تعداد بازدید: ۱۳
تاريخ انتشار: جمعه،۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۰:۵۶
نتایج و برنامه ورزشکاران ایران در بازی های آسیایی۲۰۱۸(این خبر به‌روز رسانی می‌شود)


در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۱۸ از ۲۷ مرداد تا ۱۱ شهریور در جاکارتا و پالمبانگ برگزار می شود.به گزارش وب سایت نود، ایران در این دوره با کاروان بزرگی شرکت می کند و ۳۷۸ ورزشکار از ۲۹ فدراسیون و در ۴۲ رشته حضور دارند.در این دوره ۲۸۰ ورزشکار مرد و ۹۸ ورزشکار زن از ایران در مسابقات حاضرند.با وجود اینکه ۲۷ مرداد بازی ها رسما افتتاح می شوند اما رقابت رشته های تیمی، فوتبال، هندبال و بسکتبال چند روز زودتر آغاز شد.نتایج و برنامه نمایندگان ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران است).چهارشنبه ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد)هندبال: ایران 55 - مالزی11فوتبال: ایران صفر - عربستان صفرجمعه ۱۷ آگوست(۲۶ مرداد)هندبال: ایران - قطر ساعت ۱۳:۳۰فوتبال: ایران - کره شمالی ساعت 13:30*شنبه ۱۸آگوست (۲۷ مرداد) ساعت ۱۶:۳۰: مراسم افتتاحیه*روز نخست : یکشنبه ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد)رشتهساعتتیراندازی:مقدماتی و فینال ۱۰متر تفنگ بادی میکسمقدماتی تراپ مردان و زنانشروع از ۶:۳۰فینال از ۱۰:۳۰شنا:۲۰۰متر آزاد، ۱۰۰متر کرال پشت و ۲۰۰متر پروانهشروع از ۶:۳۰فینال از ۱۵:۳۰تنیس: دور اول انفرادی مردان و زنانشروع از ۸تکواندومقدماتی و فینال تیمی و انفرادی مردان و زنانشروع از ۶یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال از ۱۱:۳۰کشتی آزاد:مقدماتی تا فینال اوزان۵۷،۶۵،۷۴،۸۶ و ۹۷ کیلوگرمصبح از ۱۰:۳۰ عصر از ۱۶:۳۰ووشو:تالو مردان و زنان، مقدماتی ساندا مردان و زنانصبح از۶:۳۰عصر از ۱۷ قایقرانی رویینگشروع از ۶:۳۰شمشیربازی:سابر انفرادی زنان و اپه انفرادی مردانصبح از ۷عصر از ۱۶سپک تاکرا مقدماتی (team regu)شروع از ۶:۳۰کبدی: مرحله گروهی مردان و زنانشروع از ۶:۳۰سوارکاریشروع از ۶:۳۰والیبال ساحلیشروع از ۷*روز دوم:دوشنبه  ۲۰ آگوست(۲۹ مرداد)رشتهساعتتیراندازی:مقدماتی و فینال  تفنگ ۱۰متر مردان و زنان،تراپشروع از۶فینال از ۱۰:۳۰شنا:۸۰۰متر آزاد،۵۰متر کرال پشت،۲۰۰متر انفرادی ، ۲۰۰متر قورباغه، ۴در ۲۰۰متر آزادشروع از ۶:۳۰ عصر از ۱۶:۳۰دوچرخه سواری کوهستان : ماده دانهیلمقدماتی از ۶:۳۰فینال از ۱۰:۳۰تکواندو: اوزان ۵۳- زنان و ۸۰- مردانصبح از ۷ظهر از ۱۱:۳۰تنیس: دور دوم انفرادی مردان و زنان و دور اول دوبلشروع از ۸کشتی آزاد: وزن ۱۲۵ کیلوگرمصبح از ۱۰:۳۰عصر از ۱۶:۳۰ووشوشروع از۶:۳۰قایقرانی رویینگشروع از   ۶:۳۰ تا ۰ ۱۴:۳شمشیربازیسابر انفرادی مردانصبح از ۷عصر از ۱۶ژیمناستیک تیمیصبح از ۷::۳۰:عصر از ۱۵:۳۰سپک تاکرا مرحله گروهی(team regu)شروع از۶:۳۰فوتبال: مرحله گروهی ایران - میانمارشروع از ۱۴پاراگلایدرشروع از ۵:۳۰کبدی مرحله گروهیشروع از ۶:۳۰سوارکاریشروع از ۵:۳۰هندبال: مرحله اصلی( انجام شش بازی)ساعت بازی ها :۷،۹،۱۲،۱۴،۱۶ و ۱۸والیبال ساحلی شروع از ۷*روز سوم: سه شنبه۲۱آگوست(۳۰مرداد)  رشتهساعتتیراندازی:مقدماتی و فینال تفنگ ۵۰متر سه وضعیت و تپانچه بادی ۱۰مترمردان، میکس تراپشروع از ۶:۳۰فینال از ۱۰:۳۰شنا:۵۰متر ازاد، ۲۰۰متر قورباغه و ۴۰۰متر آزادشروع از ۶:۳۰بعد از ظهر از ۱۵:۳۰تکواندو:اوزان ۵۷- و ۴۹- زنانشروع از۷یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال از ۱۱:۳۰تنیس: دور سوم انفرادی مردان و زنان و دور دوم دوبلشروع از ۸کشتی فرنگی:اوزان ۶۰و ۶۷ کیلوگرمشروع از ۱۰:۳۰عصر از ۱۶:۳۰ووشوشروع از ۶:۳۰قایقرانی رویینگشروع از ۶:۳۰ تا ۱۴:۳۰سپک تاکراشروع از ۶:۳۰تیروکمان:ریکرو مردان و زنانصبح از ۵:۳۰ظهر از ۱۱:۱۵بسکتبال  سه نفره  زنان  و مردانشروع از ۱۲:۴۰دوچرخه سواری کوهستان: ماده کراس کانتریزنان از ۶:۳۰مردان از ۱۰:۳۰وزنه برداری، گروه A دسته ۶۹ کیلوگرم  شروع از ۱۵پاراگلایدرشروع از ۵:۳۰کبدی مرحله گروهیشروع از ۶:۳۰سوارکاریشروع از ۵:۳۰والیبال ساحلیشروع از ۷هندبال: مرحله اصلی ( دو بازی)ساعت بازی ها ۷ و ۹ والیبال ساحلی شروع از ۷*روز چهارم: چهارشنبه۲۲آگوست(۳۱مرداد)رشتهساعتتیراندازی:مقدماتیفینال تپانچه ۲۵مترو تفنگ ۵۰متر سه وضعیت زنانشروع از   ۶:۳۰شروع از ۱۰:۳۰شنا:۱۰۰متر پروانه،۱۰۰متر قورباغه و ۴۰۰متر انفرادی مختلطشروع از ۶:۳۰بعد از ظهر از ۱۵:۳۰تکواندو: ۶۳- مردان و ۶۸+ زنانشروع از ۷یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال از ۱۰:۳۰تنیس: دور سوم انفرادی مردان و زنان  و یک چهارم نهایی دوبلشروع از ۸کشتی فرنگی: اوزان۷۷،۸۷،۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرمشروع از ۱۰:۳۰عصر از ۱۶:۳۰ووشوشروع از ۶:۳۰قایقرانی رویینگشروع از ۸ تا ۱۴:۳۰شمشیربازیتیمی اپه مردان، تیمی سابر زنانشروع از ۷فینالها از ۱۶ژیمناستیکشروع از ۱۱سپک تاکرا: نیمه نهایی و فینال team reguشروع از ۶:۳۰تیروکمان:کامپوند مردان و زنانصبح از ۵:۳۰ظهر از ۱۱:۱۵بسکتبال ۵ نفره ( مرحله گروهیB)بسکتبال سه نفره مردان و زنانشروع از ۱۴شروع از ۱۲:۴۰هندبال: مرحله اصلی ( چهاربازی)ساعت بازی ها: ۱۲، ۱۴،۱۶ و ۱۸دوچرخه سواری: استقامت جاده زنانشروع از ۷:۳۰والیبال سالنی: ایران -پاکستانوالیبال ساحلیشروع از ۱۶:۳۰شروع از ۷پاراگلایدرشروع از ۶:۳۰کبدی: مرحله گروهی مردان و زنانشروع از ۶:۳۰سوارکاریشروع از ۵:۳۰ *روز پنجم: پنجشنبه ۲۳ آگوست ( ۱شهریور) رشتهساعتتیراندازی:تفنگ استادندارد سه وضعیت اهداف پروازی و مردان تراپ دوبل مردان و زنانشروع از ۶ شنا:۵۰متر پروانه،۱۰۰متر آزاد و ۲۰۰متر کرال پشتشروع از ۶:۳۰بعد از ظهر از ۱۵:۳۰تکواندو: ۶۷- زنان ، ۵۸- و ۸۰+مردانشروع از ۷یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال از ۱۱:۳۰ووشوشروع از ۶:۳۰قایقرانی: رویینگشروع از ۶:۳۰ تا ۱۴:۳۰اسکواش:یک شانزدهم و یک هشتم نهایی انفرادی مردان و زنانشروع از ۷:۳۰بدمینتون:دور اول انفرادی مردانشروع از ۹:۳۰شمشیربازیتیمی سابر مردانشروع از ۷ صبحفینالها از ۱۶ژیمناستیکشروع از ۱۳:۳۰پنجاک سیلاتشروع از ۸:۳۰سپک تاکرا: team doubleشروع از ۶:۳۰تیروکمانحذفی از ۵:۳۰یک چهارم نهایی از ۱۰:۴۰نیمه نهایی از ۱۱:۴۰بسکتبال سه نفرهشروع از ۵:۳۰فوتبال: مرحله یک هشتم نهاییدو مسابقه از ۱۴دو مسابقه از ۱۶:۳۰سنگنوردیشروع از ۵:۳۰دوچرخه سواری: استقامت جاده مردانشروع از ۷:۳۰ والیبال ساحلی شروع از ۷پاراگلایدرشروع از ۵:۳۰کبدی: نیمه نهایی مردان و زنانشروع از ۸:۳۰سوارکاریشروع از ۵:۳۰*روز ششم: جمعه ۲۴ آگوست (۲شهریور)رشتهساعتتیراندازی:مقدماتی فینال تپانچه باید ۱۰متر زنان،مقدماتی تفنگ استاندارد سه وضعیت ،تپانچه ۲۵ متر و اهداف پروازی سریع مردانشروع از۶:۳۰شروع از ۱۰:۳۰شنا:۵۰متر قورباغه،۱۵۰۰متر آزاد و ۴در۱۰۰متر مختلطشروع از ۶:۳۰بعد از ظهر از ۱۵:۳۰قایقرانی:رویینگ، بادبانیشروع از ۶:۳۰ تا ۱۴:۳۰اسکواش:یک چهارم نهایی انفرادی مردان و زنانشروع از ۱۱:۳۰وزنه برداری:گروه A۸۵کیلوگرمشروع از ۱۵بدمینتون:دور اول انفرادی زنانشروع از ۹:۳۰بوکسشروع از ۱۱:۳۰ژیمناستیکشروع از ۱۳:۳۰جوجیتسو: اوزان ۴۹-زنان و ۵۶- و۶۹-مردانشروع از ۸پنجاک سیلاتشروع از ۶:۳۰سپک تاکرا: team doubleشروع از ۶:۳۰تیروکمان:کامپوند و ریکرو میکسحذفی از ۵:۳۰یک چهارم نهایی از ۱۰:۴۰نیمه نهایی از ۱۱:۴۰بسکتبال  سه نفرهشروع از ۵:۳۰فوتبال: مرحله یک هشتم نهاییدو مسابقه از ۱۴دو مسابقه از ۱۶:۳۰هندبال: مرحله اصلی (شش بازی)ساعت بازی ها: ۷، ۹، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸کوهنوردیشروع از ۶:۳۰دوچرخه سواری جاده: تایم تریل انفرادی مردان و زنانزنان از ۶:۳۰مردان از ۱۱:۳۰والیبال ساحلیوالیبال سالنی: ایران -مغولستانشروع از ۷شروع از ۹کبدی: فینال  مردان و زنانشروع از ۱۴:۳۰سوارکاریشروع از ۵:۳۰*روز هفتم:  شنبه ۲۵ آگوست (۳شهریور) رشتهساعتتیراندازی:مقدماتی اهداف میکس مردان و فینال تپانچه ۲۵ مترمقدماتی اسکیت مردان و زنانشروع از ۶قایقرانی:کانو و کایاک و بادبانیشروع از ۶:۳۰اسکواش:نیمه نهایی انفرادی مردان و زنانشروع از ۱۱:۳۰وزنه برداری:گروه A ۹۴کیلوگرمشروع از ۱۲بدمینتون:دور دوم انفرادی مردان و زنانشروع از ۹:۳۰بوکسشروع از ۱۱:۳۰دوومیدانی:مقدماتی و نیمه نهایی ۴۰۰متر مردان، پرتاب وزنه، مقدماتی ۱۰۰متر مردان وصبح از ۹:۱۰عصر از ۱۵:۳۵جوجیتسو:اوزان ۶۲- زنان و ۶۲- و ۹۴- مردانشروع از ۸کاراته:کاتا انفرادی مردان و زنان  و کومیته ۸۴+ مردان و ۶۸+زنانشروع از ۶:۳۰پنجاک سیلاتشروع از ۶:۳۰سپک تاکرا: team doubleشروع از ۶:۳۰تیروکمانحذفی از ۵:۳۰یک چهارم نهایی از ۱۰:۴۰نیمه نهایی از ۱۱:۴۰بسکتبال ۵نفره  (مرحله گروهیB)بسکتبال سه نفرهشروع از ۹:۳۰شروع از ۵:۳۰کوهنوردیشروع از ۶:۳۰واترپلو: ایران - سنگاپورشروع از ۸:۲۰والیبال: مرحله پلی آفوالیبال ساحلیشروع از ۹:۳۰شروع از ۷پاراگلایدرشروع از ۵:۳۰سوارکاریشروع از ۵:۳۰*روز هشتم: یکشنبه ۲۶آگوست (۴شهریور) رشتهساعتتیراندازی:مقدمات یو فینال اسکیت مردان و زنان۶:۳۰قایقرانی: کانو و کایاک و بادبانیشروع از ۶:۳۰اسکواش:فینال انفرادی مردان و زنانشروع از ۱۳:۳۰وزنه برداری:گروه A۱۰۵کیلوگرمشروع از ۱۵بدمینتون:یک چهارم نهایی انفرادی مردان و زنانشروع از ۱۰:۳۰بوکسشروع از ۱۱:۳۰دوومیدانی: نیمه نهایی و فینال ۱۰۰ . ۴۰۰متر و ۴۰۰متر با مانع، پرتاب چکشصبح از ۹عصر از ۱۵:۴۵جوجیتسو:اوزان ۴۹-زنان و ۵۶- و۶۹-مردانشروع از ۸کاراته:کومیته ۵۵ و ۶۱زنان و ۶۰- و ۶۷-مردانشروع از ۶:۳۰پنجاک سیلاتشروع از ۶:۳۰سپک تاکرا:نیمه نهایی و فینال team doubleشروع از ۶:۳۰تیروکمان: کامپوند تیمی مردان و زنان (تا نیمه نهایی)حذفی از ۵:۳۰یک چهارم نهایی از ۱۰:۴۰نیمه نهایی از ۱۱:۴۰بسکتبال  سه نفره مردان و زنان (یک چهارم نهایی)نیمه نهاییرده بندیفینالشروع از ۱۰:۳۰۱۵۱۶:۵۰۱۷:۵۰ هندبال: رده هفتم و هشتمرده پنجم و ششمبازی اول از ۱۴بازی دوم از ۱۶کوهنوردیشروع از ۵:۳۰واترپلو: ایران - کره جنوبیشروع از ۱۵:۱۰پینگ پنگ:مرحله حذفی تیمی مردان و زنان زنان از ۷:۳۰مردان از ۸:۳۰والیبال سالنی: مرحله پلی آفوالیبال ساحلی: نیمه نهاییشروع از ۹:۳۰شروع از ۷پاراگلایدرشروع از ۵:۳۰سوارکاریشروع از ۵:۳۰ *روز نهم: دوشنبه۲۷ آگوست (۵ شهریور) رشتهساعتقایقرانی: کانو و کایاکشروع از ۶:۳۰اسکواش: دور اول تیمیشروع از ۷:۳۰وزنه برداری:گروه A ۱۰۵+ کیلوگرمشروع از ۱۲بدمینتون: نیمه نهایی مردان و زنانشروع از ۱۰:۳۰بوکسشروع از ۱۱:۳۰دوومیدانی: مقدماتی و نیمه نهایی ۸۰۰متر،مقدماتی پرش ارتفاع زنان ، ۳۰۰۰متربا مانع و فینال ۴۰۰متر با مانعشروع از ۷کاراته: کومیته ۶۸ و ۵۰ زنان و ۷۵- و۸۴- مردانشروع از ۶:۳۰سپک تاکرا:مقدماتی reguشروع از ۶:۳۰تیروکمان:رده بندی و فینال ریکرو تیمی مردان و زنان و میکس و کامپوند میکسشروع از ۶:۳۰ظهر از ۱۱بسکتبال: یک چهارم نهایی ۵نفره شروع از ۸فوتبال: مرحله یک چهارم نهاییدو مسابقه از ۱۴دو مسابقه از ۱۶:۳۰هندبال: نیمه نهاییبازی اول از ۱۲بازی دوم از ۱۶کوهنوردیشروع از ۱۲:۳۰پینگ پنگ:مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی تیمی مردان و زنانزنان از ۷:۳۰مردان از ۸:۳۰ظهر از ۱۲:۳۰دوچرخه سواری پیستشروع از ۶:۳۰والیبال سالنی: مرحله پلی آفشروع از ۹:۳۰پاراگلایدرشروع از ۵:۳۰سوارکاریشروع از ۵:۳۰ *روز دهم: سه شنبه ۲۸ آگوست (۶شهریور) رشتهساعتقایقرانی: بادبانیشروع از ۹:۳۰شیرجه: تخته هماهنگ مرداناز ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۱۵اسکواش:دور دوم و سوم تیمیشروع از ۷:۳۰بدمینتون:فینال انفرادی مردان و زنانشروع از ۱۱:۳۰بوکس: مرحله یک چهارم نهاییشروع از ۱۱:۳۰دوومیدانی: مقدماتی . نمیه نهایی ۲۰۰متر زنان و مردان،۸۰۰ و ۵هزار مترصبح از ۷عصراز ۱۵:۵۰کوراش:اوزان ۶۶- و ۹۰+ زنان و ۵۲- مردانشروع از ۱۱:۳۰سپک تاکرا:مقدماتی reguشروع از ۶:۳۰تیروکمان: رده بندی و فینال ریکرو انفرادی مردان و زنان،کامپوند تیمی مردان و زنانشروع از ۶:۳۰بسکتبال پنج نفره(رده بندی پنجم تا هشتم)شروع از ۱۴واترپلو: ایران -قزاقستانشروع از ۱۵:۱۰پینگ پنگ:فینال تیمی مردان و زنانشروع از ۱۱:۳۰والیبال ساحلی : نیمه نهایی و فینالنیمه نهایی از ۱۳فینال از ۱۴پاراگلایدرشروع از ۵:۳۰سوارکاریشروع از ۵:۳۰  *روز یازدهم: چهارشنبه ۲۹ آگوست (۷شهریور) رشتهساعتشیرجه:تخته ۱۰متر هماهنگ مردان۱۷:۳۰ تا ۱۸:۱۵قایقرانی: کانو و کایاک و بادبانیشروع از ۶:۳۰اسکواش:دور چهارم تیمیشروع از ۷:۳۰بوکس:مرحله یک چهارم نهاییشروع از ۱۱:۳۰دوومیدانی:فینال ۲۰۰متر زنان و مردان، ۱۵۰۰متر و پرتاب دیسک(احسان حدادی)شروع از ۱۵:۵۰پرتاب دیسک از۱۷:۱۰جودو:وزن ۶۶- مردانشروع از ۶:۳۰کوراش:اوزان ۸۱- زنان و ۶۳-مردانشروع از ۱۱:۳۰سپک تاکرا:نیمه نهایی و فینال regu و مقدماتیquadrantشروع از ۶:۳۰فوتبال: نیمه نهاییمسابقه اول از ۱۴مسابقه دوم از ۱۶:۳۰هندبال: مقام های پنجم تا دوازدهمشروع از ۱۲:۳۰دوچرخه سواری پیستشروع از ۶:۳۰والیبال: یک چهارم نهاییشروع از ۹:۳۰پاراگلایدرشروع از ۵:۳۰سوارکاریشروع از ۵:۳۰ *روز دوازدهم: پنجشنبه ۳۰آگوست (۸شهریور) رشتهساعتقایقرانی: کانو  و کایاکشروع از ۶:۳۰اسکواش:یک چهارم نهایی تیمیشروع از ۷:۳۰شیرجهشروع از ۱۰:۳۰دوومیدانی: ۱۵۰۰مترشروع از ۱۶:۳۵جودو:اوزان ۵۷- و ۷۰- زنان و ۷۳- و ۸۱- مردانشروع از ۶:۳۰کوراش : اوزان ۷۸- زنان و ۹۰- مردانشروع از ۱۱:۳۰سپک تاکرا: مقدماتی quadrantشروع از ۶:۳۰بسکتبال ۵نفره: نیمه نهاییشروع از ۱۴واترپلو: یک چهارم نهاییساعت بازی ها:۷، ۸:۲۰، ۱۳:۳۰ و ۱۴:۵۰پینگ پنگ:دور اول  و دوم انفرادی مردان و زنانشروع از ۱۱:۳۰دوچرخه سواری پیستشروع از ۶:۳۰والیبال: مقام های نهم تا شانزدهمشروع از ۹:۳۰سوارکاریشروع از ۶:۳۰ *روز سیزدهم: جمعه ۳۱ آگوست (۹شهریور) رشتهساعتسه گانه مردانشروع از ۴:۳۰قایقرانی: کانو و کایاک و بادبانیشروع از ۶:۳۰اسکواش:نیمه نهایی تیمیشروع از ۱۳:۳۰بوکس:نیمه نهاییشروع از ۱۱:۳۰شیرجهشروع از ۱۰:۳۰جودو:  ۱۰۰+ مردانشروع از ۶:۳۰سامبو: اوزان۵۲- مردان و ۴۸- زنانشروع از ۱۲:۳۰سپک تاکرا:نیمه نهایی و فینال quadrantشروع از ۶:۳۰بسکتبال۵نفره : رده های پنجم و ششم، هفتم و هشتمبازی اول از ۹:۳۰بازی دوم از ۱۵:۳۰هندبال: رده بندی و فینالرده بندی از ۱۴فینال ز ۱۶واترپلو: نیمه نهاییبازی اول از ۱۴بازی دوم از ۱۵:۲۰پینگ پنگ:دور سوم و یک چهارم نهایی انفرادی مردان و زنانشروع از ۷:۳۰دوچرخه سواری پیستشروع از ۷والیبال: نیمه نهاییشروع از ۹:۳۰ *روز چهاردهم: شنبه ۱سپتامبر (۱۰ شهریور) رشتهساعتقایقرانی:کانو و کایاکشروع از ۶:۳۰اسکواش:فینال تیمیشروع از ۱۴بوکس:فینالشروع از ۱۱:۳۰شیرجهشروع از ۱۰:۳۰سامبو: اوزان۹۰- مردان و ۶۸- زنانشروع از ۱۲:۳۰بسکتبال پنج نفر: رده بندی و فینالرده بندی از ۹:۳۰فینال از ۱۵:۳۰فوتبال: رده بندی و فینالرده بندی از ۱۳فینال از ۱۵:۳۰واترپلو:  رده بندی و فینال رده بندی از ۱۲فینال از ۱۵:۲۰پینگ پنگ: نیمه نهایی  و فینال انفرادی مردان و زنانشروع از ۱۱:۳۰والیبال: رده بندیفینالشروع از ۹:۳۰شروع از ۱۷ *مراسم اختتامیه : یکشنبه ۲سپتامبر (۱۱ شهریور) 2051      

کد خبر: 1241801  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: نود
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای ورزشي

تمرین سبک سپاهانی‌ها پیش از دیدار با فولاد (ویدیو) ایلنا  ۴۰ دقیقه پیش

تمرین سبک سپاهانی‌ها پیش از دیدار با فولاد (ویدیو)به گزارش ایلنا، سپاهان از ساعت 19:30 امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان فولاد خوزستان است. بازیکنان سپاهان صبح امروز آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از بازی برگزار کرده و تمرینات سبک و عرق گیری انجام دادند.   ...

السد به مراتب تیم قوی تری از پرسپولیس است ایلنا  ۴۰ دقیقه پیش

السد به مراتب تیم قوی تری از پرسپولیس استبه گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا؛ پرسپولیس موفق شد با برتری مقابل الدحیل قطر در مجموعه دو دیدار رفت و برگشت به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند و حریف السد، دیگر تیم قطری در این مرحله از رقابت‌ها شود. در همین راستا روزنامه قطری الرایه به بررسی شرایط این بازی پرداخت و تیم کشورش را بیش از نماینده...

چشمی هم بازی با نساجی را از دست داد نود  ۴۷ دقیقه پیش

چشمی هم بازی با نساجی را از دست داد در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - روزبه چشمی به مانند دو بازیکن دیگر استقلال، در دیدار برابر نساجی مازندران حضور نخواهد داشت. به گزارش وب‌سایت نود و به نقل از تسنیم، تیم استقلال در حالی امروز (جمعه) برای دیدار برابر نساجی راهی قائمشهر می‌شود که علاوه بر فرشید اسماعیلی...

رسمی؛ آگوئرو تا سال ۲۰۲۱ در منچسترسیتی ماندنی شد نود  ۴۷ دقیقه پیش

رسمی؛ آگوئرو تا سال ۲۰۲۱ در منچسترسیتی ماندنی شد در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - قرارداد ستاره آرژانتینی منچسترسیتی تمدید شد. به گزارش وبسایت نود، باشگاه منچسترسیتی اعلام کرده قرارداد سرخیو آگوئرو را تا سال ۲۰۲۱ تمدید کرده است. قرارداد پیشین این بازیکن در سال ۲۰۲۰ به پایان می رسید.بدین ترتیب آگوئرو که در سال...

علیرضا مرزبان: مردم مسجدسلیمان بدانند لیگ از فردا برای ما شروع می‌شود تسنیم  ۴۷ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، علیرضا مرزبان، سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سایپا در هفته هفتم لیگ برتر اظهار داشت: در ادامه گفت‌و‌گوهایی که در مورد پیوستن من به نفت مسجدسلیمان با توجه به بحران‌های این تیم داشتیم، خودم را به این تیم رساندم...

استقلال در هفته پیش‌رو به دادگاه CAS شکایت می‌کند/ آخرین امید برای تغییر نتیجه سوپرجام تسنیم  ۴۷ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، مسئولان باشگاه استقلال پس از اعلام رأی سوپرجام توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، اعلام کرده بودند که به دادگاه CAS شکایت خواهند کرد. رأی سوپرجام هفته گذشته به باشگاه استقلال ابلاغ شده است و مسئولان این باشگاه قصد دارند در هفته پیش رو به دادگاه عالی داوری ورزش...

گل‌های پرسپولیس کاندیدای بهترین گل‌های یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا جام نیوز  ۵۱ دقیقه پیش

    به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) بهترین گل‌های دور برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان‌ آسیا را اعلام کرد که دو گل از تیم پرسپولیس میان این گل‌ها دیده می‌شود. گل‌های سیدجلال حسینی و گادوین منشا از پرسپولیس...

چشمی دیدار با نساجی را از دست داد خبرگزاری برنا  ۱ ساعت پیش

چشمی دیدار با نساجی را از دست داد به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، روزبه چشمی، مدافع تیم استقلال تهران به دلیل مصدومیت، آبی‌های پایتخت را در مصاف با نساجی مازندران همراهی نمی‌کند. دیدار دو تیم فردا ساعت 18:45 در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار می شود.

قاسمی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی را تبریک گفت خبرگزاری برنا  ۱ ساعت پیش

قاسمی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی را تبریک گفت به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «بهرام قاسمی»، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، قهرمانی جهان تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران را به اعضای تیم و ملت بزرگ ایران شاد باش گفت و برای آنان سربلندی و کامیابی روزافزون آرزو کرد.  

نمره 10 لیونل مسی در غیاب رونالدو آفتاب نیوز  ۱ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : با پایان هفته اول رقابت های لیگ قهرمانان اروپا،تیم منتخب این هفته شامل برترین بازیکنان این رقابت ها بر اساس نمرات دریافتی اعلام شد که بر این اساس تیم یوونتوس با سه نماینده دارای بیشترین سهم است و لیونل مسی هم به دلیل ثبت هتریک مقابل تیم آیندهوون،نمره کامل 10 را دریافت کرده است.خبرانلاین 

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده