تعداد بازدید: ۷
تاريخ انتشار: سه‌شنبه،۱ خرداد ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۸:۰۰
پاسخ دفتر سخنگوی دولت به گزارش امروز خبرگزاری فارس+توضیحات
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، در پی انتشار گزارشی با تیتر «وقتی نوبخت از پالرمو اطلاعات کافی ندارد/ اصرار خاص دولت برای تصویب لوایح چهارگانه» که صبح امروز در خبرگزاری فارس منتشر شد دفتر سخنگوی دولت پاسخی برای فارس ارسال داشته که متن ان بدین شرح است:خبرگزاری فارس با استنتاج نادرست از سخنان مطرح شده در نشست خبری سخنگوی محترم دولت در تاریخ 10 اردیبهشت 1397 مدعی انتشار اطلاعات ناصحیح از سوی سخنگوی محترم دولت و همچنین در اقدامی غیرحرفه ای سخنگوی محترم دولت به فقدان اطلاعات کافی متهم شده است در حالی که شواهد و مستندات گویای مطلب دیگری است.بر اساس اعلام و گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری خلاصه سیر تاریخی مکاتبات و پیگیری های مربوط به کنوانسیون پالرمو به شرح زیر است:1- اولین نامه پیشنهاد الحاق به کنوانسیون‌ (لایحه پیشنهادی) – وزیر امور خارجه 9/9/13792- نظر معاونت حقوقی طی نامه شماره 41729 مورخ 19/9/13793- طرح در کمیسیون مربوطه در دولت (کمیسیون سیاسی و دفاعی) در سال 13814- استعلام از وزارت اطلاعات، دادگستری، خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع 19/11/13815- گزارش توجیهی به همراه لایحه مربوط از طرف وزارت امور خارجه در تاریخ 30/2/13826- اخذ نظر وزارتخانه‌های فوق‌الذکر و بررسی و مکاتبات متعدد تا سال 13847- بررسی در شورای امنیت ملی کشور در سال 1391همانگونه که در بالا روشن است موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نخستین بار در سال 1379 مطرح شده و پس از آن در مراجع مختلف حاکمیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همین امر موید سخنان سخنگوی محترم دولت مبنی بر آغاز بررسی الحاق به این کنوانسیون در سالهای دهه هشتاد است.مراحل پیگیری الحاق در دولت یازدهم و دوازدهملایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به پیشنهاد وزارت امور خارجه طی نامه شماره 149747/27876 مورخ 17/9/1392 ریاست محترم جمهوری به مجلس ارسال و در جلسه علنی مورخ 19/9/1392 اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (کمیسیون اصلی) ارجاع گردید.کمیسیون قضایی و حقوقی پس از بررسی، لایحه مزبور را به دلیل ابهام در تأمین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور، رد نمود (چاپ 1088 مورخ 8/4/1393)هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور به استناد ماده 149 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای ادامه بررسی لایحه را تصویب و مصوبه دولت طی نامه شماره 52577 مورخ 9/5/1393 به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.لایحه فوق در اجرای ماده 141 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه علنی مورخ 13/4/1395 (دوره دهم مجلس) اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع گردید. (چاپ 90 مورخ 6/5/1395)کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس لایحه را با اصلاحاتی در ماده واحده به تصویب رساند. (شماره چاپ 615 مورخ 25/5/1396)هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور تقاضای اولویت لایحه مذکور را تصویب و مصوبه شماره 119355/54789 مورخ 27/9/1396 دولت طی نامه شماره 121502 مورخ 2/10/1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.در جلسه علنی شماره 170 مورخ 4/11/1396 مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات لایحه با دفاع معاون محترم امور مجلس رئیس‌جمهور تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.شورای نگهبان طی نامه شماره 4706/102/96 مورخ 28/12/1396 به مصوبه مجلس ایراداتی را اعلام داشت.معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی نامه شماره 10105 مورخ 4/2/1397 به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که ترجمه پیوست نامه شماره 149747/27876 مورخ 17/9/1392 ریاست محترم جمهوری ارسالی به مجلس صحیح و مورد تأیید می‌باشد. عطف به نامه شماره 9091/10/د مورخ 10/2/1397 دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی و نامه شماره 3914 مورخ 27/1/1397 رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و تذکر کتبی مورخ 29/1/1397، 45 تن از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص متن ترجمه فارسی لایحه مذکور، پاسخ شماره 13277 مورخ 10/2/1397 معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور طی نامه شماره 13737 مورخ 11/2/1397 از سوی معاون محترم امور مجلس رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.متن اشکار مورد اشاره شورای محترم نگهبانمتن لایحه دولتمتن لایحه مجلس به شماره چاپ 90 ثبت 79نتیجه بررسی به عمل آمدهدر متن اصلی معاهده، قید ذیل شق (ب) بند 1 ماده 3، به شق «الف» نیز تسری می‌یابدبعد از ذکر شق «ب»، قید مذکور ذکر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند 1 ماده 3 دارد. (صفحه 2)بعد از ذکر شق «ب»، قید مذکور ذکر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند 1 ماده 3 دارد. (صفحه)دشه مورد اشاره شورای محترم نگهبان، هر چند شاید نسبت به متن اصلی کنوانسیون قابلیت طرح داشته باشد، اما در مورد ترجمه ارایه شده در قالب لایحه دولت که مطابق متن اصلی کنوانسیون است موضوعیت ندارد. البته با بررسی متن کنوانسیون طبیعی است که قید موردنظر، بی‌هیچ شبهه و ابهامی گویای قیدی در مورد بند 1 به طور کلی است.تقسیمات ماده 5 در قیاس با متن اصلی اشتباه استدر لایحه تقدیمی دولت مانند متن کنوانسیون، ماده 5 حاوی سه بند است. بند 1 حاوی دو شق الف و ب است. شق الف بند 1، دو قسمت (1) و (2) دارد و قسمت (2)، دو جزء «الف» و «ب» دارد. در متن اصلی ماده 5 حاوی سه بند است. بند 1 دارای شقوق (a) و ( b) است. شق (a) دارای دو قسمت (i) ، (ii)، دو جزء a و b دارد. (صفحات 2 و 3)در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛ماده 5 حاوی سه بند است.بند 1 حاوی یک شق «الف» است.و شق «الف» بند (1) دارای دو قسمت (1) و (2) دارد و قسمت (2)، سه جزء «الف»، «ب» و «پ» دارد. که با متن اصلی همخوانی ندارد. (صفحات 4 و 5)در لایحه تقدیمی دولت هیچ اشتباهی صورت نگرفته است. شاید نظر شورای محترم نگهبان به استفاده دوباره از عنوان بندی با الفبا باشد که این ایراد اگر منظور نظر باشد، به متن اصلی کنوانسیون‌ وارد است نه به ترجمه دولت.تقسیمات ماده 15 در قیاس با متن اصلی اشتباه  استدر لایحه تقدیمی، ماده 15 حاوی شش بند است. بند 1، دو شق الف و ب دارد. بند 2، سه شق الف، ب و پ دارد که شق پ دارای دو قسمت (1) و (2) است.ماده 15 متن اصلی دارای 6 بند است.بند 1 حاوی دو شق (a) و (b) است.بند 2، سه شق (a)، (b) و (c) دارد که شق (c) دارای دو قسمت (i) و (ii) است. (صفحات 9 و 10)در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی:ماده 15 حاوی دو بند است. بند 1، دو شق الف و ب دارد. بند 2، سه شق الف، ب و پدارد که شق پ دارای شش قسمت 1)، 2)، 3)، 4)، 5) و 6) در توضیح عنوان شق پ نمی‌باشد. (صفحات 9 و 10)در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.در مواد 16 و 18 عبارات دولت درخواست‌کننده و دولت درخواست شونده جابه‌جا استفاده شده است.در لایحه تقدیمی، دولت درخواست‌کننده ترجمه‌ای از requestingState است و برای ترجمه فارسی عبارت requested از عبارت دولت درخواست شونده استفاده شده است. (صفحات 12 تا 16)در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛در مواردی ترجمه عبارت requesting State party «دولت عضو درخواست‌کننده» و بالعکس می‌باشد. (صفحات 10 تا 15)در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.تقسیمات ماده 31 در قیاس با متن اصلی اشتباه استدر لایحه تقدیمی ماده 31 حاوی 7 بند است. بند 2 ماده 31 حاوی چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، چهار قسمت (1)، (2)، (3) و (4) دارد. در متن اصلی، ماده 31 حاوی 7 بند است. بند 2 ماده 31 حاوی چهار شق (c)، (b)، (a) و (d) است. شق (d) حاوی چهار قسمت (iii)، (ii)، (i) و (iv) است. (صفحه 23)در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی  اسلامی؛ماده 31 دارای 2 بند و بند 2 ماده 31 حاوی چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، دارای 9 قسمت (1)، (2)، (3) و (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9) دارد. که مفاد قسمت‌های (5) تا (9) با قسمت‌های دیگر شق ت همخوانی ندارد. (صفحه 20)در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.در بند 2 ماده 34، واژه «جز» به جای «جز» استفاده شده است.در لایحه تقدیمی دولت برای ترجمه کلمه except از «جز» استفاده شده است. (صفحه 25)در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛ برای ترجمه کلمه « except» از «جزء» استفاده شده است. (صفحه 21)واژه «جزء» غلط است و در لایحه تقدیمی استفاده نشده است.  در لایحه تقدیمی دولت مورخ 17 آذر 1392، هیچ یک از اشتباهات مورد اشاره شوررای محترم نگهبان وجود ندارد و همانطور که در متن نامه معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به رئیس محترم مجلس آمده است: «... ایرادات شورای محترم نگهبان و نیز تذکر کتبی چهل تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با استناد به  متن چاپی تنظیمی توسط مجلس به شماره چاپ 90 مورخ 6 مرداد 1395 بوده و در متن ارسالی از سوی هیأت محترم وزیران دیده نمی‌شود».اینکه چرا در مجلس شورای اسلامی، متن لایحه تقدیمی، مجدداً مورد تایپ قرار گرفته مسأله این است که مقامات مسؤول در مجلس باید پاسخگوی آن باشند؛ اما دولت به سهم خود این اطمینان را به مردم شریف می‌دهد که با استفاده از نیروهای متخصص و زبده تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا هیچ‌گونه اشتباهی در ترجمه اسناد بین‌المللی صورت نگیرد.سخن پایانیبا مقایسه متن پیوست لایحه ارسالی از دولت با متن مورد ایراد در شورای نگهبان مشخص شد، هر دو متن از نظر مفاد و نگارش یکسان هستند و فقط هنگام تایپ مجدد متن در مجلس شورای اسلامی، شماره‌های بندها، شقوق‌ و اجراء متن تغییر نموده و در متن هم برخی (معدود) واژه‌ها، کلمات و عباراتی مانند (دولت عضو درخواست شونده به دولت عضو درخواست‌کننده و بالعکس در بندهایی از مواد 16 و 18) و یا عبارت «در صورتی که» به «چنانچه» در بند 4 ماده 16 تغییر کرده است.توضیحات خبرگزاری فارس:در جلسه دهم اردیبهشت 97 پاسخ آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت به سوال مطروحه درباره پالرمو طبق صوت جلسه دقیقا این جمله است: «این مربوط به دهه 80 است، ربطی به دولت ما نیست و آن متن را ما نداده‌ایم و مجلس محترم می‌توانند آن را تغییر دهد.»بنابر این ادعای «استنتاج نادرست از سخنان مطرح شده» که در ابتدای پاسخ دفتر سخنگوی محترم دولت در ابتدای این مکتوب بیان شده طبق صوت جلسه مربوطه خلاف واقع است و نشان می‌دهد اتفاقا نتیجه گیری صورت گرفته کاملا صحیح و تهی از هرگونه نگاه سیاسی است زیرا اولا در خود جوابیه دفتر سخنگو تاکید شده که «چرا در مجلس شورای اسلامی، متن لایحه تقدیمی، مجدداً مورد تایپ قرار گرفته مسأله این است که مقامات مسؤول در مجلس باید پاسخگوی آن باشند؛ اما دولت به سهم خود این اطمینان را به مردم شریف می‌دهد که با استفاده از نیروهای متخصص و زبده تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا هیچ‌گونه اشتباهی در ترجمه اسناد بین‌المللی صورت نگیرد.»
ثانیا همانطور که در تصویر فوق مشخص است لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) در تاریخ دوشنبه 18 آذر 1392 از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و مغایرت متن انگلیسی و فارسی اعلام شده از سوی شورای محترم نگهبان مربوط به لایحه دولت تدبیر و امید است.حال اگر دولت سعی دارد اشتباه یا تاکتیک خود را در زمین مجلس شورای اسلامی و دولت‌های گذشته اندازد مساله دیگری است اما اشکالات این لایحه مربوط به دولت می‌شود. 

کد خبر: 1130674  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری فارس
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای سياسي

حملات گسترده به فرودگاه الحدیده نامه  ۱۳ دقیقه پیش

به گزارش نامه نيوز، نیروهای یمنی با حمله موشکی به تجمع ارتش آل سعود در منطقه الصحن در السدیس واقع در نجران شماری از مزدوران را به هلاکت رساندند.بر اساس این گزارش یک زره پوش پی ام پی متعلق به مزدوران آل سعود با موشک هدایت شونده یمنی ها در جبهه «نهم» منهدم و سرنشینان آن کشته و زخمی شدند. همچنین یک خودروی...

گزارش نتانیاهو به کابینه اسرائیل در خصوص رایزنی های ضد ایرانی نامه  ۱۳ دقیقه پیش

به گزارش نامه نيوز،«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تماس‌های تلفنی تازه و جداگانه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه و مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، بار دیگر تاکید کرد که «اسرائیل با حضور نظامی ایران و هم پیمانان آن در سوریه کنار نخواهد آمد».به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو...

ماجرای «ویلای لواسان» چیست؟ خبرگزاری برنا  ۱۶ دقیقه پیش

ماجرای «ویلای لواسان» چیست؟ به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «محمدجواد معتمدی» دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در ارتباط با نامه‌ای که این تشکل دانشجویی به تازگی در خصوص ویلای لواسان منتشر کرده است، اظهار کرد: گزارش این نامه‌ای که به دادستان تهران نوشته و در فضای مجازی منتشر شده است امروز رسانه‌ای...

نمایندگان به دیدار رهبری می روند خبرگزاری برنا  ۱۶ دقیقه پیش

نمایندگان به دیدار رهبری می روند به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، طبق روال سال‌های گذشته در سالگرد آغاز به کار مجلس، نمایندگان چهارشنبه 30 خرداد ماه با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند.  

عضو موتلفه: احمدی‌نژاد رنگ عوض کرد/دیروز مقابل رهبری ایستاد، امروز به عنوان مدافع ولایت جلو... آفتاب نیوز  ۲۰ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : احمد کریمی اصفهانی درباره ضرورت حفظ انسجام ملی و دوری از تنش‌های سیاسی در شرایط فعلی کشور گفت: عامل بخش عمده مشکلات و شرایط فعلی خودمان هستیم، بدعهدی‌ها و مشکلاتی که آمریکا ایجاد کرده است قابل پیش‌بینی بود ولی ما متاسفانه در داخل به جای اینکه تحریم‌های آنها را را خنثی کنیم، خودمان یکی...

چه کسانی غیرقانونی خودرو وارد کردند؟ آفتاب نیوز  ۲۰ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیر ماه سال گذشته کلید خورد. از جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد تا دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو تصویب و اجرایی شود.اما ظاهرا در این بازه چند ماهه توقف ثبت سفارش اتفاقاتی رخ داده که...

شوک «موسویان» از درک سیاسی راننده اسنپ / رئیس‌جمهور واقعی آمریکا نتانیاهو است شبکه ایران  ۲۴ دقیقه پیش

ایران آنلاین /   عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تاکید کرد: ترامپ با خروج از برجام ضمن اینکه شانس همکاری‌های منطقه‌ای با ایران را کشت، ایران را به سمت بلوک شرق هل داد ضمن اینکه تشنج در روابط ایران و آمریکا را هم افزایش داد. به گزارش ایلنا، سیدحسین موسویان طی سخنرانی...

علیرضا رحیمی: نیروی انتظامی تا نهادینه شدن اماکن تجمعات در میان مردم، مدارا کند شبکه ایران  ۲۴ دقیقه پیش

ایران آنلاین /  یک عضو هیات رییسه مجلس تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات را گامی رو به جلو و در جهت نظم و انضباط دادن به درخواست مردم دانست و گفت: باید ضمن پرهیز از هرگونه عجله و فشار در محدود کردن مکان‌های برگزاری تجمعات، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با افزایش ظرفیت خود نسبت...

نشانه های جهش در بولینگ البرز ایرنا  ۳۴ دقیقه پیش

به گزارش ایرنا، شواهد نشان می دهد که با وجود زیر ساخت های اندک ورزش بیلیارد و بولینگ درالبرز، دست اندرکاران این بخش اهتمام ویژه ای در پرورش استعدادها داشته اند که حاصل آن تربیت ورزشکارانی توانمند برای عرصه های بین المللی و کشوری است.کسب یک هزار و 819 مدال رنگارنگ جهانی، آسیایی و کشوری توسط ورزشکاران...

سرپرست فرمانداری: آب 50 هکتار از باغ های گیلانغرب تامین شد ایرنا  ۳۴ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار ایرنا، کوروش محمودیان روز دوشنبه در نشست بررسی مسایل و مشکلات حوزه آب و کشاورزی گیلانغرب اظهار داشت: برابر تصمیم های اتخاذ شده، با تامین آب مورد نیاز برای کشت دوم محصولات زراعی در پایاب سد سراب نیز در سطح 700 هکتار موافقت شد.وی افزود: کشاورزان این شهرستان می توانند پس از انعقاد قرارداد...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده