شین‌آبادیبه گزارش ایلنا، معصومه ابتکار روز شنبه در دیدار و گفت‌وگو با دختران دانش‌آموز شین‌آبادی و والدین و وکیل‌شان ضمن ابراز همدردی، اظهار داشت: شما و خانواده محترم‌تان سختی و درد بسیار بزرگی را تحمل می‌کنید و ما خود را در غم شما شریک می‌دانیم و رسیدگی و تکمیل روند درمان شما...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده