تعداد بازدید: ۹
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۲۳ آبان ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۵:۲۶
دانشگاه‌های ایران در کجای رتبه‌بندی‌ جهانی قرار دارند
رتبه‌بندی تایمز هایر اجوکیشن در سال ۲۰۱۹ شامل ۲۹ دانشگاه ایرانی می‌شود که نام دانشگاه‌های برتر کشور مانند امیرکبیر، تهران و شریف در آن به چشم می‌خورد. هانا حیدری، رتبه‌بندی جهانی تایمر هایر اجوکیشن در سال ۲۰۱۹ شامل بیش از هزار و ۲۵۰ دانشگاه می‌شود. در این رتبه‌بندی دانشگاه‌های تحقیقاتی از سراسر جهان براساس آموزش، تحقیق، انتقال دانش و چشم‌انداز بین‌المللی سنجیده می‌شوند.
تایمز هایر اجوکیشن عملکرد هر دانشگاه را براساس ۱۳ شاخص ارزیابی می‌کند تا جامع‌ترین، متعادل‌ترین و مورد اعتمادترین مقایسه برای دانشجویان، اساتید، سرپرستان دانشگاهی، صنعت و دولت‌ها شکل بگیرد. در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه آکسفورد برترین دانشگاه جهان شد و دانشگاه کمبریج نیز برای دومین سال متوالی در مقام دوم جای گرفت.
۲۹ دانشگاه‌ ایرانی به رتبه‌بندی ۲۰۱۹ تایمز هایر اجوکیشن راه یافتند. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه ۳۵۱ تا ۴۰۰ اولین دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی است. در میان دانشگاه‌های ایران دانشگاه نوشیروانی بابل بالاترین امتیاز در استناد علمی را کسب کرده است و دانشگاه صنعتی شریف نیز بالاترین درآمد صنعتی و بالاترین آمار در تحقیقات را دارد.
تایمز هایر اجوکیشن رتبه‌بندی براساس رشته تحصیلی نیز ارائه می‌دهد که برترین مؤسسات آموزش عالی در هر رشته را مشخص می‌کند، بدین‌ترتیب دانشجویان می‌توانند راحت‌تر دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب کنند. در ادامه به بررسی برترین دانشگاه‌های ایران در ۱۰ رشته تحصیلی می‌پردازیم. شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با کسب امتیاز ۱۳,۶ در آموزش، ۲۱.
۳ در تحقیق، ۱۰۰ در استناد علمی و ۴۷.۸ در درآمد صنعتی در جایگاه ۳۵۱ تا ۴۰۰ رتبه‌بندی تایمز هایر اجوکیشن جای گرفته است و به‌عنوان برترین دانشگاه ایران در رشته شیمی برگزیده شد. دانشگاه امیرکبیر نیز با کسب امتیاز ۳۴,۵ در آموزش، ۲۸.۹ در تحقیق، ۳۹.۶ در استناد علمی و ۷۵.۱ در درآمد صنعتی، جایگاه ۵۰۱ تا ۶۰۰ را از آن خود کرد و دومین دانشگاه برتر ایرانی در رشته شیمی نام گرفت.
دانشگاه علم و صنعت ایران هم توانست امتیاز ۲۵,۴ در آموزش، ۲۶.۸ در تحقیق، ۴۲.۷ در استناد علمی و ۶۶.۳ در درآمد صنعتی را کسب کند و در جایگاه ۶۰۱ تا ۸۰۰ رتبه‌بندی تایمز قرار بگیرد. این دانشگاه سومین دانشگاه برتر ایران در رشته شیمی شناخته شد. رتبه دانشگاه آموزش تحقیق استناد علمی درآمد صنعتی نسبت دانشجوی دختر به پسر ۴۰۰-۳۵۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۳,۶ ۲۱,۳ ۱۰۰ ۴۷,۸ ۳۳ به ۶۷ ۶۰۰-۵۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۴,۵ ۲۸,۹ ۳۹,۶ ۷۵,۱ ۳۵ به ۶۵ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵,۴ ۲۶,۸ ۴۲,۷ ۶۶,۳ ۳۱ به ۶۹ پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جایگاه ۶۱۰ تا ۸۰۰ رتبه‌بندی تایمز هایر اجوکشین سال ۲۰۱۹ قرار گرفت.
این دانشگاه موفق به کسب امتیاز ۲۷,۳ در آموزش، ۱۱.۶ در تحقیق، ۴۸ در استناد علمی و ۳۴ در درآمد صنعتی شد و لقب برترین دانشگاه ایران در رشته پزشکی و دندان‌پزشکی را از آن خود کرد. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با امتیاز ۴۸,۱ در آموزش، ۱۵.۸ در تحقیق، ۳۰.۱ در استناد علمی و ۳۷.۹ در درآمد صنعتی توانست در رتبه ۶۰۱ تا ۸۰۰ قرار بگیرد و دومین دانشگاه برتر ایران در پزشکی و دندان‌پزشکی شود.
دانشگاه علوم پزشکی ایران هم که در جایگاه ۸۰۱ تا هزار رتبه‌بندی جهانی تایمز جای گرفته است، عنوان سومین دانشگاه برتر ایران در رشته پزشکی و دندان‌پزشکی را مال خود کرد. این دانشگاه امتیاز ۳۳,۳ در آموزش، ۹.۳ در تحقیق، ۲۶.۶ در استناد علمی و ۴۰.۸ در درآمد صنعتی را کسب کرده است. رتبه دانشگاه آموزش تحقیق استناد علمی درآمد صنعتی نسبت دانشجوی دختر به پسر ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۷,۳ ۱۱,۶ ۴۸ ۳۴ ۶۱ به ۳۹ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۸,۱ ۱۵,۸ ۳۰,۱ ۳۷,۹ ۵۸ به ۴۲ ۱۰۰۰-۸۰۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۳,۳ ۹,۳ ۲۶,۶ ۴۰,۸ ۵۰ به ۵۰ مهندسی دانشگاه صنعتی‌ امیرکبیر عنوان برترین دانشگاه ایران در رشته مهندسی عمومی را در سال ۲۰۱۹ از آن خود کرد.
دانشگاه صنعتی شریف نیز موفق به کسب امتیاز ۲۶,۲ در آموزش، ۳۱.۹ در تحقیق، ۳۸.۸ در استناد علمی و ۹۳.۸ در درآمد صنعتی شد. دانشگاه شریف علاوه‌بر کسب جایگاه ۶۰۱ تا ۸۰۰ رتبه‌بندی تایمز، عنوان دومین دانشگاه برتر ایران در رشته مهندسی عمومی را نیز مال خود کرد. دانشگاه تبریز در رتبه‌بندی جهانی در جایگاه ۶۰۱ تا ۸۰۰ قرار گرفت و توانست امتیاز ۲۶,۶ در آموزش، ۱۸.
۱ در تحقیق، ۳۷.۸ در استناد علمی و ۴۳ در درآمد صنعتی را کسب کند و به‌عنوان سومین دانشگاه برتر ایران در رشته مهندسی شناخته شود. رتبه دانشگاه آموزش تحقیق استناد علمی درآمد صنعتی نسبت دانشجوی دختر به پسر ۶۰۰-۵۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۴,۵ ۲۸,۹ ۳۹,۶ ۷۵,۱ ۳۵ به ۶۵ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه صنعتی شریف ۲۶,۲ ۳۱,۹ ۳۸,۸ ۹۳,۸ ۲۶ به ۷۴ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه تبریز ۲۶,۶ ۱۸,۱ ۳۷,۸ ۴۳ ۵۰ به ۵۰ روانشناسی دانشگاه تبریز در رتبه‌بندی جهانی تایمز هایر اجوکیشن برترین دانشگاه ایران در رشته روانشناسی است.
دانشگاه تهران نیز با کسب امتیاز ۳۳,۸ در آموزش، ۲۲.۵ در تحقیق، ۳۵ در استناد علمی و ۳۴ در درآمد صنعتی در جایگاه ۶۰۱ تا ۸۰۰ رتبه‌بندی تایمز هایر اجوکیشن جای گرفت. این دانشگاه توانست لقب دومین دانشگاه برتر در رشته روانشناسی ایران را مال خود کند. دانشگاه فردوسی مشهد که سومین دانشگاه برتر روانشناسی در ایران است، موفق به کسب امتیاز ۲۵,۱ در آموزش، ۱۷.
۲ در تحقیق، ۲۲.۳ در استناد علمی و ۴۰.۲ در درآمد صنعتی شد. رتبه جهانی این دانشگاه نیز ۸۰۱ تا هزار است. رتبه دانشگاه آموزش تحقیق استناد علمی درآمد صنعتی نسبت دانشجوی دختر به پسر ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه تبریز ۲۶,۶ ۱۸,۱ ۳۷,۸ ۴۳ ۵۰ به ۵۰ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه تهران ۳۳,۸ ۲۲,۵ ۳۵ ۳۴ ۴۳ به ۵۷ ۱۰۰۰-۸۰۱ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵,۱ ۱۷,۲ ۲۲,۳ ۴۰,۲ ۵۷ به ۴۳ فیزیک و نجوم براساس رتبه‌بندی جهانی تایمز هایر اجوکیشن در سال ۲۰۱۹، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برترین دانشگاه ایران در رشته فیزیک و نجوم است.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران نیز به ترتیب دومین و سومین دانشگاه برتر ایران در رشته روانشناسی شدند. رتبه دانشگاه آموزش تحقیق استناد علمی درآمد صنعتی نسبت دانشجوی دختر به پسر ۴۰۰-۳۵۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۳,۶ ۲۱,۳ ۱۰۰ ۴۷,۸ ۳۳ به ۶۷ ۶۰۰-۵۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۴,۵ ۲۸,۹ ۳۹,۶ ۷۵,۱ ۳۵ به ۶۵ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵,۴ ۲۶,۸ ۴۲,۷ ۶۶,۳ ۳۱ به ۶۹ معماری دانشگاه علم و صنعت ایران عنوان برترین دانشگاه ایران در رشته معماری را در سال ۲۰۱۹ از آن خود کرد.
دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران نیز در دومین و سومین دانشگاه برتر ایران در رشته معماری شدند. رتبه دانشگاه آموزش تحقیق استناد علمی درآمد صنعتی نسبت دانشجوی دختر به پسر ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵,۴ ۲۶,۸ ۴۲,۷ ۶۶,۳ ۳۱ به ۶۹ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه تبریز ۲۶,۶ ۱۸,۱ ۳۷,۸ ۴۳ ۵۰ به ۵۰ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه تهران ۳۳,۸ ۲۲,۵ ۳۵ ۳۴ ۴۳ به ۵۷ مهندسی هوافضا و مکانیک در رتبه‌بندی تایمز هایر اجوکیشن دانشگاه صنعتی نوشیراونی بابل برترین دانشگاه ایران در رشته مهندسی هوافضا و مکانیک شناخته شد.
دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران نیز دومین و سومین دانشگاه برتر ایران در این رشته تحصیلی هستند. رتبه دانشگاه آموزش تحقیق استناد علمی درآمد صنعتی نسبت دانشجوی دختر به پسر ۴۰۰-۳۵۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۳,۶ ۲۱,۳ ۱۰۰ ۴۷,۸ ۳۳ به ۶۷ ۶۰۰-۵۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۴,۵ ۲۸,۹ ۳۹,۶ ۷۵,۱ ۳۵ به ۶۵ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵,۴ ۲۶,۸ ۴۲,۷ ۶۶,۳ ۳۱ به ۶۹ حسابداری و امور مالی دانشگاه تهران برترین دانشگاه ایران در رشته حسابداری و امور مالی است.
دانشگاه فردوسی مشهد نیز موفق شد در رتبه‌بندی جهانی تایمز هایر اجوکیشن عنوان دومین دانشگاه برتر ایران را کسب کند. سومین دانشگاه برتر ایران در این رشته دانشگاه گیلان است که موفق به کسب امتیاز ۱۳,۸ در آموزش، ۱۲.۲ در تحقیق، ۳۶.۷ در استناد علمی و ۳۵.۴ در درآمد صنعتی شد. این دانشگاه در رتبه‌بندی جهانی تایمز هایر اجوکیشن در جایگاه ۸۰۱ تا هزار قرار گرفت.
رتبه دانشگاه آموزش تحقیق استناد علمی درآمد صنعتی نسبت دانشجوی دختر به پسر ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه تهران ۳۳,۸ ۲۲,۵ ۳۵ ۳۴ ۴۳ به ۵۷ ۱۰۰۰-۸۰۱ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵,۱ ۱۷,۲ ۲۲,۳ ۴۰,۲ ۵۷ به ۴۳ ۱۰۰۰-۸۰۱ دانشگاه گیلان ۱۳,۸ ۱۲,۲ ۳۶,۷ ۳۵,۴ ۵۶ به ۴۴ کشاورزی و جنگلداری دانشگاه صنعتی اصفهان با امتیاز ۲۴,۱ در آموزش، ۲۲ در تحقیق، ۴۳.
۵ در استناد علمی و ۸۵.۷ در درآمد صنعتی در رتبه‌بندی تایمز هایر اجوکیشن توانست به‌عنوان برترین دانشگاه ایران در رشته کشاورزی و جنگلداری شناخته شود. دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران نیز به‌ترتیب دومین و سومین دانشگاه برتر ایران در این رشته شدند. رتبه دانشگاه آموزش تحقیق استناد علمی درآمد صنعتی نسبت دانشجوی دختر به پسر ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۴,۱ ۲۲ ۴۳,۵ ۸۵,۷ ۴۳ به ۵۷ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه تبریز ۲۶,۶ ۱۸,۱ ۳۷,۸ ۴۳ ۵۰ به ۵۰ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه تهران ۳۳,۸ ۲۲,۵ ۳۵ ۳۴ ۴۳ به ۵۷ مهندسی برق و الکترونیک براساس رتبه‌بندی تایمز هایر اجوکیشن در سال ۲۰۱۹، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برترین دانشگاه ایران در رشته مهندسی برق و الکترونیک است.
دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران نیز دومین و سومین دانشگاه برتر ایران در این دو رشته تحصیلی هستند. رتبه دانشگاه آموزش تحقیق استناد علمی درآمد صنعتی نسبت دانشجوی دختر به پسر ۴۰۰-۳۵۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۳,۶ ۲۱,۳ ۱۰۰ ۴۷,۸ ۳۳ به ۶۷ ۶۰۰-۵۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۴,۵ ۲۸,۹ ۳۹,۶ ۷۵,۱ ۳۵ به ۶۵ ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵,۴ ۲۶,۸ ۴۲,۷ ۶۶,۳ ۳۱ به

کلمات کلیدی:
کد خبر: 52446  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: چند ثانیه
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اجتماعي

زلزله ۴.۶ ریشتری حوالی سرپلذهاب را لرزاند چند ثانیه  ۱ ساعت پیش

زلزله ۴.۶ ریشتری حوالی سرپلذهاب را لرزانددقایقی پیش، زلزله ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر حوالی سرپلذهاب از استان کرمانشاه را لرزاند. طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور، دقایقی پیش زلزله ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر حوالی سرپلذهاب از استان کرمانشاه را لرزاند. زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۶ و ۵۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه صبح امروز یکشنبه ۱۸ آذر ثبت شده و در عمق ۱۷ کیلومتری...

بازگشت ۲۶۰ مهاجر غیر قانونی ایرانی از انگلیس چند ثانیه  ۱ ساعت پیش

بازگشت ۲۶۰ مهاجر غیر قانونی ایرانی از انگلیسسفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان خبر داد که ۲۶۰ مهاجر ایرانی که در دو سال گذشته غیر قانونی وارد انگلیس شده بودند به ایران بازگشته اند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان اعلام کرد ۲۶۰ مهاجر ایرانی که در دو سال گذشته غیر قانونی وارد انگلیس شده بودند ویا غیر قانونی اقامت داشتند با مراجعه به سفارت...

بخش‌های فرسوده و ناپایدار شهری چشم‌انتظار تدوین سند توسعه محلات روزنامه جوان  ۱ ساعت پیش

سرویس ایران‌شهر جوان آنلاین: کلانشهر تهران ۳۷۴ محله دارد که وجود مسائل و مشکلات متعدد در همه بخش‌ها سبب شده تا اداره کلانشهر تهران نیازمند مشارکت و تعامل دوسویه مدیران شهری و شهروندان باشد. در این میان اداره شهری به این وسعت نیازمند تعامل و مشارکت از پایین به بالاست چراکه بسیاری از مسائل و...

پدرکشی با رگبار کلاشینکف از پشت‌بام همسایه/قاتل دستگیر شد آفتاب نیوز  ۲ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی و دستگیری متهم به قتلی خبر داد که در وحدتیه از توابع شهرستان دشتستان، نیمه شب پدرش را به قتل رساند.سردار خلیل واعظی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود 20 روز قبل مردی 53 سال دریکی از روستاهای وحدتیه دشتستان نیمه های شب در حیاط منزلش با شلیک...

گرشاسبی: خودم را آتش بزنم بهتر است! چند ثانیه  ۳ ساعت پیش

گرشاسبی: خودم را آتش بزنم بهتر است!حمید رضا گرشاسبی مدیر عامل کنونی باشگاه پرسپولیس در باره شایعاتی که مبنی بر عدم استعفای او مطرح شده است بعد از این دیدار صحبت کرد. گرشاسبی درمورد صحبت های اخیر که در باره بازنشستگی او عنوان شده است گفت:« به نظر من باشگاه پرسپولیس باشگاه بزرگی است و گرشاسبی اگر خودش را آتش بزند بهتراست تا خدای نکرده...

اخاذی 3 میلیاردی راز 2 ساله قتل برج ساز را بر ملا کرد روزنامه جوان  ۳ ساعت پیش

حرص و طمع مال دنیا گاهی نه تنها زندگی انسان را شیرین و رنگین نمی‌کند بلکه بسیاری از بدبختی‌ها و رذایل اخلاقی را بدنبال می‌آورد و گاهی هم بلای جان او می‌شود. زیاد‌خواهی و مال‌اندوزی زیاد از نظر عقلایی امری ناپسند است و دل بستگی به آن قلب، روح و روان انسان را تیر و تار می‌کند...

شهروند هوشیار پلیس را به پلیس‌های قلابی رساند روزنامه جوان  ۳ ساعت پیش

افراد تبهکار برای رسیدن به خواسته‌های خود دست به هر کاری می‌زنند. تجربه نشان داده است که مجازات زندان هم تأثیری روی این افراد ندارد بلکه بعد از آزادی با تجربه بیشتری به دنبال اعمال تبهکارانه‌شان می‌روند. بی‌پروایی این افراد از مجازات تا آنجا پیش رفته است که بسیاری از آن‌ها...

اروپاییان سن هر نظام را ۴۰ سال قلمداد می‌کنند روزنامه جوان  ۴ ساعت پیش

از دیرباز سیر به قدرت رسیدن تا اضمحلال فرد، گروه و جامعه، مورد بررسی اندیشمندان مختلفی قرار گرفته است. ابن‌خلدون با دلایل روانشناسانه در پیوند با شرایط اجتماعی، بروز سه تغییر را پس از به قدرت رسیدن، در فرد بیان می‌کند؛ تکبر، اشرافیگری و تن‌آسایی. او بر اساس نظام‌های سلطنتی و خلیفه‌گری،...

لغو محدودیت تردد در محور هراز از دوشنبه ایلنا  ۴ ساعت پیش

لغو محدودیت تردد در محور هراز از دوشنبهبه گزارش ایلنا، سرهنگ نادر جهانی گفت: برابر گزارش پلیس راه راهور ناجا، انسداد موقت روزانه در محور هراز با توجه به اتمام عملیات راه‌سازی در آن محور تا اطلاع ثانوی لغو و تردد وسایل‌نقلیه در این محور از روز دوشنبه به صورت عادی و دوطرفه خواهد بود. وی با اشاره به بارش‌های اخیر گفت: بر این...

تربیت ۲۰ طلبه حافظ کل قرآن در استان بوشهر شبستان  ۵ ساعت پیش

به گزارش خبرگزاری شبستان از بوشهر، جلسه مشترک هماهنگی و برنامه ریزی طرح قرآنی «بشارت 1452» حوزه علمیه برادران و اداره کل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر، یکشنبه 18 آذرماه مصادف با یکم ربیع الثانی 1440 باحضور  علیرضا شعبانی فر، نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و علی اکبر مداح، سرپرست...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده