تعداد بازدید: ۳۲
تاريخ انتشار: یکشنبه،۵ شهریور ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۵:۱۰
گزارشی از عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب و آبفا در چهار سال گذشته
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مهار و تأمین آب از طریق بهره برداری از ۲۵ سد در ۱۵ استان با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۳۳۹۲ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۴۵۶۲ میلیون متر مکعب و آبگیری ۹سد در ۷ استان باحجم آب قابل تنظیم سالانه معادل ۱۰۵۳ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۷۱۷ میلیون متر مکعب، احداث ۱۹۶۹۴۳ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و ۱۹۱۲۹ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی به منظور تکمیل چرخه استفاده از آب در کشاورزی و ایجاد تولید پایدار، ساماندهی، احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع استراتژیک آب کشور که منجر به کاهش برداشت های غیرمجاز از چاهها به میزان بالغ بر ۲۶۰۰ میلیون متر مکعب، تامین پایدار آب شرب جدید شهری برای حدود ۴/۶  میلیون نفر در سطح ۱۳ استان و ۴۳ شهر با ظرفیت ۸۱۲ میلیون مترمکعب در سال، احداث ۱۸ تصفیه خانه جدید آب با ظرفیت ۸۵۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در ۱۶ استان، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با افتتاح و بهره‌برداری از ۴۱ تصفیه‌خانه فاضلاب در ۴۱ شهر با ظرفیت ۱.
۱ میلیون متر مکعب در روز که با این اقدامات شاخص پوشش خدمات فاضلاب برای جمعیت شهری از ۴۸/۴۰% به ۸۶/۴۵% افزایش یافته است، واگذاری و نصب ۴/۲ میلیون فقره انشعاب جدید آب شرب شهری، ۷/۱ میلیون فقره انشعاب جدید فاضلاب شهری و ۶۸۰ هزار فقره انشعاب جدید آب روستایی، آب‌رسانی به روستاها با هدف افزایش تعداد روستاهای برخوردار از شبکه آب مطمئن و پایداری در تامین آب شرب روستاها، به میزان ۵۶۲۴ روستا با جمعیت ۴.
۳ میلیون نفر، تدوین سند آمایش آب کشور و تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی بخش های شرب، محیط زیست، صنعت، خدمات، کشاورزی و فضای سبز از آبهای سطحی و زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریز درجه دو و محدوده های مطالعاتی، از مهمترین اقدمات دولت دراین زمنیه است. همچنین تخصیص ۸/۱۰میلیارد متر مکعب از آب سطحی تجدیدپذیر برای حقابه های زیست محیطی و توجه جدی به تامین حقابه های تالاب های کشور، انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها به میزان ۷۷۰۰ کیلومتر و اجرای آن و عملیات ساماندهی رودخانه‌ها به میزان ۲۸۱۵ کیلومتر و ۴۰۰۰ هکتار آزادسازی تصرفات بستر و حریم، تاسیس شوراهای هماهنگی مدیریت حوضه‌های آبریز با رویکرد مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب براساس مصوبه شورای عالی آب، تشکیل شوراهای حفاظت آب های زیر زمینی در کلیه استان های کشور، فعالسازی شورای عالی آب و تشکیل ۲۲ جلسه از ۲۹ جلسه در این دوره، مدیریت تامین آب شرب مطمئن و پایدار برای شهروندان و کاهش تعداد شهرهای دارای تنش آبی از ۵۷۰ شهر در سال ۱۳۹۲ به ۳۰۱ شهر در سال ۱۳۹۵ و انجام مطالعات پهنه بندی آب ژرف در کشور و شروع مطالعات تعیین نقاط امیدبخش برای اکتشاف و استخراج آن ازد یگر اقدمات زیرساختی وزارت نیرو دولت در زمینه آب و آبفا است.
ارتقای بهره‌وری آب در این مدت شورای عالی آب فعال سازی شد و در جلساتی که اینشورا داشت تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته شد که استقرار مدیریت حوضه‌های آبریز از جمله رسیدگی به مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود، تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های مرزی و تقویت دیپلماسی آب، ارتقای بهره‌وری آب، تنوع بخشی به تأمین منابع مالی موردنیاز آب شرب شهرها و روستاها، احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، احیای رودخانه کارون، تغییر اقلیم، راهکارهای علاج‌بخشی سد گتوند، ارائه راهکار برای حل معضلات پساب کشت و صنعت نیشکر در حوزه مرزی در استان خوزستان، منابع آب کارست، مسائل و مشکلات منابع آب استان‌ سیستان و بلوچستان و فارس و آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله تصمیمات مهمی بود که در این جلسات اتخاذ شد.
تدوین سند آمایش آب کشور از سویی دگر تدوین سند آمایش آب کشور و تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی بخش های شرب، محیط زیست، صنعت، خدمات، کشاورزی و فضای سبز از آبهای سطحی و زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریز درجه دو و محدوده های مطالعاتی نیز از دیگر اقدامات مهم وزارت نیرو در دولت یازدهم بوده است. بهره برداری از ۲۳ سد و آبگیری ۸ سد همچنین در این مدت از ۲۳ سد در ۱۶ استانبا ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۳۳۸۸ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۴۳۲۹ میلیون متر مکعب بهره برداری و ۸ سد در ۷ استان با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۲۲۶ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۳۳۹ میلیون متر مکعب آبگیری شد.
به این ترتیب حجم سدهای بهره‌برداری و آبگیری شده در دولت یازدهم ۲۳ برابر حجم مخزن سد کرج (امیرکبیر) است. با ساخت این سدها حدود ۴۱۷ میلیون مترمکعب آب شرب برای ۲۳ شهر و روستای اطراف این سدها فراهم شده‌است. همچنین ۶۲ میلیون مترمکعب برای صنایع و ۱۴۴۳ میلیون مترمکعب آب نیز برای بخش کشاورزی تأمین شده‌است.
همچنین تا مرداد ماه سال جاری نیز ۵ سد دیگر با حجم آب قابل تنظیم سالانه ۹۰۲ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۵۶۶ میلیون مترمکعب بهره‌برداری یا آبگیری شدند. احداث ۱۹۷۰۲۹ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی به منظور تکمیل چرخه استفاده از آب در کشاورزی و ایجاد تولید پایدار به‌طور متوسط حدود ۴۷ هزار هکتار در سال شبکه آبیاری و زهکشی احداث شده‌است.
باتوجه به اینکه هر ۲ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی یک نفر اشتغال مستقیم و ۰.۵ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کند، لذا ساخت این میزان شبکه آبیاری و زهکشی اصلی، حدود ۱۵۰هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد نموده‌است. باتوجه به حاصلخیز بودن اراضی خوزستان و ایلام، طرح احداث ۵۵۰ هزار هکتار شبکه در دولت یازدهم با هدف حداکثر انطباق بر اراضی سنتی موجود و در قالب بهبود روش آبیاری و کاهش مصرف فعلی آب آغاز گردید.
در جهت اعمال نظام حسابداری آب و کنترل برداشت از منابع آب سطحی برای مصارف کشاورزی بخصوص در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ۸۸۶ نقطه تحویل آب به ابزارهای اندازه‌گیری حجمی آب تجهیز شده‌اند که بیش از ۹ برابر عملکرد دولت نهم و دهم (۹۲ نقطه) می‌باشد. همچنین۳۲۴۳۶ حلقه چاه غیر مجاز نیز از ابتدی دولت یازدهم تا پایان سال ۹۵ در ۳۱ استان مسدود شد.
تدوین برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یکی دیگر از برنامه های وزارت نیرو تدوین برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مشتمل بر ۱۵ پروژه با هدف جبران ۱۲۰ میلیارد متر مکعب کسری مخازن تجمعی آبخوان ها ظرف مدت ۲۰ سال است. با پیگیریهای انجام شده اعتبارات این طرح در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به میزان ۳ برابر افزایش یافته و به یکی از مهمترین پروژه‌های وزارت نیرو تبدیل شده‌است.
نقش کنتورهای حجمی در کنترل برداشت‌ آبهای زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دولت یازدهم بالغ بر ۴۲۰۰۰ فقره کنتور حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی نصب شده‌است که این میزان حدود ۲ برابر ارقامی است که از ابتدای شروع طرح نصب شده ‌است.‌ به عبارت دیگر به‌طور متوسط سالانه ۱۰۵۰۰ کنتور حجمی برروی چاه‌های کشاورزی نصب شده‌است.
  اتمام ۲۴ طرح آبرسانی در ۱۳ استان (۴۳ شهر) با حجم۸۱۲ میلیون مترمکعب در سال برای حدود ۶.۴ میلیون نفر ردیف استان عنوان طرح حجم آبرسانی ( م.م.م در سال) ۱ آذربایجان غربی آبرسانی به شهر تکاب ۷ ۲ آبرسانی به ماکو وشوط ۱۰ ۳ آبرسانی به میاندوآب ۳۱ ۴ گلستان آبرسانی به شهر علی‌آباد ۹ ۵ آبرسانی به شهر گالیکش ۵ ۶ آبرسانی به شهر مینودشت ۱۰ ۷ خراسان شمالی آبرسانی به شهراسفراین ۵ ۸ آبرسانی به گرمه و جاجرم از چاه های مرغزار ۵ ۹ آبرسانی به شهر شیروان ۱۰ ۱۰ آبرسانی به شهر بجنورد ۲۱ ۱۱ فارس آبرسانی به شهر لامرد ۱۳ ۱۲ آبرسانی به شهر لارستان از سد قیر ۳۰ ۱۳ خراسان رضوی آبرسانی به تربت جام ۶ ۱۴ سمنان آبرسانی به دامغان ۱۹ ۱۵ آبرسانی به شهر شاهرود ۱۱ ۱۶ مرکزی آبرسانی به ساوه ۲۸ ۱۷ لرستان آبرسانی به ازنا ۸ ۱۸ یزد آبرسانی از زاینده رود به ۹ شهر استان از خط اول ۱۳ ۱۹ اصفهان آبرسانی به شهرهای شاهین شهر، خمینی شهر، نجف آباد، وزنه، کوهپایه، فلاورجان و خوراسگان ۳۹۴ ۲۰ آبرسانی به شهر نایین و انارک ۳۷ ۲۱ آبرسانی به شهرهای کاشان و آران بیدگل از زاینده رود ۴۰ ۲۲ چهارمحال و بختیاری آبرسانی به شهرکرد ۴۰ ۲۳ هرمزگان آبرسانی به قشم و خمیر ۲۰ ۲۴ خوزستان آبرسانی به خرمشهر ۴۰ مجموع ۸۱۲  

کد خبر: 885676  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری برنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای سياسي

امید، پیام روز باشکوه شبکه ایران  ۲۸ دقیقه پیش

ایران آنلاین /در این مقطع با آنکه دو سال از پایان جنگ وده سال از آغاز آن می‌گذشت، اماهنوزچندین هزارآزاده ایرانی دربند از سوی صلیب سرخ جهانی ثبت‌نام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌بردند. نهادهای بین‌المللی هم انگیزه وقدرت کافی برای پیگیری موضوع از دولت عراق را نداشتند. دراین میان...

نغمه خاک در هوای طوفان ایرنا  ۳۸ دقیقه پیش

رقص ناموزون شاخه های گز در تند بادهای همراه با گرد و خاک صدای های و هویی عجیب و بهت آوری را به گوش می رساند.زخمه های باد بر تن خشکزارهای سیستان رنج و مشقت را به همراه داشته و در دل هامون خشکیده بی آب و علف رعشه ای از جنس حسرت وجود دارد، رعشه ای که با هر بار لرزش، خاک های بستر یخ زده از عطش را به کاروان...

اتلتیکو مادرید برای سومین بار، قهرمان سوپرکاپ اروپا شد ایرنا  ۳۸ دقیقه پیش

به گزارش ایرنا،در این دیدار که در ورزشگاه « آ. له کوک» شهر تالین پایتخت کشور استونی برگزار شد،شاگردان «دیگو سیمئونه» با نتیجه 4 بر 2 از سد شاگردان« خوان لوپتگی» درتیم رئال مادرید گذشتند و برای سومین بار قهرمانی خود دراین جام را جشن گرفتند.«دیگو کاستا»در دقایق 1 و 79 ، «سائول» دردقیقه 98 و «کوکه» دردقیقه...

بانک مرکزی درباره نحوه اجرای بسته ارزی به مجلس گزارش می‌دهد تسنیم  ۱ ساعت پیش

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اجرای سیاست‌های ارزی جدید از سوی بانک مرکزی، اظهار داشت: مهمترین موضوع در بحث سیاست‌های ارزی، نحوه اجرای دقیق آن سیاست‌ها است.بیشتر بخوانید:"محسنی‌اژه‌ای"...

گفتگو|آل اسحاق: سه مولفه شکل‌گیری «رانت» در کشور/ فساد سیستمی در ایران وجود ندارد تسنیم  ۱ ساعت پیش

یحیی آل‌ اسحاق وزیر بازرگانی دولت سازندگی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره عدم وجود فساد سیستمی گفت: اینکه در برخی  تصمیم گیری‌ها،‌ تصمیم سازی‌ها و روابط حاکم در حوزه اقتصاد فساد وجود دارد، شکی نیست و رهبر انقلاب...

حزب‌الله در سال ۲۰۰۶ چند موشک به اسرائیل شلیک کرد؟+ اینفوگرافی نامه  ۱ ساعت پیش

به گزارش نامه نیوز  دوازدهم ژوئیه ۲۰۰۶ (۲۱ تیرماه ۱۳۸۵) با حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان به بهانه اسارت چند نظامی اسرائیلی توسط حزب الله، جنگ ۳۳ روزه آغاز شد.اما حزب‌الله حملات رژیم صهیونیستی را با تمام قدرت پاسخ داد و این رژیم از تحقق اهداف خود در جنگ «ناکام» ماند.شبکه...

جانبازان و شهدا زندگی خود را در مسیر بالاترین اهداف اهدا کردند خبرگزاری برنا  ۱ ساعت پیش

جانبازان و شهدا زندگی خود را در مسیر بالاترین اهداف اهدا کردند به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی اظهارداشت: اگر ایثارگری ها و فداکاری های شما و رزمندگان اسلام نبود، بعثی‌هایی که منشأ پیدایش امثال داعش بودند، این کشور را اشغال کرده و نظیر همین وحشی‌گری‌هایی که از گروه‌هایی مثل داعش شاهد...

استیضاحِ اخلاق در روز استیضاح یک وزیر شبکه ایران  ۱ ساعت پیش

ایران آنلاین /این سطور بخشی از خاطرات علی امینی مجدی معروف به علی امینی است که نشان می‌دهد او اگرچه کابینه قوام و منصور و مصدق و علاء و زاهدی را تجربه کرده، اما از دست تمنیات مجلس آن زمان به جان آمده است. همین بخش از سخنان نوه مظفرالدین شاه بود که در هفته‌ای که گذشت، از سوی مسیح مهاجری مدیر...

بالاخره چه کسی هویدا را کشت؟ شبکه ایران  ۱ ساعت پیش

ایران آنلاین /هیچ کس جز آقای خلخالی و خدا نمی‌داند چه کسی هویدا را کشته است... «قبر هویدا در شهر «عکا» در منطقه تحت سلطه اسرائیل قرار دارد... آن طور که شنیده‌ام، جنازه هویدا را به پزشکی قانونی بردند و بدنش را «مومیایی» و سپس به ترکیه منتقل کردند و از آنجا هم به...

وضعیت وخیم کودکان مهاجران صدای سناتورهای دموکرات را درآورد ایرنا  ۲ ساعت پیش

به گزارش بامداد پنجشنبه به نقل از تارنمای هیل، هفده دموکرات عضو سنا که «کامالا هریس» سناتور ایالت کالیفرنیا در راس آنها قرار دارد، در نامه ای به «کرستین نیلسن» وزیر امنیت داخلی خواستار اقدام فوری در این زمینه شده و تاکید کردند که 539 کودک مهاجر به نزد خانواده هایشان فرستاده شوند.این سناتورها نوشتند:...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده