تعداد بازدید: ۲۰
تاريخ انتشار: سه‌شنبه،۲ خرداد ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۶:۳۲
ضيافت باشكوه 1500 شركت از 38 كشور در اگروفود 2017
لادن ملکــی مدیراجرایی خلاق و خوشــفکر شرکت پالارســامانه برگزارکننده ایران اگروفود 2017 اظهار داشت : در مقایســه با اولین نمایشــگاههای آگروفود در کشــورمان پیشــرفتهای بنیادی در زمینه ماشــین آلات ،بسته بندی، فرآوری بهینه محصولات کشاورزی و ارتقاء ســطح کیفی محصولات غذائــی و .
...... بدســت آمده است که بخشــی از این پیشرفت مرهــون برگزاری و حضور شــرکتها در چنین نمایشــگاه های تخصصی و تبــادل اطلاعات و انتقــال تکنولوژی می باشــد. از نکات قابل ذکر این اســت که در مقایســه با اولین نمایشــگاههای آگروفود در کشــورمان پیشــرفتهای بنیادی در زمینه ماشــین آلات ،بسته بندی، فرآوری بهینه محصولات کشاورزی و ارتقاء ســطح کیفی محصولات غذائــی و .
...... بدســت آمده است که بخشــی از این پیشرفت مرهــون برگزاری و حضور شــرکتها در چنین نمایشــگاه های  تخصصی و تبــادل اطلاعات و انتقــال تکنولوژی می باشــد. از ســوی دیگر با توجه به پتانســیل بالای کشــورمان در زمینه صنعت کشــاورزی و به تبــع آن صنایع مرتبط و ســابقه برگــزاری بیســت و چهار ســاله این نمایشــگاه،  شــرکت های خارجی یا نمایندگی های آنها از کشــورهای صنعتی جهان در قالب پاویون های گروهی و یا به صورت شــرکت های مستقل در کنار صاحبان صنایع ، تولید کنندگان مجارســتان، مولداوی، نروژ، هلند، هند و یونان خود را به نمایشگاه بین المللی تهران رسانده اند.
از 37 کشور خارجی ذکر شــده 15 کشور به صــورت پاویون رســمی گروهی در نمایشــگاه مشارکت دارند.لادن ملکــی مدیراجرایی خلاق و خوشــفکر شرکت پالارســامانه برگزارکننده ایران اگروفود 2017 با اعلام این آمار به «اقتصاد و نمایشگاه ،»نشریه رسمی  نمایشگاههای بین المللی، اطلاعات مفیدی درباره اگروفود 2017 در اختیار گذاشته  است که برای سهولت آگاهی و استفاده کاربران ،این اطلاعــات را تیتر وار در اختیــار مخاطبان قرار گرفته است        سالنهای تحت پوشش:  15-14  ،13-12 ،11-10 ،9-8 ، 6،7 ،5  ،25D ،25C ،25B ،25A ، 22-20 ، 18  ،B ،38A ،38 ،35 ، 27 ،25F ،25E38 ، 04-B-41 ، 40A41، 1-44، 44-2  و فضــای باز سالن های یادشدهنمایشگاه امسال نیز در ســه بخش تخصصی ایران فود، ایران فودتک، ایــران آگرو برگزار می گردد .
  نحوه تفکیک سالن ها: ایــران فــود:  6،  7، 8-9، 01-11، 21-31، 15-14، بخشــی از ســالن 18، بخشی از سالن 20-22،  27، سری 25، 38 و فضای باز مربوطهشــامل: فرآورده هــا و محصــولات غذائی – صنایع تبدیلی – صنایع مرتبط ایــران فودتــک:  38آ ،38ب ،35،  40 طبقه اول و دوم ،41 طبقــه اول و دوم،  خلیج فارس 44 طبقه اول و دوم، بخشــی از سالن 20-22،بخشی از سالن 18 و فضای باز مربوطه  شامل: ماشــین آلات ، تجهیزات و تکنولوژی صنایع غذائی، بسته بندی و تجهیزات جانبی – ماشین آلات و صنایع مرتبط ایران آگرو: سالن 5  و فضای باز مربوطه ماشین آلات و تجهیرات کشاورزی و آبیاری – صنایع کشاورزی – صنایع مرتبط  اهداف برگزاری: ارتقاء دانش فن آوری و تبادل اطلاعات روز در موضوعات و تم های نمایشگاه معرفی توانمندی ها و پیشرفت های کشورمان در زمینه های موضوعی نمایشگاه ارتقاء ســطح مبادلات تجاری کشور در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشورآشــنائی شــرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشــگاه با آخرین دســت آوردهای علمی و صنعتی کشــورمان  و جهــان در زمینه های موضوعی نمایشگاه تشــویق و ترغیب تولید کنندگان برای رقابت سالم و هدفمند در عرصه این صنعتایجــاد فضا جهــت ارتبــاط مســتقیم تولید کنندگان با مصرف کنندگان    سابق نمایشگاه و برگزاری:برگــزاری بخش داخلی از اولین دوره توســط شرکت پالار ســامانه با همکاری شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.
ا.ایــران  و با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران  برگزاری به صورت سالیانه نمایشــگاه 24  دوره از ســال 1373 بصورت تخصصی بین المللی برگزار شده است .موضوعات و گروه های کالائی نمایشگاه: کلیه کالاها، فــرآورده ها و محصــولات،  فن آوری و ماشین آلات مربوطه در سه گروه کالائی فود، فودتک و آگرو شامل:    ایران فود: صنایع پروتئینی  )انواع فرآورده های گوشتی ،کنسروهای گوشتی، کنسرو ماهی- انواع فرآورده های لبنی(انواع غذاهای آماده و نیمه آماده صنایــع تبدیلی-انــواع کنســروهای غیرگوشتی)سبزیجات منجمد،آبمیوه،رب،ترشی،مربا،عسل،زیتونو فرآورده های آن( انواع خشکبار،زعفران، خرما انواع ســبزیجات خشــک و معطــر، عرقیات گیاهی، ادویه جات، چاشنی ها انواع نوشابه گاز دار و بدون گاز، آب معدنی صنایع آشامیدنی، انواع چای، برنج، حبوبات و غلات صنایع آردی و نشاســته ای )نشاســته، آرد و انواع فرآورده های آردی، انواع نان صنعتی( صنایع قند و نیشــکر )قند، شــکر، شــکلات ،بیسکویت، شیرینی جات( فرآورده هــای روغنی )انواع روغــن حیوانی ، گیاهی( انواع اسنک، چیپس، پفک پخش و توزیع انواع فرآورده های غذائی مراکز تحقیقاتی مربوطهصنایع وابستهایران آگرو: صنایع کشــاورزی، صنایع وابســته  و ماشین آلات و ادوات مربوطهنهاده های کشاورزی )کود، ســم، افزودنیها و ) .
....ماشین آلات و ادوات کشاورزی و باغبانیسیستمهای آبیاری، گلخانه و.... مراکز تحقیقاتی مربوطهصنایع وابسته  ایران فودتک :ماشین آلات بسته بندی، توزین و پرکن ماشین آلات صنایع آردی ماشین آلات صنایع کنسرو و کمپوت ماشین آلات صنایع روغن ماشین آلات صنایع شیر و لبنیات و پنیر ماشین آلات صنایع تبدیلی ماشین آلات صنایع گوشت ماشین آلات صنایع سردخانه ماشین آلات صنایع غذائی سبک ماشین آلات صنایع غذائی مادر ماشین آلات تکمیلی صنایع غذائی ماشین آلات عمومی صنایع غذائی مراکز تحقتحقیقاتی مربوطهصنایع وابستهبســته بندی )انواع ظروف یکبار مصرف، انواع بطری، درب شیشه،جعبه، کارتــن، لفــاف، فیلم، لیبل، تســمه ،چاپگر،کدزن و غیره  آمار رشد نمایشگاه بیست و چهارم آمار رشد نمایشگاه نسبت به دوره قبل: میزان افزایش فضای تحت پوشــش نمایشگاه:%7.
14میزان افزایــش کلی فضای مفید نمایشــگاه:1.86%میزان افزایش تعداد شرکت کنندگان داخلی:

کلمات کلیدی:
کد خبر: 812256  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شبکه صنایع غذایی
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

بر اساس نظر اوپک تولید نفت افزایش نمی یابد مرور نیوز  ۲۷ دقیقه پیش

بر اساس نظر اوپک تولید نفت افزایش نمی یابدبه گزارش مرور نیوز، بیژن زنگنه در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست، درباره نشست روزیک شنبه اعضای اوپک و غیراوپک در الجزایر گفت نتیجه این نشست ضمن تعهد اعضای اوپک و غیراوپک مطابق خواسته ایران بود. او درباره امکان پذیر بودن پرکردن خلاء نفت ایران برای بلندمدت در بازار گفت: پرکردن این خلاء...

بسته‌های مواد غذایی کوچک شد! ستاره ها  ۳۰ دقیقه پیش

بسته‌های مواد غذایی کوچک شد! به گزارش ایسنا، همزمان با آغاز سال 1397 شاهد موجی از گرانی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور هستیم که حوزه غذا و صنایع غذایی نیز از این قضیه مستثنی نیست و با توجه به اهمیت بخش مذکور در زمینه‌ی معیشت مردم بعضا اعتراضات و شکایات مختلفی در مورد گرانفروشی و یا کم‌فروشی واحدهای تولید کننده...

شکوفه‌های میوه مازندران در نطفه خفه شدند ستاره ها  ۳۰ دقیقه پیش

شکوفه‌های میوه مازندران در نطفه خفه شدند به گزارش ستاره ها به نقل از ایسنا؛ افزایش قیمت‌ها دیگر داستان یک شهر و یک استان نیست بلکه تمام مردم در کشور آن را احساس و با آن زندگی می‌کنند؛ یکی از اقلام کالا که افزایش شامل آن شده، میوه‌هاست، آن هم در استانی که خود در تولید بسیاری از میوه‌جات رتبه نخست...

بانک دولتی فرانسه طرح کمک به شرکت‌ها برای دور زدن تحریم ایران را متوقف کرد تسنیم  ۴۰ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز،  بانک دولتی بی پی آی فرنس طرح خود در کمک به شرکت‌های فرانسوی برای معامله با ایران در مقابل تحریم های ایالات متحده علیه تهران را متوقف کرد.در اوایل سال جاری این بانک گفته بود روی پروژه ای برای تأمین مالی شرکت های فرانسوی که میخواهند علی رغم تحریم های...

18 میلیارد دلار همچنان در جیب صادرکنندگان تسنیم  ۴۰ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران با بیان این که بخشنامه برای اخذ تعهد از بازگشت ارز صادرکنندگان صادر شده است خاطرنشان کرد: بیش از 80 درصد ارز وارد شده از طریق شرکتهای پتروشیمی بوده که امیدواریم بقیه صادرکنندگان هم با در نظر گرفتن نیاز کشور در این باره اقدام کنند.وی ادامه...

جهانگیری: دولت در هر شرایطی کالا‌های اساسی را تامین می کند اقتصاد ایران آنلاین  ۵۳ دقیقه پیش

معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت در شرایط دشوار پیش رو از اقشار ضعیف جامعه صیانت کرده و اعتبارات مناسبی را برای حمایت از آنها در نظر گرفته است و مردم اطمینان داشته باشند که کالاهای اساسی و نیازهای مرتبط با دارو و درمان در هر شرایطی تامین می شود.  به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول...

برنامه‌های امشب روحانی در نیویورک؛ دیدار با دو رئیس‌جمهور و مصاحبه با مجری مشهور آمریکایی اقتصاد ایران آنلاین  ۵۳ دقیقه پیش

رئیس‌جمهور شب گذشته واردنیویورک شده و امشب برنامه‌های مختلفی از سخنرانی در جمع نخبگان سیاسی خارجی آمریکا تا دیدار با برخی مقام‌ها در دستور کار است.  به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور شب گذشته به منظور شرکت در هفتادو سومین مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک...

عجز و لابه هواداران الغرافه به مهدی طارمی اکو فارس  ۵۳ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مهدی طارمی انگار در قطر هم دست از موقعیت خراب کردن هایش برنداشته. او نه تنها با رفت و برگشتش به تیم ترکیه ای پرسپولیس را نقره داغ کرد بلکه با موقعیت هایی که از دست می داد آه از نهاد هواداران باشگاه سرخپوش هم بلند می کرد. طارمی این فصل در همین ابتدا در لیگ قطر خودش را نشان...

تصاویر/ حلبچه تا شلمچه از نگاه محمود ظهیرالدینی اکو فارس  ۵۳ دقیقه پیش

تصاویر فوق مربوط به عملیات والفجر10 در منطقه حلبچه است. محمود ظهیرالدینی عکاس پیشکسوت ایرنا در سال 1366

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول خبر داد: افزایش 40 درصدی فروش روغن موتورهای ایرانول نامه  ۵۶ دقیقه پیش

به گزارش روابط عمومی وتبلیغات شرکت نفت ایرانول، مهندس عیسی اسحاقی گفت: تولید و فروش انواع روغن موتور در شرکت نفت ایرانول در شش ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40درصد افزایش یافته است.وی ضمن تکذیب شایعه 40 درصدی افزایش قیمت روغن موتور، گفت: چهار شرکت عمده تولید کننده روغن در کشور با...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده