تعداد بازدید: ۲۰
تاريخ انتشار: یکشنبه،۵ شهریور ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۵:۱۰
گزارشی از عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب و آبفا در چهار سال گذشته
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مهار و تأمین آب از طریق بهره برداری از ۲۵ سد در ۱۵ استان با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۳۳۹۲ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۴۵۶۲ میلیون متر مکعب و آبگیری ۹سد در ۷ استان باحجم آب قابل تنظیم سالانه معادل ۱۰۵۳ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۷۱۷ میلیون متر مکعب، احداث ۱۹۶۹۴۳ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و ۱۹۱۲۹ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی به منظور تکمیل چرخه استفاده از آب در کشاورزی و ایجاد تولید پایدار، ساماندهی، احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع استراتژیک آب کشور که منجر به کاهش برداشت های غیرمجاز از چاهها به میزان بالغ بر ۲۶۰۰ میلیون متر مکعب، تامین پایدار آب شرب جدید شهری برای حدود ۴/۶  میلیون نفر در سطح ۱۳ استان و ۴۳ شهر با ظرفیت ۸۱۲ میلیون مترمکعب در سال، احداث ۱۸ تصفیه خانه جدید آب با ظرفیت ۸۵۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در ۱۶ استان، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با افتتاح و بهره‌برداری از ۴۱ تصفیه‌خانه فاضلاب در ۴۱ شهر با ظرفیت ۱.
۱ میلیون متر مکعب در روز که با این اقدامات شاخص پوشش خدمات فاضلاب برای جمعیت شهری از ۴۸/۴۰% به ۸۶/۴۵% افزایش یافته است، واگذاری و نصب ۴/۲ میلیون فقره انشعاب جدید آب شرب شهری، ۷/۱ میلیون فقره انشعاب جدید فاضلاب شهری و ۶۸۰ هزار فقره انشعاب جدید آب روستایی، آب‌رسانی به روستاها با هدف افزایش تعداد روستاهای برخوردار از شبکه آب مطمئن و پایداری در تامین آب شرب روستاها، به میزان ۵۶۲۴ روستا با جمعیت ۴.
۳ میلیون نفر، تدوین سند آمایش آب کشور و تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی بخش های شرب، محیط زیست، صنعت، خدمات، کشاورزی و فضای سبز از آبهای سطحی و زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریز درجه دو و محدوده های مطالعاتی، از مهمترین اقدمات دولت دراین زمنیه است. همچنین تخصیص ۸/۱۰میلیارد متر مکعب از آب سطحی تجدیدپذیر برای حقابه های زیست محیطی و توجه جدی به تامین حقابه های تالاب های کشور، انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها به میزان ۷۷۰۰ کیلومتر و اجرای آن و عملیات ساماندهی رودخانه‌ها به میزان ۲۸۱۵ کیلومتر و ۴۰۰۰ هکتار آزادسازی تصرفات بستر و حریم، تاسیس شوراهای هماهنگی مدیریت حوضه‌های آبریز با رویکرد مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب براساس مصوبه شورای عالی آب، تشکیل شوراهای حفاظت آب های زیر زمینی در کلیه استان های کشور، فعالسازی شورای عالی آب و تشکیل ۲۲ جلسه از ۲۹ جلسه در این دوره، مدیریت تامین آب شرب مطمئن و پایدار برای شهروندان و کاهش تعداد شهرهای دارای تنش آبی از ۵۷۰ شهر در سال ۱۳۹۲ به ۳۰۱ شهر در سال ۱۳۹۵ و انجام مطالعات پهنه بندی آب ژرف در کشور و شروع مطالعات تعیین نقاط امیدبخش برای اکتشاف و استخراج آن ازد یگر اقدمات زیرساختی وزارت نیرو دولت در زمینه آب و آبفا است.
ارتقای بهره‌وری آب در این مدت شورای عالی آب فعال سازی شد و در جلساتی که اینشورا داشت تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته شد که استقرار مدیریت حوضه‌های آبریز از جمله رسیدگی به مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود، تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های مرزی و تقویت دیپلماسی آب، ارتقای بهره‌وری آب، تنوع بخشی به تأمین منابع مالی موردنیاز آب شرب شهرها و روستاها، احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، احیای رودخانه کارون، تغییر اقلیم، راهکارهای علاج‌بخشی سد گتوند، ارائه راهکار برای حل معضلات پساب کشت و صنعت نیشکر در حوزه مرزی در استان خوزستان، منابع آب کارست، مسائل و مشکلات منابع آب استان‌ سیستان و بلوچستان و فارس و آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله تصمیمات مهمی بود که در این جلسات اتخاذ شد.
تدوین سند آمایش آب کشور از سویی دگر تدوین سند آمایش آب کشور و تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی بخش های شرب، محیط زیست، صنعت، خدمات، کشاورزی و فضای سبز از آبهای سطحی و زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریز درجه دو و محدوده های مطالعاتی نیز از دیگر اقدامات مهم وزارت نیرو در دولت یازدهم بوده است. بهره برداری از ۲۳ سد و آبگیری ۸ سد همچنین در این مدت از ۲۳ سد در ۱۶ استانبا ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۳۳۸۸ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۴۳۲۹ میلیون متر مکعب بهره برداری و ۸ سد در ۷ استان با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۲۲۶ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۳۳۹ میلیون متر مکعب آبگیری شد.
به این ترتیب حجم سدهای بهره‌برداری و آبگیری شده در دولت یازدهم ۲۳ برابر حجم مخزن سد کرج (امیرکبیر) است. با ساخت این سدها حدود ۴۱۷ میلیون مترمکعب آب شرب برای ۲۳ شهر و روستای اطراف این سدها فراهم شده‌است. همچنین ۶۲ میلیون مترمکعب برای صنایع و ۱۴۴۳ میلیون مترمکعب آب نیز برای بخش کشاورزی تأمین شده‌است.
همچنین تا مرداد ماه سال جاری نیز ۵ سد دیگر با حجم آب قابل تنظیم سالانه ۹۰۲ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۵۶۶ میلیون مترمکعب بهره‌برداری یا آبگیری شدند. احداث ۱۹۷۰۲۹ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی به منظور تکمیل چرخه استفاده از آب در کشاورزی و ایجاد تولید پایدار به‌طور متوسط حدود ۴۷ هزار هکتار در سال شبکه آبیاری و زهکشی احداث شده‌است.
باتوجه به اینکه هر ۲ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی یک نفر اشتغال مستقیم و ۰.۵ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کند، لذا ساخت این میزان شبکه آبیاری و زهکشی اصلی، حدود ۱۵۰هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد نموده‌است. باتوجه به حاصلخیز بودن اراضی خوزستان و ایلام، طرح احداث ۵۵۰ هزار هکتار شبکه در دولت یازدهم با هدف حداکثر انطباق بر اراضی سنتی موجود و در قالب بهبود روش آبیاری و کاهش مصرف فعلی آب آغاز گردید.
در جهت اعمال نظام حسابداری آب و کنترل برداشت از منابع آب سطحی برای مصارف کشاورزی بخصوص در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ۸۸۶ نقطه تحویل آب به ابزارهای اندازه‌گیری حجمی آب تجهیز شده‌اند که بیش از ۹ برابر عملکرد دولت نهم و دهم (۹۲ نقطه) می‌باشد. همچنین۳۲۴۳۶ حلقه چاه غیر مجاز نیز از ابتدی دولت یازدهم تا پایان سال ۹۵ در ۳۱ استان مسدود شد.
تدوین برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یکی دیگر از برنامه های وزارت نیرو تدوین برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مشتمل بر ۱۵ پروژه با هدف جبران ۱۲۰ میلیارد متر مکعب کسری مخازن تجمعی آبخوان ها ظرف مدت ۲۰ سال است. با پیگیریهای انجام شده اعتبارات این طرح در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به میزان ۳ برابر افزایش یافته و به یکی از مهمترین پروژه‌های وزارت نیرو تبدیل شده‌است.
نقش کنتورهای حجمی در کنترل برداشت‌ آبهای زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دولت یازدهم بالغ بر ۴۲۰۰۰ فقره کنتور حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی نصب شده‌است که این میزان حدود ۲ برابر ارقامی است که از ابتدای شروع طرح نصب شده ‌است.‌ به عبارت دیگر به‌طور متوسط سالانه ۱۰۵۰۰ کنتور حجمی برروی چاه‌های کشاورزی نصب شده‌است.
  اتمام ۲۴ طرح آبرسانی در ۱۳ استان (۴۳ شهر) با حجم۸۱۲ میلیون مترمکعب در سال برای حدود ۶.۴ میلیون نفر ردیف استان عنوان طرح حجم آبرسانی ( م.م.م در سال) ۱ آذربایجان غربی آبرسانی به شهر تکاب ۷ ۲ آبرسانی به ماکو وشوط ۱۰ ۳ آبرسانی به میاندوآب ۳۱ ۴ گلستان آبرسانی به شهر علی‌آباد ۹ ۵ آبرسانی به شهر گالیکش ۵ ۶ آبرسانی به شهر مینودشت ۱۰ ۷ خراسان شمالی آبرسانی به شهراسفراین ۵ ۸ آبرسانی به گرمه و جاجرم از چاه های مرغزار ۵ ۹ آبرسانی به شهر شیروان ۱۰ ۱۰ آبرسانی به شهر بجنورد ۲۱ ۱۱ فارس آبرسانی به شهر لامرد ۱۳ ۱۲ آبرسانی به شهر لارستان از سد قیر ۳۰ ۱۳ خراسان رضوی آبرسانی به تربت جام ۶ ۱۴ سمنان آبرسانی به دامغان ۱۹ ۱۵ آبرسانی به شهر شاهرود ۱۱ ۱۶ مرکزی آبرسانی به ساوه ۲۸ ۱۷ لرستان آبرسانی به ازنا ۸ ۱۸ یزد آبرسانی از زاینده رود به ۹ شهر استان از خط اول ۱۳ ۱۹ اصفهان آبرسانی به شهرهای شاهین شهر، خمینی شهر، نجف آباد، وزنه، کوهپایه، فلاورجان و خوراسگان ۳۹۴ ۲۰ آبرسانی به شهر نایین و انارک ۳۷ ۲۱ آبرسانی به شهرهای کاشان و آران بیدگل از زاینده رود ۴۰ ۲۲ چهارمحال و بختیاری آبرسانی به شهرکرد ۴۰ ۲۳ هرمزگان آبرسانی به قشم و خمیر ۲۰ ۲۴ خوزستان آبرسانی به خرمشهر ۴۰ مجموع ۸۱۲  

کد خبر: 885676  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری برنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای سياسي

رشد تعرفه واردات در عراق، صادرات محصولات غذایی ایران را کند کرد ایرنا  ۲۰ دقیقه پیش

«کاوه زرگران» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه کرد: تا هفت ماه نخست پارسال صادرات محصولات غذایی و کشاورزی روندی رو به افزایش داشت اما بعد از مهرماه، روندی نزولی به خود گرفت.وی با بیان اینکه کشور عراق بازار اصلی صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران به شمار می آید، گفت: تولیدکنندگان...

25 درصد آب توزیعی در شبکه قشم بازیافت می شود ایرنا  ۲۰ دقیقه پیش

فرامرز مومنی روز سه شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) قشم افزود: امروز وضعیت بازیافت آب در قشم از سطح استانداردهای ملی فراتر رفته است و به سمت استانداردهای جهانی در حال پیشرفت است.وی ادامه داد: در اروپا بالاترین سطح بازیافت آب در اختیار اسپانیاست که در این کشور حدود 30 درصد از آب...

خصوصی‌سازی بی‌بند و باری در مازندران داریم / خصوصی‌سازی به خصوصی‌خواری تبدیل شد شمال نیوز  ۲۳ دقیقه پیش

شمال نیوز : نصرالله دریابیگی با بیان اینکه ۱۹ هزار و ۵۸۵ بیمه شده اختیاری در مازندران داریم گفت: ۱۱ هزار نفر در استان در واحدهای اقتصادی مشغول کار بودند که از کار بیکار شدند.....شمال نیوز : دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: خصوصی‌سازی بی‌بند و باری در مازندران داریم و خصوصی‌سازی به...

زنگنه برای پاسخ به سوال نمایندگان امروز به مجلس می‌‌آیند خبرگزاری فارس  ۲۷ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت 97) برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس می‌آید.وزیر نفت امروز برای پاسخ به سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس حاضر می‌شود.

اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس خبرگزاری فارس  ۲۷ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس سه‌شنبه 4 اردیبهشت 97 از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:1- علیرضا ابراهیمی نماینده مردم رامیان و آزادشهر- محمود بهمنی نماینده مردم ساوجبلاغ3- کارن خانلری نماینده مسیحیان شمال ایران4- فاطمه سعیدی...

آمریکایی ها بدانند چکاندن ماشه یکطرفه نیست شبستان  ۱ ساعت پیش

آمریکایی ها بدانند چکاندن ماشه یکطرفه نیستعلیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد ماندن آمریکا در برجام و یا خروج آن به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: آن چیزی که روشن است این است که ترامپ تایید رییس جمهوری برای ماندن در برجام را به عنوان اهرمی در اختیار دارد و در هر فصلی نیز از آن استفاده می کند که...

دولت آمريکا برجام را نقض کرده است/ بايد به فقدان گفتگو در منطقه پايان دهيم شبستان  ۱ ساعت پیش

دولت آمريکا برجام را نقض کرده است/ بايد به فقدان گفتگو در منطقه پايان دهيمبه گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از واحد مرکزی خبر، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه کشورمان در سخنراني خود در شوراي روابط خارجي آمريکا گفت: ما بايد به عنوان گام نخست و اصلي، به فقدان گفتگو در منطقه پايان دهيم.   ظریف اظهار داشت: من نمي خواهم درباره استفاده از تسليحات شيميايي عليه ايران صحبت کنم...

صالحی: اکران فیلم به زبان ترکی آذربایجانی منعی ندارد / امروز ما مدیون مردم آذربایجان و تبریز... نامه  ۱ ساعت پیش

 سیدعباس صالحی دوشنبه شب در نشست با هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویت زبان و فرهنگ ترکی آذربایجانی تلاش خود را انجام می دهد، افزود: اگر در خصوص اکران و نمایش هایی به زبان ترکی در استان های مختلف از جمله آذربایجان شرقی تقاضایی...

عضو كميته رفع حصر: ته دل همه آقايان اين است كه حصر برداشته شود/اقدامات رييس‌جمهور درباره رفع... نامه  ۱ ساعت پیش

به گزارش نامه نیوز  حسن روحاني هنگامي كه در كارزار انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم در اين شهر و آن شهر سخنراني مي‌كرد، گفته بود كه درصورت افزايش آرايش نسبت به دوره نخست، كارهاي نكرده را خواهد كرد و از زماني كه روحاني با حدود ٦ ميليون راي بيشتر در سمت خود ابقا شد، همه منتظر شنيدن اين خبر از جانب سخنگوي...

بازی های بومی و محلی حلقه مفقوده دردنیای کودکان ایرنا  ۱ ساعت پیش

به گزارش ایرنا بهترین بازی کودکان دهه 60 و 70 گروهی و دسته جمعی بود و در پس هر کوچه صدای شور و قهقهه کودکانه به دور از دغدغه شنیده می شد و با قهر و آشتی های روزانه همراه بود.انجام بازی های محلی در زمان های گذشته با اعضای خانواده و فامیل به خصوص در شب نشینی ها حال و هوای دیگری داشت. امروز فضای مجازی...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده