تعداد بازدید: ۹
تاريخ انتشار: شنبه،۳ شهریور ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۶:۱۰
روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها تلاش کنند آگاهی و سطح توقع کارشناسانه مردم افزایش یابد/ تعالی هنر با منتقدان متخصص
رئیس سازمان سینمایی گفت: روابط عمومی‌ها به عنوان پیشانی ارتباط ما با رسانه‌‌ها و رسانه‌ها به عنوان پیشانی ایجاد شناخت و آگاهی صحیح نسبت به موضوعات مختلف و فعالیت‌های وزارت ارشاد، باید تلاش کنند سطح آگاهی مردم و سطح توقع کارشناسانه آنها را بالا ببرند. به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا از سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، محمدمهدی حیدریان که در نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشت، این وزارتخانه را مظلوم دانست و گفت: در شرایط فعلی به دلیل عدم توافق و عدم ایجاد مفاهمه نسبت به تعریف وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عدم تبیین حوزه‌های مسئولیت مشترک با سایر سازمان‌های درون نظام که در موضوع فرهنگ کار می کنند، نگاه‌‌ها نسبت به موضوع فرهنگ سطحی شده، در نتیجه انتظارات غیرصحیح و غیرقابل تحقق از وزارتخانه ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه مخاطبین ما دو دسته هستند، بیان کرد: دسته اول مردم هستند که گرفتار همین آفت شده‌اند و این عدم تبیین‌ها موجب می‌شود تا نتوانیم تعامل پیش برنده و مثبت با آنها ایجاد کنیم و دسته دوم سایر مسئولین یعنی کسانی که مسئولیت‌های دیگری دارند، هستند. کسانی که مصرف‌کننده رفتار فرهنگی مردم هستند و یا نیازها و برنامه‌هایی دارند که باعث تغییرات نگرشی، رفتاری و فرهنگی مردم بدون اینکه خودشان متوجه باشند، می‌شوند.
رئیس سازمان سینمایی شناخت از تأثیرات عملکردی حوزه‌های مختلف بر حوزه فرهنگ را ضروری دانست و گفت: باید با اطلاع‌رسانی سهم ایجاد وضعیت‌های فرهنگی را توسط سایر دستگاه‌ها هم برای خود آن دستگاه و هم برای مردم مشخص کنیم.وی با بیان اینکه فرهنگ موضوع بسیطی نیست، افزود: فرهنگ مقوله‌ای مرکب، چند وجهی و پیچیده است.
یکی از المان‌هایی که ما همیشه در فرهنگ می‌بینیم و نسبت به آن انتظار داریم، رفتار مردم است. رفتار یک امر متقابل است، یعنی عمل مردم نسبت به پدیده‌ها‌، جامعه و افراد که خود این موضوع فرهنگ را می‌سازد.رئیس سازمان سینمایی یکی از شاخصه‌های فرهنگ را رفتار دانست و گفت: اگر ما اینگونه به آن نگاه کنیم، میزان پیچیدگی مقوله فرهنگ مشخص می‌شود و با رسیدن به تعریف درستی از مقوله فرهنگ وزارتخانهای مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که می‌خواهد نقش جدی در نظام در حوزه فرهنگ ایفا کند، انتظار آن انتظار منطقی، شدنی و کارشناسانه‌ای خواهد شد.
این قدم اول است که اگر نتوانیم آن را شفاف کنیم مانند الان به وزارتخانه ظلم خواهد شد. روابط عمومی‌ها که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند باید تصویر و فهم صحیحی را از موضوع و وظایف حوزه خود به مردم ارائه دهند.وی ادامه داد: فرهنگ یک مجموعه از شاخصه‌ها و پارامترهای مختلفِ در تعامل بایکدیگر است که از قالب‌ها و روش‌ها و فعالیت در حوزه‌های مختلف باعث شکل دادن یک کار فرهنگی می‌شود؛ بنابراین هم‌افزایی، مربوط بودن و تأثیر متقابل در حوزه های مختلف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ابتدا باید خود را در روابط عمومی‌ها نشان بدهد.
روابط عمومی‌ها باید نسبت به سایر حوزه ها شناخت پیدا کنند و حرکت و انجام مأموریت آنها با توجه و درنظر گرفتن تعامل و تأثیر مستمر حوزه‌های مختلف وزارتخانه بر یکدیگر باشد .رئیس سازمان سینمایی خاطرنشان کرد: روابط عمومی‌ها به عنوان پیشانی ارتباط ما با رسانه‌‌ها و رسانه‌ها به عنوان پیشانی ایجاد شناخت و آگاهی صحیح نسبت به موضوعات مختلف و فعالیت‌های وزارت ارشاد، باید تلاش کنند سطح آگاهی مردم و سطح توقع کارشناسانه آنها را بالا ببرند.
حیدریان با بیان اینکه ارتقاء فرهنگ و هنر در گرو داشتن مخاطبینی است که از فهم و درک تخصصی بالایی در حوزه‌های مختلف هنری برخوردار باشند، اظهار کرد: اگر منتقدین ارشد و متخصص به اطلاعات روز داشته باشیم هنر رو به تعالی خواهد بود؛ تا منتقد تخصصی در رشته‌های خاص نداشته باشیم که آگاه به روز و تکنیک های روز باشند، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که هنرمند یک راه و روش و مسیر رو به جلو را طی کند.
وظیفه دیگر روابط عمومی‌ها این است که منتقدین را در چنین مسیری قرار دهند و این انتظار را از آنها ایجاد کنند. وی با بیان اینکه در روابط عمومی‌‌ها نباید منفعل و منتظر باشیم، گفت: ما نباید منفعل سؤالات بیرون و یا منتظر شویم غیرمستقیم درباره مطلبی اجباراً اطلاع‌رسانی کنیم. حق مردم است که نسبت به فعالیت‌ها آگاهی پیدا کنند.
بسیاری از فعالیت‌هایی که درون مجموعه وزارتخانه و حوزه‌های مرتبط اتفاق می‌افتد ایجاد امید، نشاط و زمینه بهبود فضای کار می‌کند و این موارد باید اطلاع‌رسانی شوند. اگر روابط عمومی‌ها تشخیص درست و اطلاع به موقع از اتفاقات نداشته باشند و نتوانند تشخیص بدهند که اطلاعات به چه میزان در راستای نیازهای مردم و جامعه است، نمی‌توانیم به اهدافمان برسیم.
حیدریان همچنین خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در شرایط فعلی برخی روزنامه‌هایی که بیشتر فعالیت سیاسی دارند و خبرنگارهایی که در آن حوزه کار می‌کنند بیشتر حول نامرادی‌ها و مسائل و اخباری که کمی به ناامیدی در حوزه‌های اقتصادی می‌انجامد توجه می‌کنند، در حالی که امروز در سینما شاهد فعالیت همه‌جانبه، رو به رشد و مثبت در اغلب شاخه‌های اقتصادی سینما هستیم.
وقتی می‌گوییم اقتصاد یعنی ایجاد شغل. در سینمایی که کل موجودی سالن‌هایش سیصد و اندی بوده، در سال گذشته نزدیک به 100 سالن اضافه شد و امسال هم 100 سالن دیگر اضافه می‌‌شود. همه اینها به ایجاد شغل و جذب سرمایه در حوزه فرهنگ می‌انجامد.وی ادامه داد: این یعنی ایجاد رونق در تولیدات فرهنگی و اینکه امکان تماس مردم با محصولات فرهنگی بیشتر شود که این امر به ارتقاء فرهنگی کمک می‌کند و موجب می‌شود تا سرمایه‌های بیشتری به حوزه فرهنگ جلب شود و سرمایه‌گذارها امید پیدا کنند که می‌توانند در حوزه فرهنگ کار اقتصادی انجام دهند.
همه این عوامل موجب می‌شود جامعه سیر رو به آرامش، تفاهم بیشتر و ظرفیت‌سازی برای مقابله با سختی‌ها را پیدا کند که اتفاقی مثبت و دستاوردی برای فرهنگ کشور است که توسط بخش خصوصی و دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر به وجود آمده است. روابط عمومی‌ها در حوزه فرهنگ و هنر باید این موارد را به دقت پیگیری و هدفمند دنبال کنند و به تأثیر این اخبار در بهبود حال جامعه واقف باشند.
رئیس سازمان سینمایی در ادامه این جلسه در پاسخ به سؤال یکی از مدیران روابط عمومی حاضر درباره ایجاد امکان فیلم دیدن در شهرهای فاقد سینما نیز گفت: روابط عمومی باید با نیازسنجی و تأثیرسنجی اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی سؤالی بپرسد که هم جهت‌دهنده باشد و هم مطالبه بهبود وضعیت کند، مانند سؤالی که مطرح شد.
یعنی واقف هستیم داشتن سالن و آمدن مردم به سالن‌ها و با هم و در جمع دیدن فیلم‌ها به چه میزان در تأمین امنیت روانی و اجتماعی جامعه مؤثر است. در هیچ کشوری سالن سینما و سینما در همه شهرها وجود ندارد، زیرا در سینما و سالن‌ها، فیلم دیدن لازمه‌اش مثبت بودن معادله اقتصادی است یعنی بستگی به درآمد، تعداد جمعیت، نوع گذران اوقات فراغت دارد که یک شهر را مناسب یا نامناسب برای داشتن سینما می‌کند.
ممکن است به شکل دیگری هم شرایط فیلم دیدن فراهم شود اما مزایایی که دسته جمعی فیلم دیدن دارد لازمه‌اش این است که برخی از پارامترهای لازم را داشته باشد. وی افزود: با تدبیری که داشتیم پوشش شهرهایی که به برخی از این شاخص‌ها امتیازشان به حد نصاب نمی‌رسد را از طریق سینما سیار تأمین کنیم. ساخت سینما سیار از سال گذشته در ایران شکل گرفته و تولید آن ادامه دارد، همکاران انجمن سینمای جوان را برای ارائه خدمات تخصصی‌تر به کمک طلبیدیم و تا به امروز نتیجه خوب و مثبتی گرفتیم و مردم و صاحب فیلم و کسانی که خدمت را ارائه می‌کنند راضی بودند.
در کنار این روش ارگان‌هایی داریم که در شهرهای مختلف صاحب سابقه هستند و به عنوان مثل کتابخانه عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که سالن‌های اجتماعات چند منظوره دارند. با توافقی که با مدیران ارشد آنها داشتیم قرار شد برخی از سالن‌‌ها را که قابلیت استفاده به صورت سینمای ثابت دارند را شناسایی کنیم.
کارگروهی تشکیل شده که بعد از شناسایی آنها تجهیز خواهد شد. پیش بینی می‌کنم امسال بیش از 10 تا 20 مورد از این سالن‌ها به بهره‌برداری خواهند رسید و با این کیفیت بخش دیگری از شهرها تحت پوشش قرار می‌گیرند.معاون وزیر درباره شفاف‌سازی اطلاعات در سازمان سینمایی که رتبه اول را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته است نیز توضیح داد: اساساً اعتقاد ما این است که در حوزه فرهنگ اثربخشی رابطه مستقیم با صداقت دارد و صداقت یکی از عوامل اصلی ایجاد شفافیت در عمل است به همین جهت بنا را بر این گذاشتیم که کاملاً شفاف عمل کنیم.
حوزه ما حوزه‌ای است که در قالب حمایت‌ها منجر به ایجاد زیرساخت‌ها یا محصولات می‌شود بنابراین در این دو حوزه با حمایت‌هایمان باید رونق فرهنگی ایجاد کنیم و باعث افزایش ارائه خدمات فرهنگی به مردم شویم. البته عاداتی ممکن است وجود داشته باشد که از برخی کسب اطلاعات بخواهند به منظورهایی که لزوماً فرهنگی نیست استفاده شود.
ما تلاش می‌کنیم نشان دهیم صادق هستیم و اعتماد مردم را جلب کنیم به همین جهت از دادن اطلاعات به گونه‌ای که حاشیه جدیدی ایجاد کند پرهیز می‌کنیم. حیدریان ادامه داد: به عنوان مثال، اگر سؤالی بود که متقاضی اطلاعات 4 سال را می‌خواست ما اطلاعات همه سال های موجود را ارائه می‌دهیم، البته در آینده نزدیک به سرعت به سمت دولت الکترونیک می‌رویم که نیازی به سؤال نیست، همه اقدامات را در لحظه بر روی سایت‌ها و سامانه‌های مختلف‌ قرار می‌دهیم تا مردم مطلع شوند و ما از نظراتشان استفاده کنیم.
نشست های دوره‌ای شورای هماهنگی روابط عمومی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از زمان حضور همایون امیرزاده رئیس جدید مرکز روابط عمومی این وزارتخانه تشکیل شده است، در هر جلسه میزبان یکی از مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.انتهای پیام/4072/

کد خبر: 1251997  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: آنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای ادب و هنر

شور حسینی بانوان عزادار در آیین هروله عاشورای تهران آنا  ۱ ساعت پیش

آیین عزاداری «هروله طویریج» با حضور جمعی از بانوان عزادار در تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار حوزه معارف اسلامی گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، همه ساله و پس از برگزاری نماز ظهر عاشورا، جمع زیادی از بانوان عزادار که اغلب آنان از کربلایی‌ها...

قرائت زیارت عاشورا بانوای حزین حجت‌الاسلام حسین انصاریان + صوت آنا  ۱ ساعت پیش

قرائت زیارت عاشورا با صدای حزین حجت‌الاسلام حسین انصاریان برای نخستین بار منتشر شد. به گزارش خبرنگار حوزه معارف اسلامی گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، زیارت عاشورا شناسنامه معارف شیعی و سند عزت‌طلبی مسلمانان است. خواندن این زیارت...

عاشورا از مرز دین و آیین گذشته است آنا  ۲ ساعت پیش

بی تردید واقعه عاشورا یکی از بی‌نظیرترین اتفاقات تاریخ بشریت است. تاریخی که فراز و نشیب و اتفاقات تلخ و شیرین فراوانی به خود دیده است. فرقی نمی‌کند پیرو چه آیین و مذهبی باشید. عاشورا از...

متوسل شدن به ائمه اطهار (ع) در اوج درماندگی آنا  ۲ ساعت پیش

کارگردان و فیلمبردار آثار سینمای کودک و نوجوان گفت: زمانی که انسان به درماندگی می‌رسد به ائمه متوسل می شود. غلامرضا آزادی در گفتگو با خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا اظهار کرد: هر کسی اعتقادات خود را دارد و این اعتقادات...

من می‌گویم شما بگریید؛ مرثیه‌های عاشورایی از شاعران صاحب اثر و نوقلم آنا  ۴ ساعت پیش

«من می‌گویم شما بگریید»، مجموعه‌ای از اشعار عاشورایی است که به نشانه ارادت به امام حسین(ع) و شهیدان دشت کربلا سروده شده است. به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات و کتاب گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، «من می‌گویم شما بگریید»،...

«روز واقعه» فیلمی دلی که بر دل نشست آنا  ۵ ساعت پیش

بازیگر «روز واقعه» معتقد است که این فیلم، فیلمی دلی بود که ساخته شد و بر دل نشست. علیرضا شجاع‌نوری در گفتگو با خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، اظهار کرد:‌ شاید کار دلی کردن باعث می‌شود که آن کار ماندگار...

مراسم سنتی خطبه‌خوانی در بارگاه رضوی برگزار شد آنا  ۵ ساعت پیش

مراسم سنتی خطبه‌خوانی شب عاشورای حسینی در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد. به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، مراسم سنتی خطبه‌خوانی شب عاشورای حسینی در صحن انقلاب اسلامی...

علمداری که ولایتمدار بود آنا  ۷ ساعت پیش

حجت‌الاسلام وحید بابادایی* - امشب، شب عاشورای حسینی است. دیری نمانده که امام حسین(ع) و یارانش به شهادت برسند و حماسه عاشورا را رقم بزنند.سخن گفتن از خصایص و فضایل علمدار سپاه سیدالشهدا‌(ع)...

حسینیه سادات اخوی، میزبان قدیمی عزاداران حسینی در روز تاسوعا آنا  ۱۶ ساعت پیش

حسینیه سادات اخوی از سرمایه‌های معنوی عزاداری سنتی است که به عزاداری روز تاسوعایش معروف است. به گزارش خبرنگار حوزه معارف اسلامی گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، برگزاری عزاداری محرم با سبک و شیوه سنتی ازجمله سرمایه­‌های معنوی کشور...

رنج اهل حرم در عصر عاشورا + صوت آنا  ۱۶ ساعت پیش

حجت‌الاسلام مسعود عالی در این روضه کوتاه، گوشه‌هایی از رنج اهل بیت (ع) در عاشورا و دنائت سپاه دشمن را به تصویر می‌کشد. به گزارش خبرنگار حوزه معارف اسلامی گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، عاشورای سال 61 هجری را می‌توان دردناک‌ترین...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده