تعداد بازدید: ۳۳
تاريخ انتشار: یکشنبه،۲۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۲:۲۶
‏برنامه نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم اعلام شد/ دربی پایتخت 5 مهر ساعت 18:30


در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - کمیته مسابقات برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم را اعلام کرد.به گزارش وب سایت نود و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم به شرح زیر است:‏‏ هفته اول ‏گرامیداشت ولادت با سعادت امام رضا(ع) – بزرگداشت دهه کرامت‏پنجشنبه 4 مرداد 1397‏پدیده مشهد- پرسپولیس تهران - ساعت:‏ ‏20:45‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد‏سایپا تهران- سپیدرود رشت ‏- ساعت:‏ ‏20:45‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران‏نساجی مازندران- ذوب‌آهن اصفهان - ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد‏فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: غدیر اهواز خوزستان‏جمعه 5 مرداد 1397‏گسترش فولاد تبریز- استقلال ‏خوزستان- ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز‏فولاد مبارکه سپاهان - صنعت نفت ‏آبادان- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهاننفت مسجدسلیمان- تراکتورسازی ‏تبریز ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان‏استقلال تهران- پیکان تهران- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: آزادی تهرانهفته دومگرامیداشت روز اهدا خون ‏پنجشنبه 11 مرداد 1397‏ذوب‌آهن اصفهان- استقلال تهران- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر اصفهان‏پارس جنوبی جم- نفت ‏مسجدسلیمان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی جم بوشهر‏استقلال خوزستان- پدیده مشهد ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز‏پیکان تهران- سایپا تهران- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس تهران‏جمعه 12 مرداد 1397‏تراکتورسازی تبریز- نساجی ‏مازندران- ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز‏سپیدرود رشت- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت‏صنعت نفت آبادان- گسترش ‏فولادتبریز ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: تختی آبادان‏پرسپولیس تهران- فولاد خوزستان- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: آزادی تهرانهفته سوم ‏گرامیداشت روز خبرنگار‏ ‏ ‏‏ ‏پنجشنبه 18 مرداد 1397‏استقلال خوزستان- پرسپولیس ‏تهران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز‏نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد.‏‏سایپا تهران - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران‏گسترش فولاد تبریز- سپیدرود ‏رشت- ساعت : ‏19:50ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز‏جمعه 19 مرداد 1397‏پدیده مشهد- صنعت نفت آبادان ‏ - ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد‏نفت مسجدسلیمان- فولاد خوزستان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان‏فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان‏استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران‏ هفته چهارم ‏گرامیداشت بازگشت آزادگان افتخار آفرین به میهن اسلامی ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏‏پنجشنبه 25 مرداد 1397‏پارس جنوبی جم- استقلال تهران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی جم بوشهر‏پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس تهران‏سپیدرود رشت- پدیده مشهد- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت‏فولاد خوزستان- نساجی مازندران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز‏جمعه 26 مرداد 1397‏تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران- ساعت : ‏19:45‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز‏ذوب‌آهن اصفهان- فولاد مبارکه ‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر اصفهان‏صنعت نفت آبادان- استقلال خوزستان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی آبادان‏پرسپولیس تهران- نفت مسجدسلیمان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهرانهفته پنجم:‏گرامیداشت هفته دولت و روز پزشک، بزرگداشت حکیم ابوعلی سیناچهارشنبه31 مرداد 1397‏استقلال تهران- فولاد خوزستان ‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: آزادی تهرانپنجشنبه اول شهریور 1397‏گسترش فولادتبریز- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏19:30ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز‏نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد‏صنعت نفت آبادان- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: تختی آبادانجمعه دوم شهریوراستقلال خوزستان- سپیدرودرشت ‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: غدیر اهوازپدیده مشهد- پیکان تهران‏- ساعت : ‏19:45 ‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهدفولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی ‏تبریز‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهانسایپا تهران- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهرانهفته ششمولادت با سعادت امام موسی کاظم و بزرگداشت عید سعید غدیرپنجشنبه 8شهریور 1397‏تراکتورسازی تبریز- گسترش فولادتبریز‏- ساعت : ‏19:25ورزشگاه: یادگار امام تبریزذوب‌آهن اصفهان- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهرپارس جنوبی جم- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: تختی جم‏سپیدرود رشت- صنعت نفت آبادان‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت‏فولاد خوزستان- سایپا تهران‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏اهواز‏پیکان تهران - استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدسپنجشنبه 22 شهریور 97‏نفت مسجدسلیمان- استقلال تهران‏- ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمانجمعه 23 شهریور 1397‏پرسپولیس تهران – نساجی مازندران‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: آزادی تهرانهفته هفتمگرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهادت امام زین العابدین(ع)‏جمعه ‏‏30 شهریور 1397‏گسترش فولاد تبریز- پارس جنوبی ‏جم‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز‏ فولاد مبارکه سپاهان- فولاد ‏خوزستان‏- ساعت : ‏19:30 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهانصنعت نفت آبادان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏19:30 ‏ ورزشگاه: تختی آبادانشنبه 31 شهریور 1397‏استقلال خوزستان- ذوب‌آهن ‏اصفهان‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: غدیر اهوازسایپا تهران- نفت مسجدسلیمان ‏‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: پاس ‏قوامین تهراننساجی مازندران- استقلال تهران‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد.‏یکشنبه ‏‏اول مهرماه 1397‏پرسپولیس تهران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: آزادی تهرانپدیده مشهد- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏19ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهدهفته هشتمگرامیداشت روز آتش نشانی و بزرگداشت شکست حصر آبادانپنجشنبه 5 مهر 1397‏استقلال تهران- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهرانجمعه 6 مهر 1397‏تراکتورسازی تبریز- استقلال ‏خوزستان‏- ساعت : ‏17:40‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریزپیکان تهران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدسذوب‌آهن اصفهان- صنعت نفت آبادن‏- ساعت : ‏18:15 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهرپارس جنوبی جم- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: تختی جمنساجی مازندران- سایپا تهران ‏- ساعت : ‏18:15 ‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏ قائمشهرنفت مسجدسلیمان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمانشنبه 7 مهر 1397‏فولاد خوزستان- گسترش فولادتبریز‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏اهوازهفته نهمبزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزشجمعه 27 مهر 1397‏سایپا تهران- استقلال تهران‏- ساعت : 15 ورزشگاه: تختی تهرانگسترش فولاد تبریز- نفت ‏مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏16 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریزپدیده مشهد- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏16:15‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهدسپیدرود رشت- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : 17 ورزشگاه: سردار جنگل رشتصنعت نفت آبادان- تراکتورسازی تبریز ‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: تختی آبادانپرسپولیس تهران - پیکان تهران‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: آزادی تهرانفولاد مبارکه سپاهان– نساجی ‏مازندران‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهاناستقلال خوزستان- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز‏*ضمنا تیم هایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حاضر نیستند مسابقات آنها در روز پنجشنبه 26 مهر 1397 برگزار خواهد ‏شد.‏هفته دهمبزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانیپنجشنبه ‏‏3 آبان 1397‏ذوب‌آهن اصفهان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏16:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهرنساجی مازندران- گسترش فولاد ‏تبریز‏- ساعت : ‏16:30‏ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهرسایپا تهران- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی تهران‏نفت مسجدسلیمان- پدیده مشهد ‏‏- ساعت : ‏17ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمانجمعه 4 آبان 1397‏تراکتورسازی تبریز- سپیدرودرشت‏- ساعت : ‏16‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریزاستقلال تهران- فولاد مبارکه ‏سپاهان‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: آزادی تهرانپارس جنوبی جم- صنعت نفت ‏آبادان‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی جمفولاد خوزستان- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏17‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز‏*در صورت صعود تیم های پرسپولیس و استقلال به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم در روز ‏یکشنبه 6 آبان 97 برگزار خواهد شد.‏هفته یازدهمگرامیداشت روز دانش آموزیکشنبه ‏‏13 آبان 1397‏استقلال خوزستان- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهوازپیکان تهران- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏16:40‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدسفولاد مبارکه سپاهان – سایپا تهران‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهاندوشنبه ‏‏14 آبان 1397‏صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: تختی آبادانگسترش فولاد تبریز- استقلال تهران‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریزپدیده مشهد- نساجی مازندران ‏- ساعت : ‏16‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهدسپیدرود رشت- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏16:30‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشتپرسپولیس تهران- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: یازدهم آزادی تهراندر صورت صعود تیم های پرسپولیس یا استقلال تهران به فینال لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم متعاقبا اعلام می شود.‏هفته دوازدهمبزرگداشت ولادت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت و روز اخلاق و مهرورزیپنجشنبه ‏‏اول آذر 1397‏نساجی مازندران- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏ قائمشهر‏پارس جنوبی جم- پیکان تهران ‏‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: تختی جمنفت مسجدسلیمان- صنعت نفت ‏آبادان‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمانجمعه 2 آذر 1397‏فولاد خوزستان- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهوازتراکتورسازی تبریز- ذوب‌آهن ‏اصفهان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریزسایپا تهران- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت : 15 ورزشگاه: پاس قوامین تهرانفولاد مبارکه سپاهان- پرسپولیس ‏تهران‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهاناستقلال تهران- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهرانهفته سیزدهمگرامیداشت روز جهانی معلولان و بزرگداشت روز مجلس ‏پنجشنبه ‏‏8 آذر 1397‏استقلال خوزستان- استقلال تهران‏- ساعت : ‏16:25‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز‏پیکان تهران- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدسذوب‌آهن اصفهان- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهرگسترش فولاد تبریز- فولاد مبارکه ‏سپاهان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریزجمعه 9 آذر 1397‏صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران‏- ساعت : ‏16:25‏ ورزشگاه: تختی آبادانسپیدرود رشت- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: سردار ‏جنگل رشتپدیده مشهد- سایپا تهران‏- ساعت : ‏15 ‏ ورزشگاه: امام رضا ‏‏(ع)‏ مشهدپرسپولیس تهران- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: آزادی تهراندیدار تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در روز یکشنبه 11 آذر 1397 برگزار می شود.‏هفته چهاردهمگرامیداشت روز دانشجوپنجشنبه ‏‏15 آذر 1397‏فولاد خوزستان- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهوازسایپا تهران- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: پاس قوامینتهراننساجی مازندران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏قائمشهرپارس جنوبی جم- تراکتورسازی ‏تبریز‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: تختی جمجمعه 16 آذرگسترش فولاد تبریز- پرسپولیس ‏تهران‏- ساعت : ‏15 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریزفولاد مبارکه سپاهان- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهاننفت مسجدسلیمان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیماناستقلال تهران- صنعت نفت آّبادان‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهرانهفته پانزدهمبزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)‏چهارشنبه21 آذر 1397‏ذوب‌آهن اصفهان- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهرسپیدرود رشت- استقلال تهران‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشتپیکان تهران- نساجی مازندران‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدسپدیده مشهد- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت : ‏15:45‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهداستقلال خوزستان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهوازتراکتورسازی تبریز- فولادخوزستان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریزصنعت نفت آبادان- سایپاتهران‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی آبادانپرسپولیس تهران- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهراندیدار تیم هایی که بازیکنان شان در اردوی تیم ملی حاضر نمی باشند در روز پنجشنبه 22 آذر 1397 برگزار می شود.‏ 2051

کلمات کلیدی:
▫ 1397 ▫ آبادان ▫ آذر ▫ آهن ▫ آهن اصفهان ▫ استقلال ▫ اصفهان ▫ امام رضا ▫ اهواز ▫ بادان ▫ بزرگداشت ▫ بنیان ▫ بنیان دیزل ▫ بهنام ▫ پارس ▫ پارس جنوبی ▫ پاس قوامین ▫ پدیده مشهد ▫ پرسپولیس ▫ پرسپولیس تهران ▫ پول ▫ پیکان ▫ تبریز ▫ تختی ▫ تراکتورسازی ▫ تهرانهفته ▫ جنگل ▫ خوزستان ▫ ذوب ▫ رشت ▫ سایپا ▫ سپاهان ▫ سپیدرود ▫ سپیدرود رشت ▫ سردار ▫ سردار جنگل ▫ شهداء ▫ شهریور ▫ شهید ▫ شهید بهنام محمدی ▫ صنعت نفت آبادان ▫ غدیر ▫ غدیر اهواز ▫ فصل اول لیگ برتر ▫ فولاد ▫ فولاد خوزستان ▫ قدس ▫ گرامیداشت ▫ مازندران ▫ مبارکه ▫ مبارکه سپاهان ▫ محمدی ▫ مرحله نیمه نهایی ▫ مرداد ▫ مرداد 1397 ▫ مسجدسلیمان ▫ مشهد ▫ مهر ▫ نساجی ▫ دیزل ▫ نساجی مازندران ▫ نفت ▫ نیم فصل اول لیگ ▫ ورزشگاه ▫ ولادت ▫ یادگار ▫ اول لیگ برتر هجدهم ▫ نقش جهان اصفهاننفت مسجدسلیمان ▫ قهرمانان آسیا زمان دیدار ▫ آسیا زمان دیدار این ▫ آزادی تهرانهفته 
کد خبر: 1198972  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: نود
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای ورزشي

بازدید رئیس شورای شهر تهران از اردوی تیم های ملی جانبازان و معلولین+ تصاویر شبکه ایران  ۱۹ دقیقه پیش

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران عصر امروز با حضور در فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین از اردوی تیم های ملی وزنه‌برداری و تنیس روی میز که برای حضور در سومین دوره بازیهای پاراآسیایی آماده می‌شوند بازدید کرد. هاشمی در این بازدید ضمن خسته نباشید به ملی‌پوشان اعزامی برای آنها...

تشکر صالحی امیری از اعتماد نمایندگان مردم به خدمات سلطانی فر شبکه ایران  ۱۹ دقیقه پیش

سید رضا صالحی امیری با تقدیر از حمایت های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از ورزش گفت: از اعتماد و توجه نمایندگان مردم به خدمات و تلاش های دکتر سلطانی فر تشکر می کنم رییس کمیته ملی المپیک افزود: بعنوان یک شاهد و ناظر درصحنه شهادت میدهم که ورزش ایران درمسیر یک جهش و توسعه قرارگرفته است . وی ادامه...

چمنیان:به نتایج روز پایانی امیدواریم/باید منتظر ظهور قدرت‌های جدید در فوتبال آسیا باشیم ستاره ها  ۱ ساعت پیش

چمنیان:به نتایج روز پایانی امیدواریم/باید منتظر ظهور قدرت‌های جدید در فوتبال آسیا باشیم به گزارش ستاره ها به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، عباس چمنیان ابتدا درباره مسابقه اول تیم ملی نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا برابر اندونزی گفت: ما بازی اول را روی غافلگیری واگذار کردیم. بچه‌ها در یک استادیوم بزرگ و تا حدودی متفاوت به میدان رفتند که برای این رده سنی فشار روانی زیادی ایجاد...

کادر فنی پرسپولیس به کرواسی می‌رود ستاره ها  ۱ ساعت پیش

کادر فنی پرسپولیس به کرواسی می‌رود به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس دهم مهرماه در بازی رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به مصاف السد قطر خواهد رفت. سرخپوشان پایتخت پس از این بازی به تعطیلات سه روزه خواهند رفت تا کادر فنی کروات این تیم نیز عازم زادگاه خود شوند. تمام دستیاران برانکو ایوانکوویچ...

رونمایی از محرومان هفته هشتم لیگ برتر ایلنا  ۱ ساعت پیش

رونمایی از محرومان هفته هشتم لیگ برتربه گزارش ایلنا و به نقل از سایت سازمان لیگ، اسامی محرومان هفته هشتم رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است:‌ سیدامیر میربزرگی  پارس جنوبی ساموئل سارفو سایپا سید احمد موسوی ماشین سازی تبریز  

تعویض‌های طلایی دربی/ پیروزی با اسلحه مخفی نود  ۱ ساعت پیش

تعویض‌های طلایی دربی/ پیروزی با اسلحه مخفی در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - تاریخ دربی تهران تعویض‌های طلایی‌ای به همراه داشته است.به گزارش وب‌سایت نود، دربی بزرگ پایتخت روز پنجشنبه برگزار می‌شود. در این بازی استقلال و پرسپولیس در حالی به مصاف هم می‌روند که روی نیمکت هر دو تیم سرمربی خارجی حضور دارد و این...

با تایید آلگری؛ رونالدو در بازی مقابل بولونیا به میدان می‌رود نود  ۱ ساعت پیش

با تایید آلگری؛ رونالدو در بازی مقابل بولونیا به میدان می‌رود در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - قرار نیست رونالدو قبل ار مصاف با ناپولی استراحت کند.به گزارش وبسایت نود و به نقل از آاس، یوونتوس در بازی میان هفته خود در سری آ فرداشب (چهارشنبه) میزبان بولونیا خواهد بود. این در حالی که است بیانکونری تنها به فاصله 3 روز باید در...

نیما نکیسا: فدراسیون فوتبال نگاهی علم محور و تخصص محور دارد/ تاج گفت نبض فوتبال ایران را به... تسنیم  ۱ ساعت پیش

نیما نکیسا در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم در خصوص انتخابش به عنوان مسئول توسعه فوتبال پایه فدراسیون فوتبال، گفت: خوشبختانه فدراسیون فوتبال نگاهی علم محور و تخصص محور دارد. بر همین مبنا تعدادی از بازیکنان که پس از خداحافظی از فوتبال جذب دانشگاه شده و آکادمیک تدرس کرده‌اند، جذب...

اعلام اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال تسنیم  ۱ ساعت پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:سیدامیر میربزرگی (پارس جنوبی)، ساموئل سارفو (سایپا)  و سیداحمد موسوی (ماشین سازی تبریز).انتهای پیام/ 

۸0 درصد دربی مساوی می شود/ پرسپولیس سخت گل می‌خورد جام نیوز  ۱ ساعت پیش

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، احمد جمشیدیان، در خصوص شرایط خودش و تیم پاس همدان که سرمربیگری اش را برعهده دارد گفت: 10 روز قبل از آغاز لیگ تیم را جمع و جور کردیم اما رفته به رفته شرایطمان بهتر شد، کار سختی داریم و تلاش می‌کنیم در آینده نتایج خوبی کسب کنیم و به صعود به لیگ دسته اول امیدوار هستیم.    وی...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده