تعداد بازدید: ۶
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۳۰ خرداد ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۰:۵۶
افزایش 39 درصدی مرگ ناشی از فشار خون بالا در ایران
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا ملک زاده، فشار خون را مهمترین و شایعترین عامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی و بیماری‌های مزمن کلیوی دانست و آن را یک خطر رو به رشد برای سلامت کشورهای در حال توسعه و کم درآمد توصیف کرد.نویسنده همکار در وسیع‌ترین و دقیق‌ترین مطالعه جهانی «بار بیماری فشار خون در 195 کشور طی سالهای 1990 تا 2015 » با استناد به نتایج مطالعه، از افزایش قابل ملاحظه بار این بیماری در برخی کشورها و کاهش چشمگیر آن در کشورهای پردرآمد و توسعه یافته جهان خبر داد.
فشار خون بالا، فشار خون مضاعفی است که بر رگهای خونی و اعضای مهمی مانند قلب، مغز و کلیه‌ها وارد می‌شود. در حالی که گایدلاین قدیمی جهانی، فشار خون بالا را سیستولیک معادل یا بالاتر از 140 میلی‌متر جیوه یا فشار خون دیاستولیک  معادل یا بالاتر از 90 میلی‌متر جیوه می‌دانست، گایدلاین جدید جهانی، فشار خون افزایش یافته را سیستولیک بین 120 تا 129 میلی‌متر جیوه و دیاستولیک زیر 80 میلی‌متر جیوه اعلام کرده است.
همچنین پرفشاری خون مرحله یک، سیستولیک 130 تا 139 میلی‌متر جیوه یا دیاستولیک بین 80 تا 90 میلی‌متر جیوه است. در نهایت تعریف پرفشاری خون مرحله دو شامل سیستولیک معادل یا بالاتر از 140 میلی‌متر جیوه یا دیاستولیک معادل یا بالاتر از 90 میلی‌متر جیوه است.افزایش شمار مبتلایان فشار خون به 3.
5 میلیارد نفر بر اساس تعریف جدید فشار خونرئیس پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه تشریح نتایج بار بیماری فشار خون در جهان، شمار مبتلایان این بیماری را یک میلیارد و 130 میلیون نفر بر اساس فشار خون سیستولیک معادل یا بالاتر از 140 میلی‌متر جیوه اعلام کرد و گفت: بر اساس راهنمای بالینی جدید، این مطالعه پیش‌بینی می‌کند تعداد مبتلایان فشار خون، از 1.
87 میلیارد  نفر در سال 1990 به‌ 3.5 ‌میلیارد نفر در سال 2015 افزایش یافته باشد. این رقم شاید بسیار زیاد به نظر برسد اما گویای واقعیت‌هایی است که به زودی درباره فشار خون شاهد خواهیم بود.ابتلای 20 هزار از هر 100 هزار نفر به فشار خون بالاوی افزود: نرخ ابتلا به فشار خون در جهان طی سالهای یاد شده، بر مبنای فشار خون سیستولیک 140 میلی‌متر جیوه و بالاتر، از 17 هزار در هر 100 هزار نفر، به 20 هزار در هر 100 هزار نفر رسیده اما همین نرخ بر مبنای فشار خون سیستولیک 110- 115 میلی‌متر جیوه و بالاتر، از 73 هزار در هر 100 هزار نفر‌ به‌ 81 هزار در هر 100 هزار نفر ‌در 2015 افزایش یافته است.
مرگ سالانه10.7 میلیون نفر در جهان بر اثر بیماری های ناشی از فشار خون استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه به شمار مرگهای سالانه ناشی از فشار بالا  اشاره کرد و افزود: شمار مرگها از 7.2 میلیون نفر در سال 1990، به 10.7 میلیون نفر در سال 2015 رسیده و به عبارتی، مرگهای ناشی از فشار خون در جهان طی 25 سال یاد شده، بیش از 48 درصد افزایش داشته است.
پیش‌بینی 145 مرگ در هر 100 هزار نفر بر اثر فشار خون به گفته وی اما بر اساس پیش‌بینی مطالعه، مرگ و میر سالانه ناشی از فشار خون از 135 مرگ در هر 100 هزار نفر در سال 1990 به 145 مرگ در هر 100 هزار نفر در 2015 رسیده است و این ارقام، در فشار خون سیستولیک 140 میلی متر جیوه و بالاتر، کمتر است.رشد جمعیت و پیری جمعیت یکی از عوامل مهم افزایش شمار مرگهاملک‌زاده در عین حال توضیح داد: اما بر اساس نرخ استاندارد شده سنی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مرتبط با فشار خون، تعداد مرگها از 225 در هر 100 هزار نفر به 170 در هر 100 هزار نفر کاهش یافته که نشان می‌دهد رشد جمعیت و پیری جمعیت عامل افزایش مرگهای مشاهده شده بر اثر فشار خون در ارقام قبلی بوده و اگر مقیاس، نرخ استاندارد شده سنی باشد، میزان مرگ و میرهای ناشی از این بیماری کاهش داشته است.
ایسکمیک قلبی و سکته‌ها، ‌دارای بیشترین سهم از مرگهای ناشی از فشار خونمعاون تحقیقات وزیر بهداشت،  بیشترین مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با فشار خون بالا در 2015  را مربوط به ایسکمیک قلبی، سکته‌های قلبی و مغزی، سایر بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مزمن کلیوی دانست.
212 میلیون سال عمر از دست رفته ناشی از بیماری فشار خون بالاو اما دیگر یافته نگران کننده این مطالعه جهانی، سالهای از دست رفته عمر بر اثر ناتوانی های ناشی از فشار خون است که به گفته ملک‌زاده، طبق پیش‌بینی مطالعه و بر اساس فشار خون سیستولیک 115 – 110 میلی‌متر جیوه، میزان سالهای از دست  رفته عمر بر اثر ناتوانی ناشی از فشار خون که در 1990‌، 148 میلیون سال بوده، با رشد 43 ‌درصدی‌، به 212 میلیون سال در 2015 ‌رسیده است.
بار بیماری فشار خون برای گروه‌های سنی: از دست رفتن  53 میلیون سال عمر زیر 55 سال‌به گفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت، بار بیماری فشار خون با افزایش سن  بیشتر می‌شود؛ به طوری که 66  درصد بار این بیماری در بین گروه‌های سنی بین 80 - 25 سال  و بالاتر مورد مطالعه، مربوط به سنین بالای 60 سال است.
بیش از 50 میلیون سال از دست رفته عمر نیز مربوط به گروه‌های سنی زیر 55 سال است که این رقم نشان می‌دهد فشار خون یک تهدید برای افراد زیر این سنین شده است.  بار بیماری فشار خون برای مردان، بیش از زناناستاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: شمار مرگ و میر استاندارد شده سنی زنان بر اثر فشارخون، 145 به ازای هر 100 هزار و در مردان 197 به ازای هر 100 هزار نفر است.
وی افزود: در تمام گروه‌های سنی بار بیماری فشار خون  طی 25 سال مورد مطالعه، در مردان بیش از زنان است. 125 میلیون سال عمر از دست رفته مربوط به مردان و 86 میلیون سال عمر از دست رفته مربوط به زنان است. تنها در گروه سنی 80 سال به بالا‌، به دلیل زندگی طولانی‌تر ناشی از امید به زندگی بالاتر، بار این بیماری در زنان بیشتر می‌شود.
اختصاص 30 درصد سالهای از دست رفته عمر ناشی از فشار خون به ایسکمیک قلبی و سکته‌های قلبی و مغزی/ سهم قابل توجه بیماری‌های مزمن کلیویرئیس  پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: 30 درصد سالهای از دست رفته عمر بر اثر ناتوانی ناشی از فشار خون بالا و بیماری‌های مرتبط با آن، مربوط به بیماری ایسکمیک قلبی و سکته‌های قلبی و مغزی بوده است.
همچنین سایر بیماری‌های قلبی عروقی و به ویژه بیماری‌های مزمن کلیوی بار قابل توجهی را در سالهای از دست رفته عمر ناشی از فشار خون به خود اختصاص داده‌اند.وی هشدار داد که‌ 30 درصد بار بیماری‌های قلبی در میان افراد 25 تا 29 سال نیز مربوط به کسانی است که دارای فشار خون بالا بوده‌اند.
 60 درصد بار بیماری فشار خون بر دوش 10 کشور جهان معاون تحقیقات وزیر بهداشت در ادامه با بیان این که بیشترین بار بیماری فشار خون (‌60 درصد‌)‌ در 10 کشور جهان بوده است، گفت: دو کشور بر اساس نرخ جمعیت بالاتر در جهان، بیشترین بار این بیماری را متحمل شده‌اند که شامل چین با دو میلیون و 334 هزار مرگ و 45.
1 میلیون سال از دست رفته عمر و هند با یک میلیون و 638 هزار مرگ و 38.7 میلیون سال از دست رفته عمر‌ بر اثر نانوانی ناشی از فشار خون بالا بودند. روسیه، اندونزی و ایالات متحده نیز در بین کشورهایی هستند که این مطالعه‌، برای آنها، بار بالای فشار خون را در کنار چند کشور نام برده پیش‌بینی کرده است.
موفق‌ترین منطقه جهان در کنترل فشار خون بالا‌ملک‌زاده سپس به میزان کاهش یا افزایش بار بیماری فشار خون در مناطق مختلف جهان  اشاره کرد و افزود: اروپای غربی (به عنوان موفق‌ترین منطقه)‌، اروپای مرکزی‌، آسیا‌ پاسفیک و آمریکای شمالی همگی دارای کاهش رشد مناسبی در تعداد مرگها و سالهای از دست رفته عمر ناشی از فشار خون شده‌اند و این در حالی است  که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب و شرق آسیا‌، آمریکای مرکزی و کشورهای صحرای آفریقا  دارای افزایش قابل توجه (بین 60  - بیش از 100  درصد) در بار بیماری فشار خون هستند.
بهترین و بدترین کشورهای جهان در فشار خون بالاوی با استناد به دیگر نتایج مطالعه جهانی بار بیماری فشار خون در 195 کشور، بالاترین نرخ مرگ و میر استاندارد شده سنی ناشی از بیماری‌های مرتبط با فشار خون را در افغانستان با 637 مرگ و عراق با 415 مرگ  در هر 100 هزار نفر اعلام کرد و  پایین‌ترین نرخ را مربوط به فرانسه با 62 مرگ و کانادا با 64 مرگ در هر 100 هزار نفر دانست.
موفق‌ترین کشور در کنترل بار بیماری فشار خونوی انگلستان را موفق‌ترین کشور در کنترل بار بیماری فشار خون با کاهش 50 درصدی مرگها و 55 درصدی سالهای از دست رفته عمر معرفی کرد و گفت: کشورهای پردرآمد توسعه یافته‌ای همچون فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا نیز جزو کشورهای بسیار موفق در این زمینه بوده‌اند.
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران، کشور آمریکا را نیز در شمار کشورهای موفق در کنترل بار بیماری فشار خون برشمرد و افزود: میزان کاهش مرگ بر اثر فشار خون در آمریکا‌ 8 درصد و سالهای از دست رفته عمر 11 ‌درصد بوده است.بار بیماری فشار خون برای خاورمیانه: رشد 70 درصدی مرگها رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، همچنین تعداد مرگهای ناشی از فشار خون در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در سال  1990 ، 381 هزار مورد اعلام کرد که با بیش از 70 درصد رشد در سال 2015  به 650 هزار مورد رسیده است.
  همچنین تعداد سالهای از دست رفته عمرناشی از این بیماری در منطقه ، بیش از 15 میلیون سال برآورد شده که نسبت به 1990،  با 9 میلیون سال از دست رفته ، 66 درصد افزایش نشان می دهدبار بیماری فشار خون در ایران: افزایش 39 درصدی مرگها  معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفت: در سال 1990 ، 31 هزار مرگ بر اثر فشار خون سیستولیک معادل 140 میلی متر جیوه  و بالاتر در ایران رخ داده  که  در سال 2015 ، این رقم با  39  درصد افزایش، به  44  هزار مرگ  رسیده  است.
همچنین تعداد سالهای از دست رفته عمر ناشی از این بیماری، طی سال 1990، از 699  هزار سال  با حدود 32 درصد افزایش به  926 هزار سال در 2015 رسیده و این ارقام با محاسبه فشار خون معادل 110 – 115 میلی متر جیوه و بالاتر، بسیار بیشتر است . وضعیت ترکیه بسیار بهتر از ایران در بار بیماری فشار خوننویسنده همکار در مطالعه مهم جهانی بار بیماری فشار خون، با مقایسه وضعیت ایران و ترکیه افزود: وضعیت ترکیه، بر خلاف ایران که با رشد بالایی در تعداد مرگ و سالهای از دست رفته عمر ناشی از فشار خون مواجه بوده ، بسیار بهتر از ایران است.
به طوری که این کشور، شاهد کاهش 3 درصدی مرگ و 9  درصدی سالهای از دست رفته عمر بر اثر فشار خون بالا در سال 2015 بوده  است.معاون تحقیقات وزیر بهداشت در پایان تاکید کرد: نگاهی به وضعیت کشورهای مختلف جهان در بار بیماری فشار خون، بخوبی نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته با درک خطر رو به رشد فشار خون به عنوان عامل بروز بسیاری از بیماری های پرهزینه  مانند بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی و در نهایت،  مرگهای زودرس، توانسته اند آن را طبق الگوی مناسبی هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه  درمان این بیماری تاثیرگذار تحت کنترل درآورند.
این درحالیست که  بار بیماری فشار خون در کشورهای توسعه نیافته و کم درآمد، روز به روز سنگین تر و تعداد مرگها و سالهای از دست رفته عمر ناشی از ناتوانی ها بیشتر می شود.     

کد خبر: 1166112  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: تسنیم
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اجتماعي

امضا توافق نامه همکاری با وزارت بهداشت برای رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری آنا  ۱ ساعت پیش

معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت از امضای توافق‌نامه همکاری تخصصی بین وزارت بهداشت و سازمان متبوعش برای رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری بصورت پایلوت در استان اصفهان خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان...

دستگیری شکارچیان قوچ وحشی در تربت جام آنا  ۱ ساعت پیش

رئیس اداره محیط زیست تربت جام از دستگیری دو شکارچی متخلف قوچ وحشی در این شهرستان خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان حفاظت محیط زیست،‌ جواد دامن پاک در این خصوص گفت: پس از گزارش مردم مبنی بر شکار قوچ وحشی در کوه‌های...

پاسخ تیم ملی به ادعای افتخاری:استقلال صدهاهزاردلار ازجام جهانی گرفت چند ثانیه  ۱ ساعت پیش

پاسخ تیم ملی به ادعای افتخاری:استقلال صدهاهزاردلار ازجام جهانی گرفتبخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران نسبت به حرف‌های مدیرعامل سابق باشگاه استقلال واکنش نشان داد. امروز رضا افتخاری مدیرعامل سابق باشگاه استقلال چهارشنبه شب پس از جلسه هیأت مدیره این باشگاه مدعی شد که «جام جهانی بزرگترین خسارت را به استقلال زد». پس از این ادعا، بخش رسانه‌ای تیم ملی اعلام کرد صحبت‌های افتخاری...

رونمایی جنجالی از رونالدو در یوونتوس چند ثانیه  ۱ ساعت پیش

رونمایی جنجالی از رونالدو در یوونتوسکریستیانو رونالدو که بر سر دستمزد پایین‌ترش نسبت به مسی و نیمار با مدیریت رئال مادرید به اختلاف خورد و در نهایت از این باشگاه جدا شد، رسماً در یوونتوس فعال شد. یوونتوس از روند این نقل و انتقال صد میلیون یورویی مجموعه ویدیویی منتشر کرد

طرح های جدید آموزش و پرورش برای حل مشکلات معیشتی معلمان از پرداخت پاداش بازنشستگان تا حق التدریسی... شبکه ایران  ۲ ساعت پیش

به‌روزرسانی پرداخت‌های معلمان حق‌التدریس معلم حق‌التدریس به معلمی اطلاق می‌شود که توانایی علمی و عملی تدریس را داشته باشد و به‌صورت پاره‌وقت در آموزشگاه‌های دولتی وزارت آموزش‌وپرورش تدریس کند و حقوقش را از محل منابع وزارت آموزش‌وپرورش دریافت کند. آن‌ها...

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 28 تیرماه خبرگزاری فارس  ۲ ساعت پیش

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته (‌پنجشنبه 28 تیرماه) در قسمت پایین قابل مشاهده است:تک‌تابعیتی، نه دو‌تابعیتی!اینکه سفیر جدید ایران در فنلاند دوتابعیتی است یا نه، علی‌رغم اهمیت آن، موضوع این وجیزه نیست. در این نوشته روی سخن با کسانی است که از کنار پدیده...

پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 24ساعت گذشته خبرگزاری فارس  ۲ ساعت پیش

پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته (پنج شنبه 28 تیرماه) را در اینجا مشاهده می‌کنید:فیلم/ از سنگین‌ترین قلک دنیا تا دیدار علی دایی با جانباز قطع نخاعیدر بسته خبر خوب این هفته باخبرهایی همچون دیدار علی دایی با جانباز قطع نخاعی و اقدام جالب یک فروشگاه در گران نکردن...

دستگیری 65 شکارچی غیرمجاز در کرمانشاه آنا  ۲ ساعت پیش

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از دستگیری 65 شکارچی متخلف در این استان خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان حفاظت محیط زیست، فردین الفتی گفت: 47 مورد تخلف شکار و صید غیرمجاز در بهار امسال در کرمانشاه انجام...

سارق بانک با دستان خودش گرفتار شد! آنا  ۲ ساعت پیش

سارق بدشانسی که برای تامین بدهی 60 میلیونی تومانی‌اش قصد سرقت از بانک ملی شعبه نعمت‌آباد تهران را داشت، در بانک محبوس شد و به دام پلیس افتاد. گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- صبح روز چهارشنبه در حالی ماموران پلیس 110 از سرقت مسلحانه بانکی در...

رئیس جمهور چین وارد امارات شد چند ثانیه  ۳ ساعت پیش

رئیس جمهور چین وارد امارات شدشی جین‌ پینگ»، رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه به همراه هیأتی بلند پایه وارد فرودگاه ابوظبی شد و مورد استقبال مقامات امارات قرار گرفت. «محمد بن راشد» حاکم دبی و «محمد بن زاید» ولی‌عهد ابوظبی در بدو ورود از رئیس جمهوری چین استقبال کردند. این اولین سفر پینگ به امارات متحده عربی به شمار می‌رود و قرار است...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده