تعداد بازدید: ۷
تاريخ انتشار: شنبه،۳ شهریور ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۳:۳۷
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مظلوم است
به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ محمد مهدی حیدریان که در نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشت این وزارتخانه را مظلوم دانست و گفت: در شرایط فعلی به دلیل عدم توافق  و عدم ایجاد مفاهمه نسبت به تعریف وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عدم تبیین حوزه های مسئولیت مشترک با سایر سازمان های درون نظام که در موضوع فرهنگ کار می کنند، نگاه ها نسبت به موضوع فرهنگ سطحی شده، درنتیجه انتظارات غیر صحیح و غیر قابل تحقق از وزارتخانه ایجاد شده است. وی با بیان اینکه مخاطبین ما دو دسته هستند، بیان کرد: دسته اول مردم هستند که گرفتارهمین آفت شده اند و این عدم تبیین ها موجب می شود تا نتوانیم تعامل پیش برنده و مثبت با آنها ایجاد کنیم و دسته دوم سایر مسئولین یعنی کسانیکه مسئولیت های دیگری دارند هستند. کسانیکه مصرف کننده رفتار فرهنگی مردم هستند و یا نیازها وبرنامه هایی دارند که باعث تغییرات نگرشی، رفتاری و فرهنگی مردم بدون اینکه خودشان متوجه باشند می شوند. حیدریان شناخت از تاثیرات عملکردی حوزه های مختلف بر حوزه فرهنگ  را ضروری دانست و گفت: باید با اطلاع رسانی سهم ایجاد وضعیت های فرهنگی را توسط سایر دستگاه ها هم برای خود آن دستگاه و هم برای مردم مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه فرهنگ موضوع بسیطی نیست، افزود: فرهنگ مقوله ای مرکب، چند وجهی و پیچیده است . یکی از المان هایی که ما همیشه در فرهنگ می بینیم و نسبت به آن انتظار داریم، رفتار مردم است. رفتار یک امر متقابل است یعنی عمل مردم نسبت به پدیده ها ، جامعه و افراد که خود این موضوع فرهنگ را می سازد .  رئیس سازمان سینمایی یکی از شاخصه های فرهنگ را رفتار دانست و گفت: اگر ما اینگونه به آن نگاه کنیم، میزان پیچیدگی مقوله فرهنگ مشخص می شود و با رسیدن به تعریف درستی از مقوله فرهنگ وزارت خانه ای مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که می خواهد نقش جدی در  نظام در حوزه فرهنگ ایفا کند انتظار آن انتظار منطقی، شدنی و کارشناسانه ای خواهد شد. این قدم اول است که اگر نتوانیم آنرا شفاف کنیم مانند الان به وزارتخانه ظلم خواهد شد. روابط عمومی ها که در حوزه های مختلف فعالیت می کنند باید تصویر و فهم صحیحی را از موضوع و وظایف حوزه خود به مردم ارائه دهند. وی ادامه داد: فرهنگ یک مجموعه از شاخصه ها و پارامترهای مختلفِ در تعامل بایکدیگر است که از قالب ها و روش ها و فعالیت در حوزه های مختلف باعث شکل دادن یک کار فرهنگی می شود. بنابراین هم افزایی، مربوط بودن و تاثیر متقابل در حوزه های مختلف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ابتدا باید خود را در روابط عمومی ها نشان بدهد. روابط عمومی ها باید نسبت به سایر حوزه ها شناخت پیدا کنند و حرکت و انجام ماموریت آنها با توجه و درنظر گرفتن تعامل و تاثیر مستمر حوزه های مختلف وزارتخانه بر یکدیگر باشد . رئیس سازمان سینمایی خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها به عنوان پیشانی ارتباط ما با رسانه ها و رسانه ها به عنوان پیشانی ایجاد شناخت و آگاهی صحیح نسبت به موضوعات مختلف و فعالیت های وزارت ارشاد، باید تلاش کنند سطح آگاهی مردم و سطح توقع کارشناسانه آنها را بالا ببرند. حیدریان با بیان اینکه ارتقاء فرهنگ و هنر در گرو داشتن مخاطبینی است که از فهم و درک تخصصی بالایی در حوزه های مختلف هنری برخوردار باشند اظهار کرد: اگر منتقدین ارشد و متخصص به اطلاعات روز داشته باشیم هنر رو به تعالی خواهد بود. تا منتقد تخصصی در رشته های خاص نداشته باشیم که آگاه به روز و تکنیک های روز باشند، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که هنرمند یک راه و روش و مسیر رو به جلو را طی کند. وظیفه دیگر روابط عمومی ها این است که منتقدین را در چنین مسیری قرار دهند و این انتظار را از آنها ایجاد کنند.  وی با بیان اینکه در روابط عمومی ها نباید منفعل و منتظر باشیم، گفت: ما نباید منفعل سوالات بیرون و یا منتظر شویم غیرمستقیم  درباره مطلبی اجبارا اطلاع رسانی کنیم. حق مردم است که نسبت به  فعالیت ها آگاهی پیدا کنند . بسیاری از فعالیت هایی که درون مجموعه وزارتخانه و حوزه های مرتبط اتفاق می افتد ایجاد امید، نشاط و زمینه بهبود فضای کار می کند و این موارد باید اطلاع رسانی شوند  .اگر روابط عمومی ها تشخیص درست و اطلاع به موقع از اتفاقات نداشته باشند و نتوانند تشخیص بدهند که اطلاعات به چه میزان در راستای نیازهای مردم و جامعه است، نمی توانیم به اهدافمان برسیم.
حیدریان همچنین خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در شرایط فعلی برخی روزنامه هایی که بیشتر فعالیت سیاسی دارند و خبرنگارهایی که در آن حوزه کار می کنند بیشتر حول نامرادی ها و مسائل و اخباری که کمی به ناامیدی در حوزه های اقتصادی می انجامد توجه می کنند درحالیکه امروز در سینما شاهد فعالیت همه جانبه، رو به رشد و مثبت در اغلب شاخه های اقتصادی سینما هستیم. وقتی می گوییم اقتصاد یعنی ایجاد شغل. در سینمایی که کل موجودی سالن هایش سیصد و اندی بوده، در سال گذشته نزدیک به 100 سالن اضافه شد و امسال هم 100 سالن دیگر اضافه می شود. همه اینها به ایجاد شغل و جذب سرمایه در حوزه فرهنگ می انجامد. وی ادامه داد: این یعنی ایجاد رونق در تولیدات فرهنگی و اینکه امکان تماس مردم با محصولات فرهنگی بیشتر شود که این امر به ارتقاء فرهنگی کمک می کند و موجب می شود تا سرمایه های بیشتری به حوزه فرهنگ جلب شود و سرمایه گذارها امید پیدا کنند که می توانند در حوزه فرهنگ کار اقتصادی انجام دهند. همه این عوامل موجب می شود جامعه سیر رو به آرامش، تفاهم بیشتر و ظرفیت سازی برای مقابله با سختی ها را پیدا کند که اتفاقی مثبت و دستاوردی برای فرهنگ کشور است که توسط بخش خصوصی و دست اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر بوجود آمده است. روابط عمومی ها در حوزه فرهنگ و هنر باید این موارد را به دقت پیگیری  و هدفمند دنبال کنند و به تاثیر این اخبار در بهبود حال جامعه واقف باشند. رئیس سازمان سینمایی در ادامه این جلسه در پاسخ به سوال یکی از مدیران روابط عمومی حاضر درباره ایجاد امکان فیلم دیدن در شهرهای فاقد سینما نیز گفت: روابط عمومی باید با نیازسنجی و تاثیرسنجی اقدامات و فعالیت های فرهنگی سوالی بپرسد که هم جهت دهنده باشد و هم مطالبه بهبود وضعیت کند. مانند سوالی که مطرح شد.  یعنی واقف هستیم داشتن سالن و آمدن مردم به سالن ها و با هم و در جمع دیدن فیلم ها به چه میزان در تامین امنیت روانی و اجتماعی جامعه موثر است. در هیچ کشوری سالن سینما و سینما در همه شهرها وجود ندارد زیرا در سینما و سالن ها، فیلم دیدن لازمه اش مثبت بودن معادله اقتصادی است یعنی بستگی به درآمد،  تعداد جمعیت، نوع گذران اوقات فراغت دارد  که یک شهر را مناسب یا نامناسب برای داشتن سینما می کند. ممکن به شکل دیگری هم شرایط فیلم دیدن فراهم شود اما مزایایی که دسته جمعی فیلم دیدن دارد لازمه اش این است که برخی از پارامترهای لازم را داشته باشد.  وی افزود: با تدبیری که داشتیم پوشش شهرهایی  که به برخی از این شاخص ها امتیازشان به حد نصاب نمی رسد را از طریق سینما سیار تامین کنیم. ساخت سینما سیار از سال گذشته در ایران شکل گرفته و تولید آن ادامه دارد همکاران انجمن سینمای جوان را برای ارائه خدمات تخصصی تر به کمک طلبیدیم و تا به امروز نتیجه خوب و مثبتی گرفتیم و مردم و صاحب فیلم و کسانیکه خدمت را ارائه می کنند راضی بودند. در کنار این روش ارگان هایی داریم که در شهرهای مختلف صاحب سابقه هستند و به عنوان مثل کتابخانه عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که سالن های اجتماعات چند منظوره دارند. با توافقی که با مدیران ارشد آنها داشتیم قرار شد برخی از سالن ها را که قابلیت استفاده  به صورت سینمای ثابت دارند را شناسایی کنیم. کارگروهی تشکیل شده که بعد از شناسایی آنها تجهیز خواهد شد . پیش بینی می کنم امسال بیش از 10 تا 20 مورد از این سالن ها به بهره برداری خواهند رسید و با این کیفت بخش دیگری از شهرها تحت پوشش قرار می گیرند. معاون وزیر درباره شفاف سازی اطلاعات در سازمان سینمایی که رتبه اول را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته است  نیز توضیح داد: اساسا اعتقاد ما این است که در حوزه فرهنگ اثربخشی رابطه مستقیم با صداقت دارد و صداقت یکی از عوامل اصلی ایجاد شفافیت درعمل است به همین جهت بنا را بر این گذاشتیم که کاملا شفاف عمل کنیم .حوزه ما حوزه ای است که در قالب حمایت ها منجر به ایجاد زیرساخت ها یا محصولات می شود بنابراین در این دو حوزه با حمایت هایمان باید رونق فرهنگی ایجاد کنیم و باعث افزایش ارائه خدمات فرهنگی به مردم شویم. البته عاداتی ممکن است وجود داشته باشد که از برخی کسب اطلاعات بخواهند به منظورهایی که لزوما فرهنگی نیست استفاده شود. ما تلاش می کنیم نشان دهیم صادق هستیم و اعتماد مردم را جلب کنیم به همین جهت از دادن اطلاعات به گونه ای که حاشیه جدیدی ایجاد کند پرهیز می کنیم.  حیدریان ادامه داد: به عنوان مثال، اگر سوالی بود که متقاضی اطلاعات 4 سال را می خواست ما اطلاعات همه سال های موجود را ارائه می دهیم. البته در آینده نزدیک به سرعت به سمت دولت الکترونیک می رویم که نیازی به سوال نیست، همه اقدامات را در لحظه بر روی سایت ها و سامانه های مختلف  قرار می دهیم تا مردم مطلع شوند و ما از نظراتشان استفاده کنیم. نشست های دوره ای شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از زمان حضورهمایون امیرزاده رئیس جدید مرکز روابط عمومی این وزارتخانه تشکیل شده است در هر جلسه میزبان یکی از مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

کد خبر: 1251819  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری برنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای فرهنگي

شبکه 3 کنارگذاشتن محمدرضا گلزار از مجری گری یک برنامه تکذیب کرد آفتاب نیوز  ۶ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : ناصر کریمان اخبار مربوط به تعطیلی این مسابقه یا تغییر مجری آن را نادرست خواند و تاکید کرد که این مسابقه پخش خود را از هفته‌ آینده از سر می‌گیرد.مدیر گروه اجتماعی شبکه سه درباره تعطیلی موقت این برنامه با اجرای محمدرضا گلزار گفت: «ذات این مسابقه سرگرمی است. بخش‌هایی از این مسابقه هیجان...

اول اسارت، ابتدای آزادی آفتاب نیوز  ۹ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : در خیمه‌گاه امام هم با بیماری سخت امام سجاد (ع)، فرماندهی ادامه راه به زینب کبری (س) واگذار شد. دختری که تربیت شده خانه حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت علی (ع) است، از کودکی حق کشی‌ها بر علیه پدر مادرش را لمس کرده، ظلم‌هایی که به مادر کردند تا منجر به شهادتش شد را  دیده،در مقابلش پدرش...

مردم کهگیلویه و بویراحمد عشق و ارادت خود را به اباعبدالله الحسین(ع) نشان دادند شبستان  ۱۲ ساعت پیش

مردم کهگیلویه و بویراحمد عشق و ارادت خود را به اباعبدالله الحسین(ع) نشان دادندخبرگزاری شبستان/یاسوج: محرم ماه بيداری و عدالت ‌خواهی است، دنيا در اين ماه عده‌ ای را چنان فريب داد و در خود غرق کرد که فرياد بيداری اولاد رسول الله (صل الله علیه و آله وسلم) را نشنيدند و تا ابد تن به خواری و ذلت سپردند.   همه ملت ها می دانند که شهادت اباعبداالله الحسين (علیه السلام)...

قیام امام حسین (ع) ارزش های دینی و الهی را حفظ کرد شبستان  ۱۲ ساعت پیش

قیام امام حسین (ع) ارزش های دینی و الهی را حفظ کردبه گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یاسوج، حجت الاسلام سیدامان الله حسینی صدر، امام جمعه موقت یاسوج ظهر امروز( 29 شهریور ) در جمع عزاداران عاشورای حسینی در محل مصلی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)یاسوج، گفت: همان طور که در احادیث به صورت مفصل بیان شده امام حسین (علیه السلام) در آن لحظات آخر که حلقه...

آغاز حرکت عاشورایی هیئت های مذهبی در کهگیلویه و بویراحمد شبستان  ۱۴ ساعت پیش

آغاز حرکت عاشورایی هیئت های مذهبی در کهگیلویه و بویراحمدخبرگزاری شبستان/یاسوج:   همزمان با عاشورای حسینی مردم و هیئت های مختلف مذهبی در استان کهگیلویه و بویراحمد به مرکز شهرها آمدند و با زنجیر زنی و سینه زنی، ارادت خود را به امام حسین (علیه السلام) و یاران باوفایش نشان دادند. قشرهای مختلف مردم کهگیلویه و بویراحمد امروز در قالب دسته‌ های سینه...

اولین رقصنده بزرگ سیاهپوست باله در آمریکا درگذشت+عکس آفتاب نیوز  ۱۴ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : آرتور میشل، یکی از اولین رقصندگان ساهپوست باله، در سن ۸۴ سالگی در نیویورک از دنیا رفته است.به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این رقصنده پیشتاز که در هارلم نیویورک بزرگ شده بود نقش اول بسیاری از آثار طراح بزرگ رقص جورج بالانچین را به عهده داشت.او در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ یکی از محبوب‌ترین رقصندگان در...

عکس/ خواننده مطرح پاپ در حال توزیع غذای نذری آفتاب نیوز  ۱۵ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : محمد علیزاده خواننده نام آشنای پاپ، هر ساله در ایام تاسوعا و عاشورا در منزل پدری اش مشغول تهیه نذری و توزیع آن است و امسال هم تصویری از او در حال توزیع غذای نذری منتشر شده است.

سوگواری سراسری در عاشورای حسینی/ مسجدجامع خرمشهر، میزبان ویژه است خبرگزاری فارس  ۱۶ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار هیأت و مسجد خبرگزاری فارس، دستجات عزادار از بامداد امروز با حرکت در خیابان‌ها و کوچه‌های شهرها و روستاهای کشورمان، بار دیگر در سوگ شهادت سیدالشهدا و ۷۲ دلاور کربلا بر سینه و سر می‌زنند. در تهران، این مراسم همانند سال‌های گذشته در تمام معابر و خیابان‌های پایتخت جریان دارد، اما آیین‌های...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده