تعداد بازدید: ۸
تاريخ انتشار: شنبه،۲۷ مرداد ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۲:۳۷
۴۹۴ مدال برای ایران در ۱۴ دوره حضور/ بیشترین مدال برای کدام رشته؟
به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری مهر؛ کاروان ورزش ایران تا به امروز که در هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد، در رشته‎های زیادی صاحب نماینده در ادوار مختلف بوده است. وزنه برداری و فوتبال تنها رشته‎هایی هستند که در هر دوره حضور کاروان ایران در بازی‎های آسیایی شرکت داشته‎اند با این حال در صدر مدال‌آوران آسیایی جایی ندارند.
کشتی‎گیران آزادکار ایران که در دوره نخست بازی‎های آسیایی غایب بودند بیشتر از ورزشکاران دیگر رشته‎ها مدال این بازی ها را در اختیار دارند. آنها تاکنون موفق به کسب ۴۷ مدال طلا، ۲۷ مدال نقره و ۱۹ مدال برنز شده‎اند. کشتی گیران آزادکار با مجموع ۹۳ مدال  صدر جدول ورزشکاران مدال آور در این بازی‎ها را در اختیار دارند.
  از این نظر وزنه برداران در رده دوم هستند. ۲۵ مدال طلا، ۲۱ مدال نقره و ۱۷ مدال برنز حاصل حضور وزنه برداران در ادوار مختلف بازی‌های آسیایی است. ضمن اینکه کشتی گیران فرنگی هم با داشتن ۱۶ مدال طلا، ۱۱ مدال نقره و ۱۳ برنز در رده سوم قرار دارند. البته مجموع مدال‎های ورزشکاران رشته مشتزنی بیشتر از فرنگی کاران است اما تعداد مدال‎های طلای آنها کمتر از نصف فرنگی کاران است.
دیگر اینکه رکورد مدال آوری در اختیار محمد نصیری است. این وزنه بردار با کسب ۴ مدال طلا و یک مدال نقره موفق ترین ورزشکار ایرانی در بازی های آسیایی به حساب می آید.  مسلم فیلابی (کشتی) هم با ۴ مدال طلا و رضا سوخته سرایی (کشتی) نیز با ۳ مدال طلا و یک  نقره بعد از وی، بهترین کارنامه را در بازی های آسیایی داشته اند.
  حاصل حضور ورزشکاران رشته‎های مختلف ایران در ادوار مختلف بازی‎های آسیایی - از ۱۹۵۱ دهلی نو هند تا ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی - به شرح زیر است: کشتی (آزاد و فرنگی) * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو ژاپن: ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز (کشتی آزاد) * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: ۳ مدال طلا و ۵ مدال نقره (کشتی آزاد) * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک تایلند: ۶ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد) * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: ۵ مدال طلا، ۴ مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)، ۸ مدال طلا و یک مدال نقره (کشتی فرنگی) * بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ دهلی نو هند: ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز (کشتی آزاد) * بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سئول کره‌جنوبی: ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۴ مدال برنز (کشتی آزاد)، یک مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز (کشتی فرنگی) * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن چین: ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز (کشتی آزاد)، ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز (کشتی فرنگی) * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما ژاپن: ۶ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز (کشتی آزاد)، ۲ مدال نقره (کشتی فرنگی) * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: ۴ مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)، یک مدال طلا (کشتی فرنگی) * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز (کشتی آزاد)، ۳ مدال برنز (کشتی فرنگی) * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: ۳ مدال طلا و یک مدال نقره (کشتی آزاد)، ۴ مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی فرنگی) بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: ۳ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز (کشتی آزاد)، ۴ مدال طلا (کشتی فرنگی) بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: ۴ مدل طلا و یک مدال نقره (کشتی آزاد)، ۲ مدال طلا و ۵ مدال برنز (کشتی فرنگی) وزنه برداری * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ دهلی نو هند: ۷ مدال طلا و ۳ مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو ژاپن: ۳ مدال طلا، ۴ مدال نقره و یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: ۳ مدال طلا و ۴ برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک تایلند: ۲ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: ۴ مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ دهلی نو هند: یک مدال طلا و ۲ مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سئول کره‌جنوبی: ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: یک مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: یک مدال طلا * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره  بوکس * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو ژاپن: ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: ۴ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک تایلند: یک مدال نقره و ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۴ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن چین: یک مدال نقره و ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: ۳ مدال برنز  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: ۲ مدال نقره و یک مدال برنز  دوومیدانی * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ دهلی نو هند: یک مدال طلا و یک مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو ژاپن: یک مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک تایلند: یک مدال طلا و ۲ مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران  ایران: ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن چین: یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: یک مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: یک مدال طلا و یک مدال برنز * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو: ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره فوتبال * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ دهلی نو هند: مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: مدال نقره   * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: مدال طلا * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن چین: مدال طلا * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: مدال طلا * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: مدال طلا * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: مدال برنز والیبال  * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو ژاپن: مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: مدال برنز در هر دو بخش مردان و زنان * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک تایلند: رده چهارم مردان و پنجم زنان * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: رده پنجم مردان و چهارم زنان * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما ژاپن: رده پنجم  * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: مدال نقره * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژوچین: مدال نقره  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: مدال طلا  والیبال ساحلی * بازی‎های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما ژاپن: رده پنجم بسکتبال * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ دهلی نو هند: مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: رده هفتم * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک تایلند: رده هفتم * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: رده ششم مردان و چهارم زنان * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن چین: رده هفتم * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما ژاپن: رده هشتم * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: رده هفتم * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: مدال برنز * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: مدال برنز  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: مدال نقره  دوچرخه سواری * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو ژاپن: ۲ مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: ۲ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ دهلی نو هند: ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سئول کره‌جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: یک مدال طلا و یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: یک مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: ۳ مدال نقره و یک مدال برنز * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: ۳ مدال برنز  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز   شیرجه * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ دهلی نو هند: یک مدال نقره و یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو ژاپن: ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: رده‌های ششم و هفتم انفرادی * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک تایلند: بدون مدال * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: رده ششم و هشتم مردان و بدون مدال در بخش زنان واترپلو * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰ بانکوک تایلند: رده چهارم * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: مدال طلا * بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سئول کره‌جنوبی: رده چهارم * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن چین: رده ششم * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما ژاپن: رده چهارم * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: رده پنجم * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: رده چهارم * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: رده چهارم  تکواندو * بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سئول کره‌جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره - تیم ایران نایب قهرمان شد * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: یک مدال طلا، یک مدال نقره و ۳ مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: یک مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۵ مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۴ مدال برنز  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز   کاراته * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: یک مدال طلا و ۳ مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: ۲ مدال و ۳ مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: ۳ مدال طلا و ۲ مدال برنز * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: ۳ مدال طلا و ۲ مدال برنز   جودو * بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سئول کره‌جنوبی: یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما ژاپن: یک مدال نقره و یک مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: یک مدال نقره و ۳ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: یک مدال طلا، یک مدال نقره و ۳ مدال برنز * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: ۳ مدال نقره و یک مدال برنز * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: یک مدال نقره و یک مدال برنز  ووشو * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: یک مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان کره‌جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: یک مدال نقره و ۲ مدال برنز * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: ۳ مدال طلا و ۳ مدال برنز  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز  شمشیربازی * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: یک مدال طلا و یک مدال برنز تیمی در اسلحه سابر و فلوره، ۳ مدال نقره انفرادی در اسلحه‌های سابر، فلوره و اپه، یک مدال برنز انفرادی در اسلحه سابر (مردان)، مدال طلا تیمی در اسلحه‌های فلوره و اپه، یک مدال نقره و یک برنز انفرادی در اسلحه فلوره (زنان)   * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: یک مدال برنز تیمی در اسلحه سابر * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: ۲ مدال برنز انفرادی و تیمی در اسلحه اپه * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: مدال نقره(سابر تیمی) تنیس روی میز * بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو ژاپن: یک مدال برنز تیمی * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: یک مدال برنز انفرادی * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: رده ششم مردان و هفتم زنان * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن چین: رده نهم تیمی هندبال * بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سئول کره‌جنوبی: رده پنجم * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: رده چهارم * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: مدال برنز   * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: مدال نقره  سوارکاری * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما ژاپن: مدال برنز پرش با اسب * بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند: رده هفتم تیمی تنیس * بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک تایلند: یک مدال برنز انفرادی * بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ایران: یک مدال نقره انفرادی، یک مدال نقره دوبل، رده چهارم تیمی (مردان)، رده پنجم تیمی (زنان) قایقرانی * بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر: مدال نقره در ماده کانو و کایاک * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: ۲ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۶ مدال برنز  تیراندازی * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ بوسان کره جنوبی: یک مدال نقره (تیمی بانوان) * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: ۲ مدال نقره و یک مدال برنز  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا و ۲ مدال نقره  کبدی * بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو چین: یک مدال نقره (مردان) و یک مدال برنز (بانوان) * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: ۲ مدال نقره (مردان و زنان) تیروکمان  * بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی: یک مدال طلا (انفرادی) و یک مدال برنز (تیمی) البته بودند رشته‌هایی مانند شنا و ژیمناستیک که در دوره‌های زیادی از بازی‌های آسیایی شرکت داشته‏‎اند اما هرگز مدال‌آور نبودند.
    ۴۹۴ مدال ایران در بازی های آسیایی به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع از سال۱۹۵۱ که نخستین دوره بازی‎های آسیایی به میزبانی هندی‎ها و در شهر دهلی نو برگزار شد تا به امروز که بازی های آسیایی ۲۰۱۸ با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در جاکارتا و پالمبانگ آغاز می شود، ۱۷ دوره این بازی‎ها برگزار شده است و کاروان ورزشی ایران تاکنون چهارده حضور را تجربه کرده است.
حاصل حضور ورزش ایران در ادوار مختلف بازی های آسیایی کسب مجموع ۴۹۴ مدال از مجموع مدال های طلا، نقره و برنز توزیع شده است. ۱۵۹ مدال طلا، ۱۲۸ مدال نقره و ۱۳۲ مدال برنز مجموع مدال های ایران را شامل می شود. 

کلمات کلیدی:
کد خبر: 1243082  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: ستاره ها
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای ورزشي

دربی قبل از نبرد آسیایی/ تاریخ می‌گوید بازی مساوی می‌شود نود  ۲۵ دقیقه پیش

دربی قبل از نبرد آسیایی/ تاریخ می‌گوید بازی مساوی می‌شود در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - پرسپولیسی‌ها در حالی در مرحله‌ی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف السد قطر می‌روند که این بازی تحت‌الشعاع دربی بزرگ پایتخت است.به گزارش وب‌سایت نود، پرسپولیس با یک بازگشت رویایی در ورزشگاه آزادی توانست خود را برای دومین سال پیاپی...

علیرضا فغانی: کاش داور دیگری دربی ۸۸ را سوت می‌زد نود  ۲۵ دقیقه پیش

علیرضا فغانی: کاش داور دیگری دربی ۸۸ را سوت می‌زد در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال کشورمان می‌گوید از قضاوت در ششمین دربی خود، حس خاصی ندارد.به گزارش وب سایت نود و به نقل از تسنیم، علیرضا فغانی، در خصوص اینکه سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرده به عنوان داور دربی 88 انتخاب شده است،...

فوتبال جهان| پل پوگبا: از من نپرسید چرا منچستریونایتد هجومی بازی نمی‌کند/ مورینیو باید پاسخگو... تسنیم  ۲۵ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پل پوگبا با انتقاد از سیستم بازی منچستریونایتد در این فصل نشانه‌ای دیگر از ناراضیتی خود از وضعیت فعلی‌اش در این تیم را بروز داد تا ثابت کند شایعه تمایل او به ترک شیاطین سرخ چندان هم بی‌اساس نیست.پوگبا با زیر سؤال بردن شیوه بازی تیمش در تساوی شنبه شب مقابل ولورهمپتون،...

سعید علی حسینی به دلیل مصدومیت در مسابقات جهانی وزنه‌برداری حضور نخواهد داشت تسنیم  ۲۵ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، محمدحسین برخواه در خصوص شرایط تیم ملی بزرگسالان کشورمان، اظهار داشت: بعد از بازی های آسیایی، تمرینات ملی پوشان بزرگسال برای آمادگی هر چه بشتر جهت حضور در مسابقات جهانی ترکمنستان از 16 شهریور ماه در کمپ تیم های ملی آغاز شد. بعضی از...

ابوالقاسم‌پور: پرسپولیس با شرایط روحی خوب به دربی رسید/ همتی به اعتماد برانکو پاسخ داد جام نیوز  ۲۹ دقیقه پیش

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، بهنام ابوالقاسم‌پور در مورد پیروزی یک بر صفر پرسپولیس مقابل سپیدرود اظهارداشت: ۳ امتیاز این بازی خیلی مهم بود که پرسپولیس آن را گرفت و با بهترین شرایط روحی و روانی به دیدار با استقلال رسید. هرچند بازیکنان پرسپولیس در این مسابقه موقعیت‌های گلزنی زیادی را...

فغانی بازهم داور دربی پایتخت شد جام نیوز  ۲۹ دقیقه پیش

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته داوران اسامی داوران بازی های هفته هشتم لیگ برتر باشگاه های کشور را اعلام کرد که بر این اساس علیرضا فغانی قضاوت مسابقه تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس را در روز پنجشنبه پنجم مهرماه در ورزشگاه آزادی بر عهده خواهد...

شهرداری ورامین قهرمان تورنمنت بین‌المللی لبنان شد خبرگزاری برنا  ۴۴ دقیقه پیش

شهرداری ورامین قهرمان تورنمنت بین‌المللی لبنان شد به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، نخستین دوره تورنمنت بین‌المللی لبنان از روز شنبه – 31 شهریورماه با حضور 225 تکواندوکار از 28 کشور در رده‌سنی بزرگسالان در "بیروت" لبنان آغاز شد و روز گذشته به پایان رسید. تیم شهرداری ورامین در این رقابت‌ها با ترکیب حمیدرضا...

بانوان ملی‌پوش والیبال نشسته به آخرین اردوی آمادگی دعوت شدند خبرگزاری برنا  ۴۴ دقیقه پیش

بانوان ملی‌پوش والیبال نشسته به آخرین اردوی آمادگی دعوت شدند به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان و متصل به اعزام به بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ را از ۳ مهر در تهران آغاز می شود. معصومه زارعی براتی، ندا پنجه باشی (خراسانرضوی)، زهرا دانایی ‌طوس (گلستان)، بتول جعفریان، فاطمه...

تراکتور با سوخت دلار در لیگ ریالی فوتبال؛ از واقعیت تا شایعه! آفتاب نیوز  ۴۸ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : باشگاه تراکتورسازی بعد از مدتها انتظار هوادارانش، چند ماه پیش طی یک اتفاقی که کمتر کسی فکرش را می کرد با حرف و حدیث فراوان به مزایده گذاشته شد . این مزایده در حالی  با واگذاری تراکتورسازی به زنوزی ختم به خیر شد که تنها کاندیدای که اعلام آمادگی کرده بود سرمایه دار بزرگ تبریز ...

نرفتن کریستیانو رونالدو به مراسم فیفا برنامه‌ای از قبل تعیین شده بود آفتاب نیوز  ۴۸ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : نشریه مارکای اسپانیا اعلام کرده است که کریستیانو رونالدو در مراسم امشب (دوشنبه) معرفی بهترین بازیکن فیفا (The Best) در لندن شرکت نخواهد داشت.رونالدو در مراسم بهترین بازیکن سال اروپا توسط یوفا در ماه آگوست هم شرکت نکرد که البته این تصمیم او برایش گران تمام شد و او خودش را در مظان اتهامات...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده