تعداد بازدید: ۱۳
تاريخ انتشار: سه‌شنبه،۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۶:۱۶
ترن کابینه ترزا می در دست انداز برگزیت
- آیا برگزیت در حال طی مسیر خود با قدرت است یا لنگان لنگان و کم قوت حرکت می کند؟ برگزیت با چالش های بسیار زیادی روبرو است، و ترزا می در مرکز این چالش ها به عنوان کنشگر اصلی و مدیریت کننده کنشورزان و بازیگران متفاوتی که در انگلیس در لایه های گوناگون، عاملیت ها و ساختارها قرار دارند رو در رو شده است.
لذا باید این نکته را مد نظر قرار بدهیم، که اکنون چالش ها یعنی در واقع دست اندازهای مملو از فرصت و تهدید روبروی برگزیت است و این ترزا می و بروکسل هستند که باید در یک همگرایی بیشتر در پیاده شدن برگزیت و خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا به گونه ای عمل کنند که زمینه ایجاد نوعی شکاف چه در اتحادیه اروپا چه ایجاد تزاحم میان دولت محافظه کار ترزا می و اعضای دیگر حزب او به ویژه حزب کارگر در انگلستان به وجود نیاید و لذا باید گفت برگزیت اکنون در وضعیت چالش برانگیزی است که اگر نتواند تأخرهای ایجاد شده و شکاف های ایجاد شده در دولت ترزا می در ارتباط با برگزیت پیش امده توسط او مدیریت شود، می تواند تبدیل به یک ترژادی یا بحران برای انگلستان شود.
- چرا منتقدان خانم می را متهم می کنند در طرح خود روح برگزیت را حفظ نکرده است؟ به عقیده این منتقدان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا باید به طور کامل و به گونه ای شکل می گرفت که بتواند فضای مناسبی در جهت استقلال کامل اقتصادی انگلستان از اروپا ایجد کند. ولی در عمل شاهد هستیم که، بسیاری انتقاد دارند آنچه که رخ خواهد داد با خروج انگلستان از برگزیت این انگلستان خواهد بود که در اتحادیه اروپا تنها خواهد ماند و بدین ترتیب باید این نکته را مد نظر قرار بدهیم که این عده از مخالفان اصلی برگزیت هستند و خواهان آن هستند که در این مسیر موجب شود، بار دیگر رای گیری مجدد تا سال 2019 حدود 9 ماه دیگر که باید این اقدام صورت گیرد انجام شود، و شاید این دو درصد اختلاف به چند درصد اختلاف بیشتر از جهت باقی ماندن در اتحادیه اروپا بیانجامد.
عده ای دیگر معتقد هستند، برگزیت باید هر چه سریعتر به انجام برسد و آنچه که 500 صفحه پیشنهادی خانم ترزا می اعلام می کند، نمی تواند سرعت و شتاب را ایجاد کند و این عده بر خلاف عده نخست، برگزیت و روح برگزیت در ایجاد فضای مناسب برای هر چه سریعتر خارج شدن انگلستان در اتحادیه اروپا برای اتحادیه اروپا می دانند و لذا از هر دو جناح اکنون ترزا می تحت فشار قرار دارد.
- آیا تقابل برگزیت نرم خانم می و برگزیت سخت که مورد حمایت منتقدان او است، باعث به هم ریختگی وضعیت سیاسی انگلستان می‌شود؟. برگزیت اکنون یک کاتالیزور و شدت بخش جریان در واقع سیاسی اقتصادی یا اقتصادی سیاسی در انگلستان محسوب می شود، اکنون برگزیت به عنوان یک کد معنا دار در اقتصاد سیاسی انگلستان تاثیر گذار شده و به عنوان یک عامل یا فکت سیاسی موثر در حوزه اقتصادی انگلستان از آن یاد می شود و لذا می تواند تبعات و پی آمدهای مختلفی را برای انگلستان و آینده دولت ترزا می به دنبال داشته باشد.
برای انگلستان می تواند زمینه ساز ایجاد یک فضای لرزان در حوزه اقتصاد قرار بگیرد و برای ترزا می از منظر سیاسی منجر به شکست او در انگلستان و دولت او شود و همان گونه که می بینیم وزیر امور خارجه انگلستان، وزیر برگزیت و حتی وزرای دیگر مثل وزیر محیط زیست و اینها مخالفان طرح ترزا می برای خروج از برگزیت به این نحو هستند.
- یعنی ممکن است خانم می بهای طرح خود را با برکناری بپردازد؟ یکی از سناریوهای رو به روی محتمل در ارتباط با اینده برگزیت برای ترزا می همین امر است امروز ترزا می تحت فشارهای بسیار عمده ای از طریق احزاب حزب مطبوع خود و حزب رقیب قرار دارد، به هر تقدیر باید بپذیریم که، در ابعاد گوناگونی اکنون مسئله برگزیت برای در واقع دولت تراز می چالش بر انگیز شده و لذا یکی از سناریوهای محتمل و نه حتی ممکن در ارتباط با مسئله برگزیت و ترزا می اکنون همین معنا است یعنی امکان ضربه خوردن ترزا می در حزب محافظه کار و مجبور شدن به استعفا حتی تحت فشارهای حزب مطبوع خودش در انگلستان.
- برخی معتقدند در این مرحله مانع تراشی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به ضرر اتحادیه اروپاست، بر آورد شما چیست؟ اساساً پیوستن انگلستان به اتحادیه اروپا، با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده است، چرا که انگلیسی ها تلاش داشتند از منظر اقتصادی در واقع وارد حوزه اتحادیه اروپا نشوند بلکه بیشتر از منظر نظامی و امنیتی پیوندهایی را با اتحادیه اروپا داشته باشند چرا که خود را در بین میان اسکاندیناوی و اقتصاد اروپا به عنوان یک مرکز ثقل می دانستند که پیوستن انگلستان به اتحادیه اروپا می تواند وزن اتحادیه اروپا را افزایش دهد و انگلیس را به عنوان یک قدرت قابل تامل و دارای پیشینه مثبت در این حوزه در اتحادیه اروپا مطرح کند لذا بسیاری از ناسیونالیست ها و شووینست های انگلستان و گرایش هایی از این دست پیوستن انگلستان به اتحادیه اروپا را به ضرر اقتصاد انگلستان و آینده انگلستان می دیدند و اینها که هم افراد قابل توجهی در این زمینه حضور داشتند نفوذ زیادی هم در این زمینه داشتند و آنها هم بودند که زمینه های پیروزی خروج از اتحادیه اروپا و برگزیت را در انتخاباتی که پیش آمد به وجود آوردند اگه چه کمتر از سه درصد از آرا بیشتر اخذ شد ولی در همین محیط توانست با وجود آنکه کامرون به عنوان نخست وزیر انگلستان به دنبال آن بود به پیروزی برسد، و منجر به خروج کامرون از دولت شود، ولی آنچه که مسجعل است در وضعیت کنونی، باز هم انگلستان و جناح های قابل نفوذ در اقتصاد انگلیس و در حوزه سیاست خواهان آن هستند که انگلستان هر چه زودتر از برگزیت خارج شود و بتواند قدرت گذشته خود را از نظر اقتصادی احیا بکند و به این ترتیب نفوذ سیاسی خودش را نیز باز یابی کند.
- دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ممکن است بروکسل مهلت زمانی برای برگزیت را تا سال 2022 افزایش دهد، آیا افزایش مدت مهلت بریتانیا می تواند تاثیر بر میزان مخالفت ها با آن داشته باشد؟ به هر تقدیر برخی از جناح های سیاسی موجود و گرایش های موجود در انگلستان خواهان خروج هر چه سریعتر انگلستان از اتحادیه اروپا هستند، این دسته فشارهای خود را بر ترزا می و دولت انگلستان افزایش خواهند داد ولی آنچه که مسجعل است اگر این مهلت از سوی اتحادیه اروپا افزایش پیدا بکند، زمینه های قدرت گرفتن کسانی در انگلستان پیش خواهد آمد که خواهان سناریو بعدی یعنی انتخابات مجدد در انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا و یک رفراندوم و همه پرسی جدید بر اساس تغییر و تحولاتی است که اکنون در انگلستان به وجود آمده، زیرا موافقان ماندگاری انگلستان در حوزه اتحادیه اروپا اکنون بر این باورند که با وجود تغییر و تحولاتی که هم اکنون رخ داده است مردم انگلستان درصدی زیادی از رای که برای خروج از اتحادیه اروپا دادن پیشیمان هستند و ممکن است این بار رای به نفع آن باشد که، انگلستان در اتحادیه اروپا بماند و لذا نکته باید مد نظر قرار گرفته شود که اگر اتحادیه اروپا این فرصت را بدهد، به واقع فرصت برای طرفداران باقی ماندن در اتحادیه اروپا افزایش و به همان نسبت فرصت کسانی که مخالف باقی ماند انگلستان در اتحادیه اروپا هستند کاهش پیدا می کند و محدود می شود و از این جهت است که معادلات سیاسی را لرزان تر از گذشته خواهد کرد.
- آیا ممکن است توافقی که هفته پیش بین بروکسل و لندن به دست آمد و اکنون در اختیار مجلس عوام انگلیس قرار گرفته در این مجلس رای نیاورد در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ممکن همیشه در سیاست ممکن است، به هر تقدیر مخالفان ترزا می از یک سو و مخالفان برگزیت از سوی دیگر در پیوند آشکار با یکدیگر قرار می گیرند چرا که اگر ترزا می نتواند از سد برگزیت بگذرد به طبع مسائلی برای خود ترزا می به وجود خواهد آمد و این مسائل می تواند تا حدود زیادی حوزه حرکت ترزا می را با چالش روبرو بسازد و از طرف دیگر در مجلس انگلستان اساساً حزب رقیب نیز از مسئله برگزیت و چالشی که فراروی دولت ترزا می است، بهره برداری می کند و در عین حال که، مسئله برگزیت و نقطه نظرهای متفاوتی در باب خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، در حزب مخالف نیز وجود دارد، مساله ضربه زدن به حزب محافظه کار در وضعیت کنونی و دولت ترزا می نیز برای آنها نیز مطرح است و لذا می تواند زمینه ساز ایجاد یک پیوند میان لایه های رادیکال هر دو گرایش یعنی گرایش حزب افراد و کنشگران مخالف ترزا می در حزب مطبوع اش و دیگر افرادی شود که در این زمینه به هر تقدیر فعال هستند.
لذا این امر، امری ممکن تلقی می شود. - برخی خواهان برگزاری رفراندوم دیگر برای برگزیت هستند، آیا برپایی رفراندوم دوم می تواند منجر به ابقای انگلیس در اتحادیه اروپا شود و محبوبیت برگزیت در انگلیس در چه حد است؟  با توجه به رای لغزان مخالفان باقی ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا که حدود 51 درصد در برابر 48 درصد بوده است  این امر امری محتمل به حساب می آید و لذا اگر بروکسل به ترزا می فرصت بیشتری دهد تا برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا عمل کند، خود به خود نکات چندی در این زمینه مطرح می شود و آن این است که، اساساً  جهت گیری مردم به سمت سوی می رود که فرصت برای افرادی که خواهان، باقی ماندن در اتحادیه اروپا و طرفدار این نظریه هستند، فرصت بیشتری برای تبلیغ و در عین حال اثر گذاری برای افرادی بر بقیه افکار عمومی پیدا کنند تا آنها را تشویق به در خواست یک رفراندومی دیگر در انگلستان کنند.
کلمات کلیدی برگزیت ترزا می

کد خبر: 59034  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شبکه ایران
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای بين‌الملل

آمریکا: با عراقی‌ها درباره تمدید معافیت از تحریم‌های ایران رایزنی نکردیم آفتاب نیوز  ۱۵ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز :  «ریک پری»، وزیر انرژی آمریکا در جریان سفر به عراق گفت که ثبات این کشور به احیای بخش انرژی خود و کاهش تدریجی واردات گاز طبیعی است. آسوشیتدپرس که این خبر را گزارش داده نوشته هدف سفر این وزیر کابینه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا به عراق این است که نفوذ ادعایی ایران در عراق...

هاآرتص: اسرائیل به زودی از یونسکو خارج می‌شود آفتاب نیوز  ۱۵ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : به نقل از روزنامه هاآرتص، رژیم صهیونیستی طی هفته‌های آینده از یونسکو خارج خواهد شد. این در حالی است که یک سال پیش رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم قصد خارج شدن از بیشتر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را دارد.رژیم صهیونیستی مدعی است که یونسکو قطعنامه‌هایی ضداسرائیلی را به تصویب...

بازارگرمی ترامپ برای واگذاری پست ریاست کارکنان کاخ سفید العالم فارسی  ۱۸ دقیقه پیش

العالم - آمریکا ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت: اخبار جعلی، به عمد در این زمینه به غلط می روند. بسیاری، بیش از 10 نفر برای پست رئیس کارکنان کاخ سفید رقابت می کنند و خواستار احراز آن هستند. چرا نباید کسی خواهان یکی از مناصب واقعا بزرگ و هدفمند در واشنگتن باشد. لطفا خبرها را درست منتشر...

اعزام نیروهای ارتش لبنان به مرز سرزمین‌های اشغالی العالم فارسی  ۱۸ دقیقه پیش

العالم - لبنان المصدر گزارش داد، عده زیادی از نیروهای پشتیبانی ارتش لبنان روز سه شنبه به منطقه "نبطیه" در جنوب این کشور اعزام شده اند. به گفته یکی از منابع نظامی، ارتش لبنان این نیروهای تقویتی را به سوی "خط آبی" مشخص شده توسط سازمان ملل متحد در شهر "میس...

جولیانی: حقیقت، حقیقت نیست! ایلنا  ۱ ساعت پیش

جولیانی: حقیقت، حقیقت نیست!به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنگره آمریکا، خبرگزاری آسوشیتد‌پرس اعلام کرد سخنان «رودی جولیانی» وکیل «دونالد ترامپ»، مبنی بر اینکه «حقیقت، حقیقت نیست!» برترین نقل قول سال ۲۰۱۸ بوده است. جولیانی این جمله را در مصاحبه‌ای که در ماه اوت درباره بازجوی...

افزایش شمار تلفات حادثه هوایی در سواحل ژاپن ایلنا  ۱ ساعت پیش

افزایش شمار تلفات حادثه هوایی در سواحل ژاپنبه گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد‌پرس، نیروی دریایی آمریکا امروز-سه‌شنبه- عملیات جستجو و نجات را متوقف کرده و اعلام کرد ۵ نفر از نیروهای خود را در حادثه برخورد دو هواپیمای نظامی در سواحل ژاپن، از دست داده است. تیم‌های جستجو و نجات تنها موفق به کشف یک بازمانده از این حادثه شدند. دلیل وقوع...

تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی در اوج رفاقت ترامپ و اون! جام نیوز  ۱ ساعت پیش

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، وزیر امنیت عمومی کره شمالی یکی از سه مسئول بلند پایه دولت پیونگ یانگ است که به ادعای واشنگتن به موجب «نقض آشکار و مداوم حقوق بشر» تحت تحریم قرار گرفته‌اند.   این نخستین بار پس از ملاقات تاریخی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون،...

حمله سربازان اسرائیلی به یک خبرگزاری جام نیوز  ۱ ساعت پیش

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، نیروهای اسرائيلی روز دوشنبه ۱۹ آذر با حمله به خبرگزاری وفا چندین فلسطینی را به بهانه نقش داشتن در زخمی شدن چند اسرائيلی بازداشت کردند.   به نوشته یورونیوز، ارتش اسرائيل می‌گوید روز یکشنبه تیراندازی توسط جمعی فلسطینی به تعدادی از نیروهای نظامی اسرائيلی که...

واکنش پامپئو به رزمایش هوایی روسیه_ونزوئلا آفتاب نیوز  ۱ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : در حالی‌که چند هواپیمای نظامی روسیه از جمله بمب‌افکن‌های راهبردی «توپولوف-160» این کشور برای انجام یک رزمایش نظامی معمول با ونزوئلا روز سه‌شنبه وارد این کشور شدند، وزیر خارجه آمریکا در توییتی به این رویداد واکنش نشان داد.«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا غروب سه‌‌شنبه در توییتی نوشت: «دولت...

چین یک دیپلمات سابق کانادایی را بازداشت کرد آفتاب نیوز  ۱ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز :  چین در پی بالا گرفتن تنش‌ها بر سر اقدام دولت کانادا در بازداشت یکی از مدیران ارشد شرکت «هوآوی»، یک دیپلمات سابق کانادایی را دستگیر کرده است. دو منبع به شبکه «سی‌بی‌اس» گفته‌اند «مایکل کاوریگ»، دیپلمات سابق کانادایی که در حال حاضر برای «گروه بین‌المللی بحران» کار می‌کند، در...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده