تعداد بازدید: ۱۴
تاريخ انتشار: یکشنبه،۵ شهریور ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۵:۱۰
گزارشی از عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب و آبفا در چهار سال گذشته
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مهار و تأمین آب از طریق بهره برداری از ۲۵ سد در ۱۵ استان با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۳۳۹۲ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۴۵۶۲ میلیون متر مکعب و آبگیری ۹سد در ۷ استان باحجم آب قابل تنظیم سالانه معادل ۱۰۵۳ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۷۱۷ میلیون متر مکعب، احداث ۱۹۶۹۴۳ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و ۱۹۱۲۹ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی به منظور تکمیل چرخه استفاده از آب در کشاورزی و ایجاد تولید پایدار، ساماندهی، احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع استراتژیک آب کشور که منجر به کاهش برداشت های غیرمجاز از چاهها به میزان بالغ بر ۲۶۰۰ میلیون متر مکعب، تامین پایدار آب شرب جدید شهری برای حدود ۴/۶  میلیون نفر در سطح ۱۳ استان و ۴۳ شهر با ظرفیت ۸۱۲ میلیون مترمکعب در سال، احداث ۱۸ تصفیه خانه جدید آب با ظرفیت ۸۵۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در ۱۶ استان، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با افتتاح و بهره‌برداری از ۴۱ تصفیه‌خانه فاضلاب در ۴۱ شهر با ظرفیت ۱.
۱ میلیون متر مکعب در روز که با این اقدامات شاخص پوشش خدمات فاضلاب برای جمعیت شهری از ۴۸/۴۰% به ۸۶/۴۵% افزایش یافته است، واگذاری و نصب ۴/۲ میلیون فقره انشعاب جدید آب شرب شهری، ۷/۱ میلیون فقره انشعاب جدید فاضلاب شهری و ۶۸۰ هزار فقره انشعاب جدید آب روستایی، آب‌رسانی به روستاها با هدف افزایش تعداد روستاهای برخوردار از شبکه آب مطمئن و پایداری در تامین آب شرب روستاها، به میزان ۵۶۲۴ روستا با جمعیت ۴.
۳ میلیون نفر، تدوین سند آمایش آب کشور و تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی بخش های شرب، محیط زیست، صنعت، خدمات، کشاورزی و فضای سبز از آبهای سطحی و زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریز درجه دو و محدوده های مطالعاتی، از مهمترین اقدمات دولت دراین زمنیه است. همچنین تخصیص ۸/۱۰میلیارد متر مکعب از آب سطحی تجدیدپذیر برای حقابه های زیست محیطی و توجه جدی به تامین حقابه های تالاب های کشور، انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها به میزان ۷۷۰۰ کیلومتر و اجرای آن و عملیات ساماندهی رودخانه‌ها به میزان ۲۸۱۵ کیلومتر و ۴۰۰۰ هکتار آزادسازی تصرفات بستر و حریم، تاسیس شوراهای هماهنگی مدیریت حوضه‌های آبریز با رویکرد مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب براساس مصوبه شورای عالی آب، تشکیل شوراهای حفاظت آب های زیر زمینی در کلیه استان های کشور، فعالسازی شورای عالی آب و تشکیل ۲۲ جلسه از ۲۹ جلسه در این دوره، مدیریت تامین آب شرب مطمئن و پایدار برای شهروندان و کاهش تعداد شهرهای دارای تنش آبی از ۵۷۰ شهر در سال ۱۳۹۲ به ۳۰۱ شهر در سال ۱۳۹۵ و انجام مطالعات پهنه بندی آب ژرف در کشور و شروع مطالعات تعیین نقاط امیدبخش برای اکتشاف و استخراج آن ازد یگر اقدمات زیرساختی وزارت نیرو دولت در زمینه آب و آبفا است.
ارتقای بهره‌وری آب در این مدت شورای عالی آب فعال سازی شد و در جلساتی که اینشورا داشت تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته شد که استقرار مدیریت حوضه‌های آبریز از جمله رسیدگی به مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود، تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های مرزی و تقویت دیپلماسی آب، ارتقای بهره‌وری آب، تنوع بخشی به تأمین منابع مالی موردنیاز آب شرب شهرها و روستاها، احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، احیای رودخانه کارون، تغییر اقلیم، راهکارهای علاج‌بخشی سد گتوند، ارائه راهکار برای حل معضلات پساب کشت و صنعت نیشکر در حوزه مرزی در استان خوزستان، منابع آب کارست، مسائل و مشکلات منابع آب استان‌ سیستان و بلوچستان و فارس و آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله تصمیمات مهمی بود که در این جلسات اتخاذ شد.
تدوین سند آمایش آب کشور از سویی دگر تدوین سند آمایش آب کشور و تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی بخش های شرب، محیط زیست، صنعت، خدمات، کشاورزی و فضای سبز از آبهای سطحی و زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریز درجه دو و محدوده های مطالعاتی نیز از دیگر اقدامات مهم وزارت نیرو در دولت یازدهم بوده است. بهره برداری از ۲۳ سد و آبگیری ۸ سد همچنین در این مدت از ۲۳ سد در ۱۶ استانبا ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۳۳۸۸ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۴۳۲۹ میلیون متر مکعب بهره برداری و ۸ سد در ۷ استان با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالانه ۲۲۶ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۳۳۹ میلیون متر مکعب آبگیری شد.
به این ترتیب حجم سدهای بهره‌برداری و آبگیری شده در دولت یازدهم ۲۳ برابر حجم مخزن سد کرج (امیرکبیر) است. با ساخت این سدها حدود ۴۱۷ میلیون مترمکعب آب شرب برای ۲۳ شهر و روستای اطراف این سدها فراهم شده‌است. همچنین ۶۲ میلیون مترمکعب برای صنایع و ۱۴۴۳ میلیون مترمکعب آب نیز برای بخش کشاورزی تأمین شده‌است.
همچنین تا مرداد ماه سال جاری نیز ۵ سد دیگر با حجم آب قابل تنظیم سالانه ۹۰۲ میلیون متر مکعب و حجم مخزن ۵۶۶ میلیون مترمکعب بهره‌برداری یا آبگیری شدند. احداث ۱۹۷۰۲۹ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی به منظور تکمیل چرخه استفاده از آب در کشاورزی و ایجاد تولید پایدار به‌طور متوسط حدود ۴۷ هزار هکتار در سال شبکه آبیاری و زهکشی احداث شده‌است.
باتوجه به اینکه هر ۲ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی یک نفر اشتغال مستقیم و ۰.۵ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کند، لذا ساخت این میزان شبکه آبیاری و زهکشی اصلی، حدود ۱۵۰هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد نموده‌است. باتوجه به حاصلخیز بودن اراضی خوزستان و ایلام، طرح احداث ۵۵۰ هزار هکتار شبکه در دولت یازدهم با هدف حداکثر انطباق بر اراضی سنتی موجود و در قالب بهبود روش آبیاری و کاهش مصرف فعلی آب آغاز گردید.
در جهت اعمال نظام حسابداری آب و کنترل برداشت از منابع آب سطحی برای مصارف کشاورزی بخصوص در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ۸۸۶ نقطه تحویل آب به ابزارهای اندازه‌گیری حجمی آب تجهیز شده‌اند که بیش از ۹ برابر عملکرد دولت نهم و دهم (۹۲ نقطه) می‌باشد. همچنین۳۲۴۳۶ حلقه چاه غیر مجاز نیز از ابتدی دولت یازدهم تا پایان سال ۹۵ در ۳۱ استان مسدود شد.
تدوین برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یکی دیگر از برنامه های وزارت نیرو تدوین برنامه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مشتمل بر ۱۵ پروژه با هدف جبران ۱۲۰ میلیارد متر مکعب کسری مخازن تجمعی آبخوان ها ظرف مدت ۲۰ سال است. با پیگیریهای انجام شده اعتبارات این طرح در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به میزان ۳ برابر افزایش یافته و به یکی از مهمترین پروژه‌های وزارت نیرو تبدیل شده‌است.
نقش کنتورهای حجمی در کنترل برداشت‌ آبهای زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دولت یازدهم بالغ بر ۴۲۰۰۰ فقره کنتور حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی نصب شده‌است که این میزان حدود ۲ برابر ارقامی است که از ابتدای شروع طرح نصب شده ‌است.‌ به عبارت دیگر به‌طور متوسط سالانه ۱۰۵۰۰ کنتور حجمی برروی چاه‌های کشاورزی نصب شده‌است.
  اتمام ۲۴ طرح آبرسانی در ۱۳ استان (۴۳ شهر) با حجم۸۱۲ میلیون مترمکعب در سال برای حدود ۶.۴ میلیون نفر ردیف استان عنوان طرح حجم آبرسانی ( م.م.م در سال) ۱ آذربایجان غربی آبرسانی به شهر تکاب ۷ ۲ آبرسانی به ماکو وشوط ۱۰ ۳ آبرسانی به میاندوآب ۳۱ ۴ گلستان آبرسانی به شهر علی‌آباد ۹ ۵ آبرسانی به شهر گالیکش ۵ ۶ آبرسانی به شهر مینودشت ۱۰ ۷ خراسان شمالی آبرسانی به شهراسفراین ۵ ۸ آبرسانی به گرمه و جاجرم از چاه های مرغزار ۵ ۹ آبرسانی به شهر شیروان ۱۰ ۱۰ آبرسانی به شهر بجنورد ۲۱ ۱۱ فارس آبرسانی به شهر لامرد ۱۳ ۱۲ آبرسانی به شهر لارستان از سد قیر ۳۰ ۱۳ خراسان رضوی آبرسانی به تربت جام ۶ ۱۴ سمنان آبرسانی به دامغان ۱۹ ۱۵ آبرسانی به شهر شاهرود ۱۱ ۱۶ مرکزی آبرسانی به ساوه ۲۸ ۱۷ لرستان آبرسانی به ازنا ۸ ۱۸ یزد آبرسانی از زاینده رود به ۹ شهر استان از خط اول ۱۳ ۱۹ اصفهان آبرسانی به شهرهای شاهین شهر، خمینی شهر، نجف آباد، وزنه، کوهپایه، فلاورجان و خوراسگان ۳۹۴ ۲۰ آبرسانی به شهر نایین و انارک ۳۷ ۲۱ آبرسانی به شهرهای کاشان و آران بیدگل از زاینده رود ۴۰ ۲۲ چهارمحال و بختیاری آبرسانی به شهرکرد ۴۰ ۲۳ هرمزگان آبرسانی به قشم و خمیر ۲۰ ۲۴ خوزستان آبرسانی به خرمشهر ۴۰ مجموع ۸۱۲  

کد خبر: 885676  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: خبرگزاری برنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای سياسي

فصلى نو در نهاد مقدس نماز جمعه تسنیم  ۳۲ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت حجت الاسلام والمسلمیت ابوالقاسم علیزاده با عنوان «فصلى نو در نهاد مقدس نماز جمعه» به شرح ذیل است:«الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ...

دولت نباید همه تخم مرغ ها را در سبد برجام می‌گذاشت تسنیم  ۳۲ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت محمد رستمیان شم آبادی با عنوان «شعاع های بزرگتر از قطر در نیم دایره بی جان برجام» به شرح ذیل است:    مذاکره در عالم سیاست به نوعی گویای اعتراف ضمنی طرفین به قدرت بالای یکدیگر است که هر یک در مذاکره برای افزایش توان و کسب منفعت بیشتر یا کاهش قدرت...

باید ارزش‌های انقلاب را حفظ کرد جام نیوز  ۳۶ دقیقه پیش

به گزارش جام نیوز، محسن رضایی شامگاه پنجشنبه 28 دی در مراسم چهلمین روز درگذشت سردار شهید علی ییلاقی فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: حدود 40 سال پیش در بهمن 57 یک تحول بزرگ و معجزه عظیم در ملت ایران صورت گرفت و نفوس ملت ایران تغییر کرد و ارزش‌های جدید مانند ایثارگری، برادری،...

تیلرسون برای گفتگو در مورد ایران و سوریه به اروپا می رود جام نیوز  ۳۶ دقیقه پیش

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، «هیدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته از سفر «رکس تیلرسون» وزیر خارجه این کشور به اروپا طی هفته آینده خبر داد.   سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد، تیلرسون ابتدا به لندن و پاریس برای مذاکراه درباره ایران و سوریه سفر خواهد کرد...

طرح ترور سخنگوی جبهه خلق تونس ناکام ماند نامه  ۴۸ دقیقه پیش

به گفته یکی از رهبران جبهه خلق، اداره مبارزه با جرائم تروریستی تونس اعلام کرد، حمة الهمامی، سخنگوی جبهه خلق این کشور نیز یکی از اهداف این طرح تروریستی بوده است.به گزارش نامه نیوز، اداره مبارزه با جرائم تروریستی تونس تاکید کرد، یک جوان که در باندی تروریستی فعالیت می‌کرد بازداشت شد و اعتراف کرد یکی از...

درخواست کمیته آمریکاییان یهودی از آلمان برای اخراج سفیر ایران به اتهام جاسوسی نامه  ۴۸ دقیقه پیش

دیدره برگر مدیر دفتر این کمیته اظهار کرد: ما انتظار داریم تا دولت آلمان گام‌های سیاسی روشنی را در این باره بردارد و نباید به گفت‌وگوی دیپلماتیک راضی بود. باید یک اقدام علنی مثل اخراج سفیر ایران در آلمان انجام شود.به گزارش نامه نیوز، پیش‌تر نیز نشریه فوکوس گزارش داد که در پی این اتهامات مقام‌های آلمان...

افشاگری‌ها علیه قالیباف به پیگیری قضایی ختم می‌شود؟ خبرگزاری برنا  ۵۰ دقیقه پیش

افشاگری‌ها علیه قالیباف به پیگیری قضایی ختم می‌شود؟ به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در حالی که نجفی شهردار تهران، مدیریت پیشین را به سو استفاده از منابع شهرداری برای مصارف انتخاباتی متهم کرد، یکی از نمایندگان مجلس نیز هزینه های بالای برخی پروژه های کوچک را شبه آفرین دانسته است. بحث سید «هادی بهادری» عضو کمیسیون عمران مجلس...

چرا روسیه به درهای خروج از اوپک نزدیک شده است؟ دیپلماسی ایران  ۵۰ دقیقه پیش

چرا روسیه به درهای خروج از اوپک نزدیک شده است؟ دیپلماسی ایرانی: بهای نفت خام در بازارهای جهانی به مرز ۷۰ دلار برای هر بشکه رسیده است. به باور کارشناسان بهای نفت می تواند به ۸۰ دلار هم برسد. همین موضوع باعث شده که روسیه اقدام به بررسی سیاست کاهش تولید نفت خام خود کند. و این احتمال وجود دارد که روسیه از سیاست کاهش تولید نفت سازمان اوپک...

ترامپ بیش از گذشته منزوی و تحقیر شد آفتاب نیوز  ۵۴ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : کامبیز شیخ حسنی در پاسخ به پرسش گزارشگر این این رادیو در خصوص منبع اصلی آغاز این ناآرامی‌‌ها، با تشریح ساختار قانونی جمهوری اسلامی ایران در به رسمیت شناختن حق اعتراض، گفت: جمهوری اسلامی ایران بر حفظ یک نظام مردم‌سالار اصرار داشته و در این راستا لازم به ذکر است که در طول ۴۰ سال گذشته در...

سرنوشت محسن رضایی و قالیباف در انتظار رئیسی؟ /امضای رقیب روحانی پای لیست مجلس اصولگراها آفتاب نیوز  ۵۴ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز :  ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا معتقد است سیدابراهیم رئیسی برای انتخابات مجلس آینده نامزد نمی شود اما جز کنشگران اصلی خواهد بود. او همچنین می گوید شاید اگر در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه رئیسی انصراف می داد و قالیباف می ماند رایی بالاتر از 16 میلیون کسب می کرد.مشروح این...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده