تعداد بازدید: ۲۱
تاريخ انتشار: یکشنبه،۵ شهریور ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۵:۱۰
گزارشی از عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب و آبفا در چهار سال گذشته
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مهار و تأمین آب از طریق بهره برداری از ۲۵ سد در ۱۵ استان با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۳۳۹۲ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۴۵۶۲ میلیون متر مکعب و آبگیری ۹سد در ۷ استان باحجم آب قابل تنظیم سالانه معادل ۱۰۵۳ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۷۱۷ میلیون متر مکعب، احداث ۱۹۶۹۴۳ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و ۱۹۱۲۹ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی به منظور تکمیل چرخه استفاده از آب در کشاورزی و ایجاد تولید پایدار، ساماندهی، احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع استراتژیک آب کشور که منجر به کاهش برداشت های غیرمجاز از چاهها به میزان بالغ بر ۲۶۰۰ میلیون متر مکعب، تامین پایدار آب شرب جدید شهری برای حدود ۴/۶  میلیون نفر در سطح ۱۳ استان و ۴۳ شهر با ظرفیت ۸۱۲ میلیون مترمکعب در سال، احداث ۱۸ تصفیه خانه جدید آب با ظرفیت ۸۵۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در ۱۶ استان، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با افتتاح و بهره‌برداری از ۴۱ تصفیه‌خانه فاضلاب در ۴۱ شهر با ظرفیت ۱.
۱ میلیون متر مکعب در روز که با این اقدامات شاخص پوشش خدمات فاضلاب برای جمعیت شهری از ۴۸/۴۰% به ۸۶/۴۵% افزایش یافته است، واگذاری و نصب ۴/۲ میلیون فقره انشعاب جدید آب شرب شهری، ۷/۱ میلیون فقره انشعاب جدید فاضلاب شهری و ۶۸۰ هزار فقره انشعاب جدید آب روستایی، آب‌رسانی به روستاها با هدف افزایش تعداد روستاهای برخوردار از شبکه آب مطمئن و پایداری در تامین آب شرب روستاها، به میزان ۵۶۲۴ روستا با جمعیت ۴.
۳ میلیون نفر، تدوین سند آمایش آب کشور و تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی بخش های شرب، محیط زیست، صنعت، خدمات، کشاورزی و فضای سبز از آبهای سطحی و زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریز درجه دو و محدوده های مطالعاتی، از مهمترین اقدمات دولت دراین زمنیه است. همچنین تخصیص ۸/۱۰میلیارد متر مکعب از آب سطحی تجدیدپذیر برای حقابه های زیست محیطی و توجه جدی به تامین حقابه های تالاب های کشور، انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها به میزان ۷۷۰۰ کیلومتر و اجرای آن و عملیات ساماندهی رودخانه‌ها به میزان ۲۸۱۵ کیلومتر و ۴۰۰۰ هکتار آزادسازی تصرفات بستر و حریم، تاسیس شوراهای هماهنگی مدیریت حوضه‌های آبریز با رویکرد مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب براساس مصوبه شورای عالی آب، تشکیل شوراهای حفاظت آب های زیر زمینی در کلیه استان های کشور، فعالسازی شورای عالی آب و تشکیل ۲۲ جلسه از ۲۹ جلسه در این دوره، مدیریت تامین آب شرب مطمئن و پایدار برای شهروندان و کاهش تعداد شهرهای دارای تنش آبی از ۵۷۰ شهر در سال ۱۳۹۲ به ۳۰۱ شهر در سال ۱۳۹۵ و انجام مطالعات پهنه بندی آب ژرف در کشور و شروع مطالعات تعیین نقاط امیدبخش برای اکتشاف و استخراج آن ازد یگر اقدمات زیرساختی وزارت نیرو دولت در زمینه آب و آبفا است.
ارتقای بهره‌وری آب در این مدت شورای عالی آب فعال سازی شد و در جلساتی که اینشورا داشت تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته شد که استقرار مدیریت حوضه‌های آبریز از جمله رسیدگی به مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود، تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های مرزی و تقویت دیپلماسی آب، ارتقای بهره‌وری آب، تنوع بخشی به تأمین منابع مالی موردنیاز آب شرب شهرها و روستاها، احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، احیای رودخانه کارون، تغییر اقلیم، راهکارهای علاج‌بخشی سد گتوند، ارائه راهکار برای حل معضلات پساب کشت و صنعت نیشکر در حوزه مرزی در استان خوزستان، منابع آب کارست، مسائل و مشکلات منابع آب استان‌ سیستان و بلوچستان و فارس و آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله تصمیمات مهمی بود که در این جلسات اتخاذ شد.
تدوین سند آمایش آب کشور از سویی دگر تدوین سند آمایش آب کشور و تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی بخش های شرب، محیط زیست، صنعت، خدمات، کشاورزی و فضای سبز از آبهای سطحی و زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریز درجه دو و محدوده های مطالعاتی نیز از دیگر اقدامات مهم وزارت نیرو در دولت یازدهم بوده است. بهره برداری از ۲۳ سد و آبگیری ۸ سد همچنین در این مدت از ۲۳ سد در ۱۶ استانبا ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۳۳۸۸ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۴۳۲۹ میلیون متر مکعب بهره برداری و ۸ سد در ۷ استان با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۲۲۶ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۳۳۹ میلیون متر مکعب آبگیری شد.
به این ترتیب حجم سدهای بهره‌برداری و آبگیری شده در دولت یازدهم ۲۳ برابر حجم مخزن سد کرج (امیرکبیر) است. با ساخت این سدها حدود ۴۱۷ میلیون مترمکعب آب شرب برای ۲۳ شهر و روستای اطراف این سدها فراهم شده‌است. همچنین ۶۲ میلیون مترمکعب برای صنایع و ۱۴۴۳ میلیون مترمکعب آب نیز برای بخش کشاورزی تأمین شده‌است.
همچنین تا مرداد ماه سال جاری نیز ۵ سد دیگر با حجم آب قابل تنظیم سالانه ۹۰۲ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۵۶۶ میلیون مترمکعب بهره‌برداری یا آبگیری شدند. احداث ۱۹۷۰۲۹ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی به منظور تکمیل چرخه استفاده از آب در کشاورزی و ایجاد تولید پایدار به‌طور متوسط حدود ۴۷ هزار هکتار در سال شبکه آبیاری و زهکشی احداث شده‌است.
باتوجه به اینکه هر ۲ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی یک نفر اشتغال مستقیم و ۰.۵ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کند، لذا ساخت این میزان شبکه آبیاری و زهکشی اصلی، حدود ۱۵۰هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد نموده‌است. باتوجه به حاصلخیز بودن اراضی خوزستان و ایلام، طرح احداث ۵۵۰ هزار هکتار شبکه در دولت یازدهم با هدف حداکثر انطباق بر اراضی سنتی موجود و در قالب بهبود روش آبیاری و کاهش مصرف فعلی آب آغاز گردید.
در جهت اعمال نظام حسابداری آب و کنترل برداشت از منابع آب سطحی برای مصارف کشاورزی بخصوص در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ۸۸۶ نقطه تحویل آب به ابزارهای اندازه‌گیری حجمی آب تجهیز شده‌اند که بیش از ۹ برابر عملکرد دولت نهم و دهم (۹۲ نقطه) می‌باشد. همچنین۳۲۴۳۶ حلقه چاه غیر مجاز نیز از ابتدی دولت یازدهم تا پایان سال ۹۵ در ۳۱ استان مسدود شد.
تدوین برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یکی دیگر از برنامه های وزارت نیرو تدوین برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مشتمل بر ۱۵ پروژه با هدف جبران ۱۲۰ میلیارد متر مکعب کسری مخازن تجمعی آبخوان ها ظرف مدت ۲۰ سال است. با پیگیریهای انجام شده اعتبارات این طرح در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به میزان ۳ برابر افزایش یافته و به یکی از مهمترین پروژه‌های وزارت نیرو تبدیل شده‌است.
نقش کنتورهای حجمی در کنترل برداشت‌ آبهای زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دولت یازدهم بالغ بر ۴۲۰۰۰ فقره کنتور حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی نصب شده‌است که این میزان حدود ۲ برابر ارقامی است که از ابتدای شروع طرح نصب شده ‌است.‌ به عبارت دیگر به‌طور متوسط سالانه ۱۰۵۰۰ کنتور حجمی برروی چاه‌های کشاورزی نصب شده‌است.
  اتمام ۲۴ طرح آبرسانی در ۱۳ استان (۴۳ شهر) با حجم۸۱۲ میلیون مترمکعب در سال برای حدود ۶.۴ میلیون نفر ردیف استان عنوان طرح حجم آبرسانی ( م.م.م در سال) ۱ آذربایجان غربی آبرسانی به شهر تکاب ۷ ۲ آبرسانی به ماکو وشوط ۱۰ ۳ آبرسانی به میاندوآب ۳۱ ۴ گلستان آبرسانی به شهر علی‌آباد ۹ ۵ آبرسانی به شهر گالیکش ۵ ۶ آبرسانی به شهر مینودشت ۱۰ ۷ خراسان شمالی آبرسانی به شهراسفراین ۵ ۸ آبرسانی به گرمه و جاجرم از چاه های مرغزار ۵ ۹ آبرسانی به شهر شیروان ۱۰ ۱۰ آبرسانی به شهر بجنورد ۲۱ ۱۱ فارس آبرسانی به شهر لامرد ۱۳ ۱۲ آبرسانی به شهر لارستان از سد قیر ۳۰ ۱۳ خراسان رضوی آبرسانی به تربت جام ۶ ۱۴ سمنان آبرسانی به دامغان ۱۹ ۱۵ آبرسانی به شهر شاهرود ۱۱ ۱۶ مرکزی آبرسانی به ساوه ۲۸ ۱۷ لرستان آبرسانی به ازنا ۸ ۱۸ یزد آبرسانی از زاینده رود به ۹ شهر استان از خط اول ۱۳ ۱۹ اصفهان آبرسانی به شهرهای شاهین شهر، خمینی شهر، نجف آباد، وزنه، کوهپایه، فلاورجان و خوراسگان ۳۹۴ ۲۰ آبرسانی به شهر نایین و انارک ۳۷ ۲۱ آبرسانی به شهرهای کاشان و آران بیدگل از زاینده رود ۴۰ ۲۲ چهارمحال و بختیاری آبرسانی به شهرکرد ۴۰ ۲۳ هرمزگان آبرسانی به قشم و خمیر ۲۰ ۲۴ خوزستان آبرسانی به خرمشهر ۴۰ مجموع ۸۱۲  

کد خبر: 885676  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری برنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای سياسي

شهادت «آقا مصطفی خمینی» علت تامه پیروزی انقلاب اسلامی بود/ همسر امام پس از شهادت حاج آقا مصطفی... خبرگزاری فارس  ۷ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام سید محمد کاظم موسوی بجنوردی عضو مجمع روحانیون مبارز صبح امروز (دوشنبه) در کنگره پاسداشت چهلمین سالگرد شهید آیت‌آلله مصطفی خمینی در سالن اجلاس سران، اظهار داشت: من می خواهم در این مراسم از همسر حضرت امام نام ببرم که در تمام مراحل همراه امام بود.وی...

«هادی خامنه‌ای» ریاست شورای هماهنگی را پذیرفته است/ برای اصلاح ساز و کار شورای سیاست‌گذاری... خبرگزاری فارس  ۷ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس محمود صادقی عضو شورای هماهنگی و سیاست گذاری اصلاح طلبان صبح امروز (دوشنبه) در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین اصلاح ساز و کار شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان اظهار داشت: فعلا نظرات از اعضا اخذ و فرم ها پخش شده اما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم.وی در مورد...

واردات بی‌رویه‌ی برنج را پیگیری کنید مرور نیوز  ۴۰ دقیقه پیش

واردات بی‌رویه‌ی برنج را پیگیری کنیدبه گزارش مرور نیوز، علی ابراهیمی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر واردات بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج در پنج ماه اول سال اظهار کرد: بر اساس این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است چنانچه محصولی زمینه تولیدش کم است، با برنامه ریزی به منظور حمایت از مصرف کننده در حد نیاز اجازه واردات دهد و...

نصراللهی: شایعه علیه زهرا لاریجانی سر آغاز تغییر نگاه به رسانه باشد/ علیزاده: 140 ساعت خبر... تسنیم  ۵۴ دقیقه پیش

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- عبدالله عبداللهی، مونا رحیم‌بصیری:مباحثی که اخیراً حول و حوش یک شایعه ساخته شده توسط یک کانال تلگرامی شکل گرفت، بحث‌های مهمتری را در میان روزنامه‌نگاران و جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی اجتماعی در کشورمان پیش کشیده است. این گروه‌ها معتقدند نباید صرفاً...

لاریجانی: کشورهای دوست آمریکا هم اذعان به شیطان بودنش دارند تسنیم  ۵۴ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (دوشنبه 1 آبان) در مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: نسل جوان کشورمان باید با شخیصت حاج‌ آقا مصطفی بیشتر آشنا شود.وی با بیان اینکه امام(ره)...

پدافند غیرعامل آماده کمک به ستاد اربعین/ارائه خدمات بیولوژیک شبستان  ۵۴ دقیقه پیش

پدافند غیرعامل آماده کمک به ستاد اربعین/ارائه خدمات بیولوژیکبه گزارش خبرنگار سیاسی دفاعی خبرگزاری شبستان، سردار غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیر عامل در پاسخ به شبستان در مورد تمهیدات ضروری درخصوص مراسم اربعین حسینی گفت: در حوزه بیولوژیک ظرفیت های خود را آماده کرده ایم اگر ستاد اربعین از ما کمک بخواهد در خدمتشان هستیم.   وی گفت: سال گذشته ظرفیت احتیاطی...

تلاش مستکبرین برای حذف ایران در منطقه محکوم به شکست است شبستان  ۵۴ دقیقه پیش

تلاش مستکبرین برای حذف ایران در منطقه محکوم به شکست استبه گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، محمدکاظم سجادپور، رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای وزارت امور خارجه در افتتاحیه همایش ایران و مناطق پیرامونی گفت: این همایش اهمیت روابط حوزه اجرایی و حوزه دانشگاهی را نشان می دهد و کار سیاست خارجی یک کار علمی است و در این سه روز وضعیت سه منطقه خلیج فارس، افغانستان،...

آقایان به جای دیپلماسی، «زیپلماسی» کردند! جام نیوز  ۵۸ دقیقه پیش

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، هوشنگ امیراحمدی نیازی به معرفی خاصی ندارد. او استاد دانشگاه (راتگرز دانشگاه ایالتی نیوجرسی) و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشگاه است. وی بنیانگذار و رئیس شورای «آمریکا-ایران» نیز هست و سرشناس‌ترین و قدیمی‌ترین ایرانی است که در خصوص رابطه ایران...

پشت پرده بازی های سیاسی محمود و حمید ؛ پوپولیست‌ زنبیل به دست / احمدی نژاد و بقایی چه در ذهن... نامه  ۱ ساعت پیش

به گزارش نامه نیوز ، روزنامه شرق نوشت: «روز یکشنبه دومین جلسه دادگاه حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی دولت نهم و معاون اجرائی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، در دادگاه ویژه کارکنان دولت مستقر در ساختمان شماره دو قوه قضائیه، به صورت غیر علنی برگزار شد. سخنگوی قوه قضائیه، اتهامات بقایی را پیش از این...

لاریجانی: کشورهای دوست آمریکا هم این کشور را "شیطان" می‌دانند نامه  ۱ ساعت پیش

علی لاریجانی در همایش چهلمین سالگرد شهادت حاج سیدمصطفی خمینی که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: امام هیچگاه خارج از اندازه حرف نمی‌زدند. سنگین‌ترین صحبتی که امام راجع به یک رژیم داشتند مربوط به آمریکا بود که آن را شیطان بزرگ نامیدند و شاید کسی هم باور نمی‌کرد.به گزارش نامه نیوز وی...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده